WĘDROWIEC, CZŁONEK GRUPY LUDZI NIEPOSIADAJĄCEJ STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PRZEMIESZCZAJĄCEJ SIĘ Z MIEJSCA NA MIEJSCE, NP. W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI POGODY LUB W POSZUKIWANIU ŻYWNOŚCI, WODY, OPAŁU ALBO PASTWISK DLA ZWIERZĄT HODOWLANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOCZOWNIK to:

wędrowiec, członek grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce, np. w związku ze zmianami pogody lub w poszukiwaniu żywności, wody, opału albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WĘDROWIEC, CZŁONEK GRUPY LUDZI NIEPOSIADAJĄCEJ STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PRZEMIESZCZAJĄCEJ SIĘ Z MIEJSCA NA MIEJSCE, NP. W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI POGODY LUB W POSZUKIWANIU ŻYWNOŚCI, WODY, OPAŁU ALBO PASTWISK DLA ZWIERZĄT HODOWLANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.014

ALDEHYD PIPERONYLOWY, IPP, ZANZA, RĘKA OPADAJĄCA, DEFILADA, BROŻEK, CZTERDZIESTKA, PRZEKLĘTNIK, DUJKER MAXWELLA, SMAKOWITOŚĆ, ROZMODLENIE, OSEŁEDEC, ZARANIE, JĘZYCZEK, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, SCENERIA, KRAJ, ZEBROID, CZUJKA, OGNISKO, WĄTEK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, ŻYTO KONSUMPCYJNE, FOREMKA, SMOCZEK, GRZEBIENIARZ, EKSPERT SĄDOWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, ARESZT TYMCZASOWY, BŁĘDNIK KOSTNY, KUREK, ZWAPNIENIE, FILISTYN, WOLA BOŻA, WŁOSEK, ENUMERACJA, BUTWA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, NIBYJAGODA, PÓŁKOLONIE, OMEGA, ROZWÓJ ZALEŻNY, LAWONICHA, PLECIONKA, ROTACJA, RYWALIZACYJNOŚĆ, KOŁNIERZ MARYNARSKI, SKRĘTNIK, ANKUS, NAŁÓG, AGROTURYZM, SZUWAR WYSOKI, STEROWANIE ADAPTACYJNE, RUCH IZOSTATYCZNY, ROTATOR, PODDASZE, MUSZLA, KARTA MOBILIZACYJNA, DEZERCJA, KUCHENKA MIKROFALOWA, ROŚLINY NASIENNE, SOCJOBIOLOG, ZIEMIA OBIECANA, LUFKA, PROGRESJA, STOPKA, MYMURAPELTA, SALA, FRÖBER, MODRASZKOWATE, KSIĘŻULO, TUCZ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, GARDEROBA, DYWERGENCJA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, RUMIEŃ LOMBARDZKI, STAROŚWIECKOŚĆ, UROCZYSKO, EWANGELICYZM, KLESZCZE TWARDE, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, UFNOŚĆ, KRYSZTAŁ, ROZGAŁĘZIENIE, TRAP, JĘZYK IRAŃSKI, ROGACZ, AMPLITUDA, DETALISTKA, GENTIL, NADZWYCZAJNOŚĆ, MOBING, ZBIORNIK NASIENNY, GRONO, ŁATEK, GEOFIT, PEROWSKIT, ODWIETRZNIK, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SNIFTER, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, RATYSZCZ, BULLA, KONSERWARNIA, PIEŚŃ, ZABIEG FIZYKALNY, JANUSZ JĘDRZEJEWICZ, OWOC POZORNY, BUCHTY, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, CERKIEW, WEREŻKA, MIKROMACIERZ DNA, PRZESŁUCHANIE, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, BIOREMEDIACJA, LANSJER, TAŚMA MONATAŻOWA, TEATR, BIOCYD, WĘŻYK, SATYRYCZNOŚĆ, PENSJA, PAUTSCH, NALEWKA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, REHABILITACJA, DROBNICA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ZAGŁÓWEK, ZNAMIĘ SUTTONA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, PARA UPORZĄDKOWANA, PLANKTON, KWAS DIKARBOKSYLOWY, MANTYLA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ROŚLINA AKWARIOWA, PUSZCZYK, KRAWIECZYZNA, ASD, TŁUSZCZA, NEOTENIA, HANDEL NARĘCZNY, KANTYNA, BAR TLENOWY, VIOLA BASTARDA, PODYPLOMÓWKA, OKUPACJA, PIĘTA, ODWYKÓWKA, PURPURA, MAŁPA, INTERSTYCJAŁ, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, ROZBIERACZ, RAK, PREZYDENCJA, DZIEŻKA, GARNUSZEK, MIKROSOCZEWKA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, RADIANT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, DWUDZIESTA CZWARTA, KOKCYDIOZA, MOWA NIEZALEŻNA, DREWNO FIOŁKOWE, GRAJCAR, GATUNEK BLIŹNIACZY, IZOTROPOWOŚĆ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, DZISIEJSZOŚĆ, SZCZERBAKI, SZNUR, CYNKOGRAFIA, FUZJA POZIOMA, CZAPA, CZUKCZ, ODCZYN ZAPALNY, ELEMENT ODWRACALNY, WIATR SŁONECZNY, BAŁT, PŁYTA GŁÓWNA, DONOR, MIĘKKIE SERCE, TREN, PAMIĘĆ GÓRNA, ZNAK TOWAROWY, WAGA, KAGU, WYŻEŁ WEIMARSKI, FIREMKA, PRZEŚMIEWKA, SYMULACJONIZM, UCHWYT, ASTRONOMETRIA, BŁYSK, PLINTA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, LOT, CHOROBA VERNEUILA, ZAPAŚNICTWO, MIEJSCE, ŻUŁAWA, CZAS, ZAWIKŁANIE, BIEGUN, SMREK, SZUM, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, EMANACJA, ARABSKI, PODWALE, TUBA, PUCH KIELICHOWY, METAMORFIZM PROGRESYWNY, APRETURA, MASOŃSKOŚĆ, ADDYCJA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, FUNKCJONALIZM, REWITALIZACJA, DYNAMIKA, GOŁĄBKA, TEST CIS-TRANS, GRAWIMETRIA, ODŁAMKOWY, TRÓJNIAK, ŚWIATŁA, MERYNOS, MAŁOWODZIE, KOMISARZ, BAJT, FAWOREK, ZESTAW, SURFINGOWIEC, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, POTRZEBA, TRZECI ŚWIAT, SINORNITOMIM, ALDEHYD OCTOWY, WZROST ZUBAŻAJĄCY, DIADOCHIA, KAPISZON, TRYSEKCJA, SOLIDARNOŚĆ, ZAKOŃCZENIE, WSPÓŁRZĄDCA, RADZISTA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, TELEMETR, PRZEDPOLE, CYNAMON, JEZIORO RAMIENICOWE, PLAN MOBILIZACYJNY, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, POPELINA, WSPÓŁWŁADCA, SŁUŻBA, KOLANO, PROMIEŃ, ZBROJOWNIA, TLENEK, CHOROLOG, BRAND, OWADOŻERNE, RING, JĘZYK SOGDYJSKI, EKSPANDOR, BIZNESIK, ŻYŁA, POLE ELEKTRYCZNE, ROZMNOŻA, DESIGNER, ŻAGIEL REJOWY, DUPLIKA, PRZEWAGA, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, ARCHOZAUR, KAPITULACJA, OKLUZJA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, KASZTAN, POMOC, CYTOCHROM, ANTENA SATELITARNA, PLUSY, NAOS, JAD PSZCZELI, GUANO, CAMPANILE, NAKO, KULA, EMALIA, KOZAK, KARDIOCHIRURGIA, ?LOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WĘDROWIEC, CZŁONEK GRUPY LUDZI NIEPOSIADAJĄCEJ STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PRZEMIESZCZAJĄCEJ SIĘ Z MIEJSCA NA MIEJSCE, NP. W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI POGODY LUB W POSZUKIWANIU ŻYWNOŚCI, WODY, OPAŁU ALBO PASTWISK DLA ZWIERZĄT HODOWLANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WĘDROWIEC, CZŁONEK GRUPY LUDZI NIEPOSIADAJĄCEJ STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PRZEMIESZCZAJĄCEJ SIĘ Z MIEJSCA NA MIEJSCE, NP. W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI POGODY LUB W POSZUKIWANIU ŻYWNOŚCI, WODY, OPAŁU ALBO PASTWISK DLA ZWIERZĄT HODOWLANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOCZOWNIK wędrowiec, członek grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce, np. w związku ze zmianami pogody lub w poszukiwaniu żywności, wody, opału albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOCZOWNIK
wędrowiec, członek grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce, np. w związku ze zmianami pogody lub w poszukiwaniu żywności, wody, opału albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych (na 9 lit.).

Oprócz WĘDROWIEC, CZŁONEK GRUPY LUDZI NIEPOSIADAJĄCEJ STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PRZEMIESZCZAJĄCEJ SIĘ Z MIEJSCA NA MIEJSCE, NP. W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI POGODY LUB W POSZUKIWANIU ŻYWNOŚCI, WODY, OPAŁU ALBO PASTWISK DLA ZWIERZĄT HODOWLANYCH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WĘDROWIEC, CZŁONEK GRUPY LUDZI NIEPOSIADAJĄCEJ STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PRZEMIESZCZAJĄCEJ SIĘ Z MIEJSCA NA MIEJSCE, NP. W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI POGODY LUB W POSZUKIWANIU ŻYWNOŚCI, WODY, OPAŁU ALBO PASTWISK DLA ZWIERZĄT HODOWLANYCH. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x