WYDZIELINA ŻOŁĄDKA POWSTAŁA W WYNIKU TRAWIENIA POKARMU PRZEZ SOK ŻOŁĄDKOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MLECZ to:

wydzielina żołądka powstała w wyniku trawienia pokarmu przez sok żołądkowy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MLECZ

MLECZ to:

powszechna nazwa mniszka pospolitego, nadana mu ze względu na sok mleczny, który jest w jego łodygach - jest to nazwa myląca, gdyż istnieje inny, całkiem odmienny, rodzaj roślin, który tak się nazywa (na 5 lit.)MLECZ to:

białawy płyn nasienny występujący u samców ryb i mięczaków (na 5 lit.)MLECZ to:

Sonchus, łyczoga - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych (na 5 lit.)MLECZ to:

Lactarius volemus - gatunek grzyba należący do rodziny gołąbkowatych; ma charakterystyczny smak, który nie wszystkim pasuje, jednak przez niektórych uważany jest za wyborny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELINA ŻOŁĄDKA POWSTAŁA W WYNIKU TRAWIENIA POKARMU PRZEZ SOK ŻOŁĄDKOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.682

ODWODORNIENIE, KRZEŚLISKO, KOMBUCZA, PIOTR, ŚRODEK PRAWNY, DELTA, MONETKA, NACIEK, ŻWACZ, HEŁMOFON, JUDASZOWE SREBRNIKI, CHOROBA GENETYCZNA, BENTLEY, JAMA GĘBOWA, BRODAWKA, PRZEWÓD, NASZYWANIE, STYGAL, RÓŻOWA LANDRYNKA, OBSŁUGA, CZUCHUNIA, ŚWIERGOT, MLECZNIK, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, IMMUNOGLOBINA M, JELITODYSZNE, BEZWODNIK, MASZYNA CIEPLNA, GMERK, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, GEHENNA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, PĘDNIK STRUMIENIOWY, ZAPASY, POSTANOWIENIE, KIJEK NARCIARSKI, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, SZTURMAK, PROWINCJA, CHOROBA ORMONDA, ZAPIEKANKA, ANALIZA FINANSOWA, LIST KAPERSKI, FABIA, KTOŚ, BAZYLIKA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, DEPIGMENTACJA, SPICHRZA, GOLFIK, MĄKA RAZOWA, ŁUPEK SERYCYTOWY, PODSZEWKA, SPIROGRAM, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, USENET, BÓBR RZECZNY, HIMATION, KANAŁ, GOL KONTAKTOWY, KOKLUSZ, ŚLUB KONKORDATOWY, RYBA ŁAWICOWA, ŻÓŁW OLIWKOWY, JĘZYK KOREAŃSKI, OPRICZNINA, KAUCJA GWARANCYJNA, SEKTORÓWKA, FIRMAMENT, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, IRREDENTYZM, OBELISK, PIENIĄŻEK, JEDYNY PIERŚCIEŃ, POLICHLOROPREN, ZNAK KOREKTORSKI, BŁĄD MATERIALNY, GRADACJA, BARBET, OWEROL, JĘZYK LONGOBARDZKI, ZACZYN, SZPILKA, PŁACA MINIMALNA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, LICENCJA OTWARTA, KARTA, PCV, POŻAR, SMERFETKA, SCAN, TERASA, LEK ANKSJOLITYCZNY, LACHS, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PRZYZWYCZAJENIE, CIASTO PARZONE, QUENDI, GŁAZ NARZUTOWY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, DRABINA ANALGETYCZNA, RACJONALIZM, RENTA INWALIDZKA, ZASADA DUALNOŚCI, ISTAR, UNDOROZAUR, ZŁOŻE MINERALNE, SZEW, WYLEW, GETTO TRANZYTOWE, PROSAK, CHOROBA HECKA, AKT PRAWNY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, BŁĘKITNY KARZEŁ, PUNKT KARNY, OKULANT, IMAMIZM, PAMIĘĆ OPERACYJNA, PRZESŁONA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, PAENULA, PAPIEREK, BURZA PIASKOWA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, BOROWINA, FAJERWERKI, MĄCZNIAK, SUPERMOCARSTWO, PIGUŁKA WIEDZY, SÓL POTASOWA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, FRAGMENTACJA PLECHY, NORA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ZAPAŚNICTWO, INDUKCJA, METODY, ZADZIERZGNIĘCIE, TLENEK, KONGO-BRAZZAVILLE, DRUKARKA ROZETKOWA, PUGET, MACHANIE RĘKĄ, ŁAPEĆ, HARFA EOLSKA, ZAGĘSZCZARKA, OKLEPIEC, MAKROPOLECENIE, SZEW KOSTNY, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, OFIARA ŚMIERTELNA, MODELUNEK, SUPERNOWA TYPU IA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, OBJAWIENIE PRYWATNE, WZORZEC UMOWNY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, OBYCZAJE, EUTEKTOID, OLEJÓWKA, KONSULTANT, AMYLOFAGIA, ŁAKNIENIE, SZPERACZ, WINIFIKACJA, MONASTYR, ZASTRZAŁ, AFEKT, SYSTEM POWIERNICZY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, AUTSAJDER, ARMILLA, TŁUSZCZYK, NÓŻKA, WICCA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ŚWIATŁO, DZIELNIK, PIEC, PODKOŁDERNIK, KONDENSAT, BÓBR AMERYKAŃSKI, EKSPERT, SZPILA, ALLELOPATIA, TOWARZYSTWO, PŁOTEK, MIESZANKA BETONOWA, KONSULAT, GRĄD SUBATLANTYCKI, OWCA OLKUSKA, PODPINKA, POZYCJA, PARATYFUS, INGRESJA MORZA, BOLA, POLAN, STOWARZYSZENIE, MUŁOWCOWATE, EROZJA WODNA, PRZYŁBICA, WYDALINA, PALEC CYNKOWY, SYNKOPA, PRZYCZÓŁEK, WIELKI STEP, RYGOR, PIĘTA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, NAKŁADKA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, PRAWO MENDLA, ARTYKUŁ WIARY, KOMAT, WKŁAD DEWIZOWY, ROZGRZESZENIE, NISZA NIWALNA, INFLACJA PIENIĘŻNA, DWUMECZ, KOTWICA KINESTETYCZNA, BARWA NALECIAŁA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, BALROG, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, NOMINAŁ, LEGAT PAPIESKI, DODATEK AKTYWIZACYJNY, SPIĘCIE, SPRZĘŻNICE, POLE WIDZENIA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, WYROBISKO GÓRNICZE, CHOROBA VERNEUILA, BANDOLET, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, MNISZEK, SZABAS, PRAWO ŚREDZKIE, EKONOMIA NORMATYWNA, STEROL, OBRAZ, BACYTRACYNA, WIZYTÓWKA, OŚ OPTYCZNA, CIŚNIENIE ŻYLNE, RENTA SZKOLENIOWA, GARNEK PODLODOWCOWY, WIĄZANIE POJEDYNCZE, MILONGA, SKAN, WIELOPESTKOWIEC, KOSZ, PORWAK TEKTONICZNY, PUPILEK, RODZINA PEŁNA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, RAMIENICA KOSMATA, TRZECI PLAN, PASTICCIO, KOLEJ LINOWA, POMEZANIA, CHŁYST, DEKREMENT TŁUMIENIA, JEZIORO FIORDOWE, FILIPINKA, HELMIOTOLOGIA, TICO, HENOCHIAŃSKI, KAZUISTYKA, RYNEK PIERWOTNY, SIERMIĘGA, FOTOJONIZACJA, KŁOBUK, SZAFA GRAJĄCA, CHICHA, ZASADA HUYGENSA, OGNISKO, TENGWAR, KNEBEL, BON PIENIĘŻNY, JEZIORO ZASTOISKOWE, OPĘTNIK, TYMBARK, ÚLAIRE, WYDZIELINA, AUTOTOMIA, KONFEDERACJA, MACIERZ ELEMENTARNA, CHODNICZEK, HUROŃSKI, SZKODNIK, WŁÓKNO, KUPON, ?LINGWETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.682 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELINA ŻOŁĄDKA POWSTAŁA W WYNIKU TRAWIENIA POKARMU PRZEZ SOK ŻOŁĄDKOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELINA ŻOŁĄDKA POWSTAŁA W WYNIKU TRAWIENIA POKARMU PRZEZ SOK ŻOŁĄDKOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MLECZ wydzielina żołądka powstała w wyniku trawienia pokarmu przez sok żołądkowy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MLECZ
wydzielina żołądka powstała w wyniku trawienia pokarmu przez sok żołądkowy (na 5 lit.).

Oprócz WYDZIELINA ŻOŁĄDKA POWSTAŁA W WYNIKU TRAWIENIA POKARMU PRZEZ SOK ŻOŁĄDKOWY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - WYDZIELINA ŻOŁĄDKA POWSTAŁA W WYNIKU TRAWIENIA POKARMU PRZEZ SOK ŻOŁĄDKOWY. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x