PODMIOT GOSPODARCZY ZASPOKAJAJĄCY POTRZEBY MIESZKANIOWE JEGO CZŁONKÓW PRZEZ DOSTARCZANIE IM SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH, A TAKŻE LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA to:

podmiot gospodarczy zaspokajający potrzeby mieszkaniowe jego członków przez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODMIOT GOSPODARCZY ZASPOKAJAJĄCY POTRZEBY MIESZKANIOWE JEGO CZŁONKÓW PRZEZ DOSTARCZANIE IM SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH, A TAKŻE LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.481

SAKLA, PRAWO, ZASOBOŻERNOŚĆ, GRANTOBIORCA, WŁADZUCHNA, BUJAK, ATLAS NIEBA, SZCZUR PACYFICZNY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, JASKINIOWIEC, WYKRÓJ, PRZENOSICIEL, POZŁOTKA, WIRUSY DSDNA-RT, KONFEDERACJA KANADY, TARPAN, MUCET, BEZANMASZT, REUTER, LAMPA ELEKTRONOWA, MIKSOZAUR, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, JEDENASTY, BERET, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, PROBLEM DECYZYJNY, SKARGA, DIARIUSZ SĄDOWY, KSIĘŻULO, RUDEL, AC, GRAF PODSTAWOWY, MIKRODERMABRAZJA, TEKSASY, USKOK, TARBUSZ, LEKTORAT, ZAOPATRZENIE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, STRADIVARIUS, FAKT, WACŁAW, ZASADA TOŻSAMOŚCI, KOD DWÓJKOWY, KIWI, KLAKA, ESKADRA, ĆWICZENIE, TEATR, LIRYKA PIEŚNIOWA, NUTA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, SZKRAB, ŻARTOWNIŚ, EKSTENSJA, KANTO, DOM, BOKS GARAŻOWY, TYRAŃSTWO, POŁOŻNICA, EFEKT, IGLISHMEK, GATUNEK PARASOLOWY, JĘZYK OBCY, WĘGLÓWKA, KIERUNEK, ANTYSZTUKA, MIRABELKA, ZAPONA, POCISK ARTYLERYJSKI, POJAZD SZYNOWY, BÓJ SPOTKANIOWY, TOKSYNA SINICOWA, MIÓD BARTNY, ZŁORZECZENIE, CZEPEK, CAŁKA PIERWSZA, OBRAZ, FULAR, ODWYKÓWKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, ODMIANA HERBOWA, KORNWALIJSKI, KOMUNIA, KRZYŻ, DOZA, CIENNIK, CZAS PÓŁTRWANIA, ELASTOR, BARK, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, RASTER, EKSPRES PRZELEWOWY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WARTOŚĆ LOGICZNA, OTWÓR, FORTALICJA, PANKREATYNA, ŻABKA, SZKŁO, KARIOLKA, POLSKI, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, KIERUNKOWSKAZ, UZDATNIACZ, MIĘTÓWKA, INTERWENCJA POSELSKA, PIERWSZOŚĆ, ANTENA YAGI, OBI, MŁAK, DUSZA, BAGGALA, INTERVIEW, GRETING, SZCZEPONOGI, POETYKA, REFEKTARZ, MONTAŻOWNIA, MELISA, SPRAWA, LAMINAT, KWIATUSZEK, MANIPULATOR KULKOWY, KAMIKADZE, OCHRONA, RZAZ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, GOŚCINNY WYSTĘP, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, GALON, RÓŻANKA, LEGALIZACJA PONOWNA, SYNTETYK, ODBYTNICA, AKWIZYTORZY, SZYNKA SZWARCWALDZKA, MIÓD, ŁACZA, KOŚCIÓŁ, MIPS, JAMRAJ BRUNATNY, DŻAMAHIRIJJA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ŻUPAN, ZWIERZĘ DOMOWE, DARWIN, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, LIPOLIZA, OLIWKOWATE, CZARNY PUNKT, SAMOCHODZIARZ, KARBIDEK, POLAROGRAFIA, CYSTOSTOMIA, CHOROBA GENETYCZNA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, OPIEKUN, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OCEMBROWANIE, PRZYKASÓWKA, MYSZ, HULL, INTERKALACJA, POMNIK, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, CIĄG, BROSZA, SKUTER, REGENERAT, ARGENTYŃSKOŚĆ, MADZIARSKI, BIAŁACZKA KOTÓW, SPEKTROSKOPIA, STRACH BIERNY, KALATOS, BERGSON, TARLAK, WIKT I OPIERUNEK, STRZELNICA, MONETA OBIEGOWA, DZIESIĄTY, PIŁKA MECZOWA, ŻAŁOBA, ZAKŁADNIK, FOKA, SPÓJNIK WYNIKOWY, HIPNOTERAPIA, KARB, JATAGAN, PRODUKCJA PIERWOTNA, WRZÓD TRAWIENNY, TRANSLACJA, ANTRYKOT, KORSARZ, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PALIA, BOURRE, REWOLTA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, HIACYNT, PODOLOGIA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, WAMS, WAHADŁO, EHDV, WYNIK, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, AGAPA, KATEGORIA, PODEJŚCIE, PUNKT ASEKURACYJNY, SZPIEGÓWKA, ABORDAŻ, PODSADKA, DYRYGENTURA, BYLINA, MAJÓWKA, ENZYM RESTRYKCYJNY, MAKROKIERUNEK, KUTER, REKWIZYT MUZYCZNY, CIAŁKO MRÓWCZE, KABEL, PIECZARKOWA, DEKRET, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, KAMIZELKA RATUNKOWA, STRZAŁ, FUNDA, POSŁUCH, USTĘPSTWO, INWESTYCJA PORTFELOWA, LICZBA PRZESTĘPNA, KOMORA WULKANICZNA, KAKAO, STRÓJ, KOK, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, STAŁA KOSMOLOGICZNA, FUNDAMENT, CZERWONA STREFA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, IZM, KOŁNIERZYK, DELEGACJA, MANCA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, STRAJK, KLESZCZE, PRĄD, ENDOPROTEZA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, SKARYFIKACJA, UŻYTEK, ZAKŁÓCENIE, MIODOJAD CIEMNY, LEKTOR, SZLIFIERKA KĄTOWA, CMOKIER, ŁYSAK, BELWEDER, MER, SZAŁWIA, ALIENACJA, PUDLINGOWANIE, DOM JEDNORODZINNY, PIEPRZ RÓŻOWY, ROBOTY PUBLICZNE, FILTR CYFROWY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, KUPAŹ, KUKIEŁKA LESSOWA, SUKCESJA UNIWERSALNA, DEGENERACJA, ZBAWICIEL, WOSK, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, OKŁADKA, CIĘGNO KOTWICZE, BENCHMARK, DOWCIPNIŚ, ELITARYSTA, GILOTYNA, PERKOLACJA, CLERK, KUMOTER, JERSEY, ZASADA REAFERENCJI, UMBRA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, MIÓD SPADZIOWY, PACHYPLEUROZAUR, PRZEPAŚĆ, ANTYUTLENIACZ, SŁOMA TARGANA, ?KOMBAJN ROLNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.481 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODMIOT GOSPODARCZY ZASPOKAJAJĄCY POTRZEBY MIESZKANIOWE JEGO CZŁONKÓW PRZEZ DOSTARCZANIE IM SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH, A TAKŻE LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODMIOT GOSPODARCZY ZASPOKAJAJĄCY POTRZEBY MIESZKANIOWE JEGO CZŁONKÓW PRZEZ DOSTARCZANIE IM SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH, A TAKŻE LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA podmiot gospodarczy zaspokajający potrzeby mieszkaniowe jego członków przez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
podmiot gospodarczy zaspokajający potrzeby mieszkaniowe jego członków przez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu (na 24 lit.).

Oprócz PODMIOT GOSPODARCZY ZASPOKAJAJĄCY POTRZEBY MIESZKANIOWE JEGO CZŁONKÓW PRZEZ DOSTARCZANIE IM SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH, A TAKŻE LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PODMIOT GOSPODARCZY ZASPOKAJAJĄCY POTRZEBY MIESZKANIOWE JEGO CZŁONKÓW PRZEZ DOSTARCZANIE IM SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH, A TAKŻE LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x