MALUS DOMESTICA 'SZAMPION' - ODMIANA UPRAWNA JABŁONI DOMOWEJ, NALEŻĄCA DO GRUPY ODMIAN JESIENNYCH; ODMIANA CZESKA WYSELEKCJONOWANA W 1970 ROKU PRZEZ OTTO LOUDĘ W MIEJSCOWOŚCI STŘIŽOVICE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZAMPION to:

Malus domestica 'Szampion' - odmiana uprawna jabłoni domowej, należąca do grupy odmian jesiennych; odmiana czeska wyselekcjonowana w 1970 roku przez Otto Loudę w miejscowości Střižovice (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZAMPION

SZAMPION to:

rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MALUS DOMESTICA 'SZAMPION' - ODMIANA UPRAWNA JABŁONI DOMOWEJ, NALEŻĄCA DO GRUPY ODMIAN JESIENNYCH; ODMIANA CZESKA WYSELEKCJONOWANA W 1970 ROKU PRZEZ OTTO LOUDĘ W MIEJSCOWOŚCI STŘIŽOVICE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.622

UKŁAD HENONA, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, GLOBULINA, LASOWIAK, PION, KWAS ORTOFOSFOROWY, WILAMOWIANKA, RÓŻNOPOSTACIOWOŚĆ, SŁONECZNOŚĆ, PRAWO JOULE'A, DRAMAT EPICKI, DEKALOG, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, RENETA LANDSBERSKA, CZUSZKA, KWASZONKA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, CONSTABLE, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, DUJKER CZARNOPRĘGI, LUZYTANOZAUR, EPOKA GIERKOWSKA, DRAGONADA, PAŹDZIERNIK, WSPOMAGACZ, RYBA KOSTNA, LEUKODYSTROFIA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, FLUOROWIEC, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, CHAN, PORYK, KOCIA WIARA, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, MISJA STABILIZACYJNA, SYMULTANKA, WIATRY, SYBERYJSKI, PATRONAT, BOCZNIK, SOLIDARNOŚĆ, ESKARIOL, MANGANOWIEC, PALIWO KOPALNE, HOBBIT, RADON, KSIĘGA ŁAWNICZA, PROTEROZUCH, WŁAZ, BORAZON, WAPNO PALONE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, PENTOKSYFILINA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, CHOROBA KŁUSOWA, CZAIK JESIENNY, BUFFETING, PARATYFUS, CHOROBA CUSHINGA, HORMON, TONUS MIĘŚNIOWY, BIEŻNIK, JĘZYK HUROŃSKI, ANTAGONISTA, BRETOŃCZYK, WEKSEL TRASOWANY, NEURASTENIA ASTENICZNA, VIOLA DA BRACCIO, PIERWODRUK, KORYTARZYK, GREKA, WYRZUT, PINCZER KARŁOWATY, MAPA POZNAWCZA, TELLURIUM, KROKODYLOWATE, ZMIANA, KWAS, ULUBIENIEC, HELIKON, BŁYSK, GOCKI, ANKSJOLITYK, ARCHOZAUR, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, FRAKCJA, PROMIENIOWANIE BETA, PĘK PROSTYCH, CELESTA, GLISSANDO, NAHUATL, POZYTYWIZM, KRZYŻAKOWATE, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, KOZACY, ŻUBR WĘGIERSKI, HARMONIA, ŚMIECH, MUŁOWCOWATE, BRUDNA BOMBA, CHOROBA TAYA-SACHSA, AKROCYJANOZA, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, FUNK ART, SURFINIA, SZYK ANTENOWY, KIROW, KWARC MLECZNY, SŁOWIEŃ, CZYSTA FORMA, FERMENTACJA PROPIONOWA, KWAS NALIDYKSOWY, ALFONS, SYMPOZJON, POŁYSK, PACHNOTKA UPRAWNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, SYMARA, WERSJA, STRÓJ, BONANZA, AKKADYJSKI, SIERPIEŃ, PODGRUPA, SFERA NIEBIESKA, WYCIERACZKA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, RODZINA INDEKSOWANA, ANALIZA, WYTWÓR, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, KOLĘDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, PRZYCISK, JĘZYK HETYCKI, POCHÓD, KAPUSTA WŁOSKA, ETOS, SUWANY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, KAŁMUK, GARBNIK, ZIMNE NÓŻKI, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, APARAT GOLGIEGO, KREDYT KONSUMENCKI, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, TRĄBKA, KOMENDATARIUSZ, SKALA PORÓWNAWCZA, DRAWIDYJKA, JĘZYK FARERSKI, CHYLUS, DWUSTRONKOWATE, ELASTOR, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, KIERNOZ, KABESTAN, ODRA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, DESMIDIE, GOLIAT, TEBEK, PRZEDSTAWIENIE, REKRYSTALIZACJA, BISKUPIANIN, STAROSTA, POLONEZ, KAMIEŃ SŁONECZNY, SUPERPRZEBÓJ, ORYKS ARABSKI, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, KONCERTYNA, KĄPIEL, JĘZYK URZĘDOWY, KOKCYDIOZA, KING, WERBENOWATE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, OCZKO, OKSYTETRACYKLINA, ZYCH, LILLO, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, GANOIDY KOSTNE, AFERA KOPERKOWA, FLUITA, SIEĆ KOLEJOWA, WOLEMIA SZLACHETNA, EHDV, SZAKŁAKOWATE, WZW E, JAŚNIA, GLEJT, WELWET, ŻÓŁW BRUNATNY, WYKRYWACZ MIN, SUFFOLK PUNCH, SZATA SPOCZYNKOWA, WAB, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, RÓŻOKRZYŻ, BOSY ANTEK, MATIZ, BIURO LUSTRACYJNE, SESJA, GENERACJA ROZPROSZONA, PŁYWACZOWATE, SUKNIA CZERKIESKA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, MRÓWKA, KARPIEL, DZIELNICA, OGNIWO GAZOWE, HISZPANKA, OCHRONA INDYWIDUALNA, BAKŁAŻAN, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, OBŁÓG, CIECZ BORDOSKA, MANEŻ, SZKAPLERZ, BULDENEŻ, REGUŁA, SZAFA GRAJĄCA, CERKIEW ŁEMKOWSKA, DOMINO, ARNO, SZANJANGOZAUR, COROCZNOŚĆ, DRAGONADA, SZLAK BOJOWY, ASTATYZM, CHRYZOTYL, RESTYTUCJA INTERPERSONALNA, PRZEPUST, HARFA EOLSKA, PENDENT, FUNKCJA JEDNORODNA, KOTO, ROMINGER, SYSTEM INSTANCYJNY, GRAF EULEROWSKI, RĄBEK, OKULTACJA, ZAGÓRZANIN, KREATYZM, TYBELARKI, JEDNOSTRONNOŚĆ, JĘZYK KANNADA, SŁUPOZĘBNE, PRZECINKOWIEC, JĘZYK SATEMOWY, PRZEJRZYSTKA, STYL WITKIEWICZOWSKI, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, JEŹDŹCZYNI, KOTURN, FRANCUSKI, PIASEK ZWAŁOWY, ANDRUT, SEKTORÓWKA, BOBRKOWATE, KAPITALZAUR, PODKARZEŁ, SARSAT, MYCA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, CIŚNIENIE ŻYLNE, POLIMORF, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, RUBIN, PUCHLINA WODNA, ŻARÓWKA, MACEDOŃSKI, PALECZNY, ŚLUZOWCE, DERBY, SKLEPIENIE NIECKOWE, UŻYTEK LEŚNY, KOSZULKA, DUŻY PION, PIASTUN, KINGDOM, SIERMIĘGA, BIWAK, BEGARDZI, IMITACJA, TEORIA MNOGOŚCI, NABAB, OUDRY, JĘZYK FUL, SLADEK, ?SZÓSTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.622 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MALUS DOMESTICA 'SZAMPION' - ODMIANA UPRAWNA JABŁONI DOMOWEJ, NALEŻĄCA DO GRUPY ODMIAN JESIENNYCH; ODMIANA CZESKA WYSELEKCJONOWANA W 1970 ROKU PRZEZ OTTO LOUDĘ W MIEJSCOWOŚCI STŘIŽOVICE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MALUS DOMESTICA 'SZAMPION' - ODMIANA UPRAWNA JABŁONI DOMOWEJ, NALEŻĄCA DO GRUPY ODMIAN JESIENNYCH; ODMIANA CZESKA WYSELEKCJONOWANA W 1970 ROKU PRZEZ OTTO LOUDĘ W MIEJSCOWOŚCI STŘIŽOVICE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZAMPION Malus domestica 'Szampion' - odmiana uprawna jabłoni domowej, należąca do grupy odmian jesiennych; odmiana czeska wyselekcjonowana w 1970 roku przez Otto Loudę w miejscowości Střižovice (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZAMPION
Malus domestica 'Szampion' - odmiana uprawna jabłoni domowej, należąca do grupy odmian jesiennych; odmiana czeska wyselekcjonowana w 1970 roku przez Otto Loudę w miejscowości Střižovice (na 8 lit.).

Oprócz MALUS DOMESTICA 'SZAMPION' - ODMIANA UPRAWNA JABŁONI DOMOWEJ, NALEŻĄCA DO GRUPY ODMIAN JESIENNYCH; ODMIANA CZESKA WYSELEKCJONOWANA W 1970 ROKU PRZEZ OTTO LOUDĘ W MIEJSCOWOŚCI STŘIŽOVICE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - MALUS DOMESTICA 'SZAMPION' - ODMIANA UPRAWNA JABŁONI DOMOWEJ, NALEŻĄCA DO GRUPY ODMIAN JESIENNYCH; ODMIANA CZESKA WYSELEKCJONOWANA W 1970 ROKU PRZEZ OTTO LOUDĘ W MIEJSCOWOŚCI STŘIŽOVICE. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x