RZADKA ODMIANA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W ROKU 1959 PRZEZ MYRONA PRINZMETALA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANGINA PRINZMETALA to:

rzadka odmiana choroby niedokrwiennej serca, opisana po raz pierwszy w roku 1959 przez Myrona Prinzmetala i współpracowników (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKA ODMIANA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W ROKU 1959 PRZEZ MYRONA PRINZMETALA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.480

HEGEMONICZNOŚĆ, NEGOCJACJE AKCESYJNE, SUSZARNICTWO, KUŁACTWO, SALTO, SŁUP, LONDYN, REGENT, LINIA HODOWLANA, KONTROLA ZARZĄDCZA, GODŁO PROMOCYJNE, TRANSLATOR, ALLEL DOMINUJĄCY, SKALA RÉAUMURA, POLIMORF, PREGELJ, OBROTNIK, PRZEDMIOT, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, JEDNORAZOWOŚĆ, PEPLOS, OSTKAKA, FREEGANIN, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, PROTEKTORAT, BAJA, ZASIŁEK CHOROBOWY, WICI, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, STUPAJA, PIRACTWO, KUDU, TARPAN, ZASIEWKI, GRZYBICA CZARNA, PIERWSZA KOMUNIA, FLAGRUM, CHOROBA DUCHA, INKA, ZBÓR, HERMA, HENOCHIAŃSKI, CHORWACKI, TELEFON ZAUFANIA, KAPUSTA PASTEWNA, LEONOW, ODA, WYCINEK KULI, SINGEL, KISZKA, DATA, EKONOMIA KLASYCZNA, LEK ANTYARYTMICZNY, ZMOWA MILCZENIA, HARCERKA ORLA, JĘZYK LINGALA, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, SZELF, MIKROKROPKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, OGNISKO, POWIEŚĆ KRYMINALNA, ZAKAZANY OWOC, PORT MORSKI, MASZYNA INDUKCYJNA, PIOCYJANINA, BOREWICZ, STASIMON, WYSPA WULKANICZNA, PLACOWE, ANORAK, CAP, BIAŁE WINO, PSZCZOŁA INDYJSKA, DIALEKT, GLISSANDO, MEREŻKA, RAPORT FISCHLERA, CYK, OKULARKI, KATION AMONOWY, LOBO, LUBASZKA, TĘTNICE, PASTELOWA NORKA, PIES TERAPEUTYCZNY, OBUPŁCIOWOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ, WĘŻOWNIK, LACHS, GAGARIN, TAŁES, PAENULA, OLDENBURGER, BŁYSK, ROZTOCZE, STREFA PŁYWÓW, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, KERATOPLASTYKA, METR KATOLICKI, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, MANAT AZERBEJDŻAŃSKI, PIERWSZY, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, AFRYKANER, ŻEREMIA, HERETYK, NAKAZ KWATERUNKOWY, PLAFON, HEJNAŁ, TYRANOTYTAN, ZABORY, KURATOR SĄDOWY, UMOWA KONTRAKTACJI, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, EKSTRUZJA, BRECHTANIE KIZIORA, PIJAR, PEPINKA, PREDESTYNACJA, NALEWKA WĘŻOWA, KULIK MNIEJSZY, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, GEHENNA, CZARNA, WIETRZENIE ORGANICZNE, TYP WIDMOWY, CHLOREK SUKSAMETONIUM, BENTLEY, WYDAWNICTWO ZWARTE, KIMBANGIZM, EFEKT, SKUN, INTERPRETATOR, PSYCHOTERAPIA GESTALT, RASA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, KURIER PODHALAŃSKI, MUNDANIA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, BZURA, MONIZ, BALSA, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, FUNT IRLANDZKI, KOTWICA KINESTETYCZNA, PARAZYTOFIT, SPARTAN, JĘZYKI KAUKASKIE, ZASADA DUALNOŚCI, JARZMO, PSIA MINA, PŁUCZKA, SZKIC POLOWY, SUPERMOCARSTWO, KORNET, KONSULTACJA SPOŁECZNA, PUŁAP DYNAMICZNY, RAJSTOPY, URZĄDZENIE WEJŚCIA, WARKOCZ, POKÉMON, KORYTO RZEKI, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, CHOROBA