LEŃ; TEN, KTÓRY SIĘ BORSUCZY ALBO BORSUKUJE CAŁYMI DNIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BORSUK to:

leń; ten, który się borsuczy albo borsukuje całymi dniami (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BORSUK

BORSUK to:

Meles meles - gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych; występuje w lasach Eurazji, także w całej Polsce (na 6 lit.)BORSUK to:

człowiek skryty, ponurak, samotnik, odludek (na 6 lit.)BORSUK to:

rodzaj niezbyt gustownej fryzury; włosy pofarbowane na dwa kolory, często także ostrzyżone asymetrycznie (na 6 lit.)BORSUK to:

owłosienie łonowe (na 6 lit.)BORSUK to:

matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1905-1982); specjalista w dziedzinie topologii (na 6 lit.)BORSUK to:

JAŹWIEC (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEŃ; TEN, KTÓRY SIĘ BORSUCZY ALBO BORSUKUJE CAŁYMI DNIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.809

RESTAURATOR, PREMIA GÓRSKA, ALARM SZALUPOWY, SWOJAK, SZKLISTOŚĆ, BUKOWIANIN, TRYL, JAGIELLON, MYJNIA SAMOCHODOWA, SERCÓWKA, TERCJA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PIÓRNIK, SURREALIZM, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, SHIMMY, SŁONECZNICA, TEOZOF, PALCE, DOROSŁOŚĆ, IMMUNOLOGIA, STOPOFUNT, ALDROWANDA, OKULISTYKA, BOKOBRODY, STYLISTA, GLINA ZWAŁOWA, CHIRURG, KAUCZUKOWIEC, TUŁACZ, GRAF MIESZANY, ŚWIR, GHUL, MONOTEMATYCZNOŚĆ, CHEMEX, PODEJRZLIWIEC, NAROWISTOŚĆ, CEGŁA LICÓWKA, CYKLOTYMIA, INTEL, UTLENIANIE, KOŚĆ CZOŁOWA, GARDEROBA, BORSUK, HERMENEUTYKA, AMORFICZNOŚĆ, EKSHIBICJONISTA, CHLEBEK PSZCZELI, ZAKOLE, MACHNIĘCIE KOZŁA, POJAZD LĄDOWY, ROZBIERALNIA, CZAPA POLARNA, BACZEK, GALERNIK, KORZENIONÓŻKA, ZAJĄKNIĘCIE, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, AEROZOL BIOLOGICZNY, DAMKA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, PODCHLEBSTWO, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, BIEGUN POTYLICZNY, ORKIESTRA SYMFONICZNA, ODROŚL, FIGA Z MAKIEM, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, HIGHLAND, KONSULAT, WARZYWNIK, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, CIEMNIACTWO, PRZYSTANIOWY, ŚLĄSKI, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, STYCZNOŚĆ, PURYNA, DOJŚCIE, TANYSTROF, JĘZYK KENTUM, E-MAIL, HARD ROCK, ULOTNOŚĆ, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, SZCZUDLARZ, HERETYK, WYCHOWANICA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, KRET, UCHWYT NOŻOWY, ALTOSTRATUS, BEZWŁADNOŚĆ, WIELOPŁETWIEC, TWÓR, BARBARZYŃCA, SZCZEP, PŁYTA KORKOWA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, SADYSTYCZNOŚĆ, CHOROBA FABRY'EGO, LITOGRAFIA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, LUFA, WIATR POZORNY, NERKA RUCHOMA, ROPNIAK, AGREGAT POMPOWY, ENERGIA, SITCOM, OPROWADZACZKA, GITARA HAWAJSKA, POLIGAMISTA, WSZY, RZUT BERETEM, GŁUPTAK BIAŁY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, LINGWISTA, ANON, CHWYTNIK, ŚWIDER, ZALOTNIK, FOREMKA, KOTWICA, STACJA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, TOLTEK, WYROBNICA, ŚPIWÓR MUMIA, BILDUNGSROMAN, ZĘBNICA, AKT USTAWODAWCZY, TRAJEKTORIA, MODERN, SPRZECIW, ZARAŻONY, MARTWA LITERA, KOMBATANCKOŚĆ, BARCZATKA GŁOGÓWKA, PILOT DOŚWIADCZALNY, REDLER, BROSZA, FORK BOMBA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SĘDZIA ŚLEDCZY, LICEUM, HAMLETYZM, PROSIĘ, OBOJNACTWO, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, PRZYPŁYW, STARY WRÓBEL, WALEC WIBRACYJNY, POTWORKOWATOŚĆ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SUPERRAKIETA, JĘZYK ROMAŃSKI, SAKRAMENTALNOŚĆ, WOLNY, TRIANGULACJA, PANTOFAG, UROLOGIA, CZASOWNIK MODALNY, PALEOKLIMATOLOGIA, SZTUKA KRETEŃSKA, ZAWARTOŚĆ, OSTRONOS WORKOWATY, ANTROPOLOG KULTURY, PIPA, TERAPIA STRUKTURALNA, MARCELIN, SZŁAPAK, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, JUDASZ, SZLACHTA CHORĄGWIANA, ALERGEN POKARMOWY, KLUCZ WIOLINOWY, DZIAŁ PERSONALNY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ODKŁAD, GRA CASUAL, KARCIANE DOMINO, OTWÓR KIERUNKOWY, APLIKACJA, TEORIA KATASTROF, REFLEKSOLOGIA, STATYSTYKA, DRAMAT OBYCZAJOWY, MATOWOŚĆ, PROCH BEZDYMNY, SKŁADOWA, SOLNICZKA, ŁAWA MIEJSKA, KRYPTOREKLAMA, RAFA, ALBUM, CIAŁKO ŻÓŁTE, WOJOWNICZOŚĆ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, INFLACJA JAWNA, STARY KOŃ, KOLORYSTYKA, BADACZ POLARNY, PERILLA ZWYCZAJNA, GALLIKANIZM, BRANIE PRZYKŁADU, CHAŁTUROWIEC, STRZELEC, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SPACJA, WYPRYSK POTNICOWY, SIEROTA SPOŁECZNA, KMIOTEK, MIODOWÓD, ŚWISTUŁA, POKAL, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, LEWORĘKI, LUGIER, HEREZJA, KWAS TLENOWY, POLONIZATOR, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, LITRÓWKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ŚLICZNOŚĆ, ZEGAR WODNY, OPÓR, LÓD FIRNOWY, WSTAWKA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, MONOGAMICZNOŚĆ, SPOTKANIE OPŁATKOWE, ROPOMOCZ JAŁOWY, PRZECIWLEGŁOŚĆ, SUWNICOWY, STYL ARTYSTYCZNY, SZYBKI PANCERNIK, GLINKA KAOLINOWA, KRAWCOWA, PIES OZDOBNY, GNIAZDO ZAWOROWE, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, DYSPEPSJA, STADIALNOŚĆ, PLEBEJUSZ, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, PEDOFILSTWO, PAKOWACZ, STRONA, DRĘTWOTA, DZIAD, CZĘSTOKÓŁ, ARENGA, KUPRÓWKA, ALKA, BAŁAMUT, SZCZUR WĘDROWNY, FAKSYMILE, NIEOSTATECZNOŚĆ, RADIO TAXI, CZUWANIE, PROMIEŃ, MIESIĄC SMOCZY, PASTISZ, DOWCIPNIŚ, NIHILIZM, GOŁĘBICA, LEKARZ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, WYPRYSK KONTAKTOWY, SKRYBA, KUBECZEK, NEWTON, ZAPOJKA, TRANSKRYPCJA, BEZJĘZYKOWE, DESKA ŚNIEŻNA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, PRZYBYŁY, DIAKON, LARP, DZIELNICOWY, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, DOMOKRĄŻCA, WYSIĘK, REALISTYCZNOŚĆ, BRODAWKA STÓP, WIRULENCJA, ŚMIGŁO, CONFIT, ZEGAR KWARCOWY, MIŚ, PIĘĆDZIESIĄTNICA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, ?OBIEKTYW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEŃ; TEN, KTÓRY SIĘ BORSUCZY ALBO BORSUKUJE CAŁYMI DNIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEŃ; TEN, KTÓRY SIĘ BORSUCZY ALBO BORSUKUJE CAŁYMI DNIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BORSUK leń; ten, który się borsuczy albo borsukuje całymi dniami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BORSUK
leń; ten, który się borsuczy albo borsukuje całymi dniami (na 6 lit.).

Oprócz LEŃ; TEN, KTÓRY SIĘ BORSUCZY ALBO BORSUKUJE CAŁYMI DNIAMI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - LEŃ; TEN, KTÓRY SIĘ BORSUCZY ALBO BORSUKUJE CAŁYMI DNIAMI. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast