KĄT WYPUKŁY WYZNACZONY PRZEZ STYCZNĄ DO OKRĘGU W PUNKCIE X ORAZ PÓŁPROSTĄ ZAWIERAJĄCĄ CIĘCIWĘ O KOŃCU W PUNKCIE X - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĄT DOPISANY to:

kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KĄT WYPUKŁY WYZNACZONY PRZEZ STYCZNĄ DO OKRĘGU W PUNKCIE X ORAZ PÓŁPROSTĄ ZAWIERAJĄCĄ CIĘCIWĘ O KOŃCU W PUNKCIE X". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.824

KOŚCIÓŁ KATOLICKI, ZADYMKA, GNIOTOWNIK, ZABIEG AGROTECHNICZNY, BOLSZEWICY, SKOCZEK EGIPSKI, STYGAL, STRZEMIĘ, AUŁ, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, OBOWIĄZEK WIZOWY, CHOROBA SCHILDERA, LEW SALONOWY, ZORZA PORANNA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, POCZTA KOMPUTEROWA, KOŁO, JĘZYK PERSKI, FUNK ART, GRUZIŃSKI, RACHUNEK KAPITAŁOWY, ABSOLUTYZM, ANION, ANDROGINIZM, IUE, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, JEZIORO FIORDOWE, MALERIZAUR, MEGAFON, SZYNSZYLA MAŁA, HEGEMONICZNOŚĆ, ODTWÓRCA, HUBA, UZBROJENIE, CEZAR, PRZYCZÓŁEK, PUNKT ROSY, PŁÓCIENNICA, STACJA PRZELOTOWA, CZARNY DIAMENT, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, SĄD KAPERSKI, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KRETOWINA, BEMBA, CIRTH, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, JĘZYK LITERACKI, PĄK, SMOG, GÓRSKA, LICZBA PARZYSTA, OSAD DELUWIALNY, REGENERACJA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, TARCZA KONTYNENTALNA, BOXER, FLAK, BOBÓWKA, MENAŻKA, SOFISTA, PIGUŁKA WIEDZY, PRAWO ZATRZYMANIA, KOLUR, MARCONI, PARATYFUS, HERBATA BIAŁA, RETRANSMISJA, PAŃSZCZYZNA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, KORBA, PROTUBERANCJA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, MSZAR, PUPIL, AUTOSKLEP, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, REMIX, WIRTUALIZACJA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, ŁACZA, PODPINKA, SFEROLIT, DETEKTOR JONIZACYJNY, JEZUITA, IRGA POMARSZCZONA, LEBERWURSZT, BOSFOR KIMMERYJSKI, OLEJ SOJOWY, REGULATOR WATTA, EUGENIKA, ANALIZA KONKURENCJI, BIEL, MECHANIKA STATYSTYCZNA, CHAŁUPNICA, MAZIÓWKA, PRZESTRZEŃ BANACHA, LĘK KASTRACYJNY, FETYSZYSTA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, DOBRA FINALNE, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, BAKTERIOZA, KAPITANA, GAZY, DUJKER MODRY, BILET POWROTNY, OTWÓR WYLOTOWY, WIECZNE PIÓRO, BRZESZCZANKA, RYSUNKI, DEPRYWACJA POLITYCZNA, TĘCZA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, NARKOTEST, BACAU, HURYCKI, CYNAMON, TRZECIACZKA, NADZÓR OCHRONNY, QUENYA, INFILTRACJA, WDOWA, WARZONKA, KAPITAŁ WŁASNY, DWUŚCIAN, KREWETKA BAŁTYCKA, OKNO MODALNE, SEROHEMATOLOGIA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, GWASZ, POŁYSK, CYSTOSTOMIA, OWCA KAMIENIECKA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, LUTERANIZM, AUT, KET, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SPLOT SZYJNY, CZERWONY KRZYŻ, MANTOLET, KARTA MOBILIZACYJNA, KURIER PODHALAŃSKI, ŚWIADECTWO, SZYPUŁKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ZLECENIE PŁATNICZE, OKO OPATRZNOŚCI, JĘZYK NANDORIŃSKI, TEST ŁOSIA, TWIERDZENIE SINUSÓW, DRYF KONTYNENTALNY, BIBLIA HEBRAJSKA, KILOFEK, KĄT PROSTY, RETORSJA, OKADIA PRĘGOWANA, ZYDWESTKA, ŚWIAT, ROSZCZENIE REGRESOWE, NACIEK JASKINIOWY, ABLACJA, RAKIETA, RETOROMAŃSKI, WIDEŁKI HERETYKÓW, STRUMIEŃ, STREPTOTRYCYNA, HALOGENOALKAN, ŚWIECA DYMNA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, GALIARDA, SYRENKA, ZLEW, DEVA, RUCH EKOLOGICZNY, TARCZKA, CIĄG POLIGONOWY, JAMRAJE, METYL, KRWAWNIK PANNOŃSKI, FILM SCIENCE-FICTION, NOTOWANIE CIĄGŁE, SZRAPNEL, ODRUCH BEZWARUNKOWY, CZAS UNIWERSALNY, WOJSKO, KREWETKA ZMIENNA, ODLEW, GAULEITER, PROFESJA, SKŁADNIK MINERALNY, MATERIAŁ SIEWNY, ŻYWICZLIN, PUNKTACJA KANADYJSKA, PIES TERAPEUTYCZNY, PRZEMYSŁ LEKKI, PENIS, DŻUBBA, ARESZT, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, BAZYLIANIE, ŻYŁKA, JĘZYK PORTUGALSKI, SENIORAT, KRZEŚLISKO, NOWOARAMEJSKI, OGIEŃ KRZYŻOWY, OGNIWO CLARKA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, PIEPRZ BIAŁY, KASAK, HALSZTUK, AGREGACJA, BUDKA LĘGOWA, KISIEL MLECZNY, ALLELOPATIA, XSARA, KĄT, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MIÓD PSZCZELI, PĘCHERZ, EGZEMPLARZ PRÓBNY, ARYTMOMETR, BILANS BRAMKOWY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, UNIWERSUM, MONOPOL, RURA OGNIOWA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, GRANULOMA, WYPUK, GRUNGE, KWATERA OKIENNA, AKWIZYTORZY, SZYK ANTENOWY, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, STAN KRYTYCZNY, EKOLOGIA MEDIÓW, EBRO, GORZOWIANKA, METYS, PAMIĘĆ MASOWA, SŁONECZNOŚĆ, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, CHLEBOWIEC, DOLAR NOWOZELANDZKI, URNA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, SZACHY SZYBKIE, SZYPUŁA, PILEUS, TYFLOPEDAGOGIKA, ZŁOŻENIE FUNKCJI, SCREENSHOT, KOT, EGIPSKI, WOŁGA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KODEKS KARNY, BURZA PIASKOWA, CYKL REPRODUKCYJNY, JEZIORO POLJOWE, POSEŁ SPRAWOZDAWCA, KANEMEJERIA, AMORTYZACJA, SPLUWACZKA, HONOROWY GOL, MUŁOWCOWATE, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, RYTM, WŚCIEKLICE, CHOROBA ROŚLINNA, TRISKWELIŃSKI, ANNATO, TOLERASTIA, GATUNEK CELOWY, WĄSKIE GARDŁO, WSZECHŚWIAT, SKOCZNIA NORMALNA, NAZGUL, KAZUISTYKA, CZEK BANKIERSKI, JABŁKO DESEROWE, DRUK WYPUKŁY, MATERIAŁ SKALNY, INFLACJA, PIECZARNIK WŁOSKI, NOSÓWKA, BURAK STOŁOWY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ATOMISTYKA, ?GRYS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KĄT WYPUKŁY WYZNACZONY PRZEZ STYCZNĄ DO OKRĘGU W PUNKCIE X ORAZ PÓŁPROSTĄ ZAWIERAJĄCĄ CIĘCIWĘ O KOŃCU W PUNKCIE X się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KĄT WYPUKŁY WYZNACZONY PRZEZ STYCZNĄ DO OKRĘGU W PUNKCIE X ORAZ PÓŁPROSTĄ ZAWIERAJĄCĄ CIĘCIWĘ O KOŃCU W PUNKCIE X
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĄT DOPISANY kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĄT DOPISANY
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X (na 11 lit.).

Oprócz KĄT WYPUKŁY WYZNACZONY PRZEZ STYCZNĄ DO OKRĘGU W PUNKCIE X ORAZ PÓŁPROSTĄ ZAWIERAJĄCĄ CIĘCIWĘ O KOŃCU W PUNKCIE X sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - KĄT WYPUKŁY WYZNACZONY PRZEZ STYCZNĄ DO OKRĘGU W PUNKCIE X ORAZ PÓŁPROSTĄ ZAWIERAJĄCĄ CIĘCIWĘ O KOŃCU W PUNKCIE X. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x