PIERWSZY LODOŁAMACZ Z NAPĘDEM JĄDROWYM, ZAPAS PALIWA ODNAWIA SIĘ PO ROKU PŁYWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LENIN to:

pierwszy lodołamacz z napędem jądrowym, zapas paliwa odnawia się po roku pływania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LENIN

LENIN to:

wódz rosyjskiej rewolucji (na 5 lit.)LENIN to:

ideolog Kraju Rad (na 5 lit.)LENIN to:

ideolog komunizmu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZY LODOŁAMACZ Z NAPĘDEM JĄDROWYM, ZAPAS PALIWA ODNAWIA SIĘ PO ROKU PŁYWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.044

TARYFA ULGOWA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, SZPULKA, URLOP NA ŻĄDANIE, KOZA PIERWOTNA, OCEL, TRYBRACH, ESSEŃCZYCY, POMADKA, WYKRĘCANIE, PĘDRAK, CIELENIE LODOWCA, PŁYTA GŁÓWNA, CNOTA, APTAMER, BŁĘDNIK KOSTNY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, POŚCIEL, ALDEHYD MRÓWKOWY, PODZIAŁKA, LATAWIEC, SPONTANICZNOŚĆ, ACHAJA, POŻAR, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, BĘBNICA, NIEDYSPONOWANIE, OTWARCIE SERCA, POLO, OBEDIENCJA, SIEDZISKO, RADIOTA, SĘKACZ, PROCESOWICZ, KPINA, SYDERYT, EURYTERMICZNY ORGANIZM, KAGANIEC, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ZWARCIE, PENITENCJARYSTYKA, PARAZYTOFIT, WIRTUALIZACJA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ESER, EFEKT PRIMAKOFFA, REGENERACJA, ZWIĘZŁOŚĆ, POROŚLE, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, WYPŁYW, ŁAŃCUSZEK, TAJIMA, SALA, FORTE, ZAKURZENIE, ŚWIECIDEŁKO, REKURS, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, AEROZOL BIOLOGICZNY, STRYJEŃSKI, FAMA, PROBLEM, ŁUPEK MUSKOWITOWY, POLSKOŚĆ, KOŚĆ CZOŁOWA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, PSALM ALFABETYCZNY, ANATOMIA, BASEN, SZCZOTKARZ, SROM, AZYL, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, DZIECIĘCOŚĆ, PRZESZUKANIE, NIEPOKOJENIE SIĘ, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, AUTOSYFON, LUJEK, CECHOWNIA, BELLAMY, KWARTAŁ, DZIEŁO SZTUKI, CIĘTOŚĆ, KLESZCZ, ZAJĄC, KIRYS, KAPLICA PRZYCMENTARNA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, JĘZYK STAROEGIPSKI, PIKIEL, DYWERGENCJA, LAING, SŁUPEK, NOZOLOGIA, GEODEZJA SATELITARNA, JANOWIEC, KOMPUTEROWIEC, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, SZKŁO JENAJSKIE, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, GNIAZDO PROCESOROWE, TERROR, KRATA PODGRUP, MANIPULATOR, TALMUDYSTKA, STAROSTA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, ZGNILIZNA DREWNA, ZGIEŁK, MATRYCA LOGICZNA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, CENA WYWOŁAWCZA, SZCZUDLARZ, ROZGRZEWACZ, ZEWNĘTRZE, STATEK KOSMICZNY, KUC MERENS, ŁEBEK, UŚMIECH, CYKL GOSPODARCZY, FAJTNIĘCIE, WIDZIADŁO, TARCZA KRYSTALICZNA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PUCH, TRANSPOZYCJA, WYBLINKA, ŚWIETLISTOŚĆ, ZAAWANSOWANIE, DZIADZIENIE, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, SILNIK TŁOKOWY, ROZETKA, CUDOTWÓRCZYNI, WĘŻOJAD, BASKINKA, BEAR, SSAK ŻYWORODNY, REKIN CHOCHLIK, CHONDRA, POKRZYK, WYDŁUŻALNIK, BRYZOMANCJA, DWUDZIESTKA, SACZEK, MATOWOŚĆ, ALGOLOGIA, ZAPLOT, MINERAŁ, SZALE, ŻARŁOK, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, MAK OPIUMOWY, PUDEŁKO, TERCJA OBRONNA, ZACZEPNOŚĆ, NIEZADOWOLENIE, ARCTG, MISKA SEDESOWA, JEŻYNA, UCHO ZEWNĘTRZNE, BOHATER POZYTYWNY, KLERYK, EROS, LIGOWIEC, NIEOBLICZALNOŚĆ, ARAUKARIA WYNIOSŁA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, GEOPATIA, EKSPATRIANT, KOŁOWROTEK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, NAUCZANIE ELEMENTARNE, DOWÓD ONTOLOGICZNY, UMIEJĘTNOŚĆ, VERTIKAL, FUTURE, PINGWINARIUM, KRYMINAŁ, WŁOSKI, HARMONIA, GAZYFIKACJA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, DOWÓD NIE WPROST, KANAPKA, OBURĘCZNOŚĆ, PRZEPRÓCH, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, WSPÓLNOŚĆ, WYWRÓCENIE SIĘ, ROZJAZD, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, GRYZEK, WISKOZA, STOPNICA, LITRÓWKA, PLOTER PŁASKI, FOCH, LB, TREND HORYZONTALNY, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, OSPAŁOŚĆ, KOREK TOPLIWY, NÓŻ, SLALOM RÓWNOLEGŁY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SKRZYDŁO, CIĘŻAREK, SKŁAD, JEDNORAZOWOŚĆ, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, MAŁOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, MARKETING INWAZYJNY, BĄBEL, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, NISZCZUKA KROKODYLA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, GEOELEKTRYKA, KOCIOŁEK, EGZOSZKIELET, ANGLEZOWANIE, KOMBINACJA, LEŃ, SUŁTANIT, SKALEŃ AWENTURYNOWY, TELEWIZJA, KOMORA MINOWA, REGLAN, HEL, MAJZA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ARBORETUM, JELEŃ MILU, DELFINEK, GOTOWIEC, ALFA-BLOKER, HAJDUK, SPRAWNOŚĆ, SONOMETR, NOC, KAODAIZM, BENZYNA SILNIKOWA, ZAWAŁ, POKŁAD, CHOINKA, PŁOMYCZEK, WIECZNY ŚNIEG, GRAMATYKA, PREPARATYKA, WAHACZ WZDŁUŻNY, SZKARŁUPIEŃ, SECCHI, JĄDRO ŚLIMAKOWE, GEODEZJA LEŚNA, LINGWISTYKA STOSOWANA, ŚCISŁY POST, DOJŚCIE, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, CHAMEOFIT, SIEWKI, PEPERONI, GILOSZ, DRUGA BRODA, PRYZMA, DRZWI HARMONIJKOWE, DIPLOPIA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, LAWINA DESKOWA, EFEKT BŁAŻKI, POLITYKA KURSOWA, ŚMIERDZĄCE JAJO, NATARCZYWOŚĆ, CIASNOTA, ALEJA SZTYWNYCH, ETNOPSYCHOLOGIA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, SOZOLOGIA, MONSUN, ATRAZYNA, DIAGRAM KWIATOWY, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, SARABANDA, ASTROCYT, KOMUNIKACYJNOŚĆ, REDA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, UBOŻENIE, SCÉNIC, SŁONICA, DOJŚCIE, ZALANIE PAŁY, OBSESJA, KRATER, KINEZYTERAPEUTA, RYSOWNICA, ŻALUZJA PIONOWA, ?PEŁNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.044 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZY LODOŁAMACZ Z NAPĘDEM JĄDROWYM, ZAPAS PALIWA ODNAWIA SIĘ PO ROKU PŁYWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZY LODOŁAMACZ Z NAPĘDEM JĄDROWYM, ZAPAS PALIWA ODNAWIA SIĘ PO ROKU PŁYWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LENIN pierwszy lodołamacz z napędem jądrowym, zapas paliwa odnawia się po roku pływania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LENIN
pierwszy lodołamacz z napędem jądrowym, zapas paliwa odnawia się po roku pływania (na 5 lit.).

Oprócz PIERWSZY LODOŁAMACZ Z NAPĘDEM JĄDROWYM, ZAPAS PALIWA ODNAWIA SIĘ PO ROKU PŁYWANIA sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PIERWSZY LODOŁAMACZ Z NAPĘDEM JĄDROWYM, ZAPAS PALIWA ODNAWIA SIĘ PO ROKU PŁYWANIA. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast