POJAZD, KTÓRY WSKUTEK USZKODZEŃ LUB STAROŚCI PRZESTAŁ NADAWAĆ SIĘ DO UŻYTKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WRAK to:

pojazd, który wskutek uszkodzeń lub starości przestał nadawać się do użytku (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WRAK

WRAK to:

statek, który został uszkodzony w taki sposób, że nie może już być używany lub zatopiony (na 4 lit.)WRAK to:

osoba, która jest zniszczona psychicznie lub fizycznie (na 4 lit.)WRAK to:

kuter spoczywający na dnie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJAZD, KTÓRY WSKUTEK USZKODZEŃ LUB STAROŚCI PRZESTAŁ NADAWAĆ SIĘ DO UŻYTKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.205

DEZERCJA, KWIATUSZEK, TOKI, MIODOJAD SMUGOWANY, FITOGEOGRAFIA, OWOLAKTARIANIN, TECHNIKA GRAFICZNA, ZBÓJNIKOWATE, SANDALIN, TRZYNASTKA, SZWABSKI, JĘZYK ARGOBBA, RACHUNEK CIĄGNIONY, NIEMOŻNOŚĆ, KASZA MANNA, OBWAŁ, SERENADA, ELEKTORAT, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PEWNIAK, EP, NIENOWOCZESNOŚĆ, PERGAMIN, STOPA NARZUTU, STRZELEC WYBOROWY, HIGIENA WETERYNARYJNA, OKRES INTERGLACJALNY, ZWIĘZŁOŚĆ, REMONT KAPITALNY, CHŁODZENIE ABLACYJNE, DYFERENCJA, MIRAŻ, BANNER, POKER DOBIERANY, MIERZENIE, JĘZYK POMOCNICZY, WYSYPKA, NADAWCA SPOŁECZNY, KASBA, WAGON PULMANOWSKI, MENISK, TERMA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, FANTOM, KĄT PÓŁPEŁNY, NIEBOSKŁON, PIĘĆDZIESIĄTKA, DOLARÓWKA, TRÓJBÓJ, KUZYN, PUŁAP, KINOTEATR, BREK, CHOREG, PALEOKLIMATOLOG, POŁYKACZ, SPECJALIZANT, WIETRZENIE MECHANICZNE, NARY, HALOGENEK, PLEBEJUSZ, SŁOŃ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, OKREŚLNIK, ZMIĘKCZANIE SIĘ, POSTOŁY, WOK, PÓŁKA SKALNA, BISOPROLOL, OKŁAD, PRAWICA, ADAGIO, IDIOMATYZM, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, INWESTYCJA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, SETKA, WALTER SCOTT, ALLEL RECESYWNY, TARCZA KRYSTALICZNA, KOWALNOŚĆ, CYNADRY, TOKSYNA SINICOWA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, BZYGI, SECESJONISTA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, OWOC ZBIOROWY, DIADEM, CHINE, SER, PLANETARIUM, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, APSYDA, UCHWYT, GOSPODARZ DOMU, NIEWYDAJNOŚĆ, KAPITALISTA, STAŁOŚĆ, LITRÓWKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, TYTOŃ, CHEMIA ANALITYCZNA, HUMVEE, RYNNA POLODOWCOWA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, ISLANDZKI, DŁUG SPADKOWY, NIECKA WYPADOWA, SZWARCCHARAKTER, DELIKATNOŚĆ, TUŁÓW, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ZAPRAWA, KOSZÓWKI, KRONIKARZ, DOPŁYW, SUBSKRYBENT, ANTYGWAŁTY, KOSZULARZ, FILOLOGIA KLASYCZNA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, CENA DETALICZNA, ELEKTROSTATYKA, CHOINKOWOŚĆ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, BALOT, ULĘGAŁKA, SZYP, NIETZSCHEANISTA, ODCIEK, KREOLKA, ŚRUBA POCIĄGOWA, KAŁAMARZ, CHIMEROKSZTAŁTNE, PACHISI, ARKA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, TROLLING, POMPIER, PROMIENNIK, KOPUŁEK PROMIENISTY, CHOROBA GENETYCZNA, DIAGNOZA, DERBY, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, FOSA, KRIONIKA, ŁZAWNIK, EWOLUCJA KASKADERSKA, MROCZEK POZŁOCISTY, WYKONANIE, WÓZEK AKUMULATOROWY, AGREGATY MONETARNE, SKANER, DŻOLER, FAJKA, FACET, TRANSFERAZA, MISTRZ, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, PRZEMYTNIK, GNUŚNOŚĆ, KOKSOWNIK, MARMURKOWANIE, DZBANEK DO ŚMIETANY, MIS, SKŁAD, METFORMINA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, KAZACZOK, GONIOMETRIA, CIELENIE, REALNA GOSPODARKA, EKWILIBRYSTYKA, LODOWIEC SZELFOWY, PLAGA, STREETBALL, ARTYKUŁ, SIŁY, KISZKA WĄTROBIANA, RUMIAN RZYMSKI, SAMOREALIZACJA, EDUKATORKA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, ZATRZYMANIE, MINI-ALBUM, LAUFER CZARNOPOLOWY, PODSZYWACZ, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAKOLCZATKA, KUCHTA, KINKAN, EKONOMIA DOBROBYTU, TOPIK, WIELOETATOWOŚĆ, SKALNICZEK SIWY, GODŁO MAPY, ŻONISKO, PIECZYWO, SKROMNISIA, PUŁK, WELIN, PRASA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, EMULSJA, JAZZÓWKA, BARANEK, SKAŁA OSADOWA, KULT, POŁUDNIOWY WSCHÓD, SÓL ORGANICZNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, WYKŁADZINA, AMERYKANKA, PROMIEŃ ALFA, BEZGRANICZNOŚĆ, SAKSOFON ALTOWY, RYMARSTWO, ŚLIWA, KOMUNIA ŚWIĘTA, OSTOJA, FOTEL ROZKŁADANY, BAWOLE OKO, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PODKAST, CUKRZYK, NÓŻKA, ZROŚLAK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, SIEĆ NEURONOWA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, KIERZANKA, RYNEK WTÓRNY, MŁODA PARA, WISKOZA, BAJKA, TEST ATOMOWY, KOŃ LEJCOWY, DRAMAT GANGSTERSKI, WYWROTNOŚĆ, KASTA, KURZA STOPKA, OPIESZALSTWO, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, KARBAMINIAN, CYLINDEREK, KOŁO HISTORII, DOBROĆ, GALERIA, BACHANTKA, GODET, POLEWA, WEDETA, OFICER NAWIGACYJNY, EPIZOOCJA, PERYPATETYK, NEOFITA, DISC JOCKEY, DOGI, TROCZEK ZGINACZY, RUROWNIA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, ANGLOFOBIA, SUCHOWIEJ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, FETYSZYSTA, NIEZBIEŻNOŚĆ, NASTAWIENIE, MEANDER, TINA, JUBILER, CIUPAGA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, KUSKUS, GRACZ, MAGDALENKA, RANA POSTRZAŁOWA, ASYLABIZM, MINIATURA FORTEPIANOWA, USTRÓJ, CHOROBA POCAŁUNKÓW, SKAŁA ALITOWA, KURWIARZ, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, TOPIALNIA, FARMAKOEKONOMIKA, SAUNAMISTRZ, KWARTET, WODOCIĄGOWNIA, WRAK, BIBUŁKARZ, WOREK, FANPEJDŻ, SERIAL TELEWIZYJNY, KIELICH, PŁAWINA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, ?POMYSŁOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJAZD, KTÓRY WSKUTEK USZKODZEŃ LUB STAROŚCI PRZESTAŁ NADAWAĆ SIĘ DO UŻYTKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJAZD, KTÓRY WSKUTEK USZKODZEŃ LUB STAROŚCI PRZESTAŁ NADAWAĆ SIĘ DO UŻYTKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WRAK pojazd, który wskutek uszkodzeń lub starości przestał nadawać się do użytku (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WRAK
pojazd, który wskutek uszkodzeń lub starości przestał nadawać się do użytku (na 4 lit.).

Oprócz POJAZD, KTÓRY WSKUTEK USZKODZEŃ LUB STAROŚCI PRZESTAŁ NADAWAĆ SIĘ DO UŻYTKU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - POJAZD, KTÓRY WSKUTEK USZKODZEŃ LUB STAROŚCI PRZESTAŁ NADAWAĆ SIĘ DO UŻYTKU. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x