Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ANGLIK; OKREŚLENIE IRONICZNE LUB OBRAŹLIWE, ODNOSZĄCE SIĘ DO STEREOTYPOWEJ ANGIELSKIEJ POWOLNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I OPANOWANIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANGIELSKA FLEGMA to:

Anglik; określenie ironiczne lub obraźliwe, odnoszące się do stereotypowej angielskiej powolności, dokładności i opanowania (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANGIELSKA FLEGMA

ANGIELSKA FLEGMA to:

spokój i opanowanie, czasami nadmierne, doprowadzające do frustracji obserwatora lub drugiego, bardziej żywiołowego, uczestnika zdarzeń (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANGLIK; OKREŚLENIE IRONICZNE LUB OBRAŹLIWE, ODNOSZĄCE SIĘ DO STEREOTYPOWEJ ANGIELSKIEJ POWOLNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I OPANOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.462

PUŁAPKA KREDYTOWA, WERSJA STABILNA, GROSZKI, DIWA, MARKA, PARALELIZM, EKSPEDYCJA, DRAMAT, RADIOMAGNETOFON, BAJKOWOŚĆ, KLUCZ, KASZUBSKI, HERBICYD, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, CYKL MENSTRUACYJNY, POLIPTYK, UMOWA ADHEZYJNA, WIZA WYJAZDOWA, KRĘPACZKI, GENERALISSIMUS, PROTOHISTORIA, STYLISTYKA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, AŁYCZA, ARCUS SINUS, CHIROPTEROLOGIA, PEDOFIL, ACID WESTERN, SPŁYW BŁOTNY, LEZGINKA, KARMELEK, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, KRYNOLINA, WUEF, WOLEJ, LEZIWO, DOK, KAPISZONÓWKA, BEZCZYNNOŚĆ, ZMORA, TAŚMA, EPILEPTOLOGIA, ŻABKA, MUNGO, HARACZOWNIK, ASTROLOGIA, ÓSEMKA, ROZKRUSZ, KLERODENDRON, TRAMONTANA, STOPKA, PORZĄDEK DORYCKI, DYPTYCH, SARACEN, ASYSTENCJA, SZEWNICA BZÓWKA, KILOBAJT, WAPIENNIK, GAŁGAN, ŁOTEWSKOŚĆ, NOTARIUSZ, DOŁEK, KOMEDIANT, BALSAM, MAGISTER, ODSIEW, ERUPCJA, SCIENCE FICTION, KAPSLA, POKOLENIE, KOGNITYWIZM, ŁUSKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, EUTEKTYKA, APTEKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, OCEANOTECHNIKA, ROZBRATEL, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, NÓŻ BOJOWY, PRZYCISK DZWONKA, KOLOKACJA, REP, ISLAMISTA, WEDETA, ŻABA ŚMIESZKA, MIESZACZ, BEZBRZEŻE, CMOKIERSTWO, KOMORA NABOJOWA, ZŁOCISZ, CHOROBA BERGERA, PRZEMIANA POKOLEŃ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ANALIZA TRANSAKCYJNA, TWIERDZENIE CEVY, DRUŻYNA, NASTAWIENIE, ŚWISTUŁA, BOBIK, ODJAZD, KSIĄŻĄTKO, MŁYNEK DO ODPADKÓW, TEATR, KRYZA, POLIMER FLUOROWY, KREML, POTAJNIK, SUSZARKA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, KONTAKCIK, SZWEDZKOŚĆ, NAZWA PATRONIMICZNA, WIEŻA HEJNAŁOWA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PINGWIN MASKOWY, PODUSZKA, SEKWENCJA TATA, WARAN GŁUCHY, PLOMBA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, DUKLA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, GRZECH ŚMIERTELNY, ZGORZEL GAZOWA, NAZWA RODOWA, WINIETA, MOTOR, CZYNNIK CHŁODNICZY, REGRESJA MORZA, WYDATKI BIEŻĄCE, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, ZAZNAJOMIENIE, KWATERA GŁÓWNA, BIEGANINA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ANTYUTLENIACZ, MIAZMAT, NARĄBANIE