TYP GOSPODARKI, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE PRODUCENCI WYTWARZAJĄ PRODUKTY NA WYMIANĘ, CZYLI NA SPRZEDAŻ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODARKA TOWAROWA to:

typ gospodarki, który charakteryzuje się tym, że producenci wytwarzają produkty na wymianę, czyli na sprzedaż (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP GOSPODARKI, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE PRODUCENCI WYTWARZAJĄ PRODUKTY NA WYMIANĘ, CZYLI NA SPRZEDAŻ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.527

ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, HIPOTEKA, CZARCIA MIOTŁA, PRZEPITA, WĘŻYK, FAETON, KADZIDEŁKO, BRAZYLIJSKI, PARAWAN, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, LATYNIZATOR, FRANKATURA WIELOKROTNA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, SEKCIARSTWO, IZOMER GEOMETRYCZNY, NUMER, PATYK, KOPUŁEK PROMIENISTY, OPTYKA, DELFIN AMAZOŃSKI, GABINET LUSTER, MIDAZOLAM, SZTUKA MINOJSKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TUBKA, WIZJER, DZBANEK DO ŚMIETANY, EROZJA WSTECZNA, HARLEKIN, PRZEZNACZENIE, ZROBIENIE MIEJSCA, STAROGERMAŃSKI, KREDYT REWOLWINGOWY, POWÓD, CHARLESTON, MANDAT WOLNY, ALDOLAZA, SZARPANKA, PRZEJEZDNA, LAUDATOR, USTAWKA, GÓRKA ROZRZĄDOWA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, AUTYZM DZIECIĘCY, OPUKIWANIE, EWANGELIZATOR, WŁAM, CHONDRYT, MEDIANA, OBSUWISKO, POPŁUCZYNA, INTERPRETER, SPAWACZ, SYNDROM WILKOŁAKA, DOKUMENTACJA BUDOWY, VALYRIA, MRÓWNIK, TAGALSKI, MIERZWA, RZADKOŚĆ, ERPEG, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, DIODA, CEL, PATRON, AWIACJA, POSIADY GÓRALSKIE, KARDAMON, GUANO, PSYCHOBIOGRAFIA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, TRANSPOZYCJA, SPÓŁKA CICHA, FIZYKA ATOMOWA, PRAWA MIEJSKIE, DIALEKTYKA, RÓWNOWAGA, PROFESJONALISTA, JAKUBKA, LICEUM, SZYB WINDOWY, RANA, MOCODAWCA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, ENERGIA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, WIRULENCJA, ŻAŁOBA, KCIUK NARCIARZA, MODERUNEK, ALKA, MORALNOŚĆ, CHOROBA PLUMMERA, SZAMOTANINA, KLESZCZE, POLWINIT, KOCIOŁ, EKSTRALIGA, ASTROSPEKTROSKOPIA, SOLARIUM, KĄT DEPRESJI, MAKIAWELISTA, RYGIEL, NIECKA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, FAŁD KORZENIOWY, DOMINATOR, OPARCIE, LASECZKA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, PSALM ALFABETYCZNY, ARTYSTA, MODYFIKACJA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SUBREGION, PARADOKS, PASEK, PYLON, CIENNIK, NEOTENIA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, DEMONOLOGIA, ZUPAK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, OBIJACZ, STRAGANOWIEC, TYRYSTOR, PASIBRZUCH, POPRAWKA, BYLINA, UKŁAD NIELINIOWY, INDUKCJA WŁASNA, BLANKOWANIE, WRÓG, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ŚWIT CYWILNY, POLIGAMISTA, LEŚNIK, KOLOSTOMIA, LAKONIZM, ŁAWA MIEJSKA, PRYWATNOŚĆ, MŁOTECZEK, PRZYPADEK, TERAPENA, MIASTO OGRÓD, FOKMASZT, CHMURA KŁĘBIASTA, TERMINATOR, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, OSTRY NABÓJ, LEASINGODAWCA, BRIT POP, IKAR, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, MACHO, UWAGA, ZWROT, KONIUSZEK SERCA, EKSPRES PRZELEWOWY, KAMORA, MATKA POLKA, FILM SAMURAJSKI, RIKSZARZ, AUDIENCJA GENERALNA, HUBA SINIAK, ALIENACJA RODZICIELSKA, RÓWIEŚNIK, KWAS MIGDAŁOWY, OSTINATO, ŚWIADEK KORONNY, DZIURAWY WOREK, NOWA TWARZ, OUTSIDER, BRODACZ MONACHIJSKI, GWAŁTOWNOŚĆ, DISACHARYD, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PENITENCJA, OWALNICA, ADBLOCK, OKRES LITERACKI, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SZATA TYPOGRAFICZNA, ROZPIERACZ, ACYDURIA MEWALONIANOWA, LB, AEROB, WIDZENIE SKOTOPOWE, ZAWAŁ, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, RAJD, GRAF PLANARNY, PARANOJA PIENIACZA, WIELOPŁETWIEC, METODA KASOWA, PASO PERUWIAŃSKI, SYSTEM KASTOWY, SOCZEWKA SCHODKOWA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, ORZECH KOKOSOWY, PĘCHERZ, TEMPERATURA NÉELA, DEVELOPER, PASTERSKOŚĆ, GHEE, FARMACJA STOSOWANA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, SIODŁO WESTERNOWE, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, TONIĘCIE, AGENT, TARCZA KONTYNENTALNA, WIECZÓR KAWALERSKI, KASOWNIK, SKRUPULANT, SAMOZAPALENIE SIĘ, POCISK NIEPENETRUJĄCY, NATURALIZM, BALANTIDIOZA, LOSOWANIE WARSTWOWE, DEMENCJA, WIDŁY, ZANZA, KOŁNIERZ, BILOKACJA, SUPERVISOR, LITOSFERA KONTYNENTALNA, DOGMAT, MOTOROWODNIAK, PAWILON, BUDOWLA CENTRALNA, KOMUNIA, NIESTEROWNOŚĆ, TEATR LALEK, ZGODNOŚĆ, CHONDRYT WĘGLISTY, CHORIAMB, KOŻUCH, NADBUDOWA, STREFA PODKOSZOWA, WIDLISZEK, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, BAŁTYSTYKA, POKÓJ, SYGNAŁ CIĄGŁY, SUMA UBEZPIECZENIA, PONDERABILIA, CZYNNIK NIECENOWY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, CHOROBA SOMATYCZNA, KRĄŻENIE DUŻE, DOM PRZYSŁUPOWY, NARRATOR, NUDZIAK, OBIEG PIENIĄDZA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, WYCIĄG TOWAROWY, HUMOR, MIKROCHIRURGIA, GLOBIGERYNA, BEZSTRONNOŚĆ, SUCHA IGŁA, SAWANTERIA, PĘTAK, WAMPIR, RYBY DRAPIEŻNE, PREORIENTACJA, KAMERTON GWIZDKOWY, CHŁODNIK, SZEW, HIEROGLIFY, TAMARYND, BLONDA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, SKLEPIENIE KLASZTORNE, MEGATONA TROTYLU, AMFIBIA, PALMA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, BÓR SUCHY, PEPTON, AURORACERATOPS, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, WYRAZ PODSTAWOWY, ZMAGANIA, IRANIZACJA, SIŁOWNIA JĄDROWA, ZASADA D'ALEMBERTA, BIOLA, ZDZIADZIENIE, PROMIENNIK, PUNKT LAPLACE'A, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, DOBRO, ?CZERNIAWKA SPADZIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP GOSPODARKI, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE PRODUCENCI WYTWARZAJĄ PRODUKTY NA WYMIANĘ, CZYLI NA SPRZEDAŻ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP GOSPODARKI, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE PRODUCENCI WYTWARZAJĄ PRODUKTY NA WYMIANĘ, CZYLI NA SPRZEDAŻ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODARKA TOWAROWA typ gospodarki, który charakteryzuje się tym, że producenci wytwarzają produkty na wymianę, czyli na sprzedaż (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODARKA TOWAROWA
typ gospodarki, który charakteryzuje się tym, że producenci wytwarzają produkty na wymianę, czyli na sprzedaż (na 18 lit.).

Oprócz TYP GOSPODARKI, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE PRODUCENCI WYTWARZAJĄ PRODUKTY NA WYMIANĘ, CZYLI NA SPRZEDAŻ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - TYP GOSPODARKI, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE PRODUCENCI WYTWARZAJĄ PRODUKTY NA WYMIANĘ, CZYLI NA SPRZEDAŻ. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x