ŚREDNI LUB MAŁY OKRĘT WOJENNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIAŁOWIEC to:

średni lub mały okręt wojenny (na 10 lit.)KANONIERKA to:

średni lub mały okręt wojenny (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚREDNI LUB MAŁY OKRĘT WOJENNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.720

ASYSTENT, HUBA SINIAK, CIĘGNIK, PARKIET, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ŚLIZG, POMIAR, ZABURZENIE, SZTUCZNE SERCE, WISZNICA, OPASANIE, PRZYGOTOWANIE, ZSZYWARKA, MAGNES, WITAMINKA, ZAMEK, CIEMNA KARTA, CARL, FOTEL KLUBOWY, MIEJSCE, OBRAMIENIE, KANAŁ TEMATYCZNY, BÓB KOŃSKI, BREZYLKA, KRUCHTA, KOŁACZYK, TURZYCA, IDIOM, PROFIL, SKORUPA, BŁĘKITNY OLBRZYM, OCZOJEBKA, KOŃCÓWKA, PAŁANECZKA MAŁA, ŻEBRO, ZAPARCIE, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, ZANIECZYSZCZENIE, KILOMETR NA SEKUNDĘ, STAN, BARETKA, OBRĘCZ, MORENA CZOŁOWA, AHISTORYCYZM, WIAROŁOMSTWO, UT, SZKOŁA, DOBRO POZYCJONALNE, PRZYDAWKA, POŚWIST, BILANS BRAMKOWY, TOKSEMIA, SZYSZKA, EFEKT SORETA, KARTACZ, POLEW, REAKCJA JĄDROWA, BEZIMIENNOŚĆ, ESZEWERIA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PRZETWÓRCZOŚĆ, NIESPAW, OKŁAD, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, STROBILANT, EWOKACJA, MANGANIAN, ANTRYKOT, HIACYNT, TIPI, SZMEREK, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, WSPÓŁPRACOWNIK, TEKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, INSTANCJA, CHRAPY, POTWIERDZENIE, ENDOCENTRYZM, RĘCZNE STEROWANIE, TEATR, GENERACJA ROZPROSZONA, WCINKA, TRZYMAK, PRZEJEMCA, ANIMACJA, SUMAK, EUCHARYSTIA, SMERF, STONÓG MYSZATY, OWCE, WSPOMAGACZ, ŁOWCA , JASTRZĘBIE OKO, DZIABA, LIBELLA, AGNOSTYCYZM, STACJA, RDZA, GULASZ IRLANDZKI, POWIEŚĆ RZEKA, KREACJONIZM, OKRUCH SKALNY, SILNIK NAPĘDOWY, NIEWYPARZONY JĘZYK, USTNIK, PIĄTY, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, CYSTERNA, FUTURE SIMPLE, RZEMIEŚLNICTWO, TEORIA INFORMACJI, RACZEK, WŁADZUCHNA, ANTRYKOT, ROGER, BUDKA, POWŁOKA GALWANICZNA, DANE, RYNEK, OBŁĘK, ANTABA, BEZCIELESNOŚĆ, HAMULEC, PAKIET, ZAPOJKA, LANDLORD, DZIEŁO ŻYCIA, PODATEK DOCHODOWY, MARENGO, SKRZYNKA POCZTOWA, NIEDYSPONOWANIE, MASZT ANTENOWY, KOMA, CIEMNOŚĆ, KOPALINA STAŁA, DNI OTWARTE, PIONEK, BAGAŻOWY, NARYS POLIGONALNY, ZAIMEK, MELON, REPUTACJA, JEŻOWIEC, KASETA, NAPÓJ, REWERSAŁ, SZUM, JAŁOWIEC CHIŃSKI, KONICZEK, DETENCJA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ŻACHWY, WODOROSIARCZEK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, LUGER, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, PIWNICZKA, SŁUPISKO, PATYK, PŁEĆ, ELANA, SZNAPS, OBIEKT KUBATUROWY, LORI MAŁY, GEORGE, KĘPA, KONFEDERACJA KANADY, KASETOFON, ZABYTEK, WIĄZANIE, ZASTRZALIN, KUBECZEK, LANGSKIP, NIEZDARSTWO, ABOLICJA, GALAS, GNIOT, MOL, WYWROTKA, PRÓBA NUKLEARNA, WYGASZACZ, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PAPROTNIK, PATRONAT, ODBIJACZ, KOŹLAK, PRACOWNIK NAUKOWY, KOMORA, LENIWIEC, OBRAZOBURCA, BAGIETA, CHERUBIN, OKRĘT FLAGOWY, MEFLOCHINA, CIĄGOTY, KOLUMNA, RUNO, SKÓRNIK, HEJT, STAŁOŚĆ, WAFEL, CZARNA KARTKA, KUPEREK, PAJAC, KONDYCJONALIZM, ODCIĄG, OSTATNI MOHIKANIN, PRZEWIDYWANIE, PÓŁRUCH, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, RULETKA, WŁÓKNO SZTUCZNE, LOKAL SOCJALNY, SERECZNIK, RUGI, SAUTE, SPŁACHETEK, PROLIFERACJA, WRĄB, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, WNĘTROSTWO, WARTOŚĆ OPAŁOWA, WILCZA PASZCZA, LENIWOŚĆ, MUZYKA PROGRAMOWA, BLOKHAUZ, EMBARGO, PODZIAŁKA, ADWENTYSTA, BBS, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, WIDZENIE BARWNE, NAŁÓG, ZŁA PRASA, BOMBA LOTNICZA, PROSTAK, DRGANIE AKUSTYCZNE, PIK, ELIKSIR ŻYCIA, LENIUSZEK, MIENIE, BRZOZÓWKA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, NIEPEWNOŚĆ, SZCZAW, DROMOS, JEZIORO PROGLACJALNE, CIAŁO, KALCEOLARIA, INTROIT, TELEGRAM, RUBEL, ZAJAD, WIHAJSTER, JARZENIÓWKA, KANOE, BROKAT, ANTYCYPACJA, PRZELICZNIK, SMOCZEK, REMONTANTY, IMPLIKACJA LOGICZNA, GALON, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, PRZYPAŁ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, OGIEŃ KRZYŻOWY, OKNO, PIANOLA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, SKRA, KORUPCJA, BLUSZCZ, KOK, JONIZACJA, NASTAWIENIE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KSIĄŻĄTKO, PRZEKAZIOR, HYDROFON, RAJOKSZTAŁTNE, ADIUSTACJA, HYBRYDA, TOPENANT, ROBOTY DROGOWE, GALIOTA, POLIGAMIA, DZIEŁO, GRYBOSZ, SYGNAŁÓWKA, PŁETWA STEROWA, TRYSKAWKA, PRZESIEW, DRYBLAS, JASTRYCH, SPUSZCZANIE, KARA GŁÓWNA, ?WYDZIELINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.720 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚREDNI LUB MAŁY OKRĘT WOJENNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŚREDNI LUB MAŁY OKRĘT WOJENNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIAŁOWIEC średni lub mały okręt wojenny (na 10 lit.)
KANONIERKA średni lub mały okręt wojenny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIAŁOWIEC
średni lub mały okręt wojenny (na 10 lit.).
KANONIERKA
średni lub mały okręt wojenny (na 10 lit.).

Oprócz ŚREDNI LUB MAŁY OKRĘT WOJENNY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ŚREDNI LUB MAŁY OKRĘT WOJENNY. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast