DRZEWOSTAN, W KTÓRYM KOŃCZY SIĘ WZMOŻONY PRZYROST DRZEW NA WYSOKOŚĆ, A ZACZYNA SIĘ PRZYROST NA GRUBOŚĆ (PRZYROST WTÓRNY PNIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRĄGOWINA to:

drzewostan, w którym kończy się wzmożony przyrost drzew na wysokość, a zaczyna się przyrost na grubość (przyrost wtórny pnia) (na 9 lit.)LAS DRĄGOWY to:

drzewostan, w którym kończy się wzmożony przyrost drzew na wysokość, a zaczyna się przyrost na grubość (przyrost wtórny pnia) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRĄGOWINA

DRĄGOWINA to:

drzewostan, w którym kończy się wzmożony przyrost drzew na wysokość, a zaczyna się przyrost na grubość (przyrost wtórny pnia) (na 9 lit.)DRĄGOWINA to:

drewno otrzymywane z drzew drzewostanu o tej samej nazwie (na 9 lit.)DRĄGOWINA to:

żerdzie utworzone z drewna o tej samej nazwie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZEWOSTAN, W KTÓRYM KOŃCZY SIĘ WZMOŻONY PRZYROST DRZEW NA WYSOKOŚĆ, A ZACZYNA SIĘ PRZYROST NA GRUBOŚĆ (PRZYROST WTÓRNY PNIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.204

BYDLĘCTWO, AMFITEATR, KLAWISZ NUMERYCZNY, OSOWSKI, TLENOCHLOREK, STRZELNICA, WIKTYMOLOGIA, STANCA, SZLAK ŻEGLUGOWY, OGNIWO SUCHE, PARADOKS, WRODZONY BRAK NOSA, PODATEK KATASTRALNY, WESZ MORSKA, SOLFUGI, BATERIA GALWANICZNA, IMPLANTACJA, INFA, GAJ, ARCYDIAKON, ZRZECZENIE SIĘ, DEKANTER, STARANIE, RADIO TRANZYSTOROWE, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, KSIĄŻĄTKO, SUBSKRYBENTKA, CIĄGNIK KOŁOWY, KUCZKA, GWIAZDARZ, D, NADBUDOWA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, TEMPERATURA CURIE, INTERROGACJA, SZCZUR PACYFICZNY, ZASTÓJ, INTERAKTYWNOŚĆ, RÓWNIK TERMICZNY, ROTATOR, RĘKAWICZNIK, MACEDONIA, MĘKI TANTALA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KWIAT SIARCZANY, STAROGERMAŃSKI, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, HISTORIA LITERATURY, FALA BALISTYCZNA, WIDLICZKA, KARBIDKA, DENDROGRAFIA, FARMACEUTA, PALMA KRÓLEWSKA, OBSERWACJA, RYBACZKA, MRÓWKA SMĘTNICA, WODOCIĄGOWNIA, STARORAKI, SPRAWNOŚĆ, KROSNY, POKRZYK, TREN, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, BIBLIOTEKA, RUDERA, WYWÓZ, LEGENDA, RUSZNIKARZ, RZUT STEREOGRAFICZNY, DERYWAT MODYFIKACYJNY, GRZBIETORODOWATE, BOLA, PRĄD GALWANICZNY, ZEA, CHÓR, WINNICA NABOTA, TAKT TRÓJDZIELNY, RZEŹBIARNIA, ANTYKWARNIA, HETEROTROFIZM, NAUKA, PUNKT POMIAROWY, PODUSZKA, KŁODZINA, SUBLITORAL, JEFFRIES, SKULICE, BULDER, IGLASTE, KOLOKACJA, TOLERANCJA WYMIARU, BOROWIK, BRYANT, CEROWNIA, PĘD ROŚLINNY, ODWRÓCONA HIPOTEKA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, BIOZA, SILNIK KWADRATOWY, MAKARON, SILNIK REPULSYJNY, STAN WOLNY, PUSZYSTOŚĆ, STRONA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KOŁO HERMENEUTYCZNE, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, TWORZYWO SZTUCZNE, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, KONTRGAMBIT WINAWERA, RADIOBIOLOGIA, GMINNOŚĆ, ZDZIADZIENIE, FONDUE MIĘSNE, ZBRODNIARZ WOJENNY, ARCHEOLOGIA, IGŁA MAGNETYCZNA, CHOROBA HECKA, MERCURY, LANTANOWIEC, TARANTELA, GAŚNIK, MIKROSOCZEWKA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, RZYGOWINY, ELEKTROSTAT, POPYT ELASTYCZNY, TRÓJKA, WODA POZAKLASOWA, ADHEZJA, KABLOOPERATOR, BAZA, ZASTRZAŁ, OKRES DOSTOSOWAWCZY, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, SILNIK ZAMKNIĘTY, KAMIEŃ, PARLAMENT, DZISIEJSZOŚĆ, TAJNIAK, STYL FORMULARNY, KLOCEK, ULOTKARZ, ANALOGIA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, ZARANIE, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, GARA, JĘZYK ALEUCKI, WSZOŁY, NIECHCIUCH, NARAKA, CZEPLIWOŚĆ, INŻYNIERIA CHEMICZNA, JODEK, SZCZĘKOT, WITRYNA, NEUROBLASTOMA, PONTICELLO, WŁAZ, SKOCZKOWE, WOLTYŻER, FILOLOGIA ROSYJSKA, LILIPUTKA, MOTYW, SODOMA I GOMORA, KUC DARTMOOR, EUTANAZJA, POJAWIENIE SIĘ, KORPUS, BEZKLASOWOŚĆ, JAGIELLON, AMORFICZNOŚĆ, ZWYŻKA, KANGNAZAUR, KABEL, IMPULS, SYNTETYZATOR, BIAŁA DIETA, OLEJ MIGDAŁOWY, TLENEK ŻELAZOWY, TAŚMA, STRES, KANTYLENA, ŻABA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, ŚMIETANKA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, FILOLOGIA CHORWACKA, SEN ZIMOWY, KONFRONTACJA, WŁÓKNO, PODKÓWECZKA, JĘZYK TAGALSKI, DRABINKA, WYZIEWY, TRZYDZIESTKA, FOLK, ALDROWANDA, DISC JOCKEY, BEZGRANICZNOŚĆ, PRZEWLEKŁOŚĆ, CZYSZCZARNIA, SAGAN, OSKRZELE, JODŁA POSPOLITA, PORĘCZ, ZWIĘZŁOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, WYWINIĘCIE ORŁA, PRZELEW, STRZAŁA EROSA, STRUNOOGONOWE, PÓJDŹKA, TYP, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KAPRYŚNICA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WERSOLOGIA, BUCZYNA NIŻOWA, ROŚLINA NASIENNA, WOJSKA PANCERNE, SŁOWACYSTYKA, GÓRKA, TEOLOGIA NATURALNA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, MIKOŁAJKI, UCHWYT ŚLIZGOWY, PŁYNNOŚĆ, CHOROBA HALLOPEAU, STAŁA MICHAELISA, HYDROFON, SILNIK SYNCHRONICZNY, WYRAŹNOŚĆ, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, TOPIEL, TOREBKA, PALEOTERIOLOGIA, WSZOŁY, KREDKA OŁÓWKOWA, RADIANT, PĘDRAK, ABNEGAT, ROZMIAR KĄTOWY, MĘTY SPOŁECZNE, BAZIA, SPADOCHRON, JON HYDROKSYLOWY, PEJZANKA, NIECKA, LIBRA, DYSTANS, MEDIALNOŚĆ, DIARCHIA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, BĘBEN WIELKI, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, NALEGANIE, DIALER, MAHDI, ZWARCIE, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, REMONT BIEŻĄCY, WAMPIR, TEOLOGIA WYZWOLENIA, STACJA KOPULACYJNA, SACHARYD, ZAKOLE, PUSTY LOS, DRAMAT, NIEUCHRONNOŚĆ, PUNKT ZLEWNY, AGORA, KAPISZONÓWKA, PROBIERNIA, MASZERUNEK, BANK DRZEW, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, KOMIK, EDUKATORKA, BANDEROLA, POŁOŻENIE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, INSTALATOR, PODSZEWKA, NAUKI GEOLOGICZNE, BEZPIECZNY SEKS, WYKROCHMALENIE SIĘ, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, MIGRACJA, APEKS, GAZ IDEALNY, CERTACJA, ZAPOJA, GAŁĄŹ, KAKOFONIA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ?CZARCIE NASIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRZEWOSTAN, W KTÓRYM KOŃCZY SIĘ WZMOŻONY PRZYROST DRZEW NA WYSOKOŚĆ, A ZACZYNA SIĘ PRZYROST NA GRUBOŚĆ (PRZYROST WTÓRNY PNIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DRZEWOSTAN, W KTÓRYM KOŃCZY SIĘ WZMOŻONY PRZYROST DRZEW NA WYSOKOŚĆ, A ZACZYNA SIĘ PRZYROST NA GRUBOŚĆ (PRZYROST WTÓRNY PNIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRĄGOWINA drzewostan, w którym kończy się wzmożony przyrost drzew na wysokość, a zaczyna się przyrost na grubość (przyrost wtórny pnia) (na 9 lit.)
LAS DRĄGOWY drzewostan, w którym kończy się wzmożony przyrost drzew na wysokość, a zaczyna się przyrost na grubość (przyrost wtórny pnia) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRĄGOWINA
drzewostan, w którym kończy się wzmożony przyrost drzew na wysokość, a zaczyna się przyrost na grubość (przyrost wtórny pnia) (na 9 lit.).
LAS DRĄGOWY
drzewostan, w którym kończy się wzmożony przyrost drzew na wysokość, a zaczyna się przyrost na grubość (przyrost wtórny pnia) (na 10 lit.).

Oprócz DRZEWOSTAN, W KTÓRYM KOŃCZY SIĘ WZMOŻONY PRZYROST DRZEW NA WYSOKOŚĆ, A ZACZYNA SIĘ PRZYROST NA GRUBOŚĆ (PRZYROST WTÓRNY PNIA) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DRZEWOSTAN, W KTÓRYM KOŃCZY SIĘ WZMOŻONY PRZYROST DRZEW NA WYSOKOŚĆ, A ZACZYNA SIĘ PRZYROST NA GRUBOŚĆ (PRZYROST WTÓRNY PNIA). Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x