CHIRURGICZNE ZŁĄCZENIE TKANEK PO ZABIEGU LUB OPERACJI, DOKONYWANE PRZY POMOCY SPECJALNEGO ŚRODKA (NP. NICI, KLAMEREK ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEW to:

chirurgiczne złączenie tkanek po zabiegu lub operacji, dokonywane przy pomocy specjalnego środka (np. nici, klamerek itp.) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZEW

SZEW to:

miejsce połączenia dwóch fragmentów tkaniny i nici, którymi to zrobiono (na 4 lit.)SZEW to:

blizna, która pozostaje na ciele po chirurgicznym zszyciu i zagojeniu się rany (na 4 lit.)SZEW to:

zespolenie krawędzi przedmiotów przy pomocy nitów, śrub lub spawania (na 4 lit.)SZEW to:

w budowie kokonu (owadów, ślimaków) fragment, który ma luźniejszą strukturę i przez który w momencie wylęgu wydostają się młode organizmy (na 4 lit.)SZEW to:

nieciągłe połączenie konstrukcyjne złożone z szeregu np. nitów, śrub, spoin itd (na 4 lit.)SZEW to:

wzdłuż nogawki (na 4 lit.)SZEW to:

'złącze' na ubraniu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHIRURGICZNE ZŁĄCZENIE TKANEK PO ZABIEGU LUB OPERACJI, DOKONYWANE PRZY POMOCY SPECJALNEGO ŚRODKA (NP. NICI, KLAMEREK ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.456

SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GOŁĘBICA, NISZA, MANATKI, ANTOCYJANIDYN, NOTOWANIA, KOREK, ODPUST, CHOROBA WRZODOWA, ZAPARZACZ, BAKTERIOLIZYNA, PALMA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, HOLOGRAM, OBRAZ, WELUR, MARTA, STAJANIE, WERANDA, DOSTOJEŃSTWO, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, DWUNASTKA, BRUK, ZALESZCZOTEK, SZAFKA, SZABER, BEZLIST, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, WENTYL, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, HUBA SIARKOWA, BEZSENS, ZAĆMIENIE, HEJNAŁ, PLECIONKA, POTRÓJNOŚĆ, STEMPEL, EFEKT BOGACTWA, NUROGĘŚ, ŻYŁKI, FALA, ZIMNE NÓŻKI, POLAK, FORLANA, NASTURCJA, FAWORYT, SOK, ARANŻACJA, MUSZLA KLOZETOWA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, TIOSÓL, KREDKA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, NAROST, CERKIEW, DZWONY RUROWE, SIEDEMDZIESIĄTKA, TANIEC, ZESKROBINA, BAGGALA, FILM OBYCZAJOWY, KALETKA, SZASZŁYK, KĄT PROSTY, SZWY, SZWAGROSTWO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, REFOWANIE, TRĄBA JERYCHOŃSKA, ORGANOTERAPIA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KONSTABL, SŁABIZNA, KLEJONKA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, MOBIL, ADAPTOWANIE SIĘ, OBAWA, MURRINA, WĘGAREK, WISZOR, UBIJACZ, PLOTER, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WYGŁOS ABSOLUTNY, KWATERA GŁÓWNA, DANIEL DUBICKI, SZMATA, LATOROŚL, BASEN, WŁÓKNO, SZUM, SŁUPOŁAZ, TĘCZA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, WULGARYZM, KAPITEL, PISMO URZĘDOWE, WŁAŚCIWOŚĆ, NACZYNIAK, SZNUR, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, CIASTECZKO KSIĘŻYCOWE, PINGLE, FREGATA ŻAGLOWA, POŁYKACZ, PASZCZA, SŁUŻBA DYŻURNA, OBRZĘK GAZOWY, RĘCZNOŚĆ, UKŁAD KIEROWNICZY, TAMBURMAJOR, GARNEK, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, GRZECHOTKA, MAKATA, NAPÓR, KONSOLA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, KONFISKATA, LIBELA, PRÓG BÓLU, AZJATYCKOŚĆ, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, JEHOLOPTER, IZBICA, AMORFIK, POUSSIN, KIJEK NARCIARSKI, GLAZURA, POWŁOKA GALWANICZNA, EŁK, NIECKA WYPADOWA, OFENSYWA, REPREZENTACJA, ARMIA, OBRĘCZ, AKCENT, WINIAN, NIGER, OBLEW, DZWONEK RĘCZNY, KRÓL, CZYNNIK WYTWÓRCZY, SPRZĄCZKA, ŻÓŁW NATATOR, ANGARIA, PRAGNIENIE, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, HYDROFON, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, REFPATENT, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, EKSTRADYCJA, NIEWIERNOŚĆ, LAMA, CZYN, KIEŁBA, ŚCIANA, ZBOCZENICA, CZOŁÓWKA, SZÓSTKA, DZIERŻAWCZOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, CYMBAŁ, KUKIEŁKA LESSOWA, CZERPAK, SZKLANKA, MADZIARSKI, POBIAŁKA, MIKROMACIERZ DNA, ETYKIETKA, ROZJAZD, ZŁODZIEJKA, ARKUSZ POETYCKI, TOP, BRAMKARZ, GETRY, APARAT, TRENCZ, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, MOKIET, EGRETA, NATURALNY SATELITA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PREZENTER, WERANDA, PRZEZIERNIK, KABINA, LICYTACJA, PACHOLĘ, RELACYJNOŚĆ, DOGODZENIE SOBIE, ZEFIR, CZOŁÓWKA, ANTROPOZOONOZA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KIOSK, MAŁA OJCZYZNA, NASKÓREK, OŁTARZYK, SZAŁWIA, OKUPOWANIE, ZNAK TOWAROWY, MODRASZKOWATE, MAŁŻORACZKI, ŁONO, NOSICIEL, AEROGRAFIA, MARMUR, PRZYPOŁUDNIK, BOGACTWO, BAT MICWA, OSTINATO, KSIĘGA, KRATER PASOŻYTNICZY, CHŁODNIK, RASTER, POLEPA, RYGIEL, ZAMKNIĘCIE CELNE, WYRAZ BLISKOZNACZNY, RATOWNICTWO GÓRSKIE, ZAGRYWKA, SZPULKA, WARSZTAT, MNICH, ORBITA, POCZCIWIEC, PRZESTRZEŃ, KOLONIA, ZDENERWOWANIE, PŁYTA, PÓŁKOLONIE, ZNAK INTERPUNKCYJNY, MAZUR, POWÓZ, HOMESPUN, SUMA KONTROLNA, BRAND, KORONIARZ KOŃCATY, BELWEDER, BLACHOWNIA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, AMERYKAŃSKOŚĆ, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, DIAGONAL, DEZETA, WĘZEŁ, PRACA, KOLCZATKA, JESIOTROWATE, NERWIAK, SEZONOWIEC, CEWKA, MALATURA, PRZECIWNIK, RUCHANKA, ŻAGIEW, DESKA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, KARABELA, ZATRUCIE, GAJ, ZAPRAWA, ANATOMIA, KROPLÓWKA, PION, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ACRE, KOSTKA BRUKOWA, BÓG, PEJORATYW, KRAN, SUWAK, MAJĄTEK, REPUTACJA, LAJKRA, ROZRUCH, GRZBIET, BOJKA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, OBLAT, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, WYCISKANIE SZTANGI, STAN, RADCA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, KĄT PEŁNY, BAZIA, GAMA, PLAFON, NARTA, DRIBLING, SKONTRUM, PREIMPLANTACJA, MIESIĘCZNICA, ?GARMAŻERNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.456 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHIRURGICZNE ZŁĄCZENIE TKANEK PO ZABIEGU LUB OPERACJI, DOKONYWANE PRZY POMOCY SPECJALNEGO ŚRODKA (NP. NICI, KLAMEREK ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHIRURGICZNE ZŁĄCZENIE TKANEK PO ZABIEGU LUB OPERACJI, DOKONYWANE PRZY POMOCY SPECJALNEGO ŚRODKA (NP. NICI, KLAMEREK ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZEW chirurgiczne złączenie tkanek po zabiegu lub operacji, dokonywane przy pomocy specjalnego środka (np. nici, klamerek itp.) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEW
chirurgiczne złączenie tkanek po zabiegu lub operacji, dokonywane przy pomocy specjalnego środka (np. nici, klamerek itp.) (na 4 lit.).

Oprócz CHIRURGICZNE ZŁĄCZENIE TKANEK PO ZABIEGU LUB OPERACJI, DOKONYWANE PRZY POMOCY SPECJALNEGO ŚRODKA (NP. NICI, KLAMEREK ITP.) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CHIRURGICZNE ZŁĄCZENIE TKANEK PO ZABIEGU LUB OPERACJI, DOKONYWANE PRZY POMOCY SPECJALNEGO ŚRODKA (NP. NICI, KLAMEREK ITP.). Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x