MAŁA, PRZEWAŻNIE DREWNIANA WAROWNIA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA KRESACH PAŃSTWA DLA OBRONY GRANIC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FORTALICJA to:

mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FORTALICJA

FORTALICJA to:

ogólna nazwa niewielkiej budowli posiadającej cechy obronne, określane także jako turris (na 10 lit.)FORTALICJA to:

mała, drewniana warownia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA, PRZEWAŻNIE DREWNIANA WAROWNIA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA KRESACH PAŃSTWA DLA OBRONY GRANIC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.260

LANKA, PAPROĆ, ANTHEM TRANCE, ANIMATOR, STOLICA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ENDOSZKIELET, EPOS HOMERYCKI, FAWELA, WITRYNA, TOR WODNY, ROMANISTA, ŻÓŁTACZKA, PRZEMYSŁÓWKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PARKINGOWY, SZPULKA, GZY, SYFEK, SPOCZYNEK, GRÓD, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, ŚLEDŹ, MAKIAWELISTA, LUJEK, KREOLSKI HAITAŃSKI, KWATERA ZASTĘPCZA, NERECZNICA VILLARA, PROKSENOS, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, GEOFIT KŁĄCZOWY, BUDOWNICTWO, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, SZCZEGÓLNOŚĆ, BAKTERIE METANOGENICZNE, KARCYNOGEN, POLAROGRAFIA, RYSUNEK, ZARODNIKOWCE, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, ŻONA , ZDZIADZIENIE, STAN, NAJ, PULPIT, KACZKA PO PEKIŃSKU, HEMOROID, ALGRAFIA, WIELOPIĘTROWIEC, CANZONA, TRZĘSIENIE ZIEMI, ZEBRA, OUROBOROS, PODKARMIACZKA, ELOKWENCJA, PEWNOŚĆ, WDROŻENIOWIEC, WIĄZANIE, REKURS, NULKA, WYGON, PRZEKWIT, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PIKIEL, ATOMIZM, ROSYJSKI, OBIEGNIK, KARACENA, BRANSOLETA KRZYWICZA, ŚWIADOMOŚĆ, ŚWIATŁA MIJANIA, PRZEŻYCIE, APEKS, AGENT CELNY, STARY LIS, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WĘDRÓWKA, KOŃCÓWKA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, REWOLWER, OBLICZNOŚĆ, STOMIA, PLAMISTOŚĆ, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, MIRAŻ, PRACA WYJŚCIA, KASTYLIJSKI, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, OGNIWO STĘŻENIOWE, BAJCIK, CHOROBA LENEGRE'A, KRÓTKOWIDZTWO, FILEMON CIENKODZIOBY, ASTERYZM, RAFA, PRZEGUBOWIEC, CZERWONE, BARAŃCZAK, POMIDOR, SZOPEN, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, MARUDER, STRUNOOGONOWE, KASZYCA, TECHNIKA CYFROWA, UMBRA, CHOROBA SOMATYCZNA, CIĘCIE POZIOMICOWE, WAGA SZALOWA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, EUROPEJKA, BULDER, CENOTWÓRCA, PULARDA, HELIOFIT, PROTETYKA, KOCIOŁ, KLINOPIROKSEN, FASKA, STRACH, KANAR, ZAWÓD, SPEAKER, TEMPERATURA NÉELA, TYROMANCJA, POJAZD KOŁOWY, ODWSZAWIANIE, FIGOWIEC, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, FAJTNIĘCIE, MARCHEW PO KOREAŃSKU, MIGLANC, WIDZIADŁO, DROGA RZYMSKA, RIKSZA, MAJOWY PRACOWNIK, PUBLIKA, KOLANO, KINO DROGI, POŁUDNIOWY ZACHÓD, PÓŁKOLONIA, ALBUM, RONDO, NAWŁOĆ, PLASTYKA, GAWĘDA SARMACKA, ALBEE, TAMARAW, MINA PRZECIWPIECHOTNA, WIEŻA KONTROLNA, JAPOK, KIT, KOMORA DEKOMPRESYJNA, ZAWŁASZCZENIE, POZYCJA BALETOWA, ODNIESIENIE, DYGNITARZ, SKORPIONY, UCHWYT NOŻOWY, POLOWIEC, PIES MYŚLIWSKI, DEKOMPRESJOMETR, ROZWÓJ SPOŁECZNY, ŁAŻENIE, GRZECZNOŚĆ, MIERNIKOWCOWATE, DŻIG, BITELS, CYKL JAJNIKOWY, FRYCOWE, DYLETANT, TYSIĄC, WŁOSEK, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, LAK, KOKSIAK, ERGONOMIA, EKSPLOZJA, FARMERYZACJA, DOKUMENTACJA BUDOWY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, JUFERS, TENDENCJA, DWÓJNIAK, TREŚĆ, EUROPEJCZYK, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, KROPLIK, OPIEKUŃCZOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA, IZOLATKA, NEUROLOGIA, KNOT, CUKIER BURACZANY, DAR, CEL, FATALIZM, DEBIUT ZAMKNIĘTY, EPISJER, OSOWIAŁOŚĆ, METALMANIA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, KOBIETA SPOD LATARNI, RYZYKO INWESTYCYJNE, JĘZYK WIETNAMSKI, PONĘTA, PRZEŁĄCZALNIA, DROGOCENNOŚCI, ZAPUSTY, TORBACZE, KONSONANS, MADISON, MISIEK, UPADEK, DYWIZJA, KOCIE OKO, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, CENTRUM, TOPOS, GWIAZDA, OBLICZE, KORAL, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, KUJON, ATAK, APLIKANT ADWOKACKI, JORDANEK, PARAPETÓWKA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, BRAILLE, DIAKRYTYKA, NIEBACZNOŚĆ, POWIEŚĆ CYKLICZNA, APLIKACJA, PINGWINY, KAPKAN, ZŁOM, SKOK, CINEREA, MASZYNA TŁOKOWA, REZERWA WALUTOWA, TRANSPARENTNOŚĆ, AGROWŁÓKNINA, HALABARDA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, GONG, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, DROZD, KURS, SKLERODERMIA, KUC DALES, EKSPATRIANT, NUMEREK, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, RĘKAWICZNIK, JĘZYK NAHUATL, CYKL GOSPODARCZY, BAJT, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, GRUNT, AKTUALIZM, WYWIAD, UKRAIŃSKI, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, PUSZKARZ, BOCZEK, HERC, PAŁASZ, KLUCZ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SPRAWDZIAN, AKUMULACJA, METODA KARTOGRAMU, PRAWA MIEJSKIE, ATRAZYNA, PIJAK, ZHAFTOWANIE SIĘ, PŁYTA KORKOWA, KOMUNA MIEJSKA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, BEZWŁAD, CHOROBA BRUGADÓW, ZASTÓJ ŻYLNY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KOŚCIÓŁ UNICKI, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, LEP, JOGURCIK, OSOBA PODEJRZANA, SKLEP WARZYWNY, DOM OBŁĄKANYCH, SYNERGETYKA, RĘKAWEK, ŻABKI, ?FUNKCJA UNIMODALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA, PRZEWAŻNIE DREWNIANA WAROWNIA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA KRESACH PAŃSTWA DLA OBRONY GRANIC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA, PRZEWAŻNIE DREWNIANA WAROWNIA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA KRESACH PAŃSTWA DLA OBRONY GRANIC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORTALICJA mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FORTALICJA
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic (na 10 lit.).

Oprócz MAŁA, PRZEWAŻNIE DREWNIANA WAROWNIA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA KRESACH PAŃSTWA DLA OBRONY GRANIC sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - MAŁA, PRZEWAŻNIE DREWNIANA WAROWNIA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA KRESACH PAŃSTWA DLA OBRONY GRANIC. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast