STRÓŻOWANIE NA STATKU PRZEZ CZĘŚĆ ZAŁOGI W OKREŚLONYM CZASIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WACHTA to:

stróżowanie na statku przez część załogi w określonym czasie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WACHTA

WACHTA to:

część załogi jednostki pływającej, pełniąca w danym czasie służbę (na 6 lit.)WACHTA to:

czas przeznaczony na pełnienie wachty (na 6 lit.)WACHTA to:

część załogi pełniąca służbę na statku (na 6 lit.)WACHTA to:

czas (ok. 4 godz.) w ciągu, którego pełni służbę jedna zmiana załogi (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRÓŻOWANIE NA STATKU PRZEZ CZĘŚĆ ZAŁOGI W OKREŚLONYM CZASIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.908

NADBURCIE, MISKA, KOMŻA, CEZURA, PERFORMANCE, SZERPA, WYDALINA, SYNGALESKI, MAGAZYN, CHLEB KLASZTORNY, ŚWIERK CZERWONY, ZATOCZKA, GORS, WIELKI BRAT, PUNKT FILTRACYJNY, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, SZKARŁATNICA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, JARZMO, SZUBIENICA, SIERMIĘGA, TRZECI PLAN, PLAN MOBILIZACYJNY, WYDAWNICTWO ZWARTE, BEANIA, STAW BIODROWY, ZMROK, DIAFON, MARKER NOWOTWOROWY, TARAN, CEKOTROFIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, PERISTOM, MONOGAMICZNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, UMOWA KONTRAKCYJNA, KOPULA, NEUROPSYCHIATRIA, KREDYCIK, ZERWA, PREZBITERIUM, WIĄZADŁO, ALLOFONIA, ŻYWA LEKCJA, MULINA, ARENDARZ, MAHAWANSA, POSTĘP TECHNICZNY, POWRÓT, GODŁO PROMOCYJNE, BATIK, LABIRYNT, NAPIĘTNIK, OSOWO, INICJATYWA OBYWATELSKA, PLEZJOPLEURODON, SPEAKER, LINIE BEAU, MORENA DENNA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, NOGA, KUC ZANISKARI, ESCUDO GWINEJSKIE, UPIÓR PIERŚCIENIA, TĘCZA, INKRETYNA, RYTM, KRAKUSKA, SZYJKA, WIATROPYLNOŚĆ, BUKSA, ŚCIEŻKA HAMILTONA, TELEFONIA, ZAWIĄZEK, KRETOWISKO, TICO, WAŁECZEK, KOGUT GALIJSKI, GMINA GÓRNICZA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, OPĘTANIE, LENINÓWKA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, CZUCIE POWIERZCHOWNE, KOWALENCYJNOŚĆ, BLAT, RDZEŃ, KAPLERZ, BLIŹNIAK, SKOŃSKI, WĘZEŁ, TOPŻAGIEL, GZYMS, SZYJA, KARTA, TĘTNICA TWARZOWA, WARZYWNIK, ENTEROTOKSYNA, ŁADOWNICZY, SOLÓWKA, DOCHÓD NARODOWY, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, CZŁON PĘDOWY, GRUCHOT, SZEREG HARMONICZNY, APARAT GOLGIEGO, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, PORT MORSKI, ARMILA, GRUPA METYLOWA, SOŁECTWO, TOREBKA BOWMANA, CEMENTOWE BUTY, SZACHOWNICA PUNNETTA, MIESIĄC SMOCZY, CZAMARA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, SEKCJA, PRZECHOWALNICTWO, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, KOLĘDA, KĄT WIELOŚCIENNY, GMERK, WULGATA, ŁAWKA REZERWOWYCH, MIKANIT, KASETA PRIBNOWA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, URNA, FUNDUSZ ZASOBOWY, TWORZYWO SZTUCZNE, OJCIEC, TYTANIAN, LEJEK, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MASZYNOWNIA, CHALLENGER, PRZECIWSTOK, CHRONOLOGIA, WIZJER, SAKRAMENT, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, AGENT, WARTOŚĆ NOMINALNA, MONILIOZA, REGENERACJA, FLUITA, CWAJNOS, SKALA RANKINE'A, TORS, KONTO DEPOZYTOWE, FILECIK, WYKOP, PRĄD ZAWIESINOWY, OSAD DELUWIALNY, ZLECENIE PŁATNICZE, WATERBAKSZTAG, KULOODPORNOŚĆ, CYFRA ARABSKA, LICZNIK GEIGERA, DOS, ZAŚLUBINY, JUMPER, IMAMIZM, ULOT, KŁĄB, DOCHÓD OSOBISTY, STOPA, DENNIKI, CENTYGRAM, IMIESŁÓW BIERNY, GRUPA ILORAZOWA, OKRUCH SKALNY, OPŁATA BANKOWA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, DIECEZJA, BŁYSK, PISIA, MISTRZYNI, TRYM, WOŁYNIAK, PRZYMUS ADWOKACKI, NIEOBECNY, EUTEKTYKA, ŚMIERĆ ŁÓŻECZKOWA, ROHATYNA, DOLINA RYNNOWA, ŁONO, LOK AGNESI, IGM, INFLACJA AKADEMICKA, BROŃ MASZYNOWA, KOLABORACJONISTA, JAMAJSKI, KANAŁOPATIA, AKT, MUTACJA ZMIANY SENSU, KINGDOM, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, BOCZNIK, PRZEDNÓŻEK, BIELIK, DIETA, ZSTĘPNICA, BURT, MARKETING SIECIOWY, SPISEK, AMFORA, SOCYNIANIZM, KORONKA, WNĘKA, BAZYLEUS, RESZTÓWKA, BURDA, POWIATÓWKA, HORA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, GRODZA, PĘTLA HENLEGO, OUTSIDER, KATOLICKOŚĆ, ŁOJÓWKA, ZMIANA, ZBAWICIEL, TUBIETIEJKA, KUMOTERKI, DUANT, KASZA PERŁOWA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, KURATOR SĄDOWY, BON OŚWIATOWY, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, DEKOLT, BÓBR ZWYCZAJNY, LUK, POLONEZ, ZATRUCIE CIĄŻOWE, WYŁADOWANIE KORONOWE, ŚRUTA SOJOWA, KOT DOMOWY, ILUMINATOR, SZLIF, FORT, INFLACJA PIENIĘŻNA, REGUŁA, DRINK-BAR, PUNKT EUTEKTYCZNY, STAROISLANDZKI, NIKOLAIZM, BIEL, ORGAN, GAR, PIANO, ŁUK MONGOLSKI, HOMAGIUM, RYBONUKLEAZA, MARYNARZ, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, KORYTO RZEKI, PILENTUM, SZEW KOSTNY, SZKAPLERZ, PRZYCZÓŁEK, WEKSEL TRASOWANY, RYTM, PROSPEKT, SZTAUPLAN, GARBATE ANIOŁKI, MOZART, PRZYŁĄCZE, NEOKLASYCYZM, OSUTKA SOSEN, KURATOR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OBÓZ ZAGŁADY, SZCZYT, AMPEROZWÓJ, KRĄŻEK PRZESUWNY, PIES PASTERSKI, PAŁĄK, CHARLES, NÓŻKA, POSTĘPEK, KOREKTA DRUKARSKA, SILMARIL, BOEING, DRABINIAK, ROBAK, SEJM ROZBIOROWY, PĄCZEK, STOJAN, KOLBA, KTOŚ, ELF SZARY, ODSETEK, PROMOTOR, KURS, KURS SZTYWNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ?ÓSEMKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.908 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRÓŻOWANIE NA STATKU PRZEZ CZĘŚĆ ZAŁOGI W OKREŚLONYM CZASIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRÓŻOWANIE NA STATKU PRZEZ CZĘŚĆ ZAŁOGI W OKREŚLONYM CZASIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WACHTA stróżowanie na statku przez część załogi w określonym czasie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WACHTA
stróżowanie na statku przez część załogi w określonym czasie (na 6 lit.).

Oprócz STRÓŻOWANIE NA STATKU PRZEZ CZĘŚĆ ZAŁOGI W OKREŚLONYM CZASIE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STRÓŻOWANIE NA STATKU PRZEZ CZĘŚĆ ZAŁOGI W OKREŚLONYM CZASIE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast