OLEACEAE - RODZINA ROŚLIN Z RZĘDU JASNOTOWCÓW (LAMIALES); RODZINA TA OBEJMUJE OKOŁO 600 GATUNKÓW DRZEW, KRZEWÓW LUB PNĄCZY ZEBRANYCH W OK. 30 RODZAJÓW; DO RODZINY NALEŻY WIELE WAŻNYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH LUB OZDOBNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OLIWKOWATE to:

Oleaceae - rodzina roślin z rzędu jasnotowców (Lamiales); rodzina ta obejmuje około 600 gatunków drzew, krzewów lub pnączy zebranych w ok. 30 rodzajów; do rodziny należy wiele ważnych roślin użytkowych lub ozdobnych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OLEACEAE - RODZINA ROŚLIN Z RZĘDU JASNOTOWCÓW (LAMIALES); RODZINA TA OBEJMUJE OKOŁO 600 GATUNKÓW DRZEW, KRZEWÓW LUB PNĄCZY ZEBRANYCH W OK. 30 RODZAJÓW; DO RODZINY NALEŻY WIELE WAŻNYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH LUB OZDOBNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.758

KOCZOWNICE, BAWÓŁ KAFRYJSKI, PENTAPTYK, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, BANGIA, TRANSFORMATOR TESLI, ASYRYJSKI, KLOSZ, BIELINEK RZEPNIK, SZCZERKLINA POLNA, PRZEZIERNIK, STRAŻ, PODKOWIEC DUŻY, TKANKA STAŁA, WRÓBEL SIWOGŁOWY, TARSJUSZE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, WYANDOT, MANDARYŃSKI, OSA POSPOLITA, ILUMINACJA, CHOMIK EUROPEJSKI, PROTEKCJONIZM, KŁUSAK FRANCUSKI, SELER NACIOWY, ANATOL, LEJ, SERPENTYNA, WŁOŚNICA OKÓŁKOWA, KUSACZ CIEMNOGŁOWY, OBROŃCA, KURCZAK TIKKA MASALA, RAGOUT, KONIEC, KONSOLA STEROWNICZA, SKOCZ GRUBODZIOBY, RZĘSKA, SZYSZKOWIEC, MUŁOWCOWATE, SIWIEC, OŚCIEC, DYDELFOWATE, DIODON, POMIDOR, DOBRO FINALNE, WIZJA LOKALNA, ZABIEG LECZNICZY, IBIS SZKARŁATNY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, DOM WCZASOWY, KANOE, PRZECIWIEŃSTWO, ORLICZKA, PAPUZIK, MAŁPO-PIES, REPERTUAR, NUR BIAŁODZIOBY, DEZETKA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, LISTWA, CZARNY RYNEK, ZAPORA OGNIOWA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, ANTYBIOZA, WARTOŚĆ MODALNA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, CYRANKA SYBERYJSKA, RYJOSKOCZKOWATE, SOSNA RUMELIJSKA, DYSCYPLINA KLUBOWA, LIBELLA, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, BEZTORBIK BAMBUSOWY, ADIANTUM WŁOSY WENERY, BŁOTNIAK, BATALIA, ELKI, MŁYN WODNY, WYMYK SZARAWY, ŁUSECZNICA FITZINGERA, ŚWIATŁOCIEŃ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, NIESOBKOWATE, GRA HAZARDOWA, PTERANODONY, MABUJA ZŁOCISTA, GŁUPTAK BIAŁY, BURDA, SROGOŚĆ, LEPIARKA, AKCJA, RYNKONZAUR, PTASZNIK ŻEBROWATY, PRZEMYSŁ DRZEWNY, PŁYWACZ, JAMOCHŁON, ZEZWŁOK, AKOMODACJA, ŻÓŁWIAK GANGESOWY, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PIKIETA, KONWERSJA, ZACHWALACZ, SERPENT, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, SIEWKA, KLOPSIK, BAZA LOTNICZA, GRZYB, PIETROW, RĘKAWICA, WOŁEK KUKURYDZOWY, ASTER AMERYKAŃSKI, WIETEK GORCZYCZNIK, JĘZYK FALISKI, POWSTRZYMANIE, HALBA, KONKURENCJA, KOSTRZEWA BARWNA, FASOLA ZŁOTA, CHÓR, STEPNIARKA RÓŻNOBARWNA, UWE, KOTLET, DEGENERIA, OSŁONKA, ARABICA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, ICHTIOZAUR, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, MUNDŻAK CZARNY, TRZMIEL KOŁNIERZYKOWY, PANEK, BOM, SZAGRYN, BYSTRZYK PERUWIAŃSKI, AUREOLA, ŁOPATOGŁÓW, DZIERZBIK GÓRSKI, ŚLIZGUN, KANAR, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, KUANDU, ROKIET SAUTERA, ZWÓD, ŚWITEZIANKA, OPŁATA ADIACENCKA, KASATA, BUSZÓWKA ŻÓŁTORZYTNA, BASKINKA, PRÓBNIK, TĘPOSZ NISKI, BRATEK, STAŁOŚĆ, KOMAT, SKOCZ DŁUGOCZUBY, POSTOŁ, GIBERELINA, PUSZYSTOŚĆ, DRUK AKCYDENSOWY, AŁUN, CZERWONY KRZYŻ, REPUTACJA, FAKSYMILE, OKRĘT TRANSPORTOWY, WILGA, WIELKI KSIĄŻĘ, ZALOTKA, DURIAN, FOTEL GINEKOLOGICZNY, SZKUTNICTWO, BEŁKACZKOWATE, NIEŚWISZCZUK, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, PIĄTKA, BISIORKA, ZWINNIK, AKROLIT, KAWIA DOMOWA, BOCZNOTRZONOWIEC, PASKOWNIK WIELKODZIOBY, TAPIR MALAJSKI, DUKLA, PĘDZLICZEK CHIŃSKI, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, BIELIK, INFORMACJA, WEŁNA, BZYG, PANTOGRAF, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, FREGATA ŻAGLOWA, RODZAJ ŻEŃSKI, MUNDŻAK, SUMATRZAK NAGYA, KOMAR, CZARECZNIK JAJOWATY, KUKUŁA BIAŁOBRZUCHA, PLINTA, ALKOWA, OWALNICA, PASOŻYTKA, DESKA KLOZETOWA, POLÓWKA, NEKTAROJAD ŻÓŁTOBRZUCHY, PRZYSTOSOWANIE, SZTUCZNE SERCE, PĄSOGŁÓWKA, SARGASSOWATE, MIODOJAD MARMURKOWY, OSOWIAŁOŚĆ, SUPERPAŃSTWO, SŁOWNIK, KALANDRA, PĘCHERZYK, POMROWIK, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, JEŻ MORSKI, STOKŁOSA DACHOWA, KRWAWNIK KICHAWIEC, TRZYNASTY, FORSYCJA, SROMOTNIK WOALKOWY, GARNELA POSPOLITA, OLIWNIK, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PRASSAKI, CZŁOWIEK ROZUMNY, WRÓBEL CYTRYNOWY, KADŹ, KORMORAN BRUZDODZIOBY, TERAPIA RODZINNA, KOSACIEC JAPOŃSKI, PIEPRZYCA PRZEROSŁOLISTNA, SKRZYDLATE SŁOWO, KALATEA BURLE MARXA, SÓWKA, SWETER, JARZĄBEK, PIŻMOWCOWATE, OCEANNIK KRÓTKODZIOBY, ŚWIĘTOKRADZTWO, CZAPLA MODRA, INTELEKTUALISTA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WSPARCIE, ORZESZNICA, AKSJOMAT WYBORU, MOLINEZJA GÓRSKA, WAZONKOWCE, ROŚLINA MOTYLKOWA, REWANŻ, TWAROŻEK, KIJEK NARCIARSKI, KANONIERKA, KĄTNIK DOMOWY, WDÓWKA, ŁOŚ, TYTANOZAURY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, ANTYLOPA SKOCZEK, KOMARY, PĘCHERZ, IKONA, POMARAŃCZA, BAŃKA MYDLANA, TORBAN, PRĄTNIK ŹRÓDLISKOWY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, FORMA ODLEWNICZA, TYMPANON, SZAROTA NORWESKA, TULIPAN AUCHERA, PRZEKOPNICA DŁUGOWIDEŁKOWA, WROŚNIAK PACHNĄCY, CYNOGNAT, PAS, BAZA, MGLEJARKA, ECHIDNA GWIAŹDZISTA, AC, AMBRAZURA, PŁONNIK WŁOSISTY, ARBUZ, AKSAMITNIK PODKOROWY, ZACHYLNIKOWATE, KISTKA, ŁOBUZIAK, WZIERNIK, BINDA, DRABKA, AKADEMIA, BAZYLIKA KATEDRALNA, ZADYCHRA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, ROZMIAR, ?STOKŁOSA DRŻĄCZKOWATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OLEACEAE - RODZINA ROŚLIN Z RZĘDU JASNOTOWCÓW (LAMIALES); RODZINA TA OBEJMUJE OKOŁO 600 GATUNKÓW DRZEW, KRZEWÓW LUB PNĄCZY ZEBRANYCH W OK. 30 RODZAJÓW; DO RODZINY NALEŻY WIELE WAŻNYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH LUB OZDOBNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OLEACEAE - RODZINA ROŚLIN Z RZĘDU JASNOTOWCÓW (LAMIALES); RODZINA TA OBEJMUJE OKOŁO 600 GATUNKÓW DRZEW, KRZEWÓW LUB PNĄCZY ZEBRANYCH W OK. 30 RODZAJÓW; DO RODZINY NALEŻY WIELE WAŻNYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH LUB OZDOBNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OLIWKOWATE Oleaceae - rodzina roślin z rzędu jasnotowców (Lamiales); rodzina ta obejmuje około 600 gatunków drzew, krzewów lub pnączy zebranych w ok. 30 rodzajów; do rodziny należy wiele ważnych roślin użytkowych lub ozdobnych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OLIWKOWATE
Oleaceae - rodzina roślin z rzędu jasnotowców (Lamiales); rodzina ta obejmuje około 600 gatunków drzew, krzewów lub pnączy zebranych w ok. 30 rodzajów; do rodziny należy wiele ważnych roślin użytkowych lub ozdobnych (na 10 lit.).

Oprócz OLEACEAE - RODZINA ROŚLIN Z RZĘDU JASNOTOWCÓW (LAMIALES); RODZINA TA OBEJMUJE OKOŁO 600 GATUNKÓW DRZEW, KRZEWÓW LUB PNĄCZY ZEBRANYCH W OK. 30 RODZAJÓW; DO RODZINY NALEŻY WIELE WAŻNYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH LUB OZDOBNYCH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - OLEACEAE - RODZINA ROŚLIN Z RZĘDU JASNOTOWCÓW (LAMIALES); RODZINA TA OBEJMUJE OKOŁO 600 GATUNKÓW DRZEW, KRZEWÓW LUB PNĄCZY ZEBRANYCH W OK. 30 RODZAJÓW; DO RODZINY NALEŻY WIELE WAŻNYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH LUB OZDOBNYCH. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x