ZJAWISKO GENETYCZNE, KTÓRE NASTĘPUJE U PIERWSZEGO POKOLENIA ORGANIZMÓW BĘDĄCYCH MIESZAŃCAMI DWÓCH RÓŻNYCH HOMOZYGOT, POLEGAJĄCE NA WYRAŹNYM WZMOCNIENIU ORGANIZMU I JEGO MOŻLIWOŚCI WZROSTU, OWOCOWANIA, ODPORNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HETEROZJA to:

zjawisko genetyczne, które następuje u pierwszego pokolenia organizmów będących mieszańcami dwóch różnych homozygot, polegające na wyraźnym wzmocnieniu organizmu i jego możliwości wzrostu, owocowania, odporności (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO GENETYCZNE, KTÓRE NASTĘPUJE U PIERWSZEGO POKOLENIA ORGANIZMÓW BĘDĄCYCH MIESZAŃCAMI DWÓCH RÓŻNYCH HOMOZYGOT, POLEGAJĄCE NA WYRAŹNYM WZMOCNIENIU ORGANIZMU I JEGO MOŻLIWOŚCI WZROSTU, OWOCOWANIA, ODPORNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.336

SZACHOWNICA, MINÓG WĘGIERSKI, REKLAMKA, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, ŚRODKI, KOLORATKA, ENHARMONIA, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, FIRMA KRZAK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, AGENT, ABANDON, ZAPAŚNICTWO, BEFKA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, ALKOHOLIZM, STRZĘPIEL, PODCHWYTLIWOŚĆ, SCHOPENHAUER, NASIĘŹRZAŁOWCE, HERMAFRODYTYZM, FUNDUSZE, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, MELODYJNOŚĆ, WYPADEK DROGOWY, PARALIPSA, PLEBISCYT, ROZSZERZENIE CIAŁA, UDERZENIE, SYNDROM, PAŃSTWO ZŁOŻONE, OPĘTANY, POCHŁANIACZ, POLITYKA PRZESTRZENNA, WIDZENIE CENTRALNE, PAW, ALERGEN WZIEWNY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, NIEPOPULARNOŚĆ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ANTEOZAUR, BULGOTNIK WANIENNY, EKSPRES, EDYKUŁ, PATOLOGIA, MARTWY CIĄG, DANE WRAŻLIWE, IZBA WYŻSZA, PARZENICA, BARWA PODSTAWOWA, PĄCZEK, METABOLIT WTÓRNY, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, CIAŁKO ZIELENI, GLICEROFOSFAT, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, CHILI, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, OGNIWO VOLTY, TAJEMNICA BANKOWA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, ROZTWÓR KOLOIDOWY, NIEOBROTNOŚĆ, MIĘSO, LESZCZYNA, ILOCZYN MIESZANY, KASZTAN, USŁUGA SPOŁECZNA, SKORPION CESARSKI, NEUSTON, ŚLEPY KOSZTORYS, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, SANDINISTA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, CYKL KONIUNKTURALNY, NAROWISTOŚĆ, TERMOSIK, NACIĄG, HAPTOBENTOS, KATHARSIS, EWALUACJA, AUTODIAGNOZA, MIRAŻ, ŚCIANA, E-MAIL, ZEGAR SZACHOWY, BARWA DRUGORZĘDOWA, METYZACJA, KLISZA, GUZ ŁAGODNY, GARBARSTWO, ZIARNIAK, OGOŃCZYK, WYWOŁYWACZ, WOLA, BIAŁE NOCE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, OBWÓD MAGNETYCZNY, NIĆ, FUNT ANGIELSKI, SERIA, CHUJ, REZONANS, ODPARZENIE, BRZEG, ISKRA, CZARNY MAKAK CZUBATY, PREDESTYNACJA, ASTERYZM, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, ZGAGA, JONKERIA, UKŁAD, POWIEŚĆ RZEKA, REAKCJA FIZJOLOGICZNA, ROŚLINA OLEJKODAJNA, INWERSJA TEMPERATURY, DRAPIEŻNIK, ULGA PODATKOWA, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, BAZA EROZYJNA, GEN PLEJOTROPOWY, GATUNEK AGAMICZNY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, MIKSOZAUR, JEGGINSY, PROTEKTORAT, METODYKA, OGNIWO KOROZYJNE, KOSZTY PRACY, AISZA, POMOC SPOŁECZNA, MIGDAŁ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, RUCH HIPPISOWSKI, RELATYWIZM MORALNY, NIEZAWISŁOŚĆ, DRAKON, DZIKI ZACHÓD, ABERRACJA, KOMÓRKA GLEJOWA, PRZEDMIAR, GWAJAK, OBRĘB, PERYPATETYK, PŁYTKA CZOŁOWA, AUGUSTYN, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, MEZOZAURY, ANALIZATOR, PAROL, BŁONA MIĘŚNIOWA, ZBIÓR WYPUKŁY, DYSZA, STAROŚĆ, SZARE KLUSKI, SKOKOWOŚĆ, WSZARZ, PSEUDOLAGOZUCH, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PAJĄCZEK, NALEWKA, WZORNIK, EOZYNOCYT, FISZBINOWCE, CZAS NIEOZNACZONY, PERŁA, UKŁAD NERWOWY, UKŁAD MIĘŚNIOWY, ŁADNY GIPS, AGONIA, CHASMOZAURY, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, KATAFRAKTA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, CHLEBEK PSZCZELI, MYOLOGIA, SUBSYSTENCJA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, MASTYGONEMA, PIŁSUDCZYZNA, LABORATORIUM, DRABINA, CZEPIAKOWATE, MOŻLIWOŚĆ, ASTYGMATYZM, STOPA, AMORTYZACJA LINIOWA, WYDAWNICTWO SERYJNE, BIAŁKO PERYFERYJNE, TRYB BEZPRZETARGOWY, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, SZCZUR PIŻMOWY, FESTIWAL, ZABORCA, IGLICA, IZOTYPIA, PUNKT, BARSZCZ BIAŁY, KĄT PROSTY, PANCERZOWCE, ODPŁYW, BIGA, INFORMACJA, PROPRIOCEPTOR, AVIZO, INTERKALACJA, ZERÓWKA, KUMOSTWO, ZBIORKOM, ISKRA, ANGIOGRAFIA, PAMIĘĆ LOGICZNA, BIBLIZM, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, SUFIKS, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, RZĄD, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, DYPTYCH, PRODUCENT, DŹWIGNIA FINANSOWA, DYSTYCH, SZYNSZYLOWATE, HISTEROSKOPIA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, PODZIELNOŚĆ, SKROMNOŚĆ, FASETA, STARA WIARA, DWA OGNIE, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GRZYBEK TYBETAŃSKI, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, BLOK SOCJALISTYCZNY, SZANIEC, CHARAKTERYSTYKA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, KADZIDŁOWIEC, MAGAZYNEK, JON WODOROTLENKOWY, EMYDOPS, REFLEKSOLOGIA, RAK KALIFORNIJSKI, DWUŚCIAN, WALEC HIPERBOLICZNY, SFERA, OBUDOWA, ZAKŁADKA, RZEŹWOŚĆ, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, FILTR ANTYSPAMOWY, EKRANOPLAN, ACYDURIA OROTOWA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, MENSA, OLUNEK, CHOROBA FORBESA, SARKOIDOZA, MINERALIZACJA, IZBA, ROŚLINA DWUROCZNA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, HOLLEY, DROGÓWKA, KRZYWA PODAŻY, CHROMOSOM X, BIOGEN, KOMPLEKS, TRYBUNAŁ, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, DROGA KROPELKOWA, SIATKOWIEC, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, DYMISJA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, GRUPA SIOSTRZANA, MOCZ, TWARDOŚCIOMIERZ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, NORKI, OGIEŃ KRZYŻOWY, LIKIER, BADYL, KRATA KSIĘCIA WALII, TANINA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, BĄBEL SPEKULACYJNY, TANIEC TOWARZYSKI, ?BERKELEY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO GENETYCZNE, KTÓRE NASTĘPUJE U PIERWSZEGO POKOLENIA ORGANIZMÓW BĘDĄCYCH MIESZAŃCAMI DWÓCH RÓŻNYCH HOMOZYGOT, POLEGAJĄCE NA WYRAŹNYM WZMOCNIENIU ORGANIZMU I JEGO MOŻLIWOŚCI WZROSTU, OWOCOWANIA, ODPORNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO GENETYCZNE, KTÓRE NASTĘPUJE U PIERWSZEGO POKOLENIA ORGANIZMÓW BĘDĄCYCH MIESZAŃCAMI DWÓCH RÓŻNYCH HOMOZYGOT, POLEGAJĄCE NA WYRAŹNYM WZMOCNIENIU ORGANIZMU I JEGO MOŻLIWOŚCI WZROSTU, OWOCOWANIA, ODPORNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HETEROZJA zjawisko genetyczne, które następuje u pierwszego pokolenia organizmów będących mieszańcami dwóch różnych homozygot, polegające na wyraźnym wzmocnieniu organizmu i jego możliwości wzrostu, owocowania, odporności (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HETEROZJA
zjawisko genetyczne, które następuje u pierwszego pokolenia organizmów będących mieszańcami dwóch różnych homozygot, polegające na wyraźnym wzmocnieniu organizmu i jego możliwości wzrostu, owocowania, odporności (na 9 lit.).

Oprócz ZJAWISKO GENETYCZNE, KTÓRE NASTĘPUJE U PIERWSZEGO POKOLENIA ORGANIZMÓW BĘDĄCYCH MIESZAŃCAMI DWÓCH RÓŻNYCH HOMOZYGOT, POLEGAJĄCE NA WYRAŹNYM WZMOCNIENIU ORGANIZMU I JEGO MOŻLIWOŚCI WZROSTU, OWOCOWANIA, ODPORNOŚCI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZJAWISKO GENETYCZNE, KTÓRE NASTĘPUJE U PIERWSZEGO POKOLENIA ORGANIZMÓW BĘDĄCYCH MIESZAŃCAMI DWÓCH RÓŻNYCH HOMOZYGOT, POLEGAJĄCE NA WYRAŹNYM WZMOCNIENIU ORGANIZMU I JEGO MOŻLIWOŚCI WZROSTU, OWOCOWANIA, ODPORNOŚCI. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x