POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ MYCIE CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MYJNIA to:

pomieszczenie, w którym odbywa się mycie czegoś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MYJNIA

MYJNIA to:

pomieszczenie, w którym odbywa się mycie samochodów, wagonów tramwajowych albo kolejowych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ MYCIE CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.695

INFORMACJA, OBUDOWA, CZARNY SZLAK, KOLBA, SZTAMBUCH, NADBUDOWA, NOWOGWINEJKA, ROZKŁAD, GOSPODARZ, PERYFERYJNOŚĆ, KOCZKODAN, SIŁACZ, PISUAR, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, MOC PRZEROBOWA, POJAWIENIE SIĘ, SPĘKANIE, PRZYBYTEK, FILAMENT AKTYNOWY, FERROMAGNETYCZNOŚĆ, PREPPER, ODCINEK, GUZEK MONTGOMERY'EGO, SUTEK, SKAŁA GŁĘBINOWA, API, MECHANIK POKŁADOWY, LITRÓWKA, DRUGA CZĘŚĆ, BEZWYZNANIOWIEC, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ODPOWIEDZIALNY, LEJNIA, TRÓJBÓJ, POJAZD JEDNOŚLADOWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ENERGIA GEOTERMALNA, WAMPIR, FITOCENOZA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, PRĄTNIK SREBRZYSTY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ROPOMOCZ JAŁOWY, NARCIARNIA, DYPTYCH, CZŁOWIEK PIÓRA, SUPERNOWE, ŚMIECH, WIELOBARWNOŚĆ, REKLAMA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, PŁOZA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, NARNIA, ROLADA, WERSJA STABILNA, KOŁO, EMFAZA, DZIEWIARKA, GEOGRAF, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, KATOLICKOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, HAMULEC TAŚMOWY, KORZENIE, CIAPATY, KIKUCIK, PRZEBITKA, BRUTALNOŚĆ, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, TŁOK, USTAWKA, BARWY WOJENNE, OCZKO W GŁOWIE, GOSPODARKA MIESZANA, KOŻUSZYSKO, PEWNOŚĆ, FIGURA DZIOBOWA, MAJOWY PRACOWNIK, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, PŁOMIEŃ, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, DWUNASTA, NERWIAK OSŁONKOWY, PISMO FONETYCZNE, NASZYWKA, RZEZAK, KOŚCIÓŁ UNICKI, WSPÓŁMAŁŻONEK, ZMARSZCZKA, MELINA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, PANCERNIK WŁOCHATY, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, KUSZTYCZEK, MECHANIZM JEZDNY, WLANIE SIĘ, POLEWA, LENIWCOWATE, IMPULSYWNOŚĆ, PALISADA, BIKINIARZ, STECHIOMETRIA, BICZ SZKOCKI, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, SZYBKA RANDKA, OPĘTANIE, DESKA ŚNIEŻNA, EWAKUACJA, SZWARCCHARAKTER, FILOLOGIA WŁOSKA, OPOŃCZYKOWCE, DŻINGEL, LINA, PRZEDAWNIENIE, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, WIEK PROKREACYJNY, TEORIA ESTYMACJI, LAMPA NAFTOWA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, BIOMETEOROLOGIA, STANDARDBRED, RĘCZNIK KĄPIELOWY, FAHRENHEIT, ERUPCJA, SAMORZĄDNOŚĆ, ZAZNAJOMIENIE, PODWYMIAR, UMIEJĘTNOŚĆ, PRZYBŁĘDA, WĘZEŁ ZATOKOWY, SIŁACZ, ULM, ETANERCEPT, PAREJAZAURY, PANDA, SŁUŻALCZOŚĆ, KREDYT ZAUFANIA, KNAGA, RENESANSOWOŚĆ, RAJ, STANOWISKO OGNIOWE, PANNA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, AKLIMATYZACJA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, WARTOWNIA, PASTOFORIUM, ŚREDNIA KWADRATOWA, SZTORC, TARAS WIDOKOWY, RAMY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, BILARD FRANCUSKI, TOPIELICA, IMPLIKACJA, NIESZLACHECTWO, WZORZEC RUCHOWY, EPIMYTHION, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, STRZYKWY, TANGO ARGENTYŃSKIE, ŻMIJA, DETEKTYW, OSAD, ZAŁOŻENIE, ŁOPATKA, SYRENOWATE, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, FARTUCH, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, PIEPRZ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, GRUCHOT, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, WĄTPLIWOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KOMPLEKS ARENOWY, KILOFEK, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, RYWALIZACYJNOŚĆ, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, FONDUE SEROWE, PRZEDGÓRZE, BAZOFIL, ZWID, RANA WYLOTOWA, EKSTRALIGA, KLUCZ NASADOWY, ODMIANA HERBOWA, WŁADCZOŚĆ, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, REWERSAŁ, PROMIEŃ, RADCA, NIEOPANOWANIE, OSTENTACYJNOŚĆ, FOXTROT, MOIETA, SIŁA SPOKOJU, NATYWIZM, BEZLOTKI, RYBA WĘDROWNA, ZAĆMIENIE, USTALENIE, PRZEMYSŁ NAFTOWY, POJEZIERZE, GĘSIARZ, KURS, PICOWNIK, SZARA MYSZKA, BEKA, SZYJKA, HISTORYZM CEGLANY, KLĘK PROSTY, NATRĘTNOŚĆ, WALKA, DOROBEK, WYLEW, HARD ROCK, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SKÓRZAK, KULTYWAR, MONOFAGI, RENTGENOLOGIA, PORUSZENIE, ZABYTKOWOŚĆ, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, SZPULKA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, CIĘŻAREK, TEOKRACJA, DOM BLIŹNIACZY, PEPINIERA, KULTURA PIEŃKOWSKA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, EGZEKUTYWA, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, SEGMENT SZYJNY, OBRZYD, RODNIK, EKLIPTYKA, BŁYSKOTKA, ŹRÓDŁO, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, ZESTAW, FALSYFIKACJA, TYSIĄC, LUGIER, GASTROENTEROLOGIA, PAŃSTWO POLICYJNE, PALEOKLIMATOLOG, PRZEDNÓWEK, WEZWANIE DO ZAPŁATY, MER, WITEKS CZCZONY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, MOPS, PĄCZEK, DICKENS, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, PRZYZWYCZAJENIE, SOLUCJA, CHOROBA FONGA, PROPAGACJA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SPŁYW GRAWITACYJNY, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, WYPUST, PLEBEJKA, PROSCENIUM, TEREN, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, POMOC DROGOWA, KASA, TEŚCIK, OKRES AMAZOŃSKI, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ALFABET WIĘZIENNY, PASJA, KURZA STOPKA, WIDŁOWOŚĆ, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, OCEANOGRAFIA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PRZEKRASKA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, WIELOPŁETWIEC, WĄŻ OSTROGŁOWY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, WYSMUKŁOŚĆ, APOTEOZA, TERENOZNAWCA, GRAF PLANARNY, ?TOLERANCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ MYCIE CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ MYCIE CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MYJNIA pomieszczenie, w którym odbywa się mycie czegoś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MYJNIA
pomieszczenie, w którym odbywa się mycie czegoś (na 6 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ MYCIE CZEGOŚ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ MYCIE CZEGOŚ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x