PRZYRZĄD ANALOGOWY LUB CYFROWY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA TORU POCISKÓW ARTYLERYJSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. PRĘDKOŚCI WYLOTOWEJ POCISKU, JEGO MASY, KĄTA NACHYLENIA LUFY, WILGOTNOŚCI POWIETRZA CZY SIŁY I KIERUNKU WIATRU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI to:

przyrząd analogowy lub cyfrowy służący do obliczania toru pocisków artyleryjskich z uwzględnieniem m.in. prędkości wylotowej pocisku, jego masy, kąta nachylenia lufy, wilgotności powietrza czy siły i kierunku wiatru (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD ANALOGOWY LUB CYFROWY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA TORU POCISKÓW ARTYLERYJSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. PRĘDKOŚCI WYLOTOWEJ POCISKU, JEGO MASY, KĄTA NACHYLENIA LUFY, WILGOTNOŚCI POWIETRZA CZY SIŁY I KIERUNKU WIATRU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.572

MINI-ALBUM, POPRAWKA, PARNOŚĆ, SIŁA PŁYWOWA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, CHRAPY, WYDAWNICTWO ZWARTE, BRAZILOZAUR, METEOR, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, ROZPAD, WŁADZUCHNA, SCENOPISARSTWO, PUBLIKACJA, ADHD, NIEPOKOJENIE SIĘ, TEMPERATURA ZAPŁONU, SZAROWIPTERYKS, MAZUR, DERESZOWATY, NAKŁAD, OKRES PÓŁTRWANIA, SOK, RZEZAK, FIGURA RETORYCZNA, PTASIE MLECZKO, POJAZD SPECJALNY, BOCZNOTRZONOWIEC, EKWITA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, OPTIMUM EKONOMICZNE, ODKUP, METKOWNICA, KURZAWKA, RUCHY EPEJROGENICZNE, PLATFORMÓWKA, HUBA SIARKOWA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, OMYK, POPRĘG, WULGARYZM, KORZENIONÓŻKI, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, PROGRAM WYBORCZY, ZIĘCIASZEK, SPODECZEK, CYGARETKI, RÓWNONOGI, GAZ GENERATOROWY, TALERZYK, KILKAKROTNOŚĆ, OPIEKUN, EUROPAZAUR, ARMIA, ORGIA, SZCZĘKOT, BURKA, UBRANIE OCHRONNE, LENIWOŚĆ, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PRZEWÓD, MATERIAŁ, PASSA, NADMUCH, KOPYTO, GALISYJKA, FEIJOADA, KARKAS, WŚCIBSKOŚĆ, NOCEK BECHSTEINA, GAMBIT, CIAŁKO MRÓWCZE, JINFENGOPTERYKS, HOL, DAMAST SKUWANY, GRUCHOT, DŁUGIE RĘCE, OPIEKACZ, RAJDER, TORTILLA, CIĄGUTKA, KIEŁ, LODOWIEC GRUZOWY, WĄŻ, UKŁAD WYŻOWY, NISZA, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, ARON, POSIEW, LEGENDA, CIELĘCINKA, MIECZNIK, CARAT, REPRODUKCJA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, OKŁADKA, ZJAWISKO, TONA, MARSZ, SPIĘCIE, KASZA KUKURYDZIANA, KOMBINEZON, ODROŚLE, GWIAZDA PODWÓJNA, SUSZARKA, GRA W BUTELKĘ, FLUORESCENCJA, DRWINA, RADIOINTERFEROMETR, NIENARUSZALNOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, FELDMARSZAŁEK, TYGIELEK, KRAN, ADWENTYZM, TYSIĄC, MLECZ, SPIEKOTA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, ULGA BUDOWLANA, LEW, TERYNA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, CHABANINA, ŚLĄSKOŚĆ, WARZYWNIAK, PAUPER, LB, PIRAMIDKA, GROMBELARD, EWALUACJA EX-POST, WERSJA LEKTORSKA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, BEZŻENNOŚĆ, SZLAFROK, OSTATNIA POSŁUGA, PASTEL, KAPISZON, TYTOŃ, AGONISTA, ANGLIK, SALA, BRUK, PRZYSADKA, BIAŁE NOCE, PAMIĄTKA, WANIENECZKA, WSPOMAGACZ, ANTRYKOT, AUTSAJDER, CERKIEW, OCHRONA ŚRODOWISKA, WIATROWNICA, WŁOCHACZ, SKWAPLIWOŚĆ, CZOK, CYWIL, SŁONIOWATE, KATHARSIS, MIERZEJA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, PATOGENICZNOŚĆ, OBJAW ZASŁONOWY, INFOMAT, SPADOCHRON, AZOTOBAKTER, PYSZCZEK, AWIZO, AROMAT, ALAMOZAUR, FAZA, CHOROBA ZAWODOWA, NÓŻ DO SERA, JĘZOR OSUWISKOWY, PROSTAK, CAPOGROSSI, SAKWA, DŻIHAD, CZARODZIEJKA, ZAMEK, WYLICZANKA, BABINIEC, KARIN, PAMPUCH, DODATEK STOPOWY, EPOKA LITERACKA, KRÓLEWICZĄTKO, CHOJAK, BROŃ GŁADKOLUFOWA, RYTON, OBOWIĄZEK SZKOLNY, MARKIZA, ODPOWIEDŹ, HANGAR, DALEKOPIS, ANGOL, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ELEKTROLIT, KREDKA, POZIOM, MENISK, CZWARTY BIEG, ŚWIETLIK, PORZECZKÓWKA, POWINOWACTWO, DYSTANS, ŻUBR WĘGIERSKI, BIBLIOTEKA, RABA, DEKADA, DZBANEK, SZYNSZYLA MAŁA, MIKS, PIEC, MESJANIZM, POLIGLOTA, KRATOWNICA, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, ELIPSA, ADHEZJA, ŚCIĘCIE, ARABIKA, OSIOŁ, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, FILOLOGIA POLSKA, ZNAMIĘ BECKERA, KORDON, KRUPNIK, BIAŁA ŚMIERĆ, PRĄD, WAŻNIK, KSIĄŻKA DOTYKOWA, LAMPA KSENONOWA, KOCIE OKO, WINIARZ, PLUJKA, ZASIŁEK PORODOWY, MAGIERA, DYSOCJANT, GOŚĆ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, SZALONA GŁOWA, MAHOŃ, DIAGRAM VENNA, LUTNIA, KAMIKADZE, AGNOSTYK, BROŃ RAKIETOWA, KOLEŻANKA PO FACHU, NASYCENIE, GNIOT, TEMNODONTOZAUR, DROGA BEZPRZETARGOWA, PALIWO SILNIKOWE, RYM NIEPEŁNY, ÓSEMKA, REFLEKS, STRESZCZENIE, FRONT CHŁODNY, SUROWOŚĆ, WZIERNIK, KOMIN, PRZYGOTOWANIE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ŚMIERDZIEL, BRANŻA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ZABUDOWANIE, BLOK, SUCHOKLATES, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, MINUTA, OWAD, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, STATYKA, JAPOŃSKI, KAULIKARPIA, USTERKA, ANTOWIE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KOMITET, KARAT, DEKONCENTRACJA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, SECESJONISTA, UNCJA, PLEZJOPLEURODON, BRZYDULA, TORNADO, INTERPRETACJA, HERB, DEKLARACJA, FERRYT, PĘTLICA, KOMPUT, REOFILE, TRANSFER BIEŻĄCY, ?KUROBRÓD NOWOZELANDZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD ANALOGOWY LUB CYFROWY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA TORU POCISKÓW ARTYLERYJSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. PRĘDKOŚCI WYLOTOWEJ POCISKU, JEGO MASY, KĄTA NACHYLENIA LUFY, WILGOTNOŚCI POWIETRZA CZY SIŁY I KIERUNKU WIATRU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD ANALOGOWY LUB CYFROWY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA TORU POCISKÓW ARTYLERYJSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. PRĘDKOŚCI WYLOTOWEJ POCISKU, JEGO MASY, KĄTA NACHYLENIA LUFY, WILGOTNOŚCI POWIETRZA CZY SIŁY I KIERUNKU WIATRU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI przyrząd analogowy lub cyfrowy służący do obliczania toru pocisków artyleryjskich z uwzględnieniem m.in. prędkości wylotowej pocisku, jego masy, kąta nachylenia lufy, wilgotności powietrza czy siły i kierunku wiatru (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI
przyrząd analogowy lub cyfrowy służący do obliczania toru pocisków artyleryjskich z uwzględnieniem m.in. prędkości wylotowej pocisku, jego masy, kąta nachylenia lufy, wilgotności powietrza czy siły i kierunku wiatru (na 23 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD ANALOGOWY LUB CYFROWY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA TORU POCISKÓW ARTYLERYJSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. PRĘDKOŚCI WYLOTOWEJ POCISKU, JEGO MASY, KĄTA NACHYLENIA LUFY, WILGOTNOŚCI POWIETRZA CZY SIŁY I KIERUNKU WIATRU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PRZYRZĄD ANALOGOWY LUB CYFROWY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA TORU POCISKÓW ARTYLERYJSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. PRĘDKOŚCI WYLOTOWEJ POCISKU, JEGO MASY, KĄTA NACHYLENIA LUFY, WILGOTNOŚCI POWIETRZA CZY SIŁY I KIERUNKU WIATRU. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x