ZAKŁAD KARNY, SPECJALNIE ZORGANIZOWANE WIĘZIENIE; MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PENITENCJA to:

zakład karny, specjalnie zorganizowane więzienie; miejsce, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PENITENCJA

PENITENCJA to:

pokuta, sakrament spowiedzi, zwłaszcza gdy wiązał się z publicznym żalem za grzechy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKŁAD KARNY, SPECJALNIE ZORGANIZOWANE WIĘZIENIE; MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.585

ZASTAWKA MITRALNA, ZUBOŻANIE, TKANKA TWÓRCZA, PINGWINARIUM, TARGOWICA, VIBRATO, EDYTORSTWO NAUKOWE, NAPIĘTEK, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KRAWIECTWO, ZWÓJKI, JĘZYK PRASEMICKI, SEKWENCJA, NIUCHACZ, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, CZERWONE, PRZYTUŁEK, ULICA, KROJCZY, RETINOPATIA, NEOGOTYK, LARARIUM, MASZERUNEK, FIZYK, ŻYWA MOWA, CEBER, STECHIOMETRIA, HIPERTEKST, PODATEK MAJĄTKOWY, RÓG, RAMIĘ, TERMINAL NAFTOWY, PATRIARCHAT, IRRADIACJA, DUSZNICA, PRĄD ZMIENNY, ŁĄCZNIK, DYWIZJA, NIESUBORDYNACJA, MAŁOŚĆ, APOLLO, WINA, BEZKLASOWOŚĆ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, GAŁKA OCZNA, NIESTACJONARNOŚĆ, ARABESKA, PLAN, FIZJOPATOLOGIA, KAJMAN OKULAROWY, TURBOSŁOWIANIN, GABINET, SĄD OSTATECZNY, SYNSEPAL, PIERWSZOROCZNY, STRUNA ŚCIĘGNISTA, FIGA, OFIARA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, BAR TLENOWY, POZYCJA, MAANAM, OBRONA BAŁTYCKA, ROZCZAROWANIE, HEMATOLOGIA, MOLOSOWATE, INŻYNIER DUSZ, IMMUNOGLOBINA E, GÓWNIARSTWO, GARNA, LUSTRO, TEATR LALEK, KRĘG SZYJNY, TEORIA MODELI, CHWILÓWKA, RYBOJASZCZURY, FILOLOGIA NIEMIECKA, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, CHOPIN, RUMBA, FLACHA, KOŚĆ KULSZOWA, MEDIALNOŚĆ, NIEWYPARZONA BUZIA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PODKATEGORIA, INTERWENIENT UBOCZNY, GOTÓWKA, IMMUNOONKOLOGIA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PACHISI, SPORT ZIMOWY, TECHNIKA OLEJNA, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, UKŁAD ZAPŁONOWY, ZWAPNIENIE, DZIEŃ POLARNY, KOLEJ, UKŁAD WYŻOWY, JĘZYK GALICYJSKI, TROGLOBIONT, WIEŻA, ODPÓR, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, DUSZA TOWARZYSTWA, ETERYCZNOŚĆ, PRZENOSKA, MORZE AZOWSKIE, ROZGAŁĘZIACZ, EKLIPTYKA, KONKURENCJA, JASŁO, NIEŚPIESZNOŚĆ, ESTRADA, EN GRISAILLE, PARAROTACYZM, ŁÓŻECZKO NADZIEI, HERTZ, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, LIST GRATULACYJNY, KWAS TŁUSZCZOWY, WPŁYWOWOŚĆ, RANA WYLOTOWA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, KOLEJKA METRA, TERRINA, WĘZEŁ KOLEJOWY, KRUSZYNA, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, PRUSAK, PRZEWALENIE SIĘ, DRZEWOSTAN NASIENNY, KOMORA WULKANICZNA, SZCZENIARA, SZPICAK, KLUCZ PARTYJNY, PŁOZA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KOTWICOWISKO, DENTYSTA, ODSKOK, CZYNNIK ONKOGENNY, WGŁOBIENIE, BIBLIOPOLA, KROTOCHWILA, REPLIKACJA DNA, CHMURA KŁĘBIASTA, POZYCJA TRENDELENBURGA, TRZYDZIESTKA, APLIKACJA, DAŃ, HEL, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, OBRONA SKANDYNAWSKA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, BĄK, KASA, PONCZOWNICA, KLAUSTROFOBIA, GNIOTOWCE, TRZPIEŃ, KRA, GENETYKA EKOLOGICZNA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NASTĘP, BILANS CZYNNY, BAKARAT, MIMETYZM, ZBÓJNIKOWATE, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, CYWILNOŚĆ, WAŁKOŃ, LAUR, KARNY, LIST KREDYTOWY, NAJDA, MUSZKA, ŁĘG JESIONOWY, KRYMINALISTYKA, MECHANIKA PŁYNÓW, SPADOCHRON HAMUJĄCY, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, ARC SIN, KOŃ APPALOOSA, WIELORASOWOŚĆ, TEATR LALEK, ISKRA, PREPPERS, ZAMSZ, PARAGENEZA, KATASTROFA KOSMICZNA, CELA ŚMIERCI, KOŚĆ CZOŁOWA, GOŚĆ, GARNCZEK, NERWIAK ZARODKOWY, WIĘZIENIE, ABNEGAT, CMOKIER, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, UKŁAD HETEROGENICZNY, SMOCZEK, MIERNIK CYFROWY, JĘZOR, WŁOSKOWATOŚĆ, JANUSZ, SYNTAKTYKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ZŁOŻENIE UKŁONU, FREDRO, PRZEWODNICZKA, OFICER TAKTYCZNY, RAMIENISKO, HISTORIA, MYDLARNIA, KULTURA MAGDALEŃSKA, WIEDENKI, BLUSZCZ, TEORIA GIER, KARŁO, DERMOKOSMETYKA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, PRZEBIEG, OCZKO, NALEGANIE, MIKROPRZEŁĄCZNIK, PASIAK, FIZYKA MATEMATYCZNA, RETOROMANIN, ALLEL RECESYWNY, SKAŁA GŁĘBINOWA, CHORIJAMB, GETTO SZCZĄTKOWE, OTWÓR WYLOTOWY, RETROGRADACJA, OLEJOWIEC, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, FAKTORYZACJA, REGENERACJA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, PAS PLANETOID, PUNKT, HOL MIĘKKI, WIWARIUM, NERW CZASZKOWY, PRAWO DŻUNGLI, FRYZ, SIODLARNIA, WATERLOO, ULUBIENIEC MUZ, TRÓJKĄT, PYTEL, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, TROJAN, SNOBISTYCZNOŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, ODGŁOS, LENIWIEC BRUNATNY, ABORDAŻ, TELEWIZORNIA, PANEWKA, NOC, PĘCHERZYCA, FEBRA, CIASNOTA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, POJAZD SZYNOWY, ADAT, ASCETA, BASISTA, ALPINARIUM, KĘDZIERZAWOŚĆ, REGION STREFOWY, GEODEZJA GÓRNICZA, INFORMATYKA, KOSMOLOGIA, CYKL, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, PURYNA, KONFORMER, FACHMAN, EKSPRES PRZELEWOWY, WIDOWISKO, PIJAWKA, POKUSA, PIEC WAPIENNY, SYDERYT, RELATYWIZM, SZEW STRZAŁKOWY, POSIEDZENIE NIEJAWNE, MASZYNA TŁOKOWA, ?REDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.585 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKŁAD KARNY, SPECJALNIE ZORGANIZOWANE WIĘZIENIE; MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKŁAD KARNY, SPECJALNIE ZORGANIZOWANE WIĘZIENIE; MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PENITENCJA zakład karny, specjalnie zorganizowane więzienie; miejsce, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PENITENCJA
zakład karny, specjalnie zorganizowane więzienie; miejsce, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności (na 10 lit.).

Oprócz ZAKŁAD KARNY, SPECJALNIE ZORGANIZOWANE WIĘZIENIE; MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ZAKŁAD KARNY, SPECJALNIE ZORGANIZOWANE WIĘZIENIE; MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x