STAN ZWIĘKSZONEJ KWASOWOŚCI KRWI, W KTÓRYM PH KRWI SPADA PONIŻEJ NORMY SPOWODOWANY ZWIĘKSZENIEM ZAWARTOŚCI KWASÓW LUB UTRATĄ ZASAD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWASICA to:

stan zwiększonej kwasowości krwi, w którym pH krwi spada poniżej normy spowodowany zwiększeniem zawartości kwasów lub utratą zasad (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN ZWIĘKSZONEJ KWASOWOŚCI KRWI, W KTÓRYM PH KRWI SPADA PONIŻEJ NORMY SPOWODOWANY ZWIĘKSZENIEM ZAWARTOŚCI KWASÓW LUB UTRATĄ ZASAD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.380

PRZEWŁOKA, KORKI, SZLACHTUZ, FRYZ, ODGAŁĘZIACZ, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, POWŁOKA, WAPNO, ALKOHOL ABSOLUTNY, CHOCHOŁEK, OBÓZ, REGION WĘZŁOWY, REKOLEKCJE, SZYSZKA, DEPESZA, FILET, NASADA, AALEN, ŚLEPY NABÓJ, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, DRZEWO IGLASTE, RYNKA, ŁAKNIENIE SPACZONE, KREDYT RATALNY, RELIEF PŁASKI, SOCJALDEMOKRATA, SAMOREALIZACJA, ABRAZJA, PROCES JEDNOSTKOWY, IZOMER, ZIELENIEC, ŁATA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, BOMBA WODOROWA, GAZ GENERATOROWY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, FLET NOSOWY, KANAŁ PRZERZUTOWY, KRATA, PANI, ANTYUTLENIACZ, IDIOFON, AUTOCAMPING, PLEŚNIAK, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, FORMA, BARBARYZACJA, NIECZUŁOŚĆ, MOC, LIST OTWARTY, KEYBOARD, BAGAŻ, TEST, KIEŁBA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, DWUNASTY, OBAWA, PROTEST SONG, AUTOMOBIL, GRZYBNIA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, HANZA, NACIEK, ODPRAWA POŚMIERTNA, BRUZDKOWANIE, KOMUNIZM, BAZA TRANSPORTOWA, URAN, APRETURA, PODMIOT, HISZPAŃSKI, FINAŁ, EKSPRES KOLBOWY, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, SZTUKA PASYJNA, HELIOSFERA, WYŚWIETLARNIA, MOMENT TEORETYCZNY, ROMANS, SOKI, SOS TATARSKI, TATRA, CHŁOSTA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, CUKRZYCA, PICUŚ, MASKA, KRZYŻAKOWATE, TRANSLACJA, SZUM, PRÓBNIK, WODZIK, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, CECHA DYSMORFICZNA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, KLAG, OBOZOWISKO, HUBA SIARKOWA, SZTURWAŁ, ODPŁATA, GRANULA, PÓŁGOLF, RACHUNEK CAŁKOWY, OCENA, OBOSIECZNOŚĆ, KOLOKWIALIZM, PALCÓWKA, STOPIEŃ ETATOWY, GALLIZACJA, OGNIWO SŁONECZNE, SKAŁA METAMORFICZNA, ŁAD, DOŁEK, OBIEKTYWNOŚĆ, SYSTEM, KALWARIA, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, MONETA BULIONOWA, FRYZ, MEDALION, KOŁNIERZ MARYNARSKI, HOKEJ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, UKŁAD FIZYCZNY, CHÓR, AWERSJA DO RYZYKA, KOPALINA STAŁA, ALPAKA, BAN, TYGIEL, ŁONO, ZESPÓŁ NEZELOFA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KLASER, ŁAŃCUCH, SIAD RÓWNOWAŻNY, BRZEMIĘ, OLAF, CIAŁO OBCE, WITAMINKA, ZAKAZ, KSIĘŻULO, ŁAD, DRĘTWOTA, BORDER, CEDZIDŁO, GŁUCHY TELEFON, PRÓŻNIA, MACHANIE RĘKĄ, LUZ, SZABAŚNIK, MASZKARA, BEZGŁOWOŚĆ, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, DIASYSTEM, TAKTYKA, BILL, SKAŁA WAPIENNA, GENIUSZEK, STRZAŁ, MIASTO, WIDMO OPTYCZNE, CZUWANIE, OPERACJA LOGICZNA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, KWAS MASŁOWY, BRAMKA, PRZEŁYKANIE, MODERNA, PAPROĆ WODNA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, ADOPCJA, WYRAŻENIE, WYŻ DEMOGRAFICZNY, DRUK WKLĘSŁY, ZDRÓJ, SEKS ANALNY, INTERVIEW, PROFIL, ISKIERNIK OCHRONNY, UDAR, KĄT PEŁNY, BABCIA CIOTECZNA, POJAZD SILNIKOWY, OBJAW ZASŁONOWY, CZARNA MOWA, POŁÓG, ŻABKA, RÓŻA BARYTOWA, ROBOTY PRZYMUSOWE, BIEG, KOŁNIERZYK, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, BAREŻ, MAŁŻ, OBCINAK, NACZYNIAK, KARPLE, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, KONWERSJA, RUDI, WALENCJA, BUFOR, HANGAR, KARCZMA, KALCEOLARIA, OSŁONA, BADYL, MONETYZACJA, PUNKT ROSY, ADRES FIZYCZNY, WYRĘBA, MECHANIZM JARZMOWY, CZWORONÓG, ROZBÓJNIK MORSKI, SKOK W BOK, LEKCJA, KOŹLAREK, KWACZ, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, STRASZYK, MNICH, PIWO, RUBELIT, PIJAK, PLAGA, POGODNOŚĆ, STANCJA, ENTOMOFAUNA, WALKA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, ROZSTĘP, PARAMETR, BIAŁA DIETA, ABISAL, PRZEZIERNIK, SCHABOWY, TRZYNASTY, KIBLA, LICZARKA BANKNOTÓW, IZOMER GEOMETRYCZNY, SZPONA, PARA, DZIRYT, ZNAK KOREKTORSKI, KANO, STREFA ODRUCHOWA, KONTROLER, WOREK GAMOWA, GLINIAN, SZYBKOŚĆ, GRYPS, KORYTO, AMINOKWAS, BROSZURKA, ARON, ŚPIĄCZKA, RACA, SALADA, CIĘŻKA ARTYLERIA, PODEJRZLIWOŚĆ, DROMOS, SIUR, SZYBKOWAR, KECZUA, DAMAST SKUWANY, MUSZKA, GLORIETA, UNIFORM, CYMBAŁ, WIDZENIE BARWNE, SER, NAJEŹDŹCA, LIFTING, STWORZENIE NIEBOŻE, PRZEPŁYW, PRZEKŁADNIA, PLEWA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ŁADOWARKA, CEDUŁA, TEST KOMPLEMENTACJI, EGZOTYK, GŁOWNIA, JAŁOWIEC POSPOLITY, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, BRZOSKWINIA, ŹRÓDŁO POLA, TUNIKA, JAMNO, ŁUPACZKA, KRUMMHORN, MOSHING, AŁYCZA, OPASKA, CZASZA, MIT, PATENA, ?PERSONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.380 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN ZWIĘKSZONEJ KWASOWOŚCI KRWI, W KTÓRYM PH KRWI SPADA PONIŻEJ NORMY SPOWODOWANY ZWIĘKSZENIEM ZAWARTOŚCI KWASÓW LUB UTRATĄ ZASAD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN ZWIĘKSZONEJ KWASOWOŚCI KRWI, W KTÓRYM PH KRWI SPADA PONIŻEJ NORMY SPOWODOWANY ZWIĘKSZENIEM ZAWARTOŚCI KWASÓW LUB UTRATĄ ZASAD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWASICA stan zwiększonej kwasowości krwi, w którym pH krwi spada poniżej normy spowodowany zwiększeniem zawartości kwasów lub utratą zasad (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWASICA
stan zwiększonej kwasowości krwi, w którym pH krwi spada poniżej normy spowodowany zwiększeniem zawartości kwasów lub utratą zasad (na 7 lit.).

Oprócz STAN ZWIĘKSZONEJ KWASOWOŚCI KRWI, W KTÓRYM PH KRWI SPADA PONIŻEJ NORMY SPOWODOWANY ZWIĘKSZENIEM ZAWARTOŚCI KWASÓW LUB UTRATĄ ZASAD sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - STAN ZWIĘKSZONEJ KWASOWOŚCI KRWI, W KTÓRYM PH KRWI SPADA PONIŻEJ NORMY SPOWODOWANY ZWIĘKSZENIEM ZAWARTOŚCI KWASÓW LUB UTRATĄ ZASAD. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x