CECHA ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA: ŁATWOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ, GIBKOŚĆ I GIĘTKOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWINNOŚĆ to:

cecha zwierzęcia lub człowieka: łatwość w poruszaniu się, gibkość i giętkość (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZWINNOŚĆ

ZWINNOŚĆ to:

cecha ruchu, gestu itp.: to, że coś jest robione szybko, sprawnie i miękko (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA: ŁATWOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ, GIBKOŚĆ I GIĘTKOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.377

OPERATOR BITOWY, TABU, WYPAD, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, REFLEKTOR, BEKHEND, MECHANIKA GÓROTWORU, DEFERENT, ROŻEK, CIAPATY, WĘGLÓWKA, SZKŁO OPTYCZNE, ZIEMNIACZEK, GLIZA, CIEK, GRUPA ETNICZNA, TSE-TSE, ZĘBNICA, MECHANIZM, SKÓRZAK, CWANOŚĆ, PARAMAGNETYK, KARBONATYT, AKSAMITKA, PRZEMOC, BAZAROWICZ, KIJ, REKLAMA PORÓWNAWCZA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ABORTERKA, RYBA MAŚLANA, BEGONIA, GRA CASUAL, BLOCZNOŚĆ, PŁAZY BEZOGONOWE, WYLĘG, GORZKIE ŻALE, ŚLIWA, RADCA, MORWIN, TOREBKA BOWMANA, PODRYG, PRZEPROST, REGIONALISTYKA, DORYCKI, CHRYZMO, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, UMIAR, KOŃ NA PATYKU, TERCJA OBRONNA, KRYSTALOMANCJA, POKUTA, SEKS ANALNY, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, FANPEJDŻ, NASYCANIE, ANTABA, TURBULENCJA, BŁĄD, GARBARZ, GAMBIT, RADIOWIEC, KANCELARYZM, REKLAMIARZ, SAMORZĄDOWOŚĆ, KNEL, STREPTOKOK, OPERA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, PĘD ROŚLINNY, TWIST, POCISK ODŁAMKOWY, NIEWYPARZONY PYSK, UZNAWALNOŚĆ, SKONTRUM, GLOBULINA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, KAZALNICA, TWARDY TYŁEK, ZRÓWNOWAŻENIE, KADZIDEŁKO, FLUIDYZACJA, GRACZ, PYTANIE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, MICHAŁ, COLCANNON, PREZENT, AUTOSANIE, MAŁOPOLSKOŚĆ, MANIERKA, PRĄTNIKOWCE, PURYNA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, MCHY LIŚCIASTE, SUWNICA BRAMOWA, KSIĘGA PARAFIALNA, POŚREDNIK, PIKIEL, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, STOLICA, KILOFEK, LUBASZKA, NIEWOLNIK, BANKSTER, ŁADUNEK, WYNURT, SEKCJA RYTMICZNA, ULTRAFIOLET, REKLAMIARZ, METRYKA, ŁBISKO, RÓG, CZWÓRBÓJ, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, KONWEJER, ZUPA, GODZINA, KWASJA, FIRMA-WYDMUSZKA, DOBITNOŚĆ, MECENAT, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, BRYLASTOŚĆ, UŚMIECH, NIERÓB, ZNAJOMA Z WIDZENIA, DOSTOJEŃSTWO, KURZAJKA, RAJOKSZTAŁTNE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, PIKADA, STRONA TYTUŁOWA, KAPITUŁA GENERALNA, KWAZIKRYSZTAŁ, TERMOLOKATOR, KĘDZIERZAWKA, INWIGILACJA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, PODZIAŁKA, KAPRYS, DUCHOWY OJCIEC, WARKOCZ, KOMPOTIERA, HYDROMETRIA, NIEJAWNOŚĆ, KLINOLIST, WRÓBEL MAZUREK, PLASTYKA, ZAŚCIANEK, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SATYRYCZNOŚĆ, GIRA, DZIURAWKA, MIKROWELA, ŻUBR WĘGIERSKI, CYMBAŁY, ŻYWA MOWA, CHRABĄSZCZ, ZAKRYSTIA, DIRT, SEJM, NOUMENON, START-UP, MARRAN, TRAKEN, OSZCZĘDNOŚĆ, RELIGIA, DOMY, DRINK-BAR, IZOMER OPTYCZNY, GARNEK, ANIMACJA, KOŃ JOMUDZKI, SZYBKI PANCERNIK, ZAKŁAD WZAJEMNY, DOBB, PŁYN ZŁOŻOWY, VIP, DYNAMIZM, KĘPA, ZWID, ALMARIA, ZŁOŚLIWOŚĆ, KRATER UDERZENIOWY, ZNAK, KRÓLOWA RENET, UJŚCIE GARDŁOWE, CIENKA SKÓRA, SKARGOWOŚĆ, AMUR, SNOBISTYCZNOŚĆ, CHOREG, RÓŻA PUSTYNI, POSTULATYWNOŚĆ, PROTETYKA, ABDERA, WOJNA DOMOWA, SEJSMIKA, TRANSGEN, BOROWINA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, JOGA, MALUNEK, SCENKA, HYDROFON, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, CANTUS FIRMUS, HEKSACHLOROFEN, DELFIN BIAŁONOSY, ŻARŁACZOWATE, LAPICIDA, HACZYK, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, TERCJA, SZCZEGÓLNOŚĆ, SEKRET, PUCH KIELICHOWY, OSTOJA, SZKOCKOŚĆ, PŁYTA STOLARSKA, WYWIAD SKARBOWY, MŁODZIAK, SOLITER, BIELIZNA, RACJONALIZM, MIKROSKOP SKANINGOWY, TELEBINGO, ANTYGWAŁTY, PRAWA CZŁOWIEKA, PRAWA MIEJSKIE, SZARA MYSZKA, PALEONTOLOGIA, CUMMINGS, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, URZĄD IMIGRACYJNY, ANALIZA FUNDAMENTALNA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, AGATA, FLASZOWIEC, RZEZALNIA, GROSZKI, WIROWOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, OC, OSADY DENNE, HOMESPUN, RZĄD, NOZOLOGIA, NIEWIDKA, LIS, RÓŻA, SZWEDZKOŚĆ, MONITORING, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, BIBUŁKARKA, AGENEZJA, KACENJAMER, GRZANKI, MALUCZKOŚĆ, CZTERY DESKI, STACJA NASŁUCHOWA, UKRYCIE, RICOTTA, KOŚĆ ŁZOWA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, GOUDA, PUSZKA, KRYPTODEPRESJA, REEDUKACJA, NIESTOSOWNOŚĆ, LIPA, ORBITA PARKINGOWA, KALETKA, SAKRAMENT, POTOP, PRZELEW, PROKSEMIKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, IZBA, TRUD, LEGALIZACJA PIERWOTNA, ACHAJA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, PALEOKLIMATOLOGIA, MALAKOLOGIA, MAREMMANO, NESTOR, ODCHYŁ, POSIADŁOŚĆ, PĄK, SPACJA, PALEOORNITOLOGIA, OJCIEC CHRZESTNY, PREPARAT, METALOPROTEINA, RUNA, ?KOŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA: ŁATWOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ, GIBKOŚĆ I GIĘTKOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA: ŁATWOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ, GIBKOŚĆ I GIĘTKOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZWINNOŚĆ cecha zwierzęcia lub człowieka: łatwość w poruszaniu się, gibkość i giętkość (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWINNOŚĆ
cecha zwierzęcia lub człowieka: łatwość w poruszaniu się, gibkość i giętkość (na 8 lit.).

Oprócz CECHA ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA: ŁATWOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ, GIBKOŚĆ I GIĘTKOŚĆ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CECHA ZWIERZĘCIA LUB CZŁOWIEKA: ŁATWOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ, GIBKOŚĆ I GIĘTKOŚĆ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x