SIĘ, RENTGENOLOGIA, FIGOWIEC POSPOLITY, ŁUK TRIUMFALNY, PIĘTNO, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, DOŚWIADCZENIE, JATKA, OKSYDAZA, OBJAWIENIE, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, KRUPNIK, WIRUS WŚCIEKLIZNY, LEJ, SKAŁKA, SZAKAL, SPALINY, STEREOIZOMER, DOKUMENTALIZM, TECHNIKA ŚWIETLNA, PIT, PRZEKRASKA, TRANSCENDENCJA, MELON, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, LENIWCE DWUPALCZASTE, CIASTO MAKARONIKOWE, WINIETA, CANTABILE, KLINKIER, WSPINACZKA SPORTOWA, GEODEZJA SATELITARNA, TAPETA, PKB PER CAPITA, PIĘTA, LAKIER DO PAZNOKCI, GALICJA, BAZGROTA, WĘDRÓWKA, KICAJ, ANYŻEK, OBIEKT, DUCHOWIEŃSTWO, SEMITKA, ŚWIATOWOŚĆ, LEKARZ DOMOWY, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, CUKIER LODOWY, SAGAN, PRZENIKLIWOŚĆ, BRZYDACTWO, BEZCIELESNOŚĆ, CYWILIZACJA TURAŃSKA, KRZYŻYK, SUCHOWIEJ, HORYZONT ZDARZEŃ, STRINGENDO, ELEGANTKA, RUGBY, PĘCHERZ, GLEJCHENIOWATE, KLUSKI, GROŹBA, SŁUŻALCZOŚĆ, TECHNIKA KLASYCZNA, PODKOWA, DZIEDZICZNOŚĆ, KORPUS, GERMANISTYKA, HOL MIĘKKI, WSZOŁY, CENZOR, IRRADIACJA, BADANY, TRAKEN, PSEFOLOGIA, ORLĘ, GAZOLINA, WYDAWNICTWO, OMACNICA, REGIONALISTYKA, ANTYCYPACJA, ZAKON KLERYCKI, ALGEBRA UNIWERSALNA, POSEŁ, GOŁĄBKA, F, MASELNICZKA, KAPUSTA KWASZONA, BIEGACZ, CHASEREK, FLORYSTA, WIDEŁKI HERETYKÓW, BRAT MNIEJSZY, KOSZYKARSTWO, HAITAŃSKI, MYKOHETEROTROF, PEPICZEK, FILM NOIR, WODA PO KISIELU, MIARKA, LODOWIEC GRUZOWY, KINO, HARUSPIK, TORBIEL BĄBLOWCOWA, DZIDZIA PIERNIK, SYSTEM WBUDOWANY, LASKA, FREAK, FUTRO, CZTERY DESKI, POMNIK, PODGATUNEK, KSIĘŻULKO, CYKL WYDAWNICZY, KONTRAPUNKT, STYMULATOR, GENTIL, SKLEROZA, RAKI, STUDIO FOTOGRAFICZNE, LATARNIA, WIDELEC, BERŻERETKA, SKÓRKA, ŚMIGŁO, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ANTYNATURALIZM, DZIADZIENIE, TYTOŃ, ŁOPATA, ARKUSZ DRUKARSKI, WYSMUKŁOŚĆ, KANAŁ RODNY, LENIWIEC, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, PŁOMYCZEK, OSIEMNASTKA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, TELEMARK, CYMES, IRLANDZKOŚĆ, OCHRONA INDYWIDUALNA, HYDROFOB, NIENOWOCZESNOŚĆ, SZYP, SEMAFOR, SANDALIN, SKIP, BIBLIOTEKA, PANTOFAG, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ŚCIĘCIE, BACIK, SINGIEL, ŁÓŻKO, DERESZOWATY, ODGAŁĘZIACZ, BACKGROUND, NERD, SIWAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.462 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Anglik; określenie ironiczne lub obraźliwe, odnoszące się do stereotypowej angielskiej powolności, dokładności i opanowania, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANGLIK; OKREŚLENIE IRONICZNE LUB OBRAŹLIWE, ODNOSZĄCE SIĘ DO STEREOTYPOWEJ ANGIELSKIEJ POWOLNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I OPANOWANIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
angielska flegma, Anglik; określenie ironiczne lub obraźliwe, odnoszące się do stereotypowej angielskiej powolności, dokładności i opanowania (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANGIELSKA FLEGMA
Anglik; określenie ironiczne lub obraźliwe, odnoszące się do stereotypowej angielskiej powolności, dokładności i opanowania (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x