GRZYBICZA, OZON, CESJA NALEŻNOŚCI, TRISKWELIŃSKI, BOZON CECHOWANIA, KWAS POROSTOWY, ŚNIEŻYCA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, ROŚLINA UPRAWNA, NARRACJA POLIFONICZNA, NEUROHORMON, KOŃ JONAGUNI, SERWITORIAT, PROSZEK KAKAOWY, OPŁOMKA, DIESEL, MASZT, RDZEŃ GRAFU, STAŁA CZASOWA, GOSPODARKA RYNKOWA, DŻYGITÓWKA, MAJORAT, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PSYCHOANALIZA, BRYLE, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, WROTA, ANDROGINIA, EWOLUCJA NARCIARSKA, STOPNIOWALNOŚĆ, RENER, CHYLUS, PRZEJĘCIE, LINIA SERCA, TAJSKI, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, JĘZYK MIGOWY, PŁACA MINIMALNA, DRUGI ŚWIAT, TON, MIS, FAŁSZYZM, MARKA NIEMIECKA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, FRANK MONAKIJSKI, PRZEWÓD SĄDOWY, INICJATYWA OBYWATELSKA, KATEGORIA SPOŁECZNA, LEGWAN GŁUCHY, HETEROTROFIA, ODŁÓG, STAN PRZEDZAWAŁOWY, PERSZERON, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, BARWNIK NATURALNY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, WELLER, GNIOTOWNIK, BON OŚWIATOWY, WYSPA KONTYNENTALNA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, ŁÓDKA, CHOROBA CUSHINGA, ZASADA, BYLINA, REMUDA, TAMTAM, KABAŁA, HADŻAR, WYDRA, WYDATKI, CHOROBA CACCHIEGO-RICCIEGO, DŻUBBA, RÓG, HOTENTOCKI, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, HAIN, RUBEL BIAŁORUSKI, SANKCJA, SER, ŚWIĘTA KROWA, TONUS, OSIEDLE, SUPERKLIENT, WKŁUCIE CENTRALNE, OSAD EOLICZNY, SYNANTROP, LINDBERGH, TURANOWIE, MANDYLION, DŻINSY, COSTER, BOROWINA, NIEMOWLĘ, DOWÓD, MOISSAN, MIEŃSZEWIZM, ENDOMIKORYZA, NIDA, NACIEK, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, CARRUCA, BOM, PRZYJACIÓŁKA OD SERCA, ALT, EMBARGO, IMPERIUM VALYRII, PRZESIEDZENIE, ARSENAŁ, OSOBOGODZINA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, ENTEROTOKSYNA, MODELUNEK, AMORTYZACJA PODATKOWA, SFERA BIOTYCZNA, NACISK, SPIRILLOZA, AMBER GOLD, PROTONOTARIUSZ APOSTOLSKI, ZAĆMA CUKRZYCOWA, OBELISK, PRZESYŁKA LISTOWA, OSOBA, KOŃ POZNAŃSKI, LAMPA DAVY'EGO, OPĘTNIK, KAPIBARA, OBTŁUCZENIE, OSŁONKA RDZENNA, KREOL, LALKA, KAZARKA, ?KONSTYTUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKA ODMIANA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W ROKU 1959 PRZEZ MYRONA PRINZMETALA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKA ODMIANA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W ROKU 1959 PRZEZ MYRONA PRINZMETALA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANGINA PRINZMETALA rzadka odmiana choroby niedokrwiennej serca, opisana po raz pierwszy w roku 1959 przez Myrona Prinzmetala i współpracowników (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANGINA PRINZMETALA
rzadka odmiana choroby niedokrwiennej serca, opisana po raz pierwszy w roku 1959 przez Myrona Prinzmetala i współpracowników (na 17 lit.).

Oprócz RZADKA ODMIANA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W ROKU 1959 PRZEZ MYRONA PRINZMETALA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - RZADKA ODMIANA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W ROKU 1959 PRZEZ MYRONA PRINZMETALA I WSPÓŁPRACOWNIKÓW. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x