OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATRON to:

opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATRON

PATRON to:

święty, którego imię ktoś nosi albo który jest symbolicznym opiekunem miasta lub grupy ludzi (na 6 lit.)PATRON to:

szablon wykonany z tektury lub deski z wyciętym wzorem, kóry nanosi się przez zamalowanie na inną powierzchnię (na 6 lit.)PATRON to:

zmarła osoba, która jest zasłużona i z tego powodu jej imię może być nadane jakiejś instytucji (na 6 lit.)PATRON to:

prawnik, który jest bezpośrednim opiekunem aplikanta i kontroluje jego pracę (na 6 lit.)PATRON to:

w starożytnym Rzymie rodzaj patrycjusza, opiekun np. wyzwolonych niewolników (na 6 lit.)PATRON to:

łuska od naboju (na 6 lit.)PATRON to:

ładunek wybuchowy, nabój (na 6 lit.)PATRON to:

ŁUSKA, GILZA, NABÓJ (na 6 lit.)PATRON to:

szablon; tektura lub deseczka z wyciętym deseniem, który przez zamalowanie przenosi się na dekorowaną płaszczyznę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.764

MAGMA, KLUCZ PARTYJNY, ŁĄCZNOŚĆ, POBIAŁKA, LABOLATORIUM, ZWYCZAJ LUDOWY, KOJEC, INIEKCJA, DEZERCJA, ANITA, BRUDAS, TLENEK ŻELAZOWY, AHISTORYCYZM, GORĄCZKA REUMATYCZNA, LEPSZOŚĆ, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, FONDUE SEROWE, WYPALANKA, DODATEK MOTYWACYJNY, SKRZYDLATE SŁOWO, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, MELDUNEK, SSAK WYMARŁY, EKSPLOZJA, STYL KORYNCKI, BOREWICZE, DYFUZOR, PRZEPITA, POKRYWA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, MONOPOLISTA, SONOMETR, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, GRZYWA FALI, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, KITAJ, METABAZA, WĘGAR, INTENCJONALIZM, GLOBULA, PORT MORSKI, TRYBUT, NIECKA, STÓŁ, ŁBISKO, OGRZEWNICTWO, ROŻEK, TRZECIA POWIEKA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, MIKSER, UŻYTEK ZIELONY, SEMINARZYSTA, SKUPYWACZ, OŚCIEŻE, ZATOCZKA, BATAGURY, SOJA, KOŃ ARDEŃSKI, NARTA, DOOM METAL, SYLFIDA, TYP DZIKI, MALOWANIE, ELOPSOPODOBNE, PATYCZAK, KUPER, ANIOŁECZEK, ŁYKACZ, FIRMÓWKA, TKANKA MIĘŚNIOWA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, TARANTELA, PODKOLANIE, PIDGIN, POJAZD SPECJALNY, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, PUCHAREK, WERBLISTKA, DYNAMIKA, RADIOGRAFIA, ABSURDALNOŚĆ, BLOK, FAKTOLOGIA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, ODKŁACZACZ, HECA, ŻOŁĄDKÓWKA, BALANTIDIOZA, DEKANTER, STOPKA, KIERAT, TRUDNOŚĆ, SOK, GÓWNOJAD, SIUR, ŚLISKOŚĆ, RÓWNONOGI, WYSŁANNICA, KIERZANKA, KORSARZ, CYGARETKI, BATUTA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PENITENCJA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, TINTORETTO, TYGIEL, PANOWANIE, GRANICA CIĄGU, ARENA, ZAAWANSOWANIE, SKOPEK, FAJTNIĘCIE, POKRYCIE, ZGODNOŚĆ, JEZIORO EUTROFICZNE, BURRITO, DINGS, KOD, OGRÓDEK JORDANOWSKI, META, TYRYSTOR, JEDNORAZOWOŚĆ, OCZYSZCZALNIK, ODPŁYW, EUCHARYSTIA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, MUSICAL, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, TWARDY RESET, CYKL POETYCKI, WISZOR, ASTROWIEŻYCZKA, PRZEDMIOT, GAŁĘZATKA KULISTA, ELEKTROLIT, SILNIK CZTEROSUWOWY, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ZŁOŻENIE URZĘDU, REWIZOR, DEKLARANT, PORWAK, TRASZKA GÓRSKA, BOBIK, SZPIEGÓWKA, SZCZĄTEK, CZARNA MAGIA, RANA SZARPANA, RAMKA, ZACHOWANIE, KORYTARZ, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, USZKO, GOL SAMOBÓJCZY, KECZUA, BŁĘDNOŚĆ, SKALNICZEK SIWY, MUNSZTUK, ŻABKA, KULTYSTA, PORTRET TRUMIENNY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, PRAWOZNAWCA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, MIODOJAD, OKRĘT SZPITALNY, KOORDYNACJA RUCHOWA, AKCENT OSTRY, CHAMÓWKA, LICA, ARABESKA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, BIURO LUSTRACYJNE, KROKIEW, STRATEGIA, KONCEPTUALIZM, SPOILER, KOTWICA, STRZEMIĄCZKO, MOGISYGMATYZM, URZĄD CENTRALNY, ZWOLNIENIE, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, POWTÓRKA, ROZWÓJ WSTECZNY, RZĘSISTEK, ZARZĄDZENIE, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, KAPAR, FIGURA, RUCHY ROBACZKOWE, FREELANCER, SUSZARNICTWO, BAZA, WSTĘŻNIAKI, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, KROPLA, OSOBA PODEJRZANA, KRUSZYNKOWATE, GRANDA, BUFFETING, BUJAK, PIASTUN, STRAWIŃSKI, POŻYCZKA, GAUGUIN, KASZA KUKURYDZIANA, BLOKADA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, WOJSKA PANCERNE, REJESTRANT, BAŻANT, FYKOLOGIA, CABAN, ZANOKCICOWATE, PROSZEK, LIZ, SAMPLING, MLEKO, BIOGERONTOLOGIA, KLEJÓWKA, ZASZCZEPICIEL, KOŻUCH, TEORIA PIERŚCIENI, MIASTO OGRÓD, WIZA POBYTOWA, BASKINKA, DEMENTI, PODWODA, CHIMICHANGA, NÓŻ NA GARDLE, BARWNIK, PEPTON, OLEANDER, KIEŁŻ, PROCES BIOLOGICZNY, RARYTASIK, DRAJREP, KOŁO RATUNKOWE, GRZECHOTKA, SADOWNICTWO, SZKARŁUPNIE, KIT, PROBLEMISTYKA, MOLOSOWATE, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, OAZA SPOKOJU, STAN, MCLAREN, RYFT, SIEĆ, RĘKA OPADAJĄCA, STRZAŁ, STRZAŁA, SPÓJNIK, TEMPURA, BUFOR, PANTOFAG, ELDAR, KUCHNIA, WAPIENNICTWO, ŹDZIEBLARZE, PODMIOT DOMYŚLNY, ALABAMA, NOSICIEL, WSKAZ, POROŚLE, KRAJARKA, KOGA, HERMA, POKOLENIE, DOUBLE DUTCH, ESESMANKA, DIMER, KARTON, PĘDRAK, TIRET, PATAFIAN, KRWIŚCIĄG, OŚMIOKROTNOŚĆ, ROŻEK, SMRÓD, OCZKO, PAJACYK, WARSZTAT STRATEGICZNY, PERKOZ GRUBODZIOBY, PAPIERZAK, DOMINO, NERKA RUCHOMA, NAKŁAD POŁOWOWY, RASOWOŚĆ, NIEUNIKNIONOŚĆ, UNIZM, PARCIAKI, LICEUM, ?GARBATKA ZYGZAKÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.764 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATRON opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATRON
opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.).

Oprócz OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x