CZĘŚĆ UTWORU WYKONYWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ LUB OKREŚLONĄ GRUPĘ, MOŻE TO BYĆ CZĘŚĆ ROLI W DRAMACIE LUB OPERZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTIA to:

część utworu wykonywana przez jedną osobę lub określoną grupę, może to być część roli w dramacie lub operze (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARTIA

PARTIA to:

organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 6 lit.)PARTIA to:

wydzielona część lub ilość, np. tekstu, towaru (na 6 lit.)PARTIA to:

ludzie tworzący organizację partyjną (na 6 lit.)PARTIA to:

zamknięta część gry towarzyskiej lub sportowej (na 6 lit.)PARTIA to:

partia rządząca w państwach o ustroju socjalistycznym lub totalitarnym; w Polsce komunistycznej nazywano tak PZPR (na 6 lit.)PARTIA to:

wyodrębniona w pewnym celu grupa ludzi (na 6 lit.)PARTIA to:

kandydat na męża lub kandydatka na żonę (na 6 lit.)PARTIA to:

rola śpiewana w operze (na 6 lit.)PARTIA to:

jej odłam - to frakcja (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UTWORU WYKONYWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ LUB OKREŚLONĄ GRUPĘ, MOŻE TO BYĆ CZĘŚĆ ROLI W DRAMACIE LUB OPERZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.134

DRUGIE DNO, FAŁDA, WIELKA RUŚ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, PALLADIANIZM, BUCZYNA NIŻOWA, KORZONEK, TEMPERATURA ZAPŁONU, MASTYKS, ODKAŻACZ, PAS, POMYŁKA, LOT CZARTEROWY, POLE ELEKTRYCZNE, DESKA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, LABIRYNT, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, JOSE, EPIZOD, CYKANIE, KOLCOROŚL, PASTORAŁ, TWORZYWO SZTUCZNE, WELON, PANTALONY, MLEKO, BASEN, NATKA, ZABÓR, WERSET, GŁAZ NARZUTOWY, WINDSURFING, CZŁON SKŁADNIOWY, PŁOW, ATMOSFERA, PRZEBRANIE, ŻABA TRAWNA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, BULLETIN BOARD SYSTEM, OSTENTACYJNOŚĆ, SMOCZEK, JĄDRO, OSMOZA, EMPORA, KĄDZIEL, TRIFORIUM, POPYCHLE, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, AOJDA, JELEŃ AKSIS, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, KWASZONKA, GŁOSKA, AEROBIK, NAGANIACZ, PLATFORMA PALEOZOICZNA, MIESZKALNICTWO, SERDUSZKA OKAZAŁE, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, PRZEWODNICZĄCY, OZOREK, KOŻUSZYSKO, ZASIŁEK PORODOWY, MANIERA, AKALKULIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, GRANAT, STYLON, MIODNIK, PRÓBA ŻELAZA, FILIPINKA, EDUKATOR, DRĄŻEK SKRĘTNY, NOTOWANIE, BARBET, ĆWIARTECZKA, OTW, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, MATIZ, ABLEGAT, PATOGEN, SUKNIA, OMYK, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, MISJONARZ, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, ŚWIATŁOCIEŃ, BIOTOP, BENEFICJUM, PUNKT EUTEKTYCZNY, KOŁNIERZ, ZLEWNIA, BERNARD, HORMON, DZIURA, KANALIK NERKOWY, PRZĄŚNICA, RYBA AMFIDROMICZNA, LINIA, RADA, SAMPLING, DOMINANTA, GRAFIKA WEKTOROWA, DIAKRYT, PRZEDJĄDRZE, POTENCJAŁ, PODSZEWKA, WYRAZ SAMODZIELNY, SECESJONISTA, PASEK MAGNETYCZNY, PIEROGI, OPISTORCHOZA, AKINEZJA, OSPA, BEZCIELESNOŚĆ, SZKAPLERZ, SKRAJNOŚĆ, CHOROBA BAKTERYJNA, BURGRAF, ZAKUTA PAŁA, PRZECZULICA SKÓRNA, PRZESZYCIE, SZYFR, WSZECHSIŁA, WOLUNTARIAT, KLAN, ANTONI, GARIBALDCZYK, UMIEJĘTNOŚĆ, KRUCHAWECZKA, KOREK, POŁĄCZENIE WCISKOWE, DASZEK, PITA, PUSZYSTOŚĆ, SPECJAŁ, GALERA, RAGDOLL, ASYSTA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, BULLA, KOSSAK, PAPILOTKA, DWÓJNIK, STRUMIEŃ, GRZEBIEŃ, FASOLA, BIAŁA FLAGA, FOTORECEPTOR, MLEKO LODOWCOWE, MIEJSCE ŚWIĘTE, SALCESON, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KOT, BEZPIECZNE ZAPASY, STRZELECTWO SPORTOWE, KABLOBETON, STAN CZYNNY, OWADOPYLNOŚĆ, CZOŁO, NIĆ, FLESZ, CZUCIE SKÓRNE, DOMINATOR, CZEŁKOWSKA, URNA, KOLEGA PO FACHU, KONKURENCJA, METRYKA, DEWOLUCJA, ALGEBRA, AGREGAT, ROZZIEW, KOMPENSACJA, LAMPROFIR, PRZESŁANIE, BLISKOZNACZNIK, DEGRADACJA, GRYPA AZJATYCKA, MARKIZA, ODROŚLE, DZIELNICA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, SEKRECJA, CIĘGNO KOTWICZNE, FALA, FEROMON, MASA KAJMAKOWA, CHAŁTURA, TRANSFERAZA, WIBRATO, ODWZOROWANIE LINIOWE, MIŁOŚĆ, NOŚNOŚĆ, UROCZYSKO, ROTOR, KARAWAN POGRZEBOWY, MIKROFON WĘGLOWY, GUMA ARABSKA, ROZDZIAŁKA, MATKA, SPIRYTUS, KAPITAŁ, PALPACJA, RODZINA INDEKSOWANA, ZAKONNICZKA, SMOŁOWIEC, DŻET, DESEREK, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, PLAFON, TUNDRA, KOLORATKA, MÓR, INTELEKTUALISTA, KIEŁ, NIESTOSOWNOŚĆ, ATOL, CZAS, PUŁAP, IUE, REPERTUAR, ZAMEK, PIEPRZ CZERWONY, RZEPKA KOLANOWA, TRZECI, BELKOWANIE, CACKO, TRANSGRESJA, FOTOSENSYBILIZATOR, BŁAZENEK, DWUDZIESTY PIĄTY, IMMUNOSUPRESOR, INTERWENCJA POSELSKA, WYNIK, OBRZMIENIE, HARMONIJKA, KLATKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, DRĄŻEK KIEROWNICZY, PUDDING, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PODBRÓDEK, ŚCIEKI KOMUNALNE, WZW D, LANGLEY, HETERYK, ZAWIKŁANIE, DOK, BEZSZELESTNOŚĆ, HACJENDA, GEST, ŚWIADEK, DNO OCEANICZNE, TELEFONIA STACJONARNA, POROST, ROGATKOWATE, STROBILANT, DACH POGRĄŻONY, HANDEL ZAGRANICZNY, SEJSMIKA, JAMA, GAZ GENERATOROWY, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, PRZYWŁASZCZENIE, SYMFONIK, BUTLA GAZOWA, LIST ZASTAWNY, PEPTYD, SZWALNIA, RUSAŁKA, BODZIEC WARUNKOWY, MORWA, KOREKTA WŁASNA, LAGERPETON, KRÓLIK, ARKADA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ROŚLINA UŻYTKOWA, PANDRAK, PYZA, FUGA, STOPA, BEZGUŚCIE, GRAFIKA, LIST ŻELAZNY, STRONA WWW, GOŁOBORZE, BIEGUN, FILOZOFIA RELIGII, KOPUŁA, ETOLA, WŚCIEKŁY PIES, ?TRAMONTANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UTWORU WYKONYWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ LUB OKREŚLONĄ GRUPĘ, MOŻE TO BYĆ CZĘŚĆ ROLI W DRAMACIE LUB OPERZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UTWORU WYKONYWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ LUB OKREŚLONĄ GRUPĘ, MOŻE TO BYĆ CZĘŚĆ ROLI W DRAMACIE LUB OPERZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTIA część utworu wykonywana przez jedną osobę lub określoną grupę, może to być część roli w dramacie lub operze (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTIA
część utworu wykonywana przez jedną osobę lub określoną grupę, może to być część roli w dramacie lub operze (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UTWORU WYKONYWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ LUB OKREŚLONĄ GRUPĘ, MOŻE TO BYĆ CZĘŚĆ ROLI W DRAMACIE LUB OPERZE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ UTWORU WYKONYWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ LUB OKREŚLONĄ GRUPĘ, MOŻE TO BYĆ CZĘŚĆ ROLI W DRAMACIE LUB OPERZE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x