ZWIĄZEK DWÓCH LUB WIĘCEJ PAŃSTW POSIADAJĄCYCH WSPÓLNEGO MONARCHĘ, PREZYDENTA LUB INNY ORGAN WŁADZY, PRZY ZACHOWANIU PRZEZ TE PAŃSTWA ODRĘBNOŚCI PRAWNEJ, POLITYCZNEJ, A NIEKIEDY TAKŻE USTROJOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UNIA PERSONALNA to:

związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę, prezydenta lub inny organ władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK DWÓCH LUB WIĘCEJ PAŃSTW POSIADAJĄCYCH WSPÓLNEGO MONARCHĘ, PREZYDENTA LUB INNY ORGAN WŁADZY, PRZY ZACHOWANIU PRZEZ TE PAŃSTWA ODRĘBNOŚCI PRAWNEJ, POLITYCZNEJ, A NIEKIEDY TAKŻE USTROJOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.433

CZANDI, SOCZEWICA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, WOTA, BEZKARNOŚĆ, FORMA ODLEWNICZA, DAROWNIK PRZEDZIWNY, KRATKA ŚCIEKOWA, ŚCIEG, MAJĄTEK NIERUCHOMY, KOSTKI NAPIERA, SZURPEK MISECZKOWATY, SPÓD, TWARZOWIEC, NOWA KLASYCZNA, TERMINAL PASAŻERSKI, PRZYKRYWKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SUBSTANCJA EGZOGENNA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, WYRÓB TYTONIOWY, GLORIETA, KIEŁ, DŻYGITÓWKA, BORZEŚLAD ZWISŁY, JAMES, SZWAGROSTWO, ŁUPEK MARGLISTY, CYRK LODOWCOWY, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, REFORMATOR, CIAŁO KETONOWE, TUNICZKA, CHWOŚCIK BURAKA, AKTORSTWO, HYBRYDA, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, PEDOFILIA, WEKTOR, TACHISTOSKOP, ANALIZA, IMMUNIZACJA CZYNNA, SOKOLE OKO, ROZTWÓR IZOTONICZNY, PIĘDŹ, ODDYCHANIE, CEBER, IRENA, CYNGLE, PIERWSZA DAMA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, DEWOLUCJA, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, UBARWIANIE, DZIEŁO SZTUKI, REKOMENDACJA, JEZIORO RAMIENICOWE, WCISTEK, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, MELON, MUSZTRA, FRAZEOLOGIZM, MILCZĄCA ZGODA, MAZEROWANIE, BRUK, BRYTYJSKI, KONTROLA DOSTĘPU, POJAZD NIENORMATYWNY, WIELOKROTNOŚĆ, SZEJK, MUZYKA, PENTAPTYK, BEZCZYNNOŚĆ, PERTA, PROMIENIOWANIE ALFA, NIEBOSKŁON, ZABYTEK NIERUCHOMY, MISKA, TUŁÓW, MUZYKA, DZIELNIK, MASOŃSKOŚĆ, TUBULOPATIA, BRUDNA BOMBA, ŻAGIEW, DZIAŁKA, KATECHOLAMINA, HALOGENOWODÓR, ŁUK SKRZELOWY, AMBASADOR, STEROWNIK URZĄDZENIA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, KWALIFIKACJA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PRZĘSŁO, SITKO, LEWY RWACZ, KASA, MITRA, FAB LAB, DRĄŻEK SKRĘTNY, PORNOGRAFIA, RZEPY, WŁÓKNO, ROZDZIAŁKA, CIAŁKO MRÓWCZE, OŚWIETLENIE, KROSNA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, STRZAŁ, SKRAJNIK, STREFA CISZY, WYCHOWAWCZYNI, AWANS, AFRYKAŃSKOŚĆ, LANGE, LAS OCHRONNY, MASZYNA INFORMACYJNA, IMMUNOGLOBINA M, ANTABA, KHMERKA, SEJSMIKA, POLO, KARP PO KRÓLEWSKU, KRÓLEWIĘTA, PANNEAU, ZNACZEK SKARBOWY, LEMIESZKA, SKOK, PLATFORMÓWKA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, MEPROBAMAT, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, ZNAK ALFANUMERYCZNY, CIŚNIENIE, WIELOETATOWOŚĆ, UNDERGROUND, POCIĄG DROGOWY, KINO DOMOWE, ŚWIATŁO, DŻOLER, POKRYWA, WIDEOMAN, ZATRUCIE, ACETYLENEK SREBRA, NAWIETRZNIK, ZACIESZ, SALTO, RYJÓWKA MALUTKA, EPISKOPALIZM, TŁUMIK, KOŁO MŁYŃSKIE, OBIEG SYNODYCZNY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, MARGINALNOŚĆ, OPERA BUFFO, ORZECHÓWKA, MEDYCYNA LOTNICZA, PERKALIK, PIŁOGON, ZAKAZ, ZAŁATWIANIE, MOŻLIWOŚĆ, SZKŁA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZEBROID, APOLOGIA, ZALEWA, ORGAN, NOTA, SĄD POLUBOWNY, NABIODRNIK, BAADER, CYNADRY, BALERON, HELIOCENTRYZM, TĘTNICA PROMIENIOWA, ADAPTER, ACHTERPIK, DOWÓD REJESTRACYJNY, INFORMATYK, STOŻEK, DZIUPLA, TARTINKA, KONOPIE, ROŚLINA OKRYWOWA, SARKOIDOZA, ZŁOTY CIELEC, KANCLERZ, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, PŁOZA, SYSTEM OBRONNY, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, KONSERWATYWNOŚĆ, WIESŁAW, SUKCESIK, DEMOBILIZACJA, MUCHINA, INGRES, LOGIKA KIERUNKOWA, KASECIAK, DWUKULTUROWOŚĆ, MARKGRAF, HEBAN, REZYDUUM, POLANIE, DYSKOGRAFIA, KUMA, MIEJSCE, IMPOTENCJA, LIBRA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BARIERA TECHNICZNA, RENTA, TELEZAKUPY, TEUTOŃSKI, PIEC TYGLOWY, BIEG, LEKARZ DOMOWY, ANDORCZYK, CIERŃ, EKSPOZYCJA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, NIEZBĘDNOŚĆ, KOTLET SCHABOWY, KARABINIER, KAPROZUCH, CZAPKA WĘGIERSKA, HISTORYCYZM, RAJ PODATKOWY, RZEZALNIA, PELAGIAL, SEJMIK RELACYJNY, MYCA, TYMPAN, ŁOŻE, ZIELENIEC, JABŁKO, ENKLAWA, CYRK, ZAJĄKNIĘCIE, ACZYŃSK, EKSPRES, CIPUSZKA, OLIFANT, PENETRACJA GENU, SILNIK BLIŹNIACZY, GRZYB, FURUNKULOZA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, RODNIA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, UKŁAD, LAMA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, GRUSZKA BOKSERSKA, KORMA, BABULINKA, AZOTAN(III), LICENCJA PRZYMUSOWA, DWUNASTKA, PLISA, EKRANOPLAN, TRÓJKĄT, KARA, ELEKTROCHIRURGIA, SPIRYTUS, TLENEK AZOTU, NIEŚMIAŁOŚĆ, RAMA KOMUNIKACYJNA, ANTYMONEK GALU, ASTRAGALOMANCJA, PANICZĄTKO, EGZEMPLARZ PRÓBNY, KAPOK, KĄT, TŁO, OTRUCIE, KLOMIFEN, ZWARCIE, PURYNA, TELEMARK, KIERUNKOWSKAZ, IZBA MORSKA, SKARPA, NAWIS, PAKOWNOŚĆ, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, KALEJDOSKOP, HYDROFORMING, KNEL, BIURKO, KULE, REDA, TRĄBA POWIETRZNA, REOFILE, ?CAŁY TON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.433 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK DWÓCH LUB WIĘCEJ PAŃSTW POSIADAJĄCYCH WSPÓLNEGO MONARCHĘ, PREZYDENTA LUB INNY ORGAN WŁADZY, PRZY ZACHOWANIU PRZEZ TE PAŃSTWA ODRĘBNOŚCI PRAWNEJ, POLITYCZNEJ, A NIEKIEDY TAKŻE USTROJOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK DWÓCH LUB WIĘCEJ PAŃSTW POSIADAJĄCYCH WSPÓLNEGO MONARCHĘ, PREZYDENTA LUB INNY ORGAN WŁADZY, PRZY ZACHOWANIU PRZEZ TE PAŃSTWA ODRĘBNOŚCI PRAWNEJ, POLITYCZNEJ, A NIEKIEDY TAKŻE USTROJOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UNIA PERSONALNA związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę, prezydenta lub inny organ władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UNIA PERSONALNA
związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę, prezydenta lub inny organ władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej (na 14 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK DWÓCH LUB WIĘCEJ PAŃSTW POSIADAJĄCYCH WSPÓLNEGO MONARCHĘ, PREZYDENTA LUB INNY ORGAN WŁADZY, PRZY ZACHOWANIU PRZEZ TE PAŃSTWA ODRĘBNOŚCI PRAWNEJ, POLITYCZNEJ, A NIEKIEDY TAKŻE USTROJOWEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZWIĄZEK DWÓCH LUB WIĘCEJ PAŃSTW POSIADAJĄCYCH WSPÓLNEGO MONARCHĘ, PREZYDENTA LUB INNY ORGAN WŁADZY, PRZY ZACHOWANIU PRZEZ TE PAŃSTWA ODRĘBNOŚCI PRAWNEJ, POLITYCZNEJ, A NIEKIEDY TAKŻE USTROJOWEJ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x