MIEJSCE, GDZIE SIĘ PIJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIJALNIA to:

miejsce, gdzie się pije (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, GDZIE SIĘ PIJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.167

ZGRAJA, KĄPIEL, RÓWNOWAGA OGÓLNA, KLAPA, TREPANGOWCE, TRANSPOZYCJA, DOROBKIEWICZ, KATEDRA, ELEKTRONOWOLT, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, KASKADA, WERSJA REŻYSERSKA, TRUST, ZĘBY NOWORODKOWE, KLARK, GAWIALOWATE, KŁĄB PSZCZELI, SAROS, FIZYKA SŁOŃCA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, MOTYW, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ZDERZACZ, OLEJE ŚWIĘTE, FOKMASZT, PŁOMIENIE, WYLĄG, ODCZYN ZAPALNY, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, FIZYKA MATEMATYCZNA, MOST, WIELOCUKIER, MIDAZOLAM, APTEKA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ODBIJANIE SIĘ, CHOROBA VELPEAUA, NARZĘDZIE, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, POLISACHARYD, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, GRZYB WOLAK, SZKŁO LABORATORYJNE, ILJIN, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, WIECZORÓWKA, DOSTĘP, REGIONALISTA, SPÓR, PALEOTERIOLOGIA, KALENDARZ KOŚCIELNY, JASŁO, GŁADZAK, WŁÓKNIAK TWARDY, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, KAPELUSZ, ZATYCZKA DO USZU, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, SZARPANKA, DUPLIKACJA, PLAZMOLIZA, JEDENASTKA, ASYRYJSKI, EPIC TRANCE, MATERIAŁ, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, WOLA, SZTUKA LUDOWA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, GÓWNIARSTWO, DIETA, ZAŁAM, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, FASKA, PRĄD ZWARCIOWY, ELEKTROCHIRURGIA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, UCHO WEWNĘTRZNE, KONKLAWE, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, GARDEROBA, WOLNY RODNIK, TWORZYWO, IMPLEMENTACJA, PANORAMA, SPOJENIE, UMOWA AGENCYJNA, EDYKUŁA, KLASA, WARSTWA KULISTA, BREDA, METRUM, ZWORKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, LĘK, BROŃ WODOROWA, JĘZYK ALBAŃSKI, GEOELEKTRYKA, AKUMULACJA, RURALISTYKA, FOTOGRAFISTA, PUSZCZYK, PUNKT PODSŁONECZNY, KRATA VICHY, ZAKRYSTIA, STRUNA GŁOSOWA, OBRZYD, JEDNOSTKA INFORMACJI, CHOROBA TANGIERSKA, SAMOŁÓWKA, TUŁACTWO, JUMPER, HELMIOTOLOGIA, DZIARSKOŚĆ, TROJAN, LEJNIA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, SYGNAŁ, WIATRACZEK, KUMULACJA, CHOROBA NASU-HAKOLI, ODPŁYW, WIKTYMOLOGIA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, WSPÓLNOŚĆ, PRZYJEZDNA, MINUTA, AKT, STYL FORMULARNY, DERBY, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ZNACZENIE, KRONIKARKA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, SPAWĘKI, ASTRONOM, WIELKI WYBUCH, GRZYBEK HERBACIANY, ODWAPNIENIE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, CZERWONE ŚWIATŁO, ZROST, KIESZONKA SKRZELOWA, BANKRUCTWO, BRUSTASZA, ANTENA TUBOWA, KOMÓRKA MATECZNA, MAJÓWKA, RÓWNIA POCHYŁA, ARYJSKOŚĆ, KONIEC, KASYNO, JĘZYK DRAWIDYJSKI, SUPERNOWE, ZATOKA, ASFALT, WESOŁOŚĆ, OPOZYCJONISTA, META, KREWETKA ATLANTYCKA, NUMER, BACHATA, ZASIEKI, PODKOLANIE, PAJĘCZYNÓWKA, MĘTY SPOŁECZNE, NIEUDOLNOŚĆ, GAWĘDA, FOTOWOLTAIKA, WORLD OF WARCRAFT, ENERGIA ROZPADU, WŁÓKNO WĘGLOWE, CZUWANIE MODLITEWNE, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PEŁZAK, SYMULACJONIZM, STĘP, FLUWIOGLACJAŁ, PAREMIOGRAFIA, DOBÓR SZTUCZNY, CHOROBA PFEIFFERA, FARERCZYK, KARETKA REANIMACYJNA, ELITARYSTA, ZASTANOWIENIE, ŁOŻE BOLEŚCI, GRA W KARTY, FALA DŹWIĘKOWA, SIEDZENIE, MENISK, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, TAŚMA, PEPINIERA, KATA, KOMPLEKS GLEBOWY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, GRABBE, ZAKON SZPITALNY, AZOT AMONOWY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, DERBY, PÓJDŹKA, TUNICZKA, SPAWACZ, WZORNIK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KROK PÓŁROZKROCZNY, EKOSFERA, KRZYŻ MALTAŃSKI, ZIMOWISKO, KROK MILOWY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, PĘTAK, CEMENTOWE BUTY, RZEZAK, CUKIER LODOWY, MIRAŻ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, NIEŻYT, CECHOWNIA, PĘTLA HENLEGO, SWEET, HUYGENS, OFICYNA WYDAWNICZA, WODA PO KISIELU, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PERTYT, OSOBA, PARCH, KONTAKT, RESTAURATOR, PRZECHOWALNICTWO, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PRZEPOCZWARZENIE, PINGWINARIUM, MEDYCYNA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, BEZKRĘGOWIEC, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PRZYLEPNOŚĆ, CHOROBA ZARAŹLIWA, KADZIELNICZKA, SEKS, MARKIZA, MIECZ DŁUGI, ŁAŃCUSZEK, PLEBS, RODZAJ ŻEŃSKI, CZARCIA MIOTŁA, KOMITET, REGRESJA MORZA, ANGELOLOGIA, CYBERPUNK, RIGAUDON, HAŁAŚNIK, AKLIMATYZACJA, SKRZYNKA, ZBIÓRKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, CHEMIA, PLATYNOGŁÓWKA, HERMENEUTYKA, AMALGAMAT, KROTOCHWILA, AERODYNAMIKA, ETOLOGIA, TRANSCENDENCJA, OKNO KROSNOWE, SZKARADZIEŃSTWO, LOŻA, WRZENIE, WIATR SŁONECZNY, GAP, KAMERTON, BIEG PŁASKI, EGZEKUTOR, PRZEJEZDNY, NOC, PARK PRZEMYSŁOWY, WARNIA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, CZARKA, SKAUT, NAJDA, ŚWIADCZENIE, SZCZEP, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, MOTYWIK, STAROINDYJSKI, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, GALARETA, HIPOTELORYZM, WYŚCIGI, ?KROK ŁYŻWOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, GDZIE SIĘ PIJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, GDZIE SIĘ PIJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIJALNIA miejsce, gdzie się pije (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIJALNIA
miejsce, gdzie się pije (na 8 lit.).

Oprócz MIEJSCE, GDZIE SIĘ PIJE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - MIEJSCE, GDZIE SIĘ PIJE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast