DUŻA KARETA; NAZWA WYWODZI SIĘ OD NAZWY MIASTA LANDAU IN DER PFALZ, KTÓRE SŁYNĘŁO Z WYROBU POJAZDÓW KONNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LANDARA to:

duża kareta; nazwa wywodzi się od nazwy miasta Landau in der Pfalz, które słynęło z wyrobu pojazdów konnych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LANDARA

LANDARA to:

coś, co jest wielkie i niezgrabne (na 7 lit.)LANDARA to:

duże, wystawne auto (na 7 lit.)LANDARA to:

ciężka kareta podróżna a potocznie duży, niezgrabny powóz (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA KARETA; NAZWA WYWODZI SIĘ OD NAZWY MIASTA LANDAU IN DER PFALZ, KTÓRE SŁYNĘŁO Z WYROBU POJAZDÓW KONNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.700

POŻYTEK PSZCZELI, OPUSZCZENIE, POŚLIZGI, MASKULINIZM, RYFLA, ZAPASY, KUKIEŁKA, LAKONIZM, PĘCHERZYCA, KOCANKA, POJAWIENIE SIĘ, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, IBISOWATE, BASKINKA, KATAKUMBY, TRZĘSIENIE ZIEMI, POLONEZ, SKAJ, WSZYSTKOŻERCA, PRAWIDŁO, PROFESJA, ŁOPATKA, AFTERPARTY, REMIZA, CYBERATAK, DEMARKACJA, RAKARZ, GŁADZAK, SUBIEKTYWISTA, SZAFARZ, ZGRYW, ROZEDMA PŁUC, KOSMOGONIA, BACHANTKA, SZABAS, ARTRETYZM, LUKA DEFLACYJNA, KOLBA, GORĄCY PIENIĄDZ, PRAKTYCZNOŚĆ, BALSAM, EKSPRES, INTERFEJS SIECIOWY, ATAK, KŁOBUK, CHAŁTURNIK, SZOK POPORODOWY, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, WIELOPIĘTROWIEC, POJEMNIK, WYBUCH WŁAŚCIWY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PUSZKA, PRZEWALENIE SIĘ, SILNIK SKOKOWY, TRANSPORT AKTYWNY, DROGI RODNE, ZŁOTY DESZCZ, PYRA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, GUBAL, SIDA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SIODEŁKOWCE, LINIA ŚNIEGU, WYKRZYKNIENIE, POMÓR, CUKIER ZŁOŻONY, ZMYWACZ, SIEDZISKO, CALYPSO, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, CUDOWNY OWOC, CZUBAJKA, DEMÓWKA, SASSAFRAS, JAMA PACHOWA, PATCHWORKOWIEC, SKŁADOWA, MANIPUŁ, MEKHAUZJA, SKŁADNIA, RYNEK HURTOWY, PRUSACZKA, KLEJARZ, SZCZEGÓLNOŚĆ, RACHUNEK CAŁKOWY, SŁUP OŚWIETLENIOWY, NÓŻ POD GARDŁEM, GRUCZOŁ MLECZNY, SOCJETA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, PINGWIN KRÓLEWSKI, NIEWOLA EGIPSKA, BAON, REFREN, ASTRONOMIA POZYCYJNA, KÓŁKO, FALA DŹWIĘKOWA, STAN, KUSICIEL, RUSZT, PRZEJAZD KOLEJOWY, LASONOGI, TEFILIM, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, SERYJNY MORDERCA, IRYS, PORTRECISTA, POPŁUCZYNA, SKLERODERMIA, MOSTOWNICZY, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ICHTIOBIOLOGIA, TARCIE, TEORIA GRAFÓW, WŁÓKNIAK TWARDY, NAGRODA RZECZOWA, SIODLARSTWO, KAUTOPIREIOFAGIA, PODUSZKA KURTYNOWA, ŁAMANY DACH POLSKI, OSZOŁOM, SUBRETKA, BANAN, PODZIAŁ METRYCZNY, PROFESJONALISTA, NASTROSZ, RAFIA, IKAR, PRZYGODA, POMARAŃCZA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ALZACJA, ARACHNOLOGIA, STOMIA, NAUKA, OBROTNIK, PÓŁNOCNY ZACHÓD, PENETRACJA GENU, WKŁAD, GRUPA ACETYLOWA, KRASNAL, ŁOPUCH, TRIADA CARNEYA, PROKSEMIKA, NOTARIUSZ, NAPIĘTEK, WSTRZYMANIE, PIASKOWIEC KWARCOWY, DZIWA, KOŁEK, WALENTYNKA, ZAIR, SCENA, POBIAŁKA, ARPEDŻIO, LOKATA DYNAMICZNA, PRETOR MIEJSKI, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MIEJSCE SIEDZĄCE, ZACHLANIE SIĘ, KAPRALSTWO, WARTOŚĆ BILANSOWA, AUREOLA, WĘZEŁ, SORABISTYKA, WYDZIAŁ, PIERÓG KARELSKI, KAZUISTYKA, WSCHÓD, KLERYK, SERIALIZM, WYSPA, TOKARKA KŁOWA, PACZKA, LIGUSTR, ROZBITEK, OTOLOGIA, KRĄŻENIE OGÓLNE, ŻÓŁTLICZKA, SPLENDID ISOLATION, KAMBUZ, WANIENKA, ŁOWCA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, RÓG, WIMPERGA, JELEŃ DAVIDA, KATEGORIA OPEN, HAŁAŚNIK, PYZA, STOPA DYSKONTOWA, KREPA JEDWABNA, NOWICJAT, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ŁUP, PODKÓWKA, CZĘŚĆ, GRZYB KAPELUSZOWY, TURANIEC, STRZAŁA KUPIDYNA, KOŁOWRÓT, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ŚMIECISKO, SZTUCZNE ŻYCIE, BOREWICZE, OGÓREK KISZONY, CELEBRACJA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, SZARPANKA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, SOLIDARNOŚĆ, PETRYFIKACJA, SZCZUDLARSTWO, GRUCHOT, RADIOELEKTRYKA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, WYRAK, TURMA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, TECHNIKA ANALOGOWA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, CHOROBA WODUNKOWA, MŁODZIEŻOWIEC, MIKROPRZEŁĄCZNIK, GARNEK, PAPIER TOALETOWY, SOSNOWICZANIN, SZTYWNIAK, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, INFLACJA, CHEMOTROPIZM DODATNI, BIAŁY WIERSZ, WARZELNICTWO, BIEGŁOŚĆ, PŁAST BRZOZOWIEC, MARUDA, CZYNSZ WOLNY, KABINA STEROWNICZA, BLUSZCZ, OTĘPIENIE, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, PRAWA CZŁOWIEKA, KOTONINA, ŚMIECH, SZOTRING, KONTRAKT TERMINOWY, WZORNIK, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, SOK, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, SCHOWEK, DONICA, DRABKA, SPĘKANIE, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, SZWEDZKI PÓŁMISEK, KIESZEŃ, MIĘSOPUST, CZAJNICZEK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, STAN CZYNNY, REGRESJA MORZA, ZDZIADZIENIE, SPADOCHRON, SUWNICA POMOSTOWA, PUB, PŁACHETKA, WIKLINA, FELLINI, PAROLATEK, OSOBISTOŚĆ, NIUCHACZ, WĘŻOWIDŁO, BATERIA AKUMULATOROWA, ASTROFOTOMETRIA, MIANOWANIEC, ŁYŻKA, OBŻER, BOHEMA, ORZEŁ, MUNSZTUK, UDAR MÓZGOWY, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ODŁAM, TELEMECHANIKA, SALAMANDRA, MIODONOŚNOŚĆ, HOLLYWOOD, PISANKA, DIPLODOKI, URANIDOWATE, ROPUCHA, PODŁOŻE GRUNTOWE, BOYS BAND, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, LAMPA KARBIDOWA, ?ZAKRES REAKCJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.700 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA KARETA; NAZWA WYWODZI SIĘ OD NAZWY MIASTA LANDAU IN DER PFALZ, KTÓRE SŁYNĘŁO Z WYROBU POJAZDÓW KONNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻA KARETA; NAZWA WYWODZI SIĘ OD NAZWY MIASTA LANDAU IN DER PFALZ, KTÓRE SŁYNĘŁO Z WYROBU POJAZDÓW KONNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LANDARA duża kareta; nazwa wywodzi się od nazwy miasta Landau in der Pfalz, które słynęło z wyrobu pojazdów konnych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LANDARA
duża kareta; nazwa wywodzi się od nazwy miasta Landau in der Pfalz, które słynęło z wyrobu pojazdów konnych (na 7 lit.).

Oprócz DUŻA KARETA; NAZWA WYWODZI SIĘ OD NAZWY MIASTA LANDAU IN DER PFALZ, KTÓRE SŁYNĘŁO Z WYROBU POJAZDÓW KONNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DUŻA KARETA; NAZWA WYWODZI SIĘ OD NAZWY MIASTA LANDAU IN DER PFALZ, KTÓRE SŁYNĘŁO Z WYROBU POJAZDÓW KONNYCH. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x