W MECHANICE KWANTOWEJ STAN UKŁADU KWANTOWEGO CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ NAJMNIEJSZĄ ENERGIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAN PODSTAWOWY to:

w mechanice kwantowej stan układu kwantowego charakteryzujący się najmniejszą energią (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MECHANICE KWANTOWEJ STAN UKŁADU KWANTOWEGO CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ NAJMNIEJSZĄ ENERGIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.400

RYGOR, PARTER OGRODOWY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, BANIECZKA, CZŁOWIEK PIÓRA, CELEBRACJA, DYLATACJA CZASU, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, FATALISTA, BEZBRZEŻE, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, DUPLIKACJA, TBV, IMMUNOGENETYKA, KRYSZTAŁ MIESZANY, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PODATEK BASENOWY, MONOLOG LIRYCZNY, GRANICA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, GAWĘDA SARMACKA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, WYPRYSK KONTAKTOWY, ALLEL DOMINUJĄCY, REGLAN, KOPUŁA LAWOWA, WŁÓCZĘGA, HARLEKIN, ALUMN, KAPOK, LAUR, STROFANTYNA, KANTORIA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SMERFETKA, CUKRZYCA, PASIBRZUCH, MISIEK, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, BŁAGALNIK, B, KAPLIN, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, GOLARZ, CÓRKA ŚMIECIARZA, NAPIĘCIE, OBRZEŻEK, WIZAŻYSTKA, STOLARZ MEBLOWY, LODOWNIA, WYCHOWANKA, POJAZD LĄDOWY, TELEWIZORNIA, CENA WYWOŁAWCZA, AUSTRIACKI, WODA GEOTERMALNA, GUFFA, DZIEŁO SZTUKI, CZUSZKA, DEFICYT BUDŻETOWY, NASTROSZEK BRUCHA, GNIAZDO, WEKTOR WAHADŁOWY, PUNKT ROSY, SOLARZ, LIŚCIONOGI, GASTRO, LOGIKA FILOZOFICZNA, ZRAZ, STOPNICA, KOMÓRKA WĄTROBOWA, ANTECEDENCJA, PARALAKSA, KOSTKA BRUKOWA, TEREN ZIELENI, AMFIBIA, TOALETA, PERSONA, FILIŻANKA, BAŃKA, CHAMEFIT, WILKOWNIA, STAN, ŚCIĘGNO ACHILLESA, MANIERKA, PRZEBITKA, PLASTYKA, RYTUAŁ, SIŁA SPOKOJU, PÓŁMISEK, GRUPA, LEWOSKRĘT, KOSMOFIZYKA, KAPELUSZ PANAMSKI, ZBIEŻNOŚĆ, ANEROID, SZTYCHARSTWO, OMLET NORWESKI, REFREN, BATYMETRIA, DZBANIEC, LABIRYNT, ERA, KURZEJ, KULA ZIEMSKA, ASYMPTOTA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, BARWICA DREWNA, TRASZKA SARDYŃSKA, DOROBKIEWICZ, FUZJA POZIOMA, ZBIÓRKA, PATOLOG SĄDOWY, LINA RATUNKOWA, FAŁ, ROJSTONA KRÓLEWSKA, OSADNIK, BOJOWOŚĆ, RODZINA NUKLEARNA, ELEKTORAT, UŚMIECH, GALARETKA, BUTERSZNIT, SZLAUF, BRODAWKA STÓP, ABANDON, WĘŻOJAD, BETONOWE BUTY, ALFA-BLOKER, FIZYKA MOLEKULARNA, OSYPISKO, WYMÓG, KRATKA KSIĘCIA WALII, GNIAZDO, HIPERTONIA, KOSTIUM, APPELLATIVUM, BURSZTYNNIK, CUDZOŻYWNOŚĆ, WYSPA MAN, MIRAŻ, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, GRUBA LINIA, SEGMENTACJA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, WAMPIR, PRZELEW TRANSGRANICZNY, PÓŁŚWIATEK, MAKROREGION, HOTELING, RASOWOŚĆ, CYGARNICA, FILTR OLEJU, KARTEL NARKOTYKOWY, CZWARTY ŚWIAT, MAJOWIE, BEZPARDONOWOŚĆ, HEBAN, MIAZMATY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, KRYSTALOFIZYKA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, GORZELNICTWO, DINODONTOZAUR, DUCH, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, CYNAMON, LICZBA ATOMOWA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ŁĘG OLSZOWY, KONFERENCJA, JAWAJSKI, RAMKA, STAN, RELA, ZAPALCZYWOŚĆ, GEOMETRIA RZUTOWA, HEMIKRYPTOFIT, ADHEZJA, OTWIERANIE DUSZY, GOIAS, BARSZCZ BIAŁY, SADZAK, EFEKT RYGLA, OBEDIENCJA, PORĘCZ, CZERWONY NADOLBRZYM, POŃCZOSZNIK, SŁUP OŚWIETLENIOWY, KOMA, ZLEPNOŚĆ, CZUWAK, CHA-CHA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, PULSARY, PŁOMIEŃ, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, PŁYN SUROWICZY, ALIGATOROWATE, ZESPÓŁ BEHRA, DUOLA, SIEDEMNASTKA, ZNAMIĘ SPITZ, WYGIBAS, DOJŚCIE, NAPAD, OPERA, FLUWIOGLACJAŁ, OTWÓR WYLOTOWY, MADERA, REKLAMOWIEC, OPONENT, ZAKOLE, ATOM, SAMOURZECZYWISTNIENIE, FELLINI, HARUSPIK, NOWOGWINEJKA, ODJAZD, PRZYPADEK, PIĘĆDZIESIĄTKA, WALCOWNIA ZIMNA, POCISK SMUGOWY, STOPNIOWALNOŚĆ, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, KOŃ TROJAŃSKI, STOPA DYSKONTOWA, GRZYB WOLAK, METODYKA, RYBA ŁAWICOWA, HALLOWEEN, NARCIARZ DOWOLNY, RAWKA BŁAZEN, KOPARKA POPRZECZNA, PŁOMYK, PIES OZDOBNY, CHOROBA MIKROFALOWA, GITARA HAWAJSKA, ROZTOCZE, SATURACJA, CZTEROPOLÓWKA, SZAROZIEM, KROKIEW, BEZŻEŃSTWO, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, TRAKEN, ROZBRATEL, LAUFER BIAŁOPOLOWY, DESOCJALIZACJA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PRAWIDŁO, PONTICELLO, GAŚNIK, NAWŁOĆ, OTOLOGIA, TŁUMACZKA, BOCIAN, PROFESJA, RZADKOŚĆ, HEMATOLOGIA, MITSUKURINA, OUROBOROS, OBSUWA, PAROWANIE, WANADOWIEC, BUFET, STAN WOLNY, OFTALMOLOG, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, SZKLANKA, STREFA PODKOSZOWA, SHAKER, EKSPERTKA, NATRĘCTWO, MASZYNA TURINGA, RYBACZKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KOSZAROWOŚĆ, ŁZA, JAZZ, WOJOWNICZOŚĆ, MINIMALIZM, OBEREK, BECZKA BEZ DNA, KROPLÓWKA, ASTRONOMIA, PAPU, STOSUNEK WODNY, WSTYD, DISNEY, ZAKURZENIE, OBLEGA, STYCZNOŚĆ, SKROMNIŚ, TANATOPSYCHOLOGIA, ?KOMPENSACJA DYNAMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.400 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MECHANICE KWANTOWEJ STAN UKŁADU KWANTOWEGO CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ NAJMNIEJSZĄ ENERGIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MECHANICE KWANTOWEJ STAN UKŁADU KWANTOWEGO CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ NAJMNIEJSZĄ ENERGIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAN PODSTAWOWY w mechanice kwantowej stan układu kwantowego charakteryzujący się najmniejszą energią (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAN PODSTAWOWY
w mechanice kwantowej stan układu kwantowego charakteryzujący się najmniejszą energią (na 14 lit.).

Oprócz W MECHANICE KWANTOWEJ STAN UKŁADU KWANTOWEGO CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ NAJMNIEJSZĄ ENERGIĄ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W MECHANICE KWANTOWEJ STAN UKŁADU KWANTOWEGO CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ NAJMNIEJSZĄ ENERGIĄ. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x