Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY JAKA I BYDŁA DOMOWEGO, SILNIEJSZY I WIĘKSZY NIŻ BYDŁO, PRZEZ CO JE CZASEM SPOTYKANE W NEPALU I MONGOLII; UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE I JUCZNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZO to:

mieszaniec międzygatunkowy jaka i bydła domowego, silniejszy i większy niż bydło, przez co je czasem spotykane w Nepalu i Mongolii; używany jako zwierzę pociągowe i juczne (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY JAKA I BYDŁA DOMOWEGO, SILNIEJSZY I WIĘKSZY NIŻ BYDŁO, PRZEZ CO JE CZASEM SPOTYKANE W NEPALU I MONGOLII; UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE I JUCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.259

BABESZJOZA PSÓW, TOPSPIN, SMRÓD, MAGHREB, LEWACTWO, PIKNIK, ZMIOTKI, LAMA, APARAT KRYTYCZNY, STUDNIA ARTEZYJSKA, ŚWINIA, KWAŚNY DESZCZ, SPOWIEDŹ, SZEBEKA, LOFIX, WYDALINA, MIKROWENTYLACJA, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, TŁUSZCZYK, RDZEŃ GRAFU, PIES DO TOWARZYSTWA, CZERWIEC, ŻUŁAWKI, OPRZĘD, PROBLEM DELIJSKI, KONWOJER, UNIWERSYTECKOŚĆ, HELIOCENTRYZM, RISOTTO, STYGAL, POPRAWKA, KOSZ, PUPIL, CHOROBA WIRUSOWA, PRZYCZÓŁEK, KOMŻA, ELASTOR, CEZURA, KASZT, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, GRZYBICA CZARNA, CUCHA, SIŁA LORENTZA, PRZYŁBICA, ECHOMETR, MONOPOL NATURALNY, SZKŁO, SZORTHORNY, TERIER TYPU BULL, MYCKA, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, REAKCJA WYPROSTNA, GŁAGOLICA, LANOS, EGZEMPLARZ OKAZOWY, MORON, ESCUDO GWINEJSKIE, OJCIEC, JĘZYK FARERSKI, HAJDUK, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, WIATKA, DZIEŁO POŚREDNIE, SHEMALE, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ATRIUM, WYDMUSZKA, TAMARYNDA, POMALOWANE, WYSPA WULKANICZNA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, GENERAŁ, ELIPSOIDA OBROTOWA, CHOREG, PIES STRÓŻUJĄCY, POWIEŚĆ W ODCINKACH, SODA, WCIELENIE, PROCENT, DŻEJRAN, LAPIS PHILOSOPHORUM, ECHOLOT, RUBEROID, MESA, LEGWAN PERUWIAŃSKI, ARMEKT, ZMOWA MILCZENIA, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŻYŁA NIEZGODNA, LEJNOŚĆ, TARADAJKA, FIRMÓWKA, DOLNOSAKSOŃSKI, SAJGONKA, WYRÓB SPIRYTUSOWY, PIERŚCIENICA, JĘZYK PIECZYŃSKI, PREFEKTURA, UDZIAŁ, GRADACJA, MECENAS, ZNAK INTERPUNKCYJNY, JAPOŃSKI, FATALIZM, JEDNOSTKA OSADNICZA, CIOS, PASIAK, CUKIER LODOWATY, SKAŁA WAPIENNA, WYDZIELINA, BACHATA, PLASTRON, BRZĘKADEŁKO, BAWOLE OKO, DESMAN, HIPNOTERAPIA, STYGOFAUNA, BIAŁA STREFA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, KĄT ROZWARTY, FAŁDOPŁETWE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DZIEWANNA, SER PODPUSZCZKOWY, JATAGAN, CAŁOPALENIE, ORFIZM, MONETKA, WYWIAD, KOCHANEK, MAESTA, GESTALT, SOS, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, CIŚNIENIE, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, LINIA HODOWLANA, ORLICZKA MIECZOWATA, EKSKRET, JURYSDYKCJA, PRZESTRZELENIE, ODDZIAŁYWANIE, MIESIĄCZNICA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ŚWINKA, TROLEJBUS, DASZEK, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, SPICHRZA, CERIWASTATYNA, BUSIK, JEŻ WSCHODNI, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KLEMATIS, MIPS, TICO, PARADOKS RUSSELLA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, ŻYŁKA, ILOCZYN MIESZANY, UKŁAD GRAFICZNY, POSTAĆ, ELEKTROKORUND, ANODA, DOMINACJA PEŁNA, ANAGNORYZM, CURRY, ZBOCZENIEC, OLEJ BANKUL, NAZGUL, STEROL ROŚLINNY, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ĆWIERK, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, KLAKA, WYLINKA, ZAĆMIENIE, NAWŁOĆ, PEŁNIA, FILIPINKA, KATANA, MIECHUNKA, NÓŻ RZEŹNICZY, TERMOLOKATOR, ŁAZIK, TRAJEKTORIA, NAR, TEBY, PRZECINEK, REZEDA, BLASK, PEPSI-COLA, PASOŻYT LĘGOWY, WĄŻ, HIDŻAB, SEŁEDEC, ZASADA DUALNOŚCI, LAMPA KSENONOWA, DWUSTRONNOŚĆ, PŁEĆ, MAEWESTKA, CYJANELLA, WIELKI STEP, SMACZLIWKA, KARZEŁKOWATOŚĆ, KOMA, POKÉMON, WALONKA, PODATEK GRUNTOWY, NEFROSTOMIA, SZEKEL, DIAMENT, WOOD, LINIA LOTNICZA, PEDALSTWO, POROŚLE, CUKIER LODOWY, MYSZ ZIELNA, RYBONUKLEAZA, WENDAT, KROWIANKA, DELEGACJA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, SELSYN, PIESEŁ, KOMENTARZ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, BOZON CECHOWANIA, KILWATER, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, MYSZ BERBERYJSKA, ELEKTROMAGNES, STRAWNOŚĆ, DEIZM, WARKOCZ, PLĄTANA, PAŁATKA, KARABAN, KAFKA, TATUAŻ, SIERPÓWKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, KORPUS, DUR RZEKOMY, TRANSMITANCJA, GNIEW, GRUPA ABELOWA WOLNA, ROHATYNA, MIÓD PSZCZELI, ABREWIATURA, RYNNA SUBGLACJALNA, JĘZYK SZWEDZKI, KARELIA, KOMEDIANT, NIEUŻYWALNOŚĆ, KARABIN WYBOROWY, BALON, ROŚLINY RUDERALNE, SEKTORÓWKA, SWOJAK, PRANKSTER, FORMALIZM JONESA, PILING, SUHAK, NOUMEN, CZERWONA STREFA, LOGAN, WIELKOMIEJSKOŚĆ, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, AGAWOWATE, BĘBEN MAGNETYCZNY, JUFERS, KARTA, BERMYCA, ASTROMETR, KATALOG SYSTEMATYCZNY, RODZIMEK, MĄTWA, PŁASKORYT, PIŻMOSZCZUR, MARZEC, KANONIK, KOSZARNIAK, BOROWINA, TENGWAR, NACISK, GMERK, MONGOLCZYK, PEDOGONEZA, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, BOREWICZ, ŻULIK, OLIFANT, SZLAK BOJOWY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, CHWOŚCIK BURAKA, OPOS, SEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mieszaniec międzygatunkowy jaka i bydła domowego, silniejszy i większy niż bydło, przez co je czasem spotykane w Nepalu i Mongolii; używany jako zwierzę pociągowe i juczne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY JAKA I BYDŁA DOMOWEGO, SILNIEJSZY I WIĘKSZY NIŻ BYDŁO, PRZEZ CO JE CZASEM SPOTYKANE W NEPALU I MONGOLII; UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE I JUCZNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dzo, mieszaniec międzygatunkowy jaka i bydła domowego, silniejszy i większy niż bydło, przez co je czasem spotykane w Nepalu i Mongolii; używany jako zwierzę pociągowe i juczne (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZO
mieszaniec międzygatunkowy jaka i bydła domowego, silniejszy i większy niż bydło, przez co je czasem spotykane w Nepalu i Mongolii; używany jako zwierzę pociągowe i juczne (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x