RODZINA JĘZYKOWA, KTÓREJ JĘZYKAMI POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 24 MLN LUDZI, ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ I NIZINĘ WĘGIERSKĄ; ZALICZA SIĘ DO NIEJ JĘZYKI UGROFIŃSKIE I SAMOJEDZKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI URALSKIE to:

rodzina językowa, której językami posługuje się około 24 mln ludzi, zamieszkujących północną Eurazję i Nizinę Węgierską; zalicza się do niej języki ugrofińskie i samojedzkie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZINA JĘZYKOWA, KTÓREJ JĘZYKAMI POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 24 MLN LUDZI, ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ I NIZINĘ WĘGIERSKĄ; ZALICZA SIĘ DO NIEJ JĘZYKI UGROFIŃSKIE I SAMOJEDZKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.073

SYNEREZA, GWAJAK, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, WAZONKOWCE, MĘCZELKOWATE, MIAZGOWCE, PODKATEGORIA, ZAĆMA POURAZOWA, EPICYKL, PINGWIN RÓWNIKOWY, ZMARZLAK, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, LASECZKA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, STRÓJ GÓRALSKI, FILOLOGIA WŁOSKA, LABORANT, HIPPISKA, KOTWICZNIKOWCE, SZARMANT, BUŁAT, RODZINA KATYŃSKA, GŁUPIĄTKO, PEDOSFERA, GRAFIKA WEKTOROWA, ALBUM, BRUK, POWIEŚĆ CYKLICZNA, BŁONA PŁYWNA, PRZEBITKA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, MODERUNEK, OGNISKO MUZYCZNE, SYSTEM KONSORCYJNY, WSZY, WRZECIENNIK, PRZEPOWIADACZ, GÓWNOJAD, UŻYTEK, PERYGLACJAŁ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, REFLEKSOLOGIA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, DOM KATECHETYCZNY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, KLASA INTEGRACYJNA, CYKLOTYMIA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, DŻIN, PŁOMYK, POBORCA, KORPORACJA, LINA RATUNKOWA, CANNELLONI, KUPON, POPLECZNICTWO, BATY, ŚNIEŻYCA CESARSKA, KONGREGACJA, KRATOWNICA, INDUKTOR, JASZCZURNIK, TELECENTRUM, GAWIALOWATE, JĘZYKI IROKESKIE, ASYSTA, ELOPSOWATE, KONSONANS, CHOROBA LENEGRE'A, WÓŁ PIŻMOWY, REPERTUAR, BOOROOLA, BEZCELOWOŚĆ, TRZONKÓWKI, OGNIK, DEMENCJA, KORONA, WĘZEŁ CIEPLNY, BATERIA AKUMULATOROWA, TURBINA RUROWA, TEŚCIK, SUROWOŚĆ, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, ETIOLOGIA, MASELNICZKA, WYŁADOWANIE KORONOWE, WKŁAD GRUNTOWY, DRUGA BRODA, POMYWAK, PUNKT KOPULACYJNY, DACH ŁAMANY, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, NIEZBĘDNOŚĆ, KUMOSZKA, MENISK, ODEZWA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, PROMOCJA, WITEKS CZCZONY, SYLWETA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, BANAT, MIEDNICZKA, NOTARIUSZ, ZWID, SKULICE, SAMORZUTNOŚĆ, KROKIET, KOSTIUMERNIA, MITSUKURINA, ZERO ABSOLUTNE, WIĘZADŁO, WYPITEK, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KENIJSKI, RUCH, OSIOWIEC, KWANTAZAUR, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, MIKSER, DOSTĘP, LIPICAN, CZARA, SPRZEDAŻ, UCZELNIA, CZAKRAM, LUNETA, PODŁOGA, KASA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, SUPRESJA, PERYFERYJNOŚĆ, GORGONOPS, ŹDZIERSTWO, ATAWIZM, ŚCIANA WSPINACZKOWA, SZNAPS, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, LĘG, POCIĄG SZPITALNY, BETONKA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, DOCHÓD NOMINALNY, WRÓG, KĄPIEL, CHEMIA, KARBUNKUŁ, KONTAKT, KONWOJER, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, BŁOTNISZKOWATE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, IBERYSTYKA, ŚMIERCIOŻERCA, POKRYWA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ORDYNACJA, ARKA, KOBIECOŚĆ, GWIAZDARZ, ZUPA, MAŁPIATKI LORI, PRAWO RUSKIE, RAMA, ELEKTROLIZA, ALUMN, PACHNOTKA UPRAWNA, TRZEJ KRÓLOWIE, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CHŁOPIEC DO BICIA, BOŻYSZCZE, HEGEL, EFEKT ELIZY, OBRZYD, KORZENIONÓŻKA, DOROBEK, ROCHE, MYSZ DOMOWA, KUBEŁ, SZPRYCA, PRZEDNÓWEK, MRÓWNIKOWATE, HEPTAPTYK, TENREKOWATE, PASYNKOWATE, EURYBIONT, WALENIE, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, ŚWIAT, ASPAZJA, ZACHOWAWCZOŚĆ, CERKIEWNY, MOIETA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, POCISK SMUGOWY, ZABUDOWANIA, POKUTA, PADOK, CZYTANKA, HUMANISTYKA, CIĘŻKA WODA, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, POBÓR, BURGER, CZARNY PIOTRUŚ, SKLEPIENIE PALMOWE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, KALEKA UMYSŁOWY, ROTACJA, GRAFIK, PLANKTON WIRÓWKOWY, EWOLUCJONIZM, KROWA, BLUES, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, MARCÓWKA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, OBRONA BAŁTYCKA, STRZECHWOWCE, GLOTTODYDAKTYKA, WYGIBAS, DEKANTER, PAUPER, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, SZTUKA KONCEPTUALNA, KRÓLIKARNIA, ZŁAD, HETEROTROFIZM, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, KOMPRESJA IMPULSÓW, CHŁOPCZYCA, SPIRYTUS, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, INDYWIDUALIZM, TYK, RZADKOŚĆ, KRATER BOCZNY, DIAMAGNETYK, TARCIE, DOUBLE DUTCH, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, IMMUNOONKOLOGIA, WIRTUOZERIA, CIĄG, KOŃ KLADRUBSKI, MIKROCHIRURGIA, PAPROTNICA GÓRSKA, NADZIEWKA, KURIER TATRZAŃSKI, MIĘKKI RESET, HENNA, ENCYKLOPEDYSTA, TRAWERS, ZBIORNIK, META, BEZPLANOWOŚĆ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, MAJZA, IMPLEMENTACJA, AREOGRAFIA, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, SYNEKURZYSTA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, KOMFORT CIEPLNY, PRZESTRZELANIE, HEKSAMETR, MALFORMACJA MACICY, COOL JAZZ, KURATORKA, PLAN ZDJĘCIOWY, KISIEL, KASZA, SŁOWIANOZNAWSTWO, KSIĘGOWY, REWIR, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, AKUMULACJA, ALMIKOWATE, NUWORYSZ, GNETOWATE, ERGOTERAPEUTA, PAKERNIA, GRA HAZARDOWA, REALNOŚĆ, WINNICA NABOTA, PIKIETA, ŁUSKOWCOWATE, BUŁGARYSTYKA, PŁAST BRZOZOWIEC, KIR, SKRYTOSKRZELNE, MIKROSKOP SKANINGOWY, EKSPRES, KOMITET KOORDYNACYJNY, ?BETON ŻUŻLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.073 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZINA JĘZYKOWA, KTÓREJ JĘZYKAMI POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 24 MLN LUDZI, ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ I NIZINĘ WĘGIERSKĄ; ZALICZA SIĘ DO NIEJ JĘZYKI UGROFIŃSKIE I SAMOJEDZKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZINA JĘZYKOWA, KTÓREJ JĘZYKAMI POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 24 MLN LUDZI, ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ I NIZINĘ WĘGIERSKĄ; ZALICZA SIĘ DO NIEJ JĘZYKI UGROFIŃSKIE I SAMOJEDZKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI URALSKIE rodzina językowa, której językami posługuje się około 24 mln ludzi, zamieszkujących północną Eurazję i Nizinę Węgierską; zalicza się do niej języki ugrofińskie i samojedzkie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI URALSKIE
rodzina językowa, której językami posługuje się około 24 mln ludzi, zamieszkujących północną Eurazję i Nizinę Węgierską; zalicza się do niej języki ugrofińskie i samojedzkie (na 14 lit.).

Oprócz RODZINA JĘZYKOWA, KTÓREJ JĘZYKAMI POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 24 MLN LUDZI, ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ I NIZINĘ WĘGIERSKĄ; ZALICZA SIĘ DO NIEJ JĘZYKI UGROFIŃSKIE I SAMOJEDZKIE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - RODZINA JĘZYKOWA, KTÓREJ JĘZYKAMI POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 24 MLN LUDZI, ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ I NIZINĘ WĘGIERSKĄ; ZALICZA SIĘ DO NIEJ JĘZYKI UGROFIŃSKIE I SAMOJEDZKIE. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x