OCEANOLOGIA; NAUKA O MORZACH I OCEANACH; ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ŚRODOWISKA MORSKIEGO I JEGO ZWIĄZKAMI ZE SKORUPĄ ZIEMSKĄ I ATMOSFERĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCEANOGRAFIA to:

OCEANOLOGIA; nauka o morzach i oceanach; zajmuje się badaniem środowiska morskiego i jego związkami ze skorupą ziemską i atmosferą (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OCEANOLOGIA; NAUKA O MORZACH I OCEANACH; ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ŚRODOWISKA MORSKIEGO I JEGO ZWIĄZKAMI ZE SKORUPĄ ZIEMSKĄ I ATMOSFERĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.959

MATECZNIK, PODATEK MAJĄTKOWY, NARĄBANIE SIĘ, PRZYCZEPNOŚĆ, DESKRYPCJA OKREŚLONA, GAJDAR, DENTYSTA, ROSA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, KIR, STOS PACIERZOWY, NEBIWOLOL, SKIBOB, ARC SIN, ROSZCZENIOWOŚĆ, BREZYLKA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, SARABANDA, JĘZYK ŁACIŃSKI, PRZEMYTNIK, KABINA RADIOWA, PISARZ, CZŁOWIEK ŚNIEGU, ODDANIE, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, WALCOWNIA ZIMNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, TERMIN PREKLUZYJNY, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, RUCH, PUNKT ZLEWNY, PRZYCZYNA CELOWA, KOGUT GALIJSKI, BÓJKA, WYŁAWIACZ, CHOROBA UHLA, KLIMAKS, SKORPIONY, KLOCEK, PAŹ ŻEGLARZ, OPÓR, JEZIORO MEZOTROFICZNE, KURZYSKO, TUBKA, PRĄD ZMIENNY, MUSSET, KANARKI KSZTAŁTNE, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, REKURS, BARCZATKA PUCHOWICA, BRYZOMANCJA, TYROMANCJA, WIELKA BAHAMA, OCZKO W GŁOWIE, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, WIEK NIEMOBILNY, REGRESJA LODOWCA, FOSFATAZA ALKALICZNA, PROTEKTORAT, BAJKOWOŚĆ, INTERGLACJAŁ, METODOLOGIA NAUK, PODUSZKA BALANSOWA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, ŻYWNOŚĆ, FTYZJOLOG, ILUZYJNOŚĆ, PREPPERS, DAMKA, ŁYDKA, SPOLEGLIWOŚĆ, MUGOL, NIESUBTELNOŚĆ, SZTAMBUCH, BIEGUN GALAKTYCZNY, KUMOSTWO, FARMACJA, PARAMAGNETYK, PICOWNIK, LASONOGI, NAŁOGOWOŚĆ, SALWINIOWCE, SYNTETYK, RETRAKCJA, TACHOGRAF, LIŚĆ ZŁOŻONY, ZBLIŻENIE, HERB, MONOPTERES, SMOLUCH, OBRÓT SYNCHRONICZNY, KAWA MIELONA, TERAPIA ODRUCHOWA, ODKUPICIEL, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, DYSTYCH, ŻURAWINA, PARADOKS, OINOMANCJA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, CYBORIUM, LEMNID, GEODYNAMIKA, HOŁDOWNIK, LALKARSTWO, TANKINI, PIĘKNO, BARCZATKA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, MŁOTNIK, SCRATCHING, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, NAUKA ŚCISŁA, SANKI, POLITYKA PRZESTRZENNA, SOSJERKA, GEODEZJA GÓRNICZA, LAICKOŚĆ, KARA TALIONU, MONARCHIANIZM, PODNÓŻEK, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, FILOLOGIA ORIENTALNA, KRATA KSIĘCIA WALII, MUZYKA KLASYCZNA, FAETON, TEMPERATURA ROSY, MAKI ZŁOTY, SKROMNIŚ, MIS, INTERESOWNOŚĆ, IZOFONA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, SYRYNGA, PRZECZULICA SKÓRNA, JAMS, NOWA TWARZ, KOZACY, WETERYNARKA, STÓŁ MONTAŻOWY, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, LITEWSKI, PRZEPLOTKA, NERWIAK PŁODOWY, ANGIELSKA FLEGMA, AUROR, ARCHIWISTA, HARUSPIK, TRYCZNIK, KONFIRMACJA, RAFA, ERA KENOZOICZNA, JAŚ WĘDROWNICZEK, BRIT POP, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, DŻIHAD, OTĘPIENIE, TEFILIN, CHIPPENDALE, EGZEKUTORKA, NACIĄG, POLE MAGNETYCZNE, CHOROBA BRUGADÓW, PIEC INDUKCYJNY, PRZESUWNIK, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, ZAKURZENIE, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, KONWEKTOR, METAMORFIZM, KLUCZ NASADOWY, OSTRONOS WORKOWATY, KWOTA BAZOWA, TAKT, TRASZKA PIRENEJSKA, CHEMIA FIZYCZNA, CAMORRA, PLICHTA, KROWIEŃCZAK, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, ENTOMOFAGI, PATENA, PALARNIA, RYNEK PODSTAWOWY, WNIEBOWZIĘTA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, HETMAN NAKAŹNY, KONTROLING, SKARBNIK, DAR, NAWALANKA, ENERGIA WIATROWA, METODOLOGIA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, RECEPTOR OPIOIDOWY, GRZYBEK HERBACIANY, OSOWIAŁOŚĆ, OLEJARNIA, HISTORYCYZM, WIELOŚCIAN FOREMNY, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, RODZAJ NIJAKI, ZANOKCICA CIEMNA, PLUJKA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, KUBEK, AWANPORT, CIĄGUTKA, SUBEMITENT, UDERZENIE, PARTIA ANGIELSKA, PAZUR, CHOROBA CAFFEYA, SONOMETR, SZKLANKA, ZASOBY KOPALIN, OSKRZELE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, JĘZYK ROSYJSKI, INSZA INSZOŚĆ, BABA-JĘDZA, CANTUS FIRMUS, ŚWIERK SITKAJSKI, MACHNIĘCIE KOZŁA, PISEMNOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, EKRAN FLUORESCENCYJNY, DROZD, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, WINKULACJA, ANGELOLOGIA, SILNIK BLIŹNIACZY, GULASZ, OSIEDLE, FOTOGRAFIA LOTNICZA, WEWNĘTRZNY, KRAV MAGA, REFORMATOR, HUYGENS, SMENTARZ, KIJ, BIEDRONKA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, KOBIECOŚĆ, WIEDŹMA, TEORIA KOLEJEK, RENTIER, WELUR, CYKLON, KARETTA, ETANERCEPT, SIEDZISKO, NIERUCHAWOŚĆ, LÓD PAKOWY, TALENT, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, INDYWIDUALIZM, ULM, RYBONUKLEOZYD, BUTERSZNIT, DIALIZOTERAPIA, PRZETARG OGRANICZONY, MISIACZEK, PAS, KANGUR, JĘZYK, NIEPOKÓJ RUCHOWY, KARTEL NARKOTYKOWY, GŁAGOLICA, TERMOOBIEG, CHOROBA MORGELLONÓW, ASTRONOMETRIA, WODA GEOTERMALNA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, RÓWNIA POCHYŁA, ŁAPADŁO, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, DISNEY, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, BADANIA SYSTEMOWE, PERILLA ZWYCZAJNA, SZAMKA, EPIKUREIZM, MAKATKA, PLAŻÓWKA, DRWINA, OBRONA ROSYJSKA, ODCIEŃ, WIERSZ LEONIŃSKI, OBSZAR CELNY, GRABEN, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DIAFTOREZA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ?AKLIMATYZOWANIE SIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OCEANOLOGIA; NAUKA O MORZACH I OCEANACH; ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ŚRODOWISKA MORSKIEGO I JEGO ZWIĄZKAMI ZE SKORUPĄ ZIEMSKĄ I ATMOSFERĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OCEANOLOGIA; NAUKA O MORZACH I OCEANACH; ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ŚRODOWISKA MORSKIEGO I JEGO ZWIĄZKAMI ZE SKORUPĄ ZIEMSKĄ I ATMOSFERĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCEANOGRAFIA OCEANOLOGIA; nauka o morzach i oceanach; zajmuje się badaniem środowiska morskiego i jego związkami ze skorupą ziemską i atmosferą (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCEANOGRAFIA
OCEANOLOGIA; nauka o morzach i oceanach; zajmuje się badaniem środowiska morskiego i jego związkami ze skorupą ziemską i atmosferą (na 12 lit.).

Oprócz OCEANOLOGIA; NAUKA O MORZACH I OCEANACH; ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ŚRODOWISKA MORSKIEGO I JEGO ZWIĄZKAMI ZE SKORUPĄ ZIEMSKĄ I ATMOSFERĄ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OCEANOLOGIA; NAUKA O MORZACH I OCEANACH; ZAJMUJE SIĘ BADANIEM ŚRODOWISKA MORSKIEGO I JEGO ZWIĄZKAMI ZE SKORUPĄ ZIEMSKĄ I ATMOSFERĄ. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast