ODSTAJĄCA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCA DO ZAMYKANIA CZEGOŚ; POKRYWA, MAŁA KLAPA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAPKA to:

odstająca część jakiegoś urządzenia, przyrządu służąca do zamykania czegoś; pokrywa, mała klapa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLAPKA

KLAPKA to:

wyłóg; ozdobna część kieszeni w ubraniu wywinięta i pokryta innym materiałem (na 6 lit.)KLAPKA to:

przyrząd do zabijania much i innych owadów; zrobiony z kawałka gumy, skóry lub plastiku przymocowanego do kijka (na 6 lit.)KLAPKA to:

krąp - słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (na 6 lit.)KLAPKA to:

ruchoma, zwisająca część jakiegoś przedmiotu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODSTAJĄCA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCA DO ZAMYKANIA CZEGOŚ; POKRYWA, MAŁA KLAPA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.771

SPOSTRZEŻENIE, PODKŁAD, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, TEREN ZALEWOWY, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, PODMUCH, POZIOM, GAŁĄŹ, DYLACJA, PYTA, DROBINA, POCZUCIE WINY, OWOCNIA, ANTENA, WSZECHMOCNOŚĆ, AKT, DIAFRAGMA, ZASILANIE, SZMAT, OBEZNANIE, WILGOTNOŚĆ, LANGLEY, MISTYCZNOŚĆ, NEOGOTYK, ROZPUSTA, STYK, POPRAWKA, DOCZEPKA, OBUDOWA, NAPŁYW, ZESKROBINA, CYRKULACJA, RURA OGNIOWA, BANIECZKA, SZEKLER, OPARCIE, PILOT, MIODNOŚĆ, PRZEDSCENIE, STRONNOŚĆ, METALICZNOŚĆ, KOŚĆ KULSZOWA, RÓŻNICA, RESTAURACJA, PUDER, ELEMENT FLORYSTYCZNY, REJESTRANT, NIESAMOISTNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, NIEOBEZNANIE, KARTA, ZAKOLE, MUSZKA, TRIANGULACJA, NAGANNOŚĆ, HALKA, DRUCZEK, PILNOWACZ, CIĄGNIK ROLNICZY, DEZAKTYWACJA, POWTÓRZENIE, AMPLITUDA, PODSTAWY, RAKOWIEC, POPRAWIACZ, ZACHOWAWCZOŚĆ, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, KODZIK, OCENA, POŁAĆ, GLIKOPROTEID, ŹRENICA, RZUT, BLOK DEFENSYWNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, STERTA, SYMPTOM, PIAŚNICA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, KROPLA W MORZU POTRZEB, ZATYKANIE USZU, KOPIARKA, STANIK, JATA, DYNAMICZNOŚĆ, KNOWIE, ZAINTERESOWANA, ŚRODEK, BIPOLARNOŚĆ, ANDANTINO, MŁYNEK, NIEJASNOŚĆ, WYRYWEK, PODUSZKA BALANSOWA, PRZÓD, STUDIO NAGRANIOWE, WYKRAWACZ, NALEPA, KOŃCÓWKA, STALÓWKA, MAŁA GASTRONOMIA, FARTUCH, SUTERENA, UZDA, ALBAŃSKOŚĆ, DENNICA, PROLONGACJA, CEWA, SMAŻENINA, PRZODOMÓZGOWIE, KYLIKS, KAPIBARA, KOLEC, OBRAZOWANIE, CHWYTAK, DOSTĘP, RETORTA, NAPIERŚNIK, CHINY WSCHODNIE, WARZĘCHA MAŁA, DASZEK, DROGA PŁCIOWA, PŁETWA, RDZEŃ, ODWZOROWANIE, KARCZEK, TŁO, AMERYKAŃSKOŚĆ, WIRNIK, ŁATA, KRAINA GEOGRAFICZNA, POSTAWA, ZDATNOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, FACJA, KWADRANT, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, SUMATOR, WADA, SYGNAŁEK, RĄB, ZASIEK, ODROBINA, UPRAWNIENIE, FAZA, PRZYGOTOWALNIA, ZABURZENIE, PIĄTA CZĘŚĆ, REZYDUUM, TRZON, ABAKUS, UCHO ZEWNĘTRZNE, NASTĘPSTWO, KLOAKA, PASEK, KOŃCZYNA, ANTAŁEK, BLOK, ZIELONE ŚWIATŁO, KLER, SZKIC, BRAT, GRAMOFON CYFROWY, WYPARZACZ, ZAINTERESOWANY, TABLICA ROZDZIELCZA, ZATOKA, ZAŁAM, MUFA, BŁOTNIARKA, RAPORT, MENSA, KOEDUKACYJNOŚĆ, ARCHITRAW, KONWERSJA, KABINA, GARDA, KARŁOWATOŚĆ, ALTIMETRIA SATELITARNA, NAPŁYW, OSOBNOŚĆ, AGAMA, SSAWKA, ASYMETRIA, SPRZĄCZKA, CZASZA LODOWA, DIAGNOSTA, PIŁKA, KALORMEN, WĘZINA, AFRYKAŃSKOŚĆ, KACZKA HEŁMIASTA, OKAZ, PROLIFERACJA, CZUBEK, SPIRITUS MOVENS, OKUPOWANIE, CUKIER PUDER, FILTRACJA, GAZELA, ODŚRODKOWOŚĆ, SUSPICJA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, CHORĄGIEW, SIAMANG, ROZWÓZ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, BLUZA, ŁOŻE, PRZERABIACZ, LASZT, NADTWARDÓWKA, KOMENTARZYK, DEZORGANIZACJA, POCHYLNIA, ZARYSOWANIE, SKRZYDŁO, TRYWIALNOŚĆ, BATYMETRIA, BIEGUN WEGETATYWNY, CEREMONIA, SZYNA, UKONTENTOWANIE, POKOST, KLOCEK, PRZECHYŁ, PRZEJŚCIÓWKA, OCZKO, WYRAZISTOŚĆ, NIWA, RUNDA, BOCZEK, AUTOCHTON, SPÓJKA, RÓW, NATĘŻENIE, GĄSZCZ, WSTRZYMANIE, KORBA, BŁĘDNOŚĆ, ABSMAK, DEKONCENTRACJA, WEZGŁOWIE, WIELKA RUŚ, ZAPŁON, MISJA WERYFIKACYJNA, TABLAZO, PRZERABIACZ, GRUCZOŁ KROKOWY, CIAŁKO NERKOWE, NIEKONKRETNOŚĆ, RYCYK, KRÓBKA, DAWCZYNI, GÓRKA, STRZAŁECZKA, STERNICZKA, SZCZĘKA, STEK, PERLUSTRACJA, PODSYP, PIĘCIORNIK NISKI, PANEL, DANIE, SUBIEKT, SZEW PODNIEBIENNY, PARADNOŚĆ, SMAK, GŁÓWKA, KAPSLA, REGESTR, PROMOCJA, GNIAZDKO, RESPIRATOR GENERUJĄCY PODCIŚNIENIE, BIOTOP, STADIUM, MISJA DYPLOMATYCZNA, ŚCIÓŁKA, AKCENCIK, BOASZKOWATE, PION, PRZEROST, ROZPRYSK, DYSZA WYLOTOWA, MALUCH, BAJBOT, PASTA, GANEK, SPIĘTRZENIE, SKRZYDŁO, ODCZYN, OBSŁUGA, TOKARKA STOŁOWA, STATYSTYKA, KOHORTA, JĘZYK SPUSTOWY, RZEPKA KOLANOWA, ?PIĘĆDZIESIĄTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODSTAJĄCA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCA DO ZAMYKANIA CZEGOŚ; POKRYWA, MAŁA KLAPA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODSTAJĄCA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCA DO ZAMYKANIA CZEGOŚ; POKRYWA, MAŁA KLAPA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAPKA odstająca część jakiegoś urządzenia, przyrządu służąca do zamykania czegoś; pokrywa, mała klapa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAPKA
odstająca część jakiegoś urządzenia, przyrządu służąca do zamykania czegoś; pokrywa, mała klapa (na 6 lit.).

Oprócz ODSTAJĄCA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCA DO ZAMYKANIA CZEGOŚ; POKRYWA, MAŁA KLAPA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ODSTAJĄCA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ URZĄDZENIA, PRZYRZĄDU SŁUŻĄCA DO ZAMYKANIA CZEGOŚ; POKRYWA, MAŁA KLAPA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast