GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAZ ZAMKNIĘTY to:

gaz ziemny uwięziony w izolowanych porach skalnych w skałach nieprzepuszczalnych na głębokości większej niż 3500 m, jedno z niekonwencjonalnych źródeł gazu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.428

C, EPIFITIA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, SUI, PLUS, POPYT NIEELASTYCZNY, ZARAZA, KAPITULARZ, GRA MIESZANA, JONOFOREZA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PASKUDZTWO, CHLOREK ETYLU, CYKLON, MULTIGAMIA, PACZKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BĄBEL, CZEKOLADA MLECZNA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, GAZ SKŁADOWISKOWY, PSZCZOŁA SKALISTA, PARA, RAJD DAKAR, PALNIK, ŻYŁA KLASTYCZNA, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, PUNKT ROSY, IDEALISTKA, PRANIE MÓZGU, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, BÓSTWO, GEOLOGIA NAFTOWA, NOPKI, GAZ SZKLARNIOWY, BLITZ, NIELOTNOŚĆ, PASZA TREŚCIWA, KONTYNGENT TARYFOWY, ŚWISTAK CZERWONY, SKOLIT, ASTER SERCOWATY, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, ŚWIT CYWILNY, SUPERKLIENT, AUTOCHTONICZNOŚĆ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, RECESJA LODOWCA, EFUZJA, DUR RZEKOMY, PÓŁPUSTYNIA, PLAZMA, WYLOT, FILTRACJA, PUENTA, BATYMETRIA, EFEKT STYKU, ZASIEW, DEFICYT BUDŻETOWY, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, KLOCEK, WOREK GAMOWA, AUTO SUBKOMPAKTOWE, PIEPRZYK, PASTA, BATYPELAGIAL, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, DRZEWCÓWKA, OKO, SZYK PRZESTAWNY, ENERGIA GEOTERMICZNA, PODATEK GRUNTOWY, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, KUPA, TERMOS, PIDGIN, LUGIER, PŁASZCZYZNA, SYNKLINA FAŁSZYWA, SUBLITORAL, RESZTA, GAZ ŁUPKOWY, MONOCYKL, OBRÓŻKA, ZLEWKA, UNIKATOWOŚĆ, ZŁODZIEJKA, PŁOMYK, LICZBA MNOGA, KUREK, ŹRÓDŁO RADIOWE, HUMOR, PORZĄDEK KORYNCKI, OCIOS, OSOBNOŚĆ, KRWIOBIEG, CIEPLICA, GAZIARZ, DOMINACJA NIEPEŁNA, SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE, RĘDZINA, KOŁNIERZYK, URDZIK, CEPERSKI, PRZEDŁUŻACZ, MALACKY, KOCIOŁEK SKALNY, EJEKTOR, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, ARACHID, ŻELAZNE PŁUCO, GOBELIN, BŁĄD, PRĄD ZAWIESINOWY, GAZ SZLACHETNY, JEMIOŁA POSPOLITA ROZPIERZCHŁA, UPAD, TORPEDA, MAKSISINGIEL, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KASJA, MGŁAWICA, ŁUSKA, NOC POLARNA, WŁÓKNIAK TWARDY, GENERATOR GAZOWY, GWARA, MIKROSILNIK, KSIĘGA, SPORT EKSTREMALNY, EKWANT, DZIELENIE, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ETAN, ABSORPCJA, NIL, ŚCIANA PRZEWIESZONA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, PANDERICHTYS, GULA, STRAŻ, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, NEON, RAMIENICA DELIKATNA, HIPOKALIEMIA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, POZOSTAŁOŚĆ, PROSTA, CZTERDZIESTOPAROLATEK, OGIEŃ KRZYŻOWY, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, POMÓR, ZDANIE ZŁOŻONE, GĄSIENICA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, ELF, WODA KAPILARNA, DOBRO LUKSUSOWE, PRĄTKI ATYPOWE, KLASA, AKACJA, WĘGLÓWKA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, DUALIZM, AKTYWA TRWAŁE, CIĄG KOMINOWY, BULIONÓWKA, FILTR POWIETRZA, CHOROBA FRANCUSKA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, DRZEWIANIE, PLURALIS, OŁOWIANKA, AGREGATOR, MANDOLA, PŁAWA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, KABOTAŻ, CZASZA LODOWA, CESARZ, REGIMENTARZ, CZAS PRZYSZŁY, SILNIK SPALINOWY, BÓR BAGIENNY, LEMUR KATTA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MONOKL, TERMOS, ALLEGRETTO, KAPITUŁA GENERALNA, SONDA RĘCZNA, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, MAZAK, PRĘT, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ROŚLINA KOPALNA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, JUBILEUSZ, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, OZDOBNICA WIĘKSZA, WIELOETATOWOŚĆ, TURBINA GAZOWA, ROJNIK, GAZ NOŚNY, SYMPOZJON, NIECKA ARTEZYJSKA, TUMAN, SZACHY BŁYSKAWICZNE, PREINSTALACJA, WIELOZADANIOWOŚĆ, MARCHWIAK, MARGA, SZACHY SZYBKIE, TARCZA SERCOWA, NIŻ, CZERPACZ PATALASA, NIŻ DEMOGRAFICZNY, HIPOKALEMIA, ANTYDATOWANIE, PĘDZLIK, OBLĘŻENIE, AKATOLIK, TACZKA, AMARILLO, MUSTEL SIWY, ODŁAM, RAJD, GWARA LUDOWA, BANIECZKA, PRĘT, DZBAN, GAŚNICA PIANOWA, DIS, MASER GAZOWY, EL DORADO, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, LAKRYMATOR, DOBRO KOMPLEMENTARNE, WYRYWEK, DIODKA, VOTUM SEPARATUM, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, MIKST, KAWERNA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, PAJAC, TOCZKOWCE, CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE, SYMPOZJUM, NIT, TARYFA ULGOWA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, PŁASKORZEŹBA, POLIGYNANDRIA, CZUJNIK JONIZACYJNY, WIDŁOZĄB PŁOWY, GABION, DŁAWIK, UWIĘZIONY, WYRÓB SPIRYTUSOWY, CHLOROETAN, METAMORFIZM WSTECZNY, ROKIET, ANTYNATURALIZM, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, ALTERNATYWA, INDYWIDUUM, HAJDUK, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, WIELOETATOWOŚĆ, ZBIORKOM, ADAMSYT, ALLEL WIELOKROTNY, STROLLER, MŁOT, CIASTO SKALNE, NAUPLIUS, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, MOTYLEK, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, WIDŁOZĄB FALISTY, SZACHY AKTYWNE, KOTLINA KŁODZKA, OFICYNA, BYLINA, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, PŁYWIK, PODATEK ROLNY, TABUN, WÓŁ ROBOCZY, ŹREBIĘ, LENOIR, MGŁAWICA, ROZWIDLACZ, MAXI SINGEL, PRAWO COULOMBA, OTWÓR WIERTNICZY, PRZEŚCIERADŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: gaz ziemny uwięziony w izolowanych porach skalnych w skałach nieprzepuszczalnych na głębokości większej niż 3500 m, jedno z niekonwencjonalnych źródeł gazu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAZ ZAMKNIĘTY, gaz ziemny uwięziony w izolowanych porach skalnych w skałach nieprzepuszczalnych na głębokości większej niż 3500 m, jedno z niekonwencjonalnych źródeł gazu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAZ ZAMKNIĘTY
gaz ziemny uwięziony w izolowanych porach skalnych w skałach nieprzepuszczalnych na głębokości większej niż 3500 m, jedno z niekonwencjonalnych źródeł gazu (na 12 lit.).

Oprócz GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU inni sprawdzali również:

stara kobieta - znachorka, która wypędzała chorobę, nieszczęście, wypowiadając zamawianie szeptem ,
ukaz cara Rosji Aleksandra II zakazujący używania języka ukraińskiego i nazwy Ukraina ,
wskaźnik ,
Protohadros - rodzaj roślinożernego dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w późnej kredzie na terenach Ameryki Północnej; długość ciała 5-6 m, wysokość 1,8-2 m, ciężar 500 kg ,
francuski lekarz radiolog (1870-1941); współtwórca podstaw radiologii lekarskiej, prace nad wpływem promieni rentgenowskich i radu na organizm ,
część maszyny papierniczej, z której pod ciśnieniem wypływa strumień wody ,
rolada z drobiu, mięsa albo ryb podawana na zimno w galarecie ,
Falconidae - rodzina ptaków z rzędu sokołowych (Falconiformes) ,
fragment tekstu umieszczony w jednej linii wydrukowanej lub zapisanej maksymalnie na szerokość kartki, między lewym i prawym marginesem ,
ironicznie: włoski - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka włoskiego ,
wielki, często brzydki nochal ,
uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego ,
figura karciana ,
kupowana u jubilera ,
wśród prac rolniczych ,
określony zespół obwodów elektrycznych połączonych ze sobą obejmujący linie i stacje ,
członek jakiejś grupy, organizacji (np. partii politycznej, firmy), który jest w podeszłym wieku i ma przestarzałe metody, poglądy, opinie, zajmujący posadę czy stanowisko, które mogłby objąć ktoś młodszy o bardziej nowoczesnym stosunku do pełnionej funkcji i zadań ,
ekspresywne określenie zupy grochowej ,
czynność wykonywana dla przyjemności, której ktoś poświęca dużo czasu (może być powiązana z pracą) ,
wyróżnianie się czymś charakterystycznym na tle otoczenia ,
wieś w południowej Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, siedziba gminy Pałecznica ,
Tadorna cana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
Amaurobius fenestralis - gatunek pająka z rodziny sidliszowatych ,
bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne, które automatycznie odbiera, moduluje, wzmacnia i odpowiada na sygnał przychodzący w czasie rzeczywistym ,
utwór muzyczny stylizowany na taniec passepied; bywa częścią suity ,
w muzyce: rodzaj użytych przez kompozytora środków właściwych danej technice instrumentalnej lub wokalnej ,
miara twardości w skali Brinella, oznaczana w zakresie od 3 do 600; metoda stosowana jest do badania metalu lub drewna, poprzez wciskanie do próbki kulki ze stali hartowanej lub z węglików spiekanych ,
architekt niemiecki (1691-1766), działał głównie w Bawarii ,
Calla palustris - gatunek rośliny z rodziny obrazkowatych ,
cataracta subcapsularis posterioris - zaćma, która powoduje głównie upośledzenie widzenia do bliży

GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU. Dodaj komentarz (0)

      2 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x