WYPOWIEDŹ I TOWARZYSZĄCE JEJ GESTY, KTÓREJ UŻYWA SIĘ PRZY ROZSTANIU JAKICHŚ OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŻEGNANIE to:

wypowiedź i towarzyszące jej gesty, której używa się przy rozstaniu jakichś osób (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPOWIEDŹ I TOWARZYSZĄCE JEJ GESTY, KTÓREJ UŻYWA SIĘ PRZY ROZSTANIU JAKICHŚ OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.352

DEPOZYCJA, JAZZ, CZYSTKA, FARMACEUTA, ROMANSOPISARZ, ZDATNOŚĆ, KANAŁ, WYTAPIALNIA, RONDONIA, WYCZYSTKA, DOROŻKARSTWO, DOMINACJA PEŁNA, STOLIK, IDIOMAT, JĘZYK WEGETUJĄCY, BEŁKOT, BAROMETR RTĘCIOWY, MĄŻ ZAUFANIA, MIŚ, TOPR, HOMOSEKSUALIZM, JEZIORO DRUMLINOWE, FLAMING, POLEWANIE SIĘ, BIAŁY WIERSZ, DZIECKO ULICY, RYNEK KONTESTOWALNY, APOLOGETA, KOREK PAROWY, WKRĘTAK, SZPADA, OUTSIDER, PROMIEŃ ALFA, NOGAJOWIE, ZANIK MIĘŚNI, HARD ROCK, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, FASKA, DROGOWIEC, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, ROZKŁAD, MILICJA, WYBUCHOWOŚĆ, REKIN, ZDOBYWCA, WOREK REZONANSOWY, PORZĄDEK DORYCKI, ABSTRAKCJONISTA, ABORDAŻ, JĘZYK SOGDYJSKI, MORA, OGNIWO NALEWNE, KONESER, FILECIK, WIATRÓWKA, PSYCHOGERIATRIA, KIERUNKOWSKAZ, GHOUL, DIALOGIZM, ASOCJACJA GWIAZDOWA, NAUKI KOGNITYWNE, ROMANISTA, ARCHITEKT WNĘTRZ, CANZONETTA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, PANOWANIE, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, KOMUNIA, BOCZEK, JEŻYNA, MASZERUNEK, KOPROFAGI, ASOCJALNOŚĆ, SZYNOBUS, ŚWIATŁO ZIELONE, FILOZOFIA RELIGII, CHOROBA NASU-HAKOLI, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, KONKURS, PROMIENNIK, PARSEK, TORNADO SATELICKIE, TYROMANCJA, POCHLEBSTWO, PSZENICA DURUM, RELA, KATAR KISZEK, DEMONOLOGIA, BROŃ KRÓTKA, FLAGRUM, INFLACJA, BAHAMY, ENERGETYKA WODNA, RAWKA BŁAZEN, STRÓJ PLAŻOWY, OBRONA SŁOWIAŃSKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, KONTAKT, DOBRA WIARA, HILLER, GŁOS ELEKTORSKI, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, AUTOBUS, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, AKTUALIZM, PŁÓCIENNICA, REPOZYCJA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, NAWAHO, GRAFICZKA, POLNIK PÓŁNOCNY, GAP, NARZUT, MASELNICZKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PREFEKTURA MIEJSKA, ZWARCIE, OBRZEŻE, TYTUŁ HONOROWY, WŁÓKIENKO, BUTELKA MIAROWA, KROJCZY, PASIECZNIK, KRIONIKA, JELEŃ, ŻONGLERKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, MACIERZ KWADRATOWA, AUTOBUS SZYNOWY, TYPOGRAFIA, ANION HYDROKSYLOWY, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ELIMINACJE, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, TRANSPOZYCJA, ŁEB NA KARKU, TEGOROCZNOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, ZAPALNOŚĆ, PROCES FIZJOLOGICZNY, ŻYDOFIL, BOLA, ZARYCIE NOSEM, MECHANIKA PŁYNÓW, ZALEWA, DRAGA, SŁUGA BOŻY, ILUZJA PIENIĄDZA, PROST, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OKTAWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, MACERAT, PLAFON, SĄD OPIEKUŃCZY, MIĘSOPUST, PLANKTON, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, FORMA