JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ STOSOWANEJ POWSZECHNIE DO POŁOWY XX WIEKU (NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE); OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPIEŃ FAHRENHEITA to:

jednostka miary w skali termodynamicznej stosowanej powszechnie do połowy XX wieku (nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize); obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ STOSOWANEJ POWSZECHNIE DO POŁOWY XX WIEKU (NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE); OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.267

WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, BOLSZEWIK, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, DANE BIOMETRYCZNE, ILUZYJNOŚĆ, BIZNESMEN, ARROBA, BRONTOZAUR, NASTĘP, WĄTROBIANKA, ADMIRAŁ, PSYCHOTERAPIA GESTALT, SZPADA, PETABAJT, ŻUBROŃ, CASUAL, PRZEKRÓJ CZYNNY, ELFICKI, ŚWIECA DYMNA, RODZAJ LITERACKI, REAKTOR JĄDROWY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, MEDGYES, KRA LITOSFERY, NOSACZ, OPĘTANIE, STARY KOŃ, SILNIK SKOKOWY, KLAWISZ NUMERYCZNY, UBOŻENIE, POCIĄG POSPIESZNY, FRYZ, FALKA COIFLET, PAROCHIA, SZPULKA, FASCIOLOPSOZA, JELITODYSZNE, DIAGNOZA SPOŁECZNA, OZNAJMIENIE, ALGEBRA MACIERZY, RYNNA SUBGLACJALNA, STACJA DUSZPASTERSKA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, IRTYSZ, ŁUSKOWIEC, EMBLEMAT, ŁAZIENKI, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, ŻABA, PIEC INDUKCYJNY, KRZYŻAK ROGATY, BELWEDER, KRÓTKODYSTANSOWIEC, HISPANO, KOMUNA LUDOWA, DIKDIK, WAŁ, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, OSŁONKA RDZENNA, AREOGRAFIA, LIST OTWARTY, RYTOWNIK, OWOC, FAZA ANALNA, EKSPRES, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, MOŻNOWŁADZA, SZCZELINA SKRZELOWA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, GALARETA, KOMES, STRZYKWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, KACZKA, RUCH PIESZY, SSAKOKSZTAŁTNE, KOLEGIUM ELEKTORSKIE, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, NIDERLANDY, ESPERANTYSTA, NORMALNOŚĆ, ZAKAZ STADIONOWY, ŁONO, JEDNOKOMÓRKOWIEC, WIELKA JEDNOSTKA, KISIEL MLECZNY, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, STREFA RYFTU, MAKSIMUM, WYPŁYW, OBŻARTUCH, FASKA, CHORĄGIEW STRZELCZA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, DZIEŃ REKTORSKI, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, MORA, ATAWIZM, GALIARDA, WIELOPESTKOWIEC, CHOROBA FAZIO-LONDE, CYC, KASZA PERŁOWA, KNEBEL, MIEJSCE KULTU, PUŁAP, ANUSZKIEWICZ, CHOROBA HALLOPEAU, OKOLICA SZLACHECKA, USTERZENIE MOTYLKOWE, PREMIA GÓRSKA, KAPITALISTA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, DEKLARACJA, LAWENDA FRANCUSKA, KATOLICKOŚĆ, BIUSTONOSZ, MAMUT JEFFERSONA, RZEŹNIK, LITEWSKI, OLEJ MIGDAŁOWY, LEWISTON, SERDUSZKA OKAZAŁA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, ORTOPTYSTA, SZWABSKI, ZASIĘG, BIPOLARNOŚĆ, DYGNITARZ, MIĘSIEŃ PIWNY, PRIORYTET, PIRAMIDA, KULTURA KRETEŃSKA, MLECZAN, MOGIROTACYZM, KENEL, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, UŻYTEK, GAZY, HARAD, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, CZAPLA MASKOWA, SZCZYPIOREK, ŚWIADECTWO, GRUPA PROPYLOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, KOSZAROWOŚĆ, WIADRO, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, DEKANAT, DEKOMPENSACJA, ETER, PODYPLOMÓWKA, PLANKTON WIRÓWKOWY, PINTA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, KANION PODMORSKI, ANTYROMANTYZM, OKUREK, AGRAFA, AMPER, BARREL, JĘZYKI MUNDAJSKIE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, MEGAFON, RÓJ METEORÓW, AUTOPILOT, KRYZYS FINANSOWY, SKARYFIKATOR, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, WIELKORUSKI, GETER, AUTSAJDER, WOLA, UTLENIANIE, STUPAJA, WKŁUCIE CENTRALNE, STRAŻ, GAWRON, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, WARUGA, SKOWYT, PRZYGOTOWALNIA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, JĘZYK AFRYKANERSKI, MATERIALNIA, PAWIAN GWINEJSKI, SOCJOLOGIA RADYKALNA, DWUWARSTWOWOŚĆ, RYBA MAŚLANA, GWAJAKOWIEC, CIBOTIOWATE, WAR, RAJA CZARNOBRZUCHA, PŁYN CHŁODNICZY, OKRES PÓŁTRWANIA, KARTUZJA, DŹWIĘCZNOŚĆ, SZTUCZNE ŻYCIE, REGION, BIGBIT, MYJNIA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, IZOCHRONA, ARONT, APEKS, STARANIE, STRUNA GŁOSOWA, SZCZERBAKI, TRÓJKĄT, CZUJNIK GENERACYJNY, MAKI, CIASTO, KAPUSTA, IRANISTAN, WYNURT, KWADRANS AKADEMICKI, REGIMENTARZ, DYNAMIKA, WZROST, CHOROBA CAROLEGO, LICZBA ATOMOWA, KATHARSIS, ZŁOŻE OKRUCHOWE, SAMOROZPAD, TRIAL, SZATA TYPOGRAFICZNA, ŚLĄSKI, RYBA MASŁOWA, FAŁSZYWY TYGRYS, PSEUDOMORFIZM, ORĘŻ, SPADOCHRONIARZ, ZACHÓD, JĘZYK PIKTYJSKI, NORWID, POMYSŁOWOŚĆ, OBSZAR TRANZYTOWY, KULON, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KAPITAN, BURKA, HALOGENOWODÓR, DRZEWICA DWUBARWNA, CYRKUŁ, ZLEWOZMYWAK, PŁAZAKOWATE, RYBA UKWIAŁOWA, ALAMEDA, WOKALIZA, MYSZ WERTYKALNA, ÓSEMKA, CHMURA ŚREDNIA, OKTAWKA, LENIWIEC, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, GŁOWICA, WIR POWIETRZNY, ERIE, LINIA ŚNIEGU, SÓWKA, REFLEKTOR, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, WYSPIARSKOŚĆ, KACZKA, KIESZEŃ, INKRUSTACJA, PRZYGOTOWANIE, WALCOWNIA GORĄCA, INDYGOWIEC, ISKRA, ANTYMILITARYSTA, S/Y, MUZEUM, CUG, SŁOWO, WYROCZNICA, SKUFIA, BANDEROWIEC, DYPTYK KONSULARNY, CZELADNIK, JOGURT, BÓBR AMERYKAŃSKI, WYZIEW, POŚCIEL, ROZPIĘTOŚĆ, NADZÓR INWESTORSKI, PLAMKA FORDYCE'A, LAKONICZNOŚĆ, WITALIZM, ATASZAT, HIPERDŹWIĘK, ZALEWA, SATANG, TEREN ZALEWOWY, XHOSA, ABAJA, ?BEMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ STOSOWANEJ POWSZECHNIE DO POŁOWY XX WIEKU (NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE); OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ STOSOWANEJ POWSZECHNIE DO POŁOWY XX WIEKU (NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE); OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPIEŃ FAHRENHEITA jednostka miary w skali termodynamicznej stosowanej powszechnie do połowy XX wieku (nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize); obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPIEŃ FAHRENHEITA
jednostka miary w skali termodynamicznej stosowanej powszechnie do połowy XX wieku (nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize); obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 18 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ STOSOWANEJ POWSZECHNIE DO POŁOWY XX WIEKU (NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE); OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEDNOSTKA MIARY W SKALI TERMODYNAMICZNEJ STOSOWANEJ POWSZECHNIE DO POŁOWY XX WIEKU (NADAL STOSOWANA W USA, KAJMANACH, BAHAMACH ORAZ BELIZE); OBECNIE SKALĘ FAHRENHEITA DEFINIUJE SIĘ PRZEZ PORÓWNANIE ZE SKALĄ CELSJUSZA - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast