Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATRON to:

opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATRON

PATRON to:

święty, którego imię ktoś nosi albo który jest symbolicznym opiekunem miasta lub grupy ludzi (na 6 lit.)PATRON to:

szablon wykonany z tektury lub deski z wyciętym wzorem, kóry nanosi się przez zamalowanie na inną powierzchnię (na 6 lit.)PATRON to:

zmarła osoba, która jest zasłużona i z tego powodu jej imię może być nadane jakiejś instytucji (na 6 lit.)PATRON to:

prawnik, który jest bezpośrednim opiekunem aplikanta i kontroluje jego pracę (na 6 lit.)PATRON to:

w starożytnym Rzymie rodzaj patrycjusza, opiekun np. wyzwolonych niewolników (na 6 lit.)PATRON to:

łuska od naboju (na 6 lit.)PATRON to:

ładunek wybuchowy, nabój (na 6 lit.)PATRON to:

ŁUSKA, GILZA, NABÓJ (na 6 lit.)PATRON to:

szablon; tektura lub deseczka z wyciętym deseniem, który przez zamalowanie przenosi się na dekorowaną płaszczyznę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.990

REWOKACJA, DWORAK, KARBIDÓWKA, SŁUGA BOŻA, BOJAŹŃ BOŻA, KRYTYCZNOŚĆ, NIEWINNA KREW, SZKŁO JENAJSKIE, STAN DEPRESYJNY, PATYCZAK, PAKLON, ESENCJA, SKÓRZAK, KORZENIE, CHWILÓWKA, PIERDU PIERDU, PLACUSZEK, MORZE AZOWSKIE, LAPILLI, KOŃ BULOŃSKI, OSPAŁOŚĆ, NEUROFIBROMATOZA, ESENCJA, METRESA, SYMULANT, ŁOWCA GŁÓW, REZULTAT, ARCYDZIEŁO, ALEJA SZTYWNYCH, DRĄŻEK KIEROWNICZY, SOZOLOGIA, CHOKER, RAKARZ, SZPECIELE, RING, PRĘT, WYWRÓCENIE SIĘ, FRAZA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, GOSPODARZ, ANTYOKSYDANT, OPŁATA PROLONGACYJNA, OJCZYZNA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, PACA, PLENUM, BANDAMKA, KONTYNGENT TARYFOWY, PŁYTA KONTYNENTALNA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, CHOMIK DŻUNGARSKI, KUWERTURA, SAMMER, MLECZAK, REPRESOR, TAMPON, SEPTYMOLA, ALIGATOROWATE, KOŚĆ NIEZGODY, ODBÓJ, PEDAGOG SPECJALNY, PÓŁKREW, KITEL, KORKI, ŻAŁOBA, USTERKOWOŚĆ, GŁOSKA PREPALATALNA, LEJNOŚĆ, DYKTATURA, PIĘĆSETKA, PLUS UJEMNY, PARALAKSA, CZŁOWIEK INTERESU, GRÓD, OSTRYGOJAD, INTEGRACJA SPOŁECZNA, GARKUCHNIA, WCIĄGARKA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, SERBSKOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, SEITAN, AREOGRAFIA, CHASER, TRĄBA JERYCHOŃSKA, BAZOFIL, MÜSLI, WERSET, BAZYLISZEK, RADIO TAXI, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, NOSACZ, DAWCA ORGANÓW, JĘZYK PROTOSEMICKI, WZGLĄD, PERCHA, PEJZAŻ, KOLANO, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, PASTWA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, CZYNNIK, ESKONTO, SECESJONISTA, SPRZĘŻNICE, PŁOMIEŃ, DYL, DOMENA MAGNETYCZNA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, UNIŻONOŚĆ, GMINA MIEJSKA, KRÓLEWICZĄTKO, MAZUREK, MALKONTENCTWO, MONETKA, ODTRUTKA, GAWĘDA SARMACKA, PROCES DECYZYJNY, LAWA PODUSZKOWA, ILJIN, DOCZEPKA, PIEC TYGLOWY, CHROPAWOŚĆ, WILCZY GŁÓD, FIZA, STATYKA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, RAKIJA, PISMO GRECKIE, MARKETINGOWIEC, PASZTET, PIĄTKA, DERMATOLOGIA, EPIGRAF, RUSZT, POCIĄG OSOBOWY, SKÓRA, KROKODYLEK, MORFOTROPIA, STYL FORMULARNY, ELEW, WTRYSKIWACZ, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, GRANULAT, JEJMOŚĆ, MALIMO, SPÓD, CIĄŻA SPOŻYWCZA, PELAGIAL, SKWARKI, SAUNA, KANTOREK, PRZEBIERANIEC, TYP ORIENTALNY, WŁOSKOŚĆ, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, MIEDZIONIKIEL, WOLNA AMERYKANKA, ZAPOŻYCZENIE, SKARPA, ŚLIZG, OSAD, PSYCHOGERIATRIA, HARISSA, CHONDRA, BARWY PAŃSTWOWE, CHŁOPEK ROZTROPEK, RURKA INTUBACYJNA, ESKORTA, PENSJA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ŚRODEK SPOŻYWCZY, MĄDRALIŃSKI, PUSTAK ŚCIENNY, MISIACZEK, SUMA ZEROWA, CHOWDER, DRAMAT, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KOCIAK, PRAGERMAŃSKI, ZEGAR ATOMOWY, INFORMACJA, KROPKA, STYL CASUALOWY, DARŃ, PŁUG, MIGELITKA, KATECHEZA, DOM, CHODZĄCY SZKIELET, PRUSKI DRYL, DOGADZANIE SOBIE, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, SZYNA, NAPLECZNIK, JAPOŃSKOŚĆ, TAJNOŚĆ, APOKALIPSA, NOGAJOWIE, OKO, ZAPYLACZ, TRZYNASTKA, MUNGO, UMBRA, WYDMUSZKA, JAZDA, PIANO, CIENNIK, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, KRWOTOK, BLASZKA SITOWA, NARĄBANIE SIĘ, KUKUŁCZE JAJO, POSTĘPOWANIE CYWILNE, WYROSTEK BARKOWY, MIOTEŁKA, REZYDUUM, GEODEZJA SATELITARNA, ZWIASTUN, KRWAWNIK, SEGMENT, GRA CASUAL, APOZYCJA, CHOROBA CHARCOTA, PRZYGODA, KORZYSTNOŚĆ, ODJAZD, SIŁA AERODYNAMICZNA, STRZELECTWO SPORTOWE, DRUCIARZ, NIEJADALNOŚĆ, CYKL POETYCKI, LISTEK, DŹWIGNICA LINOTOROWA, PERYKARP, CELOWOŚĆ, KUBECZEK, SZCZENIACZEK, REALIZM MORALNY, FIORYTURA, MANIPULATOR, GRZYB PASOŻYTNICZY, OPOZYCJONISTA, KABOTYNIZM, JACHT ŻAGLOWY, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, KISIEL, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, PROTEZA DENTYSTYCZNA, TOREBKA, SYNSEPAL, FALISTOŚĆ, MASZT, SMYCZ, TELEFON WEWNĘTRZNY, NOZDRZE, MAKRON, GIERASIMOW, CACHAÇA, KOSZULKA, KRANIOLOGIA, JEDYNKA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, ZAPASY, CEL, SZAMA, PODEJŚCIE, BINOKLE, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SER ŻÓŁTY, MORAWSKI, NAWROTOWOŚĆ, POTENCJAŁ, RÓŻOWA LANDRYNKA, GILOSZ, OBI, POŻYTECZNOŚĆ, PŁETWA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, DYSKONTO, FOCH, DOMINATOR, TELEKOPIA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, BOŻA RĘKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, MIŚ, TRYBUT, FIVE O'CLOCK, WSPÓŁZAWODNICZKA, JASTRYCH, SWAWOLNIK, MASKOTKA, OPTYKA ELEKTRONOWA, MYŚLISTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPIEKUN W POSTACI OSOBY LUB INSTYTUCJI, KTÓRA SIĘ ZAJMUJE CZYMŚ, NP. FUNDUJE COŚ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
patron, opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATRON
opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x