BRYŁA GEOMETRYCZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ POD PŁASZCZYZNĄ PRZECINAJĄCĄ STOŻEK, RÓWNOLEGŁĄ DO JEGO PODSTAWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOŻEK ŚCIĘTY to:

bryła geometryczna znajdująca się pod płaszczyzną przecinającą stożek, równoległą do jego podstawy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRYŁA GEOMETRYCZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ POD PŁASZCZYZNĄ PRZECINAJĄCĄ STOŻEK, RÓWNOLEGŁĄ DO JEGO PODSTAWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.614

SYNONIMIKA, PARALAKSA, DROGA RZYMSKA, PREMIA GÓRSKA, STAŁOŚĆ, PREPPER, KOŁEK, SUMA ZEROWA, BUSINESSWOMAN, TWORZYWO, DROBINA, BLOK, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, BYSTROŚĆ, WYSPA WULKANICZNA, STYMULATOR, PLEMIĘ, TURBINA PELTONA, MUSZLA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, KOTLARNIA, ZARAŻONY, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, PŁETWA, STĘP, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, GĄSKA WIOSENNA, EWEŃSKI, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, ABLUCJA, NATURALIZM, ŁZA, MUFLA, PROTOROZAUR, HAWAJSKI, NIEODZOWNOŚĆ, SNICKERS, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, WKŁAD, METAFIZYKA KLASYCZNA, BIAŁA ŚMIERĆ, NOGA, CUKRZYCA, GOŁĘBICA, SPOCZYNEK, TEATR LALEK, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, MAŁA OJCZYZNA, JEZIORO GLACJALNE, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, WEDDEL, CHRYSTOLOGIA, OPONA, GRAMATYK, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, PORWAK, AUSTRALIA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, RUSKI, KLEJNOT HERBOWY, OSTROŻNOŚĆ, PSYCHOTERAPIA GESTALT, DEPOZYCJA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, INSZA INSZOŚĆ, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, DRZEWKO, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, DOLAR ETIOPSKI, WCIOS, ŚWIATŁO ZIELONE, WARTA, CHEMOTROPIZM DODATNI, DELIRKA, KARUZEL, SKOS, NIEPOKORNOŚĆ, DEWALUACJA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, LEMIESZKA, MAŁY FIAT, BRÓDKA, MER, SZKOŁA, KARPLE, GASIWO, KIBLA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, CHWILÓWKA, SŁOWA, SEMITYSTA, KOLAUDACJA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, WYCHOWANICA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, HERBACIARKA, BARIATRIA, SYNEREZA, OWODNIOWCE, CHEŁBIA, ONE-STEP, SPONTANICZNOŚĆ, DZIESIĄTKA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, MIKROFON DYNAMICZNY, PAMIĘTNIK, ROZBRATEL, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, STOIK, WETERYNARIA, JELEC, RUNO LEŚNE, PRÓŻNOWANIE, KONSERWACJA, RADIOMETRIA, PUNKT OKOSTNOWY, BECZKARNIA, ŁUPEK, APERCEPCJA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CZARNY KARZEŁ, SZKOLARSTWO, IMMUNOFARMAKOLOGIA, EVENT, SZPARA POWIEKOWA, KOSZATNICZKA, NAKIEROWANIE SIĘ, BIOLOG MOLEKULARNY, PIECZONKA, UBYCIE, CHOROBA WOLMANA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, PUPKA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, AROMAT, ŚWIATŁA, SZKOŁA, LIŚĆ ZŁOŻONY, RESORT SIŁOWY, LISTOWNICA JAPOŃSKA, HOHENZOLLERNOWIE, JĘZYK ALBAŃSKI, DRZWI HARMONIJKOWE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, TURECKI, SORABISTYKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KRAV MAGA, PRÓBA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, PORZĄDEK KORYNCKI, CZUWAK, LINIA ŚNIEGU, PRZEKŁADANIEC, GIMBOPATRIOTA, KOŻUSZYSKO, ILOCZAS, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, BOOT, BLOKADA, KONSYGNATARIUSZ, GNOJOWNIK, JAWNOGRZESZNIK, DEBIUT ZAMKNIĘTY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, MINÓG WĘGIERSKI, POWTÓRZENIE, SKAŁKA, ENDOSZKIELET, KWESTURA, DYSFONIA, GOMBROWICZ, MONOPOL, PORĘCZ, AGRESJA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, PODKATALOG, KONTYNGENT TARYFOWY, WSPOMINKI, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, BRANIE PRZYKŁADU, OFICER TAKTYCZNY, GRUPA NILPOTENTNA, WOLA, PAŃSTWO UNITARNE, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, SZAMOTANINA, ŚMIECIUCH, ORZEŁ, ŁACIŃSKOŚĆ, KOREK TOPLIWY, ORZESZEK ARACHIDOWY, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KATHARSIS, BIAŁY ŚPIEW, IDIOMATYZM, ARACHOLOGIA, STRZELNICA, LIKWIDATOR SZKÓD, RZEZAK, REGION, BOBROWISKO, LALKARSTWO, NUTACJA, MOŻNOŚĆ, AMNIOCENTEZA, KULA, ŻYWIENIE, PAPILOTKA, WOJAK, STRADIVARIUS, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, JĘZYK KARYJSKI, PINAKOID, FENOLOGIA, CEWKA INDUKCYJNA, ARMIA ZACIĘŻNA, MARKER NOWOTWOROWY, PUNKT ZEROWY, ZBÓJNIK, PAJĘCZYNÓWKA, PONCZÓWKA, EWANGELICYZM, MRÓWKA PNIAKOWA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, TYGRYSIE OKO, DOMINACJA CAŁKOWITA, TRYBADYZM, WNIEBOWSTĄPIENIE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, LITEWSKI, ASTROCHEMIA, AGNOSTYCYZM, MOHORYCZ, KOŚCIÓŁ, PLANETA WEWNĘTRZNA, SAWANTERIA, DRĘTWA, SZLAUF, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, PASO DOBLE, TASIEMIEC UZBROJONY, TUŁACZ, PROGRESJA, SETKA, KULTURA UNIETYCKA, ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA, PREPAID, ESSEŃCZYCY, HISTORYZM, KĄT DEPRESJI, PŁASKI TALERZ, METRYKA, MAGNETON JĄDROWY, KSIĘGOWY, PROTEKCJONIZM, KOMPRESJA IMPULSÓW, ABANDON, SANIE, WRZENIE, PERYPATETYK, PERLISTOŚĆ, MIRAŻ, OSTRONOS, ODKUPICIEL, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, SOLARIUM, CENZOR, PACZKA, CZOPUCH, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, STREFA POŻAROWA, PUSTYNNICA KATOLICKA, GAZPACHO, AMFORA, SZARA MYSZKA, POSOBOROWIE, BADANIE PRZESIEWOWE, ŻYDOFIL, GARDEROBIANKA, TEMPERATURA MROZU, ŚWIATOWOŚĆ, KRA, KURZAJKA, ZORZA, NERWIAK PŁODOWY, KŁOPOTANIE SIĘ, AIDEOLOGICZNOŚĆ, NAWALANKA, ZAKRES POJĘCIOWY, TFILIN, BOHATER, CHIRURGIA DZIECIĘCA, BOLIMUSZKA, AFEKTYWNOŚĆ, ?RAKIETKA TENISOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRYŁA GEOMETRYCZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ POD PŁASZCZYZNĄ PRZECINAJĄCĄ STOŻEK, RÓWNOLEGŁĄ DO JEGO PODSTAWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRYŁA GEOMETRYCZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ POD PŁASZCZYZNĄ PRZECINAJĄCĄ STOŻEK, RÓWNOLEGŁĄ DO JEGO PODSTAWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOŻEK ŚCIĘTY bryła geometryczna znajdująca się pod płaszczyzną przecinającą stożek, równoległą do jego podstawy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOŻEK ŚCIĘTY
bryła geometryczna znajdująca się pod płaszczyzną przecinającą stożek, równoległą do jego podstawy (na 12 lit.).

Oprócz BRYŁA GEOMETRYCZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ POD PŁASZCZYZNĄ PRZECINAJĄCĄ STOŻEK, RÓWNOLEGŁĄ DO JEGO PODSTAWY sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - BRYŁA GEOMETRYCZNA ZNAJDUJĄCA SIĘ POD PŁASZCZYZNĄ PRZECINAJĄCĄ STOŻEK, RÓWNOLEGŁĄ DO JEGO PODSTAWY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast