OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLEGIUM KARDYNALSKIE to:

ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 20 lit.)KOLEGIUM KARDYNAŁÓW to:

ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 18 lit.)ŚWIĘTE KOLEGIUM to:

ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.527

SEJM PACYFIKACYJNY, PAPRYKARZ, PRZEMYŚLNOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ZASADA MACHA, FONDUE SEROWE, NOUMENON, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, HANDLARKA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, BĄBEL, PIENIĄDZ REZERWOWY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, KANAPKA, PRZYMUS ADWOKACKI, PRZYZWOITOŚĆ, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, ŁAMAGA, KOMÓRKA, POKOJOWOŚĆ, CZARNE KINO, NIEZRĘCZNOŚĆ, OKRES PRZEDRZYMSKI, RYCERZ, PRAWO HUBBLE'A, HETMAN NAKAŹNY, CHICHA, TAMA MŁYŃSKA, USZYSKO, STULENIE USZU, JEŻYNA POPIELICOWA, CIŚNIENIE, DROGA KRAJOWA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, STARTUP, RADA PRACOWNICZA, STAN ŚREDNI, GETTO, ZARAŻONA, SZÓSTY ZMYSŁ, POKUSA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PUNKT RÓWNONOCNY, CZORT, RZAZ, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE, DINODONTOZAUR, DŁUŻNIK WEKSLOWY, WYKROCHMALENIE SIĘ, WIRTUOZERIA, GONITWA PŁOTOWA, SPÓŁKA PUBLICZNA, SKRZYNECZKA, NAGRZEW, POŻAREK, ODBIÓR, CYKLON, PRZEZNACZENIE, SKRZYNKA LĘGOWA, ASZKENAZYJKA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, BAJKAŁ, KIEROWNIK MUZYCZNY, GŁOS, LOKAJSTWO, REZONATOR KWARCOWY, PENETRACJA GENU, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, SZEW KOSTNY, BRETOŃSKI, INSTAGRAMERKA, ZBROJA BIAŁA, ŁASKAWCA, GEEZ, MUTUŁY, ALIENACJA, TAŚMOWY, TRZMIELOJAD, DYSPENSA, CYTADELA, TAJEMNICA BANKOWA, ARKA, JĘZYK ISLANDZKI, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ESPADON, MORGAN, HOMAR EUROPEJSKI, WOLNOŚĆ, JĘZYK SFORMALIZOWANY, KORONKA BRABANCKA, FIGHTER, KONSULTA, MANDAT, PÓŁNOC, GAL, FTYZJATRIA, TIOSÓL, BEZGUŚCIE, TUNNING, ZWODNICZOŚĆ, TRAFUNEK, PUPILEK, SWÓJ, KROK MILOWY, FAUST, CARAVAGGIONIZM, PARNOŚĆ, KUC FELIŃSKI, PYŁEK, ŁUK, IZOPRENOID, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, WYWROTOWIEC, FRYZYJSKI, ŻYWOTNOŚĆ, GORE-TEX, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, JĘZYK MANSYJSKI, PŁAT, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, PAPIEŻ, TELEKOMUTACJA, EPILEPTOLOG, PAŃSTWO POLICYJNE, IDEALIZACJA, MYSZ WERTYKALNA, DEASEMBLER, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, ANAL, KOŚĆ KLINOWA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, POCZUCIE, KUPON, GĘSIARZ, ORLICA, ROZSTRZAŁ, WIELORASOWOŚĆ, INTERWIZJA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, OBSŁUGA, GŁUPTAK BIAŁY, DYM, LITOSFERA OCEANICZNA, KUJON, TURYSTYKA SEKSUALNA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, STABILIZATOR, POCHŁANIACZ, PASZA, UKŁAD JEZDNY, LIST PASTERSKI, BRYZG, BŁONA MIĘŚNIOWA, HRABIA, PIANINO, ROPUCHA BLOMBERGA, USZATKA, BIAŁA NĘDZA, JAJKO W KOSZULCE, PUB, SERWITORIAT, ZMIANA PATOLOGICZNA, KINAZA BIAŁKOWA, ANIOŁEK, MIECZ, ABSZTYFIKANT, GEODYNAMIKA, WIEŻA WIDOKOWA, MONITORING, MASA SPOCZYNKOWA, PIERWSZOROCZNY, OGRZEWNIK, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, SUBWOOFER PASYWNY, ZROBIENIE MIEJSCA, DWÓJKA PODWÓJNA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, PRZEJRZYSTOŚĆ, CIEKŁOŚĆ, ABSOLUTORIUM, MAJEUTYKA, PNEUMATOLIZA, BIAŁORUTENISTYKA, TOKARKA KARUZELOWA, OŚWIECICIEL, BURMISTRZYNA, MŁYNEK, SAMOURZECZYWISTNIENIE, FRYGIJCZYCY, POKŁAD ŁODZIOWY, PUNKT WYPADOWY, STAWIDŁO, SPIĘTRZENIE, GAR, TYRYSTOR, MSZA, AKSAMITNOŚĆ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ZAJĘCIE, PRAKTYCZNOŚĆ, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SUŁTANIT, TELEBINGO, DZIDA, ELEKTRONOWOLT, PASMO PRZEPUSTOWE, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, KANDYZ, BEZPARDONOWOŚĆ, GRACJALISTA, RESTAURATOR, CHONDRA, DARMOCHA, RODZAJNIK, MIÓD BARTNY, BRAMKARZ, INTEGRACJA SPOŁECZNA, EXPAT, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, KONIDIUM, UKŁAD PIASECKIEGO, SKANER PŁASKI, LITOSFERA KONTYNENTALNA, TERMOGRAM, WIELKOŚĆ, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, MIMETYZM, PISMO URZĘDOWE, AŁMATY, SZYBKOZŁĄCZKA, PROLETARIUSZ, CHRONOMETR, GRZEBUŁA, STRUMYCZEK, LEASING KAPITAŁOWY, INA, MAŁPY SZEROKONOSE, POLE, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ANONIM, JĄDRO SOCZEWKOWATE, SPIS LUDNOŚCI, ENTOMOFAUNA, MIHRAB, JĘCZMIEŃ, DURNOWATOŚĆ, PRZEDROSTEK, MADERA, OSKRZELE, KWARTET FORTEPIANOWY, OPTYKA, CZAS MĘSKI, KONNICA, NEUROBLASTOMA, OPONA RADIALNA, APROBACJA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, SIKWIAKI, FUNDUSZ ZASOBOWY, CINEREA, BOSY ANTEK, PSYCHOTANATOLOGIA, KLINGOŃSKI, ŁĄKA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, MAGENTA, SZMUGLERZ, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, KOROWÓDKI, HISTORIA LITERATURY, PIĘTKA, GARJAINIA, LYGODIUM PALMIASTE, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, RATUSZ, GNIOTOWNIK, ASTROSPEKTROSKOPIA, SZWEDY, CZEPIEC, SUBSTYTUCJA, SUSZARKA, BALANTIDIOZA, OPAT KOMENDATORYJNY, LITRÓWKA, CYGARETKI, PAREJAZAURY, TREN, CHMURNOŚĆ, ROZLUŹNIENIE, BATALION, ZASZŁOŚĆ, ?MEANDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLEGIUM KARDYNALSKIE ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 20 lit.)
KOLEGIUM KARDYNAŁÓW ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 18 lit.)
ŚWIĘTE KOLEGIUM ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLEGIUM KARDYNALSKIE
ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 20 lit.).
KOLEGIUM KARDYNAŁÓW
ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 18 lit.).
ŚWIĘTE KOLEGIUM
ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 14 lit.).

Oprócz OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast