GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAZ ZAMKNIĘTY to:

gaz ziemny uwięziony w izolowanych porach skalnych w skałach nieprzepuszczalnych na głębokości większej niż 3500 m, jedno z niekonwencjonalnych źródeł gazu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.428

CIASTO SKALNE, EPIZOOCJA, PRUSY, BANIECZKA, ŻYŁA GALENA, STACJA, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, NIECHLUBNOŚĆ, KAZUISTYKA, TUMAN, TRZMIEL ZIEMNY, WAGA MUSZA, INKORPORACJA, GAZ, PŁOMIEŃ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, GAZ DOSKONAŁY, KOCIOŁEK SKALNY, SATELITA, WERSJA, LEUKOCYT, HAPPY HOUR, ZLEW, CYBUCH, CZEKOLADA, MARCHWIAK, KIT, FLUIDYZACJA, SYNKLINA FAŁSZYWA, BŁĄD LITEROWY, TRZMIELEC ZIEMNY, OSOBNOŚĆ, POLIOL, ARCHEOLOGIA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, PRZEDROST, GAZ, WĘŻYK, ZDZIERSTWO, TRANSAKCJA WIĄZANA, JARD, AZOT, TURBINA GAZOWA, SŁODZIK, SILNIK ZAMKNIĘTY, WYRYWEK, RAZÓWKA, TANGANIKA, KONIECZNOŚĆ, TRYMER, ZWIĄZEK NIENASYCONY, PRAPŁETWIEC CZARNY, KOMÓRKA, KOMORA CIŚNIENIOWA, TUJA, POLIALKOHOL, PRZEŻYCIE, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, SKRZYDŁO, GĄSIENICA, KROPECZKA, MILEW, STRAŻ, JEDNA STRONA MEDALU, TRAŁ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PASMO PRZENOSZENIA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ODŁAM, MACERAŁ, CIĄG KOMINOWY, MINIPIŁKA, TWARDZIEL, WIDŁOZĄB SUDECKI, PATYK, ZŁOCIENIEC GWIAZDKOWATY, SEZON, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, GASLIFT, ALKIN, EWOKACJA, WLEWKA, PRAWO COULOMBA, PAPROTNICA GÓRSKA, ŚRODKI TRWAŁE, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ZBIÓR, AGRESJA INSTRUMENTALNA, OBRÓT WTÓRNY, KUPA, PROSTYTUTKA, GAZ PROCHOWY, GRUNT POROLNY, STRAŻ POŻARNA, WÓDKA, PRANIE PIENIĘDZY, ELEWATOR ZBOŻOWY, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, CZERPACZ PATALASA, URANOWIEC, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, DWUDZIESTOPAROLATKA, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, FUNKCJA UNIMODALNA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, MIKROSILNIK, LIBRACJA, NADBUDOWA, PÓŁGOLF, ENERGIA WIATROWA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ROZGAŁĘŹNIK, STĄGIEW, STATUS, ŻELAZNE PŁUCO, KRZYŻ HERALDYCZNY, ŹRÓDŁO TERMALNE, NIŻ DEMOGRAFICZNY, ULLES, AGREGATOR TREŚCI, DOCHÓD, REGUŁA ALLENA, WILCZE STADO, HIPERTONIA, TOPSPIN, NADWