OBSZAR PAMIĘCI W SYSTEMIE MS-DOS PRACUJĄCYM W TRYBIE RZECZYWISTYM LUB WIRTUALNYM 86, OBSZAR PAMIĘCI O ADRESIE MIĘDZY 640 KB 1 MB (0XA0000 - 0XFFFFF) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAMIĘĆ GÓRNA to:

obszar pamięci w systemie MS-DOS pracującym w trybie rzeczywistym lub wirtualnym 86, obszar pamięci o adresie między 640 kB 1 MB (0xA0000 - 0xFFFFF) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR PAMIĘCI W SYSTEMIE MS-DOS PRACUJĄCYM W TRYBIE RZECZYWISTYM LUB WIRTUALNYM 86, OBSZAR PAMIĘCI O ADRESIE MIĘDZY 640 KB 1 MB (0XA0000 - 0XFFFFF)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.703

EMBRIOGENIA, ZNAK NAWIGACYJNY, RANA POSTRZAŁOWA, LUFA, ZNAMIĘ BECKERA, LEKTYNA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, RÓJKA, USŁUGI SPOŁECZNE, ŻEBRO, AKSAMIT, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, SIARKA POPIOŁOWA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, SUKCESIK, SŁUPEK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, APSYDA, BURGENLAND, KARABELA, RAFA, TROMPA, ŚWIATŁO, LIST, SIOSTRZYCZKA, BLENDA SMOLISTA, FRAGMENTARYZACJA, TUMULUS, ANEGDOTA, WYPRAWA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, WYPOWIEDZENIE, DAEWOO, FIRN, OPAŁ, MIGRACJA, KORD, ILOCZAS, UKŁAD URBANISTYCZNY, MAPA WYOBRAŻENIOWA, DWUDZIESTY PIĄTY, DOPPELGANGER, CZŁON SKŁADNIOWY, SKROMNOŚĆ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, TAJEMNICA, KLERODENDRON, WĄTPLIWOŚĆ, SEKSTA, KARL, KOLONADA, SKŁAD DRUKARSKI, HORYZONT ZDARZEŃ, SPIEK, WIDMO RENTGENOWSKIE, DZIELNICA KLIMATYCZNA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ALDEHYD, ENTEROKOK, BIELMO, DYSTANS, CIASTKO, KORONA, BAJADERA, TRIADA, FULAR, KOPROFAGIA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, WYMIAR, WNĘKA, HEROD-BABA, ŁANIA, AJENCJA, TWARZYCZKA, KLEJÓWKA, SEKTA, SYSTEM, KONFESJA, WARSTWA, ALLEGRO, STAN CYWILNY, ŻARNIK, HYDROFIT, MISIEK, ŁOŻE, KASZTEL, SKIPASS, MEMBRANA, HALO, OPARZENIE, MACICA, NAMASZCZENIE CHORYCH, TRINIA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MULDA, TRAŁ, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, WSTĘŻNIAKI, INDYK, MACHANIE RĘKĄ, KANTOR, FAKTOR, PIEC, POLICJA, KAPITANA, OWOCNIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WOLANT, NIEWIERNOŚĆ, LIGA, INSTRUMENT, KRÓL, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MELASA, UBARWIENIE OCHRONNE, KLATKA SCHODOWA, IMPLEMENTACJA, SZNAPS, WARTOŚĆ DODANA, ODSTRZAŁ, PATRYLINEARNOŚĆ, KIEŁ, KWATERA GŁÓWNA, DŹWIGARKA, BELA, RATING, OKRZOS, BUŃCZUK, AUTSAJDER, PYSZCZEK, PIÓROSZ PIERZASTY, SZARPANKA, UCHWAŁA, TENOR, CABAN, BEZPOWROTNOŚĆ, MAZUREK, MEGABAJT, SKUMBRIA, HIN, ŻYWIENIE, KRÓLEWICZ, ĆWIERĆTUSZA, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, BETON, SPÓŁKA, PŁOZA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, DYSPENSA, ARTERIA, FILAR, DZIEWICTWO, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, OBROŻA, STARTER, FAZA, POMPA POŻARNICZA, SZLAFROK, REKUPERATOR CIEPŁA, PRZYJEMNOŚĆ, METYS, LUNETA, ENTEROTOKSYNA, ARMATOR, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, KATEDRA, ARALIA, OLEJ LNIANY, EMISJA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, MOBING, METRYKA, PIERŚ, OPŁATA SANKCYJNA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, LICZEBNIK ZBIOROWY, GRUSZECZKA, ZAJĘCZA WARGA, KACZKA, PRECYPITACJA, NEOPOGANIZM, HYBRYD, FANTAZJA, KAMELIA, MAKINTOSZ, LIBRA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, KOMISANT, PODGÓRZE, LABIRYNT, ASYSTA, BLOK LINOWY, AMPLITUDA, STAROSTA GENERALNY, PRZEGRYZKA, EMPIRYZM, NOWELIZACJA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PRZYBYTEK, SYSTEMATYKA, SZUMOWINA, SCENARIUSZ, SOLNISKO, KONKORDAT, SĘP ARABSKI, TYTUŁ NAUKOWY, BÓR BAGIENNY, PLAKIETA, TABLICA, RESPIRATOR, KLASA, DOBA, FUTRO, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, WIEŻA HEJNAŁOWA, KERALA, POŁABSZCZYZNA, ZAPŁATA, WAGON, KULT ŚWIĄTYNNY, PALACZ, AKT, SAMOGRAJ, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, DOMINIUM, CAŁY TON, OBIEG PIENIĄDZA, TROPIK, WINIETA, KWASEK, DODATEK AKTYWIZACYJNY, CHOROBA GENETYCZNA, LIMFOBLAST, EMAKI, CZUB, EMISJA POLOWA, MEDALION, INTERWIZJA, CHMURSKO, KALENICA, TOWARZYSZ PANCERNY, SPŁUKIWANIE, KOŁO HISTORII, KONTROLER, JASZCZUR, DEKONTAMINACJA, PODUSZKA, EKSPLANTAT, CZÓŁNO, PRAGNIENIE, FRAKCJA, ZAPITKA, KICAJ, PROCES MYŚLOWY, BÓR WILGOTNY, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, INTERPRETACJA, WYNAGRODZENIE, GŁOWICA, ZAZDROSTKA, PEAN, LALA, PARTIA, KATAFOREZA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, SYLWETA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, FAZA, CARL, HAZARD, NIĆ, DOMENA, KRĘGOWIEC, POLONISTYKA, SPIRYTUS, MACZUGA, ZGĘSTEK, WYCHODŹSTWO, TYGIELEK, NASTAWA, PODBIERACZ POKOSÓW, WAGA, DYL, NOK, ZNAK, INFORMACJA, BIS, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, UKŁAD ZBIOROWY, SOCJOEKONOMIKA, PROSEKTORIUM, SEPTET, LIGA, FUSY, BEZODPŁYWOWOŚĆ, MUZYKA, WYKONAWCA, ?ZDZIADZIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.703 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR PAMIĘCI W SYSTEMIE MS-DOS PRACUJĄCYM W TRYBIE RZECZYWISTYM LUB WIRTUALNYM 86, OBSZAR PAMIĘCI O ADRESIE MIĘDZY 640 KB 1 MB (0XA0000 - 0XFFFFF) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR PAMIĘCI W SYSTEMIE MS-DOS PRACUJĄCYM W TRYBIE RZECZYWISTYM LUB WIRTUALNYM 86, OBSZAR PAMIĘCI O ADRESIE MIĘDZY 640 KB 1 MB (0XA0000 - 0XFFFFF)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAMIĘĆ GÓRNA obszar pamięci w systemie MS-DOS pracującym w trybie rzeczywistym lub wirtualnym 86, obszar pamięci o adresie między 640 kB 1 MB (0xA0000 - 0xFFFFF) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAMIĘĆ GÓRNA
obszar pamięci w systemie MS-DOS pracującym w trybie rzeczywistym lub wirtualnym 86, obszar pamięci o adresie między 640 kB 1 MB (0xA0000 - 0xFFFFF) (na 11 lit.).

Oprócz OBSZAR PAMIĘCI W SYSTEMIE MS-DOS PRACUJĄCYM W TRYBIE RZECZYWISTYM LUB WIRTUALNYM 86, OBSZAR PAMIĘCI O ADRESIE MIĘDZY 640 KB 1 MB (0XA0000 - 0XFFFFF) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OBSZAR PAMIĘCI W SYSTEMIE MS-DOS PRACUJĄCYM W TRYBIE RZECZYWISTYM LUB WIRTUALNYM 86, OBSZAR PAMIĘCI O ADRESIE MIĘDZY 640 KB 1 MB (0XA0000 - 0XFFFFF). Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x