DWULINIOWA, JONOFOREZA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, GOŁĄBKA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, ŁYŻECZKA, OKRUTNIK, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, DZIEWCZYNA ULICZNA, WIDŁOZĘBOWCE, WIR POWIETRZNY, PRE-PAID, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, DIADOCHIA, ŁODYGA, MAŁA OJCZYZNA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PENITENCJA, PRZEWIELEBNOŚĆ, ŚMIESZKA, RECEPTA PUNKTOWA, LUŹNOŚĆ, SZATAN, OSOWIAŁOŚĆ, TOM-TOM, AGROWŁÓKNINA, ZAPAŚNICTWO, MIEDZIORYTNICTWO, WĘŻYK, WKŁAD, CIŚNIENIE STATYCZNE, TRZON, INFILTRACJA, PIRAMIDA, URZĄDZENIE RADIOWE, BUS, SAMOUPROWADZENIE, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, LICA, BEZWŁAD, WALKA Z WIATRAKAMI, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, GANGSTERSTWO, KOŻUSZYSKO, LINIA KREDYTOWA, TOPIALNIA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, NIEDOŁĘSTWO, WAŁ, DŁUGOSZPAR, DOBRY ZNAJOMY, SYNTEZA MOWY, SEKWENCJA CHI, GEMISTA, OBRONA KERESA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, TRÓJKROK, KALORMEN, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, NEUCHATEL, TURKI WIELKANOCNE, GIĘTKOŚĆ, ÓSEMKA, ŁAŃCUSZEK, PRZECHLEWO, PRZEDSZKOLE, LINIA ŚNIEGU, AFTERPARTY, POMURNIK, KARLIK ŚREDNI, DYPTYK, UKRES, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, IDIOTYZM, ODRUCH RZEPKOWY, WALKA, TOPIELISKO, LOKALIZACJA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, GŁÓD, MACH, SZARMANT, SUNDAJKA, PIĘKNODUCH, KĘDZIERZAWOŚĆ, GOTHIC METAL, KSIĄŻKOWOŚĆ, JAJCE, PŁASZCZ WODNY, GLOTTODYDAKTYKA, FALA, NORMA REAKCJI, PEBA, NADŚWIADOMOŚĆ, MIŁOŚCIWOŚĆ, KULTYWAR, MUGOL, CHOROBA WODUNKOWA, WORKOWCE, CIEŚŃ MACICY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, MUSZLA, KUJNOŚĆ, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, LIGA, TŁO, CZWARTY ŚWIAT, CHOROBA REUMATYCZNA, SIARKA ROMBOWA, SOS MUŚLINOWY, TUSZ, GETTER, CIENKA SKÓRA, AGAR, PREFEKT APOSTOLSKI, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, WYCISK, KOZA SAANEŃSKA, KONTRETYKIETA, WALOŃSKI, ARTROLEPTY, ALBUM, UNIWERSYTET, JĘZYK INDIAŃSKI, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, CIĘŻAREK, PUSTYNNICA KATOLICKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, GRUSZKA, LODOWIEC, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, VERAIKON, STARUNEK, BACHMISTRZ, ?DZIENNIKARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.352 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPOWIEDŹ I TOWARZYSZĄCE JEJ GESTY, KTÓREJ UŻYWA SIĘ PRZY ROZSTANIU JAKICHŚ OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPOWIEDŹ I TOWARZYSZĄCE JEJ GESTY, KTÓREJ UŻYWA SIĘ PRZY ROZSTANIU JAKICHŚ OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŻEGNANIE wypowiedź i towarzyszące jej gesty, której używa się przy rozstaniu jakichś osób (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŻEGNANIE
wypowiedź i towarzyszące jej gesty, której używa się przy rozstaniu jakichś osób (na 10 lit.).

Oprócz WYPOWIEDŹ I TOWARZYSZĄCE JEJ GESTY, KTÓREJ UŻYWA SIĘ PRZY ROZSTANIU JAKICHŚ OSÓB sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WYPOWIEDŹ I TOWARZYSZĄCE JEJ GESTY, KTÓREJ UŻYWA SIĘ PRZY ROZSTANIU JAKICHŚ OSÓB. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x