WALUTA IRAKU LUB JORDANII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DINAR to:

waluta Iraku lub Jordanii (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DINAR

DINAR to:

nazwa waluty w wielu krajach, głównie arabskich (na 5 lit.)DINAR to:

historyczna arabska złota moneta, bita w VII-XV wieku (na 5 lit.)DINAR to:

waluta Kuwejtu (na 5 lit.)DINAR to:

waluta Iraku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WALUTA IRAKU LUB JORDANII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.310

NAZWA SYSTEMATYCZNA, DRACHMA, SZYPUŁA, URBARIUM, KWADRAT, WZÓR, NASYCANIE, WSZARZ, ŁYSAK, PODBIERACZ POKOSÓW, FUTRYNA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, SZLACHAR, TOPENANTA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, POŁĄCZENIE, ZAJĄKNIĘCIE, TEŚCIK, ZATOR PŁUCNY, ABSYDA, KRYTYCZNOŚĆ, WYŚCIGI, ŁAŃCUSZEK, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PRZYKASÓWKA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, PIEKŁO, WALKA, PELAGRA, DEALER, KLAUZULA UMOWNA, FĄFEL, GRZBIET KSIĄŻKI, KACZY DÓŁ, BEZGUŚCIE, OSZOŁOM, KOMAT, ŁATA, HEJT, SZTUKA PASYJNA, LODOWIEC GRUZOWY, GRZECHOTKA, WERANDA, BOMBER, TROP, POLARNA CZAPA LODOWA, ECCHI, CIĄG, OŚLA GŁOWA, CLERK, DŁUGIE RĘCE, MAGIERKA, MROZIWO, BIFURKACJA, WYDZIELINA ORGANIZMU, NAKŁADKA, WZÓR CHEMICZNY, SIATKA, SYN, ZADOŚĆUCZYNIENIE, ŚWIETLISTOŚĆ, WYZWISKO, GÓRY PIERŚCIENIOWE, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SZPATUŁKA, FAJKA, GROŃ, ZMORA, CIĄG, ZNAK TOWAROWY, MAZER, ABSOLUTYZACJA, STYMULACJA, FLANELA, TONGA, MASER, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, PULARES, MUŁ, KARBONATYT, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, OKRZOS, AKSAMIT, NAJDUCH, KIEŁŻ, POGODNOŚĆ, SÓL, OTWÓR, RZYMSKI, EFEKT SNOBIZMU, EMISJA, JEZIORO RELIKTOWE, PRAWO GŁOSOWE, ARGENTYŃSKOŚĆ, MANDARYŃSKI, LUDOBÓJSTWO, SZEW, UZDATNIACZ, MELILIT, MASŁO, FROTTE, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, CIOTCZYSKO, STROIK, GYROS, GARNEK, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, PAJĘCZAK, CYKL PERYGLACJALNY, ŻŁÓB, MARSZ, KIEŁ, POZYCJA TESTOWA, VIRGA, ZŁOTOKAP, WYNIK, ŚRUBOWIEC, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, SAMOOKALECZENIE, WITAMINKA, PARAROTACYZM, IZOLATKA, MELON, ŚLIZG, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PASTEL, KREWETKA ATLANTYCKA, WARTOŚĆ DODANA, LIT, WIZYTOWNIK, OBRÓT PIENIĘŻNY, DŹWIGAR, TRASA WYLOTOWA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, CZŁON SKŁADNIOWY, KONTAKCIK, DOBRO PRAWNE, MAGNES, KONFRONTACJA, ANTENA KIERUNKOWA, BENTAL, GWIZDEK, KOMANDOR, TRUCHŁO, HUBA SINIAK, SZAGRYN, MAKARONIARZ, RURA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PATENT, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, NIEPOKALANEK MNISI, NASTURAN, HEGEMON, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ŁACINNIK, PAS, NOWICJAT, ILOCZAS, KAFTAN, WARSZTAT, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, DZIEWIĘTNASTY, STRZELECTWO SPORTOWE, PROCES INWESTYCYJNY, FANTAZJA, BIZA, ESTAKADA, KURS, IKONA, LAWATARZ, DOŁEK, TRANSFERAZA, BAGDADY, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, DEKLARANT, PAŃSTWO, PARTIA, PARAGRAF, DETAL ARCHITEKTONICZNY, RESIDUUM, BUDKA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SYNDETIKON, OBJAWIENIE, SĘK, APOLOGIA, DWUDZIESTY SIÓDMY, ZAWŁOKI, WATA, CHARAKTERYSTYKA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PIRANIOWATE, LEK, OSTRY DYŻUR, HINDIJA, LANDO, PROFESOR, PARALAKSA, ALARM SZALUPOWY, MISO, ZNACZENIE, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, CZĘŚĆ ZDANIA, BAWEŁNA, URSZULA, KOLUMNA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, BERŻERA, STWORZENIE NIEBOŻE, DOMINATOR, NIEMIECKI, PIEC GRZEWCZY, KONTENER, NIĆ, KATAR SIENNY, ŁAMANY DACH POLSKI, CYTOKININA, PLANISTYKA, PRZECIWUTLENIACZ, SKRAJNIK, LAUDATOR, OKO, WSPARCIE FINANSOWE, FALANGA, ALLELOPATIA, TENIS STOŁOWY, KOMA, SZAMPAN, REKOGNICJA, MOŁOTOW, PARAFRAZA, PACHOŁEK, ROZPAD, SUBSTYTUCJA, TANIEC, ZIĘCIASZEK, SZKOCKOŚĆ, TYPOLOGIZACJA, GUMA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SZPRING, BIEG, FREON, KOPROFAGIA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, OBUWIE, ZGIĘCIE PODESZWOWE, MARAZM, POZIOMICA, PALPACJA, BLOKHAUZ, CIARKI, MIKROKLIMAT, BOCZNICA KOLEJOWA, TAJNE KOMPLETY, KAPAR, CANCA, BROSZURA, GLOBUS, ALBUM, SPŁUKIWANIE, ZRZUT, PAWILON, NUMER TAKTYCZNY, POLICJA, TOM, PLAFON, KANONIERKA, WELON, ARCHIKONFRATERNIA, PAMPA, ZAKON CZYNNY, ZAMIANA, STROICZKOWE, GRÓDŹ, REGION WĘZŁOWY, POWIERNICTWO, ZIEMNIACZEK, SYSTEM, BLOKADA EKONOMICZNA, MARŻA HANDLOWA, ŁUNA, PRZYRZĄD, FOTOGRAM, KASZKIET, EGZORCYZM, AZOLLA DROBNA, POTENCJAŁ ZETA, BASRA, ŚWIATŁO ZIELONE, NIEMOŻLIWOŚĆ, SONG, CHRYJA, MATRYKUŁA, BURŁAK, ROZTOCZE, PANTOGRAF, ?OKRAJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.310 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WALUTA IRAKU LUB JORDANII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WALUTA IRAKU LUB JORDANII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DINAR waluta Iraku lub Jordanii (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DINAR
waluta Iraku lub Jordanii (na 5 lit.).

Oprócz WALUTA IRAKU LUB JORDANII sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - WALUTA IRAKU LUB JORDANII. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast