ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 22 lit.)ROZGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 12 lit.)ROZGAŁĘŹNIK to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)ROZWIDLACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.)ZŁODZIEJKA to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODGAŁĘZIACZ

ODGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)ODGAŁĘZIACZ to:

maszyna lub część maszyny tartacznej, która pozbawia pień bocznych gałęzi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.767

WSPARCIE, PLATFORMERS, MARCHWIANE RĘCE, NIERÓB, NIEPRZYJACIEL, PRECYPITACJA, WYBIEG, CZAS TERAŹNIEJSZY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, ŁUK, MADONNA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, WIĄZANIE, KRA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WŁÓKNO SZTUCZNE, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, BIAŁA ŚMIERĆ, STĄGIEWKA, ANTEFIKS, NAWIJACZ, WIECZÓR POETYCKI, SAMOGONKA, OLIGOPEPTYD, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CZERWONE MIĘSO, PRZENOSICIEL, PRZYCHÓWEK, FATAMORGANA, DŹWIGAR, PROSTA, DZIELNICA HISTORYCZNA, MESZEK, MARKIZA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, KATATONIA, PRZEMYT PLECAKOWY, CZERPNIA POWIETRZA, AWAL, NEUROPRZEKAŹNIK, MORWA, ŻYDEK, KOTYLION, DODATEK, TWIERDZENIE CEVY, KWARTET, ARGENTYŃSKOŚĆ, FILM SCIENCE-FICTION, WELUR, KORONKA, ZUPA Z GWOŹDZIA, PUNKT TRIANGULACYJNY, KLIN, SŁODYCZ, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, PAWIĄZ, DIABEŁ, ŻYŁKA, KONFIRMACJA, FICZER, NUKLEOZYD, CZÓŁNO, MOC WSTECZNA, WIATROWNICA, TĘTNICA WĄTROBOWA, SECESJONISTA, KLESZCZE, OSOBOWOŚĆ MNOGA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, LEKARSTWO, ZNACZENIE, UBŁAGALNIA, SUBLIMATOR, DYSPENSA, SAJGONKA, ZAMSZ, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, MĄKA RAZOWA, PAJĄK, OŚWIETLENIE, IMITATOR, DOLMAN, PROCES DECYZYJNY, ESENCJA, OBRZĘKI, LIBELLA, KOCIOŁ, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, SITO, NIETOPERZE, SŁAWA, JON WODOROTLENOWY, DIODA PROSTOWNICZA, BARANEK, PĄK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KOMOSA, LAMINAT, KORPUS, DZIADZIENIE, BEZIDEOWOŚĆ, KANONIERKA, LICZMAN, JEDWAB, LOŻA PRASOWA, LIBRA, KOTLET, ROŚLINA DWUROCZNA, KASETOWIEC, KRATOWNICA, SZEJK, IN MEDIAS RES, JEDEN, OBSŁUGIWANIE, BROKAT, DWUDZIESTY, KOLUMBARIUM, SULFOTLENEK, DŁUGOSZPAR, CELEBRACJA, SYMPOZJON, MUSZTARDA DIJON, CHWYTAK, ŁAJKA, BULAJ, KARABELA, GRENADYNA, POLE GOLFOWE, NEKROPOLIA, WYGODNICTWO, GAJ, AMON, PLURALIZM, CHAMONIX, FAZA, NADSUBSKRYPCJA, SZAUNIS, AŻUR, ZABYTEK RUCHOMY, SPOJENIE, SIEDLISZCZE, WYBUCH WŁAŚCIWY, OKLUZJA, BATERIA AKUMULATOROWA, COŚ, METRYKA, TARPAN, DOZOROWIEC POGRANICZA, WYDZIAŁ, TACA, LUDWIK, ROLNIK RYCZAŁTOWY, KANAŁ TEMATYCZNY, AZOT, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KNEL, EKUMENIA, DRUK ROZSTRZELONY, HEKSAGRAM, FUNKCJA AKTYWACJI, POGOŃ ZA RENTĄ, KONGLOMERACJA, WIĄZAR, TYMBALIK, IDENTYFIKACJA, MAKRAMA, SUBSTANCJA, POSKOK, MISJONARZ, AKSAMITKA, POZYCJA, POLICJA, BLOKHAUZ, OGNIWO ELEKTRYCZNE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, CZOŁÓWKA, AFERKA, PRZEWODNIK, DZIEŁO KORONOWE, EMAKI, DOPALACZ, SIAD RÓWNOWAŻNY, LUTNIA, D, SPRZEDAWCA, SYNDYK, KIJEK NARCIARSKI, HORODYSZCZE, MUZA, PHISHING, KORONA DROGI, MASCARPONE, KORONATOR, RADIOTELEKOMUNIKACJA, ANTEPEDIUM, PERKOLACJA, KRYNOLINA, PROPAROKSYTON, HERMAFRODYTYZM, KAMYCZEK USZNY, MOC, HELIOFIT, BIOZA, LIST OTWARTY, ESTOŃSKOŚĆ, BARBAKAN, TALMUDYSTA, PUSZCZA, PREZENCJA, GORSET, CHOROBA ALPERSA, SUMATOR, KLUCZ TELEGRAFICZNY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, CZAPKA WĘGIERSKA, ANDANTINO, REZERWA WALUTOWA, UBRANIE OCHRONNE, DEPORTOWANY, BEZPANCERZOWCE, DERYWAT SYNCHRONICZNY, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, KREWNY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, WALEC, IGŁA, REJESTRANT, RUMUN, PASZA TREŚCIWA, NIEPOKALANEK MNISI, OBRÓBKA BLACHARSKA, WZGLĘDY, KACZKA KRAKWA, LAMPA ELEKTRONOWA, CIARKI, TUNIKA, PROCENT, CUG, SZAROWIPTERYKS, KOMPETYCJA, FORTECA, ZRAZIK, NAWIETRZAK, KILOWAT, BACKGROUND, GNIAZDO SIECIOWE, MONK, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KURDYBAN, POSIADŁOŚĆ, WYRĘBA, WAKAT, DWUDZIESTY PIERWSZY, RADIOODTWARZACZ, SZTABSOFICER, RUMSZTYK, MIKROKROPKA, BIPOLARNOŚĆ, BILOKACJA, WŁOSIANKA, DYFUZJA, BIAŁA SZKOŁA, KOSZYK, ALT, ORKAN, DETENCJA, HIEROGLIFY, OSCYLACJA, DWÓJECZKA, KOSZARKA, GEST, PRĄTNIKOWCE, TUBA, FUNKCJA, RYBI OGON, PROSTOLINIJNOŚĆ, POMOC, BLOKADA EKONOMICZNA, CAL KWADRATOWY, TYGIELEK, PRZESŁONA, CHOMĄTO, STRZELBA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, MER, PIUSKA, EMIRAT, BAREŻ, LAWATERZ, PRÓBKA, ODPADY STAŁE, REWERENCJA, FILM S-F, OKŁAD, NARTA, ?EMISJA POLOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.767 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODGAŁĘZIACZ element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)
ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 22 lit.)
ROZGAŁĘZIACZ element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 12 lit.)
ROZGAŁĘŹNIK element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)
ROZWIDLACZ element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.)
ZŁODZIEJKA element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODGAŁĘZIACZ
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.).
ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 22 lit.).
ROZGAŁĘZIACZ
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 12 lit.).
ROZGAŁĘŹNIK
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.).
ROZWIDLACZ
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.).
ZŁODZIEJKA
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.).

Oprócz ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x