SUMA GOTÓWKI W OBIEGU I REZERW BANKÓW KOMERCYJNYCH NA RACHUNKACH W BANKU CENTRALNYM, CZYLI ŁĄCZNA ILOŚĆ PIENIĄDZA BEZPOŚREDNIO WYEMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAZA MONETARNA to:

suma gotówki w obiegu i rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym, czyli łączna ilość pieniądza bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny (na 13 lit.)PIENIĄDZ REZERWOWY to:

suma gotówki w obiegu i rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym, czyli łączna ilość pieniądza bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUMA GOTÓWKI W OBIEGU I REZERW BANKÓW KOMERCYJNYCH NA RACHUNKACH W BANKU CENTRALNYM, CZYLI ŁĄCZNA ILOŚĆ PIENIĄDZA BEZPOŚREDNIO WYEMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.235

WIZYTÓWKA, OSAD DELUWIALNY, DUSZNOŚCI, DIAKONAT, MIÓD SPADZIOWY, CHYLAT, RÓŻOKRZYŻ, ABLACJA, KLINGOŃSKI, BROŃ RADIOLOGICZNA, PALIWO KOPALNE, LALA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, BENTAL, JAMAJSKI, ZAPRAWA, LICZBA MASOWA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, GOLFIK, KAY, SANKCJA, ZŁOTY CIELEC, BAZA, NAPRĘŻACZ, ADWEKCJA, APARAT WOLCOTTA, GÓRKA ROZRZĄDOWA, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, TANCERZ, PRZEWÓD, DRAM, PYŁEK, BRYTYJSKI, SZLAK BOJOWY, PREDYSPOZYCJA, MUSZTRA, TAM TAM, JEDNOSTKA ZALEŻNA, JASTRZĘBIE OKO, DUŻY PION, PRAWO BANKOWE, JAPONICA, DZO, POPRAWKA, PROWINCJA, HETEROSPORIA, OPUSZCZENIE, ROŚLINA ZIMOZIELONA, MOWA, UGÓR, BANKOWÓZ, WELWET, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KULOMETRIA, WIZJA, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, MASZT, TRÓJMIAN, LINIA LOTNICZA, SER PODPUSZCZKOWY, MODEL NOMINALNY, PRODUKCJA PIERWOTNA, BOGACTWO, DIONIZYJSKOŚĆ, KRUCJATA, STANICA, SZKAPLERZ, WETTER, MULINA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ŻYWA GOTÓWKA, ROK, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, STAWKA TARYFOWA, LOT CZARTEROWY, EKSPERTKA, CHOROBA STARGARDTA, METYS, KROTNOŚĆ, ŁEBA, HISZPAŃSKI LODZIK, APARAT GOLGIEGO, ORKIESTRA, HUBA, GRZYWNA, HERMA, TEST PASKOWY, PORYK, SYSTEM POZYCYJNY, SZYBKOZŁĄCZE, PRZEDMECZ, SROM, MASZYNA ŻAKARDOWA, JUMPER, KOD OGRANICZONY, GLISSANDO, KOLORATKA, SKOCZEK PUSTYNNY, WIETRZENIE ORGANICZNE, BAZA ZAOPATRZENIOWA, OAZA, KOMÓRKA SELENOWA, TELETURNIEJ, SFERA, PŁAT POTYLICZNY, KOSZ, LINEARYZM, PROCHOWNICA, KOSZTORYS NAKŁADCZY, CEMENTACJA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, GŁOS, LIDO, CIAMAJDA, MAKARON, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KYNOTERAPIA, REKWIZYCJA, PŁUCZKA, ZAMKNIĘCIE CELNE, PROROCTWO, EPOKA GIERKOWSKA, CELESTYN, STEFANI, DEGRADACJA SPOŁECZNA, NIKAB, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PISIA, MĄKA JĘCZMIENNA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, CHRYSLER, CZASOWNIK FRAZOWY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, MOTŁAWA, ANION, OWADOPYLNOŚĆ, CZAPRAK, AROMAT, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, HARCERKA ORLA, CZAPRAK, ELEGIA, RODEZ, RENTA, OPERACJA, KANGUR OLBRZYMI, PANEW, MIESIĄC, ALFABET WIĘZIENNY, STOPA REDYSKONTOWA, INTERPRETACJA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, WOSK MONTANOWY, FORMAT BINARNY, BÓBR AMERYKAŃSKI, CHOROBA RITTERA, SYNERGIA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, FISKUS, MIASTO OTWARTE, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, KOVACIĆ, RURA CROOKESA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, URODZAJ, IMITACJA, PAPPATACI, REFERENDUM GMINNE, OKRES WEGETACYJNY, OGNIWO CLARKA, DZIELNIK, POHYBEL, NEBULIZACJA, RZUT RÓWNOLEGŁY, DWUSTRONNOŚĆ, GOLE, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, RESORT, ORGAN, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KONDENSATOR, WARIANCJA FENOTYPOWA, BRETOŃSKI, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, SPLUWACZKA, LAPIS PHILOSOPHORUM, IRTYSZ, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, MĄKA RAZOWA, KWIAT, FAWORYT, MODEL AKTANCJELOWY, JELEŃ AKSIS, TRYBUT, DRZEWOŁAZOWATE, TURBAN, PYRHELIOMETR, MATERIAŁ JĄDROWY, BRUK MORENOWY, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ORMIAŃSKI, MAJEUTYKA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MUSZKA, DIURETYK, ROZTWÓR IZOTONICZNY, BANK HIPOTECZNY, KUPA, ZAKRES, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, SAONA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, MAGLOWNICA, ANIMIZM, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SZCZYPIOR, SKOPEK, INŻYNIERIA WIEDZY, PING-PONG, LEGWAN GŁUCHY, ALASKA, JEŻOZWIERZE, SZUBIENICA, MERMOZ, GŁĘBIA OSTROŚCI, BURGRABIA KRAKOWSKI, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PACKA, TRANSLACJA, BARYŁKA, PREKONIZACJA, QUANTUM, OUTSIDER, OKULARKI, MASA SPOCZYNKOWA, PREKONIZACJA, JĘZYK KOREAŃSKI, TANYSTROF, PIERD, AGENCJA PŁATNICZA, ALKID, WYPADKOWOŚĆ, SKRZYNKA LĘGOWA, PRZEWIETRZNIK, BEGARDZI, WATAŻKA, PACHWINA, HALSZTUCH, NIESTRAWNOŚĆ, KREDYT REDYSKONTOWY, EUKLIDES, WOAL, PARSĘTA, BAZA LOTNICZA, STAŁA CZASOWA, ŚWISTEK, MLECZ, POPYT ZAGREGOWANY, CHOROBA DARLINGA, ROBDESZAN, RZEMIOSŁO, DWUBÓJ KLASYCZNY, POLOWANIE, ENCEFALOPATIA, VICHY, PRASSAKI, SŁONECZNOŚĆ, TENDER, GŁOWICA FREZOWA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SZENILA, OLIFANT, POSTOJOWE, OLEJ Z OLIWEK, MARKETING INWAZYJNY, JEZIORO SŁONE, PODATEK KOŚCIELNY, ZOOEKDYSON, CHROMODYNAMIKA KWANTOWA, MARMOLADA, BAZA NAMIOTOWA, SYSTEM KAPITAŁOWY, FLEGMA, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, LEKTURA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, PROSZEK DO PIECZENIA, BELLADONA, KARMELEK, NOWELIZACJA, SYNTETYK, NASYCANIE, AUDYT ENERGETYCZNY, ?MIESZKANIE KWATERUNKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUMA GOTÓWKI W OBIEGU I REZERW BANKÓW KOMERCYJNYCH NA RACHUNKACH W BANKU CENTRALNYM, CZYLI ŁĄCZNA ILOŚĆ PIENIĄDZA BEZPOŚREDNIO WYEMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUMA GOTÓWKI W OBIEGU I REZERW BANKÓW KOMERCYJNYCH NA RACHUNKACH W BANKU CENTRALNYM, CZYLI ŁĄCZNA ILOŚĆ PIENIĄDZA BEZPOŚREDNIO WYEMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAZA MONETARNA suma gotówki w obiegu i rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym, czyli łączna ilość pieniądza bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny (na 13 lit.)
PIENIĄDZ REZERWOWY suma gotówki w obiegu i rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym, czyli łączna ilość pieniądza bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAZA MONETARNA
suma gotówki w obiegu i rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym, czyli łączna ilość pieniądza bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny (na 13 lit.).
PIENIĄDZ REZERWOWY
suma gotówki w obiegu i rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym, czyli łączna ilość pieniądza bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny (na 17 lit.).

Oprócz SUMA GOTÓWKI W OBIEGU I REZERW BANKÓW KOMERCYJNYCH NA RACHUNKACH W BANKU CENTRALNYM, CZYLI ŁĄCZNA ILOŚĆ PIENIĄDZA BEZPOŚREDNIO WYEMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SUMA GOTÓWKI W OBIEGU I REZERW BANKÓW KOMERCYJNYCH NA RACHUNKACH W BANKU CENTRALNYM, CZYLI ŁĄCZNA ILOŚĆ PIENIĄDZA BEZPOŚREDNIO WYEMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast