Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLEGIUM KARDYNALSKIE to:

ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 20 lit.)KOLEGIUM KARDYNAŁÓW to:

ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 18 lit.)ŚWIĘTE KOLEGIUM to:

ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.263

ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, IMIGRANTKA, PROFESJONALISTA, NIETAKTOWNOŚĆ, PODEJŹRZON, SZKŁO JENAJSKIE, ZŁOTE RUNO, MENISK, NACHALNOŚĆ, MŁOTNIK, PORUSZENIE, BARBARYZACJA, PARTIA WŁOSKA, SŁUŻBA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, KWAŚNOŚĆ, EKSPERTKA, KWADRATURA KOŁA, ŚLIZG, KPINA, FILOLOGIA SERBSKA, MECENAS, ZANOKCICA CIEMNA, NOMINAŁ, NUMER KIERUNKOWY, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, POPYT PROPORCJONALNY, KOMISJA NADZWYCZAJNA, SKANER OPTYCZNY, MONOGENEZA, PROTAGONISTA, OBRONA, SYSTEM WBUDOWANY, CHOROBA MOTYLICZA, KLON, SZYPUŁA, CIEPLUCH, ORTOPTYSTA, LUGIER, PŁYNNOŚĆ, ARCHIWISTA, WOREK SPOJÓWKOWY, HURTNICA ZWYCZAJNA, MAMIDŁO, PRĄD ZMIENNY, SKLEJACZ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, JUDASZ, ŁUSZCZYK INDYGOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, RAUIZUCHY, ŁAMANIEC, MAŃSKI, SPEKULANT, GATUNEK AMFITERMICZNY, OPIEKA SPOŁECZNA, METALURGIA PROSZKÓW, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, ASYMPTOTA, KOŃ LUZYTAŃSKI, MANEWR, OHYDZTWO, HERBATA BIAŁA, BOCZEK, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, LOT ROZPOZNAWCZY, GRYZETKA, PIANKA POLIURETANOWA, MANDRYL, KARDIOLOGIA, WYCIERACZKA, SUPRESJA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, ZMYŚLNOŚĆ, POLITYKA SPOŁECZNA, DJ, AŻUR, WALC WIEDEŃSKI, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, OBIEG PIENIĄDZA, POMOC DROGOWA, CIĘŻKOŚĆ, SUTASZ, KOMÓRKA MATECZNA, PILOTKA, RUMUŃSKI, DERG, OKO, WSPOMNIENIE, KURTYNA SKALNA, KIOGA, KOMA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, GATUNEK AGAMICZNY, PIESZCZOTA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, TĘCZA, ABISAL, PERSONA, PSYCHOANALIZA, CHORIZO, BILTONG, CZYSTE RĘCE, MOBILE, NOOB, ELASTOMERY, WSPANIAŁOŚĆ, GIAUR, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, DWUWARSTWOWOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, FORMA PRZESTRZENNA, TURYSTYKA KONNA, APOSTOŁ, PEDOFILIA, POWRÓT, REFREN, HEMATOLOGIA, MAŁPKA, KOBIECOŚĆ, TARTALETKA, PŁYTKA NAZĘBNA, MĄTEWKA, LAK, HYDROFIL, MANIERKA, PARAPETÓWA, ELEMENT GRZEJNY, UKŁAD KRWIONOŚNY, SEPARATYZM, NÓWKA NIEŚMIGANKA, WOSK MONTANOWY, ŚWIERK BREWERA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, UZBROJENIE, MURSZ, TŁUMACZ, ASTROLOG, PŁYTA PILŚNIOWA, CAŁUSEK, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, GODZINA WYCHOWAWCZA, GASTRONOMIK, MISIOWÓZ, ARABSKI, OGÓREK MAŁOSOLNY, KUFEL, KLĘK PROSTY, PARAFRAZA, WALOŃSKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GOTOWOŚĆ CYWILNA, FTYZJOLOGIA, ŁĄKOTKA, GONIOMETRIA, OSTRY DYŻUR, KLIRING, JASKINIA LAWOWA, PIES RODZINNY, POTAJEMNOŚĆ, SARSAT, KANTYLENA, AMERYKA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, WYDZIELINA, ORCZYK, KLOCEK HAMULCOWY, TROLEJBUS, KRYMINALISTYKA, PODUSZKA BALANSOWA, NABAB, RYNEK WŁAŚCIWY, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, EUROKORPUS, MECHANIKA PŁYNÓW, LUDZIK, WSPINALNIA, BIEGUN GALAKTYCZNY, ANAEROBIOZA, CHANSON, ANALIZA FINANSOWA, ANIOŁEK CHARLIEGO, PREFIKS, ROFEKOKSYB, PLUTON, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, POCHWALSKI, SYNERGETYKA, KROWA, NAGOŚĆ, FRANCA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, OSTOJA, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, NEKROFAG, ŚMIECIARZ, TOKSYNA, KRZYŻYK, SANIE, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, WEZWANIE, GRUPA AZOWA, JODEK, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, SZAMBELAN PAPIESKI, ŁAMACZ BLOKADY, ORZESZEK PINIOWY, BOTY, DOMINIUM, RAJTUZY, CUG, ORGANOWCE, GASTRONOM, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, IRYZACJA, ZACISK, POWIEŚĆ KRYMINALNA, PIĘDZIK SIEWIERAK, NIEDOTYKALSKI, IMPLANTACJA, CZYSZCZALNIA, MATOWOŚĆ, DECEMWIRAT, WARAN GŁUCHY, OBCHODOWY, SEKSTET, PROROCTWO, ZUPA Z GWOŹDZIA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PIEC WAPIENNY, MAGDALENKA, SMURF, FILM DROGI, CYGANOLOGIA, PRZEDROŚLE, ETOLOGIA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, NIETOPERZE, EDYTORSTWO NAUKOWE, TON, MAKROMINERAŁ, MEKSYKANKA, FLAGA SYGNAŁOWA, NISZA, PALIUSZ, CZYNELE, PROLIFERACJA, WIELORASOWOŚĆ, MINERAŁ, SNUTKA GOLIŃSKA, MOKROŚĆ, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, WIELOKROTNOŚĆ, WĘZEŁ KOLEJOWY, WICCA, TYFUS PLAMISTY, KRĘGOWIEC, RENTGENOLOGIA, ZATRWIAN, PORĘCZE, ZŁÓG, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, MORALNOŚĆ, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, CHORAŁ GREGORIAŃSKI, PIERDU-PIERDU, BALANS, PROFESOR, ANTENA TUBOWA, BOBROWISKO, RĘCZNOŚĆ, MECENASOSTWO, TOROS, TATARSKI, CZARNY PIOTRUŚ, KONFIGURACJA, TRAWIENIE, GRZYB PIASKOWY, PRZERWANIE, GACEK SZARY, KARABON, ROZTWÓR WZORCOWY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, DAKAR, ZASIŁEK CHOROBOWY, MLECZ, RPG, ŁUŻYCKI, MRAŹNICA, KOŻUCH, FILAMENT, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, STYL WITKIEWICZOWSKI, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, KRYSZTAŁEK, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, NIEPRZENOSZALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.263 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OGÓŁ KARDYNAŁÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST WSPOMAGANIE PAPIEŻA W KIEROWANIU KOŚCIOŁEM; KOLEGIUM ZBIERA SIĘ NA KONSYSTORZACH ZWOŁYWANYCH PRZEZ PAPIEŻA, PO WYSTĄPIENIU WAKATU STOLICY APOSTOLSKIEJ ZBIERA SIĘ NA KONKLAWE W CELU WYBRANIA NOWEGO PAPIEŻA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kolegium kardynalskie, ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 20 lit.)
kolegium kardynałów, ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 18 lit.)
święte kolegium, ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLEGIUM KARDYNALSKIE
ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 20 lit.).
KOLEGIUM KARDYNAŁÓW
ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 18 lit.).
ŚWIĘTE KOLEGIUM
ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem; kolegium zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża, po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x