Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 22 lit.)ROZGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 12 lit.)ROZGAŁĘŹNIK to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)ROZWIDLACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.)ZŁODZIEJKA to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODGAŁĘZIACZ

ODGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)ODGAŁĘZIACZ to:

maszyna lub część maszyny tartacznej, która pozbawia pień bocznych gałęzi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.002

KATAMARAN, ŻÓŁTA KARTKA, KOMUTATOR, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, RĘKAWICA, KOLEJ WĄSKOTOROWA, WYBLINKA, CZAKRAM, RZEKA ROZTOKOWA, WĘDZIDŁO, DRĄG TŁOKOWY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PAPROTNICA GÓRSKA, STACJA ROBOCZA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, REDUKCJA, OWAL KARTEZJUSZA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, TERMOLOKATOR, DĘTKA, DŁUGIE RĘCE, INSTYTUT, DOBRO POZYCJONALNE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SPRYCIARKA, TENIS STOŁOWY, JEDYNKA, ŚWINIARKA, PIKIETA, CZYŚCIOSZKA, MEKSYKAŃSKA FALA, RETENCJA, BAGAŻOWY, ADWOKAT DIABŁA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, TABLICA, LOKACJA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, MAJĄTEK OSOBISTY, ŚRUBA POCIĄGOWA, ZNACHOR, HERBATA, BIGA, KOLEKTOR KANALIZACYJNY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, STRZELNICA SPORTOWA, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, EGZORCYZM, TERASA, POSTAĆ, TWARDZIAK, KASZA KUKURYDZIANA, NOWELIZACJA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, TURECKOŚĆ, SZANDOR, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PAKLON, NORDYCKOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, STÓŁ MIKSERSKI, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PLIK GRAFICZNY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, SŁUCHAWKA, INOKULACJA, NAZWA OGÓLNA, DROBNICA, KONDOMINIUM, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, ROZPADLISKO, SPAMIK, IDIOMATYZM, TERMINAL, ROŚLINOŻERNOŚĆ, KREPA, CINGULUM, KLAUZULA, WIEŻA, LAWINA GRUZOWA, STUDNIA ABISYŃSKA, REGUŁA ALLENA, DYSKRYMINACJA, KOOPERANT, PIWO, KARTAUNA, BUŁA, UCHWAŁA, PARKING, WYTWÓRNIA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, AKCENT, GRANATNIK, WIERNOŚĆ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, DUET, BRODAWKOWIEC CZYSTY, INTERIOR, ŁYSIENIE, PANIER, KRYSZTAŁ MIESZANY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SZKUNA, BUJANIE, LOŻA, SŁUŻBA, MANIFESTACJA, MANIERKA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, DRWINA, PAŁĄCZEK, OGIEŃ ZAPOROWY, ODRÓBKA, ŁUPEK ILASTY, OKULARY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, BORDER, DYKTATURA, SPŁUKIWANIE, STW, ACHEIROPITA, MECZ SPARINGOWY, DWUKROTNOŚĆ, WIECZOREK POETYCKI, ADVOCATUS DIABOLI, ASFODEL, WATA, MANIPUŁ, CZOŁÓWKA, PROCES GEOLOGICZNY, JEDNOPENSÓWKA, FRONTON, BRZYDAL, BASEN ARTEZYJSKI, KESON, ZGIĘCIE PODESZWOWE, PREPAID, SYMPOZJON, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, MUSZLOWCE, VAT, RADZICIEL, BLOK, DYPTYCH, PIŁA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, SZCZENIACZEK, STATYWIK, ŚMIERDZIUCH, PRODUCENT, NIEWYDAJNOŚĆ, DYWIZJA, PIERWSZOŚĆ, KONSOLIDACJA, ORTOGRAFIA, PRZEMYT MRÓWKOWY, PŁUŻEK, DMUCHAWA, CEDET, CZOŁÓWKA, FAB LAB, AFILIACJA, SEKS ORALNY, KUOKA, NAGRANIE WIDEO, PODBIERACZ, CHOROBA ZAKAŹNA, WAPIEŃ MUSZLOWY, ZŁOTOGŁÓW, ZUPA Z GWOŹDZIA, NIEWIERNOŚĆ, SZTUKA KINETYCZNA, ROZPAD, MAKINTOSZ, ŚWIAT, LAMPA, KASETA, SZYDLARZ, STARA MALUTKA, KWIATUSZEK, IZOLATORIUM, MIKROMIERZ, ŹREBIĘ, NIERÓB, DIAMENT, ŁOŻNIK, DOM JEDNORODZINNY, ZIEMIA OBIECANA, KABOTAŻ, ZĘBOWCE, , VOTUM SEPARATUM, KŁUSAK FRANCUSKI, AMATORSTWO, POGROM, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MONOGENEZA, FILTR, POCZEKALNIA, DRACHMA, IRYGATOR, BAJADERA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, FARSZ, MAKAK, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, ROZTWÓR HIPERTONICZNY, SWORZEŃ, FERMAN, SUPERNOWA, RACHUBA CZASU, KORONKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, POŁOŻNICA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, TRAGEDIA, CZYNOWNICTWO, ZEBROID, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, KOMPLEKS, DRABINKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, DYKTAT, POZYCJA RYGLOWA, GRA MIESZANA, SKRZYDŁO, PUSTAK, IZOMER, MUTACJA ZMIANY SENSU, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KIEŁŻ, CELEBRACJA, HEROD-BABA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, BAGIETA, PLEWA, ŚMIERDZIUCH, WIERCIPIĘTKA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KONTROLA, SEROWNIA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MERZYK OBRZEŻONY, EDYKUŁA, NIESPIESZNOŚĆ, POKOLENIE, SPUST, CZUJNIK KONTAKTOWY, ESCALIVADA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, TURNIA, PHISHING, ANASTYLOZA, BECZKA PROCHU, TRĄBA POWIETRZNA, SZLAM, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, SZTUKA WALKI, FRYWOLITKA, LEGENDA, AWARIA, PROPAGANDÓWKA, PODZBIÓR, KLEJÓWKA, ZGORZEL, DZIENNIKARZ, PRZYRZĄD, PLEUSTOFIT, GRADACJA, KRWIOLECZNICTWO, FRONTALE, KAGANIEC, SYMETRIA, STYL, FIGURA, WIELKI KSIĄŻĘ, ZŁORZECZENIE, REAKCJA SPRAWCZA, KLUCZ, IMMUNIZACJA CZYNNA, TUBA, DODATEK, JEDNOSTKA ALOKACJI, POZYCJA SPOŁECZNA, MLEKO, ABAKUS, EKOGROSZEK, PLASTYKA, MONOPOL, ROŚLINA OZDOBNA, MASŁO, KASZYCA, DYKCJA, ŚLIZGAWKA, NUMERANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.002 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ODBIORNIKA ELEKTRYCZNEGO DO POJEDYNCZEGO GNIAZDKA SIECI ELEKTRYCZNEJ LUB WKRĘCANY W MIEJSCE ŻARÓWKI, DAJĄC W TEN SPOSÓB MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO PODŁĄCZENIA DWÓCH STANDARDOWYCH WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
odgałęziacz, element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)
rozdzielacz elektryczny, element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 22 lit.)
rozgałęziacz, element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 12 lit.)
rozgałęźnik, element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)
rozwidlacz, element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.)
złodziejka, element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODGAŁĘZIACZ
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.).
ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 22 lit.).
ROZGAŁĘZIACZ
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 12 lit.).
ROZGAŁĘŹNIK
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.).
ROZWIDLACZ
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.).
ZŁODZIEJKA
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x