ODMIANA TUNELU CZASOPRZESTRZENNEGO POSTULOWANA W 1988 ROKU PRZEZ KIPA THORNE'A I MIKE'A MORRISA, OPARTA O MOST EINSTEINA-ROSENA, ALE ZMODYFIKOWANZ TAK, BY MOŻNA BYŁO PRZESŁAĆ PRZEZ NIEGO ENERGIĘ I MATERIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUNEL MORRISA-THORNE'A to:

odmiana tunelu czasoprzestrzennego postulowana w 1988 roku przez Kipa Thorne'a i Mike'a Morrisa, oparta o most Einsteina-Rosena, ale zmodyfikowanz tak, by można było przesłać przez niego energię i materię (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA TUNELU CZASOPRZESTRZENNEGO POSTULOWANA W 1988 ROKU PRZEZ KIPA THORNE'A I MIKE'A MORRISA, OPARTA O MOST EINSTEINA-ROSENA, ALE ZMODYFIKOWANZ TAK, BY MOŻNA BYŁO PRZESŁAĆ PRZEZ NIEGO ENERGIĘ I MATERIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.668

NOWOŚĆ, CYNA, GARNUSZEK, TUNEL, ŻYWA GOTÓWKA, ŁÓDŹ POLICYJNA, DOMIAR PODATKOWY, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, BEGARDZI, SIŁA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, WIZG, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, SZELF, WARZONKA, FUNDA, DZIUPLA, DROMONA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, SAN, CHWILÓWKA, SEJM ROZBIOROWY, KORYTARZYK, RZECZ WNIESIONA, UBYTEK, ZAWIESZENIE BRONI, COMBER, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, IPERYT, WIATROPYLNOŚĆ, HUNHUZ, ODKŁACZACZ, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, BANK, NURT, KOGUT GALIJSKI, JEŁGAWA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, NEWA, HAMULEC KLOCKOWY, PALIUSZ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, REJESTR OKRĘTOWY, WYSPA WULKANICZNA, ODWRÓCONY DASZEK, HETERYK, HOLENDER, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, PALIATYW, AMIDEK, TOTEM, CIS, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KĘSISKO, DUM-DUM, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, POLAROGRAF, KAMIEŃ WĘGIELNY, CYKL METONA, ZAKŁAD, MIKROCYSTYNA, MSZAR, HARCERZ ORLI, GANG, LAMPA DAVY'EGO, WIOSENKA, MORTAL KOMBAT, DEFOE, KATAKAUSTYKA, BAKTERIA, TERMOMETR RNA, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, NIEKLAROWNOŚĆ, TERAPIA REINKARNACYJNA, GEOMETRIA ABSOLUTNA, FILOLOGIA ORIENTALNA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, QUENDË, BONKRETA, TRASZKA NADDUNAJSKA, HELIOSFERA, WIĄŚL, KATYŃ, PREPROCESOR, CINQUECENTO, PRZYPADEK, TURBINA WIATROWA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, POKER ROZBIERANY, PROSZEK, BRUNAT TŁUSZCZOWY, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, MUNICYPIUM, IZERA, PŁÓTNIANKA, PRODUKCJA WTÓRNA, BIAŁY SPORT, OSOBA, WEŁTAWA, ILOCZYN MIESZANY, ESKIMOSKA, ETCHLORWYNOL, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, MLEKO W PROSZKU, WYPŁUCZYSKO, MLECZ, KLIENT, CZAJ, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MULTIPLET, ADAPTACJA, ĆWIARTKA, AGENT, PIT, METODA FEULGENA, OBUCH, PYTEL, KAPITALISTA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, PLAŻÓWKA, TAM-TAM, KARLIK KUHLA, OGNIWO GAZOWE, HOMOFONIA, BRAT MNIEJSZY, ODRA, FAJKA WODNA, MINIATURA, GODZINA REKTORSKA, PROMIENIOWANIE, BÓBR KANADYJSKI, ŚWINKA, NORICUM, BERMYCA, POSTĘP NAUKOWY, HARCERKA ORLA, GRAFOMAN, DEPOZYT SĄDOWY, BOLOMETR, BLASZKA SITOWA, TYRAŃSTWO, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, PRZEDSTAWIENIE, DUET, JASTRZĘBIE OKO, MIÓD PSZCZELI, STACJA ZAKŁADOWA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, DIARTROGNATUS, GENERATOR ELEKTRYCZNY, STACJA PRZELOTOWA, PAŃSZCZYZNA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, CANCA, PIES LAWINOWY, SPLOT, INDUKCJA, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, CZARNA KOMEDIA, MIKROFON STYKOWY, KLASA POSIADAJĄCA, FIESTA, BIOSFERA, KWAS, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, WPIERDOLKA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, OLEJ RĄCZNIKOWY, TEORIA PERSPEKTYWY, PASTEL, SZUM ŚRUTOWY, OGNIWO CLARKA, SPRZĘG, DŁAWICA PRINZMETALA, ŚWINKA MORSKA, NOKDAUN, WIÓR, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, GEN DOMINUJĄCY, RAMIENICA KOSMATA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, RENETA LANDSBERSKA, DRAGONADA, ALTOSTRATUS, PIOTR APOSTOŁ, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, ŁUK MONGOLSKI, GONADOTROPINA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, CZAPRAK, DUJKER MODRY, KARAWANA, TYTOŃ, NASADKA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, DELFIN HEKTORA, HENOCHIAŃSKI, TRYGON, KEDYW, ROKIET, RODZINA KONTRAKTOWA, HARACZ, OKO, JUWENALIA, KOLOS, LENIN, KOŃ KIŃSKI, NEFROSTOMIA, PRZYZWYCZAJENIE, MAKAK CZUBATY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, SCENA ROZBIERANA, STRZYKWA, KOMBUCZA, DROGA WEWNĘTRZNA, EDUKATOR, DARMOCHA, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, BLENDA SMOLISTA, WOLNY ZAWÓD, UCHO ZEWNĘTRZNE, ŁUPEK PARAFINOWY, OAZA, KOMBINACJA ALPEJSKA, DYNAMIKA, PRZEPUKLINA RICHTERA, RZEŻUSZNIK, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ESCUDO ANGOLSKIE, LEISZMANIOZA TRZEWNA, USTONOGI, IGŁA MAGNETYCZNA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, ANGELIKA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, KALENDARZ, GUARI, PALICA, KOLUR, MISTYKA, MATRYCA STRUKTURALNA, WODOTRYSK, RODAN, LAKTACJA, FENOMENOLOGIA, TRAJEKTORIA, CYKL WYDAWNICZY, CZOP ZATOROWY, SPLOT SZYJNY, WERSJA, AUTSAJDER, IMAMIZM, KONDENSATOR ZMIENNY, DYCHAWICA, KREATYZM, PLEBS, SUKCESJA UNIWERSALNA, KIT PSZCZELI, GROMBELARD, PIŁSUDCZYZNA, LIGOL, LEGWAN GŁUCHY, BIEGUN ELEKTRYCZNY, BETON, RZEZ, ISEO, FARMERSTWO, MASZYNA ŻAKARDOWA, KAUCJA GWARANCYJNA, DELEGACYJKA, MOŻNOWŁADZA, WYWIETRZNIK, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, GŁAZ NARZUTOWY, STAGNACJA LODOWCA, SPADKOBRANIE, PSYCHOANALIZA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, KOŃ PRZEWALSKIEGO, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, ODLEWA, HAPEK, KAZUISTYKA, EMPIRE, EKSTRUZJA, MIÓD EKSPRESOWY, KASZKIET, BROŃ NUKLEARNA, INFLACJA KONSUMENCKA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, SILNIK, ?NOWOUJGURSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.668 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA TUNELU CZASOPRZESTRZENNEGO POSTULOWANA W 1988 ROKU PRZEZ KIPA THORNE'A I MIKE'A MORRISA, OPARTA O MOST EINSTEINA-ROSENA, ALE ZMODYFIKOWANZ TAK, BY MOŻNA BYŁO PRZESŁAĆ PRZEZ NIEGO ENERGIĘ I MATERIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA TUNELU CZASOPRZESTRZENNEGO POSTULOWANA W 1988 ROKU PRZEZ KIPA THORNE'A I MIKE'A MORRISA, OPARTA O MOST EINSTEINA-ROSENA, ALE ZMODYFIKOWANZ TAK, BY MOŻNA BYŁO PRZESŁAĆ PRZEZ NIEGO ENERGIĘ I MATERIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUNEL MORRISA-THORNE'A odmiana tunelu czasoprzestrzennego postulowana w 1988 roku przez Kipa Thorne'a i Mike'a Morrisa, oparta o most Einsteina-Rosena, ale zmodyfikowanz tak, by można było przesłać przez niego energię i materię (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUNEL MORRISA-THORNE'A
odmiana tunelu czasoprzestrzennego postulowana w 1988 roku przez Kipa Thorne'a i Mike'a Morrisa, oparta o most Einsteina-Rosena, ale zmodyfikowanz tak, by można było przesłać przez niego energię i materię (na 21 lit.).

Oprócz ODMIANA TUNELU CZASOPRZESTRZENNEGO POSTULOWANA W 1988 ROKU PRZEZ KIPA THORNE'A I MIKE'A MORRISA, OPARTA O MOST EINSTEINA-ROSENA, ALE ZMODYFIKOWANZ TAK, BY MOŻNA BYŁO PRZESŁAĆ PRZEZ NIEGO ENERGIĘ I MATERIĘ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - ODMIANA TUNELU CZASOPRZESTRZENNEGO POSTULOWANA W 1988 ROKU PRZEZ KIPA THORNE'A I MIKE'A MORRISA, OPARTA O MOST EINSTEINA-ROSENA, ALE ZMODYFIKOWANZ TAK, BY MOŻNA BYŁO PRZESŁAĆ PRZEZ NIEGO ENERGIĘ I MATERIĘ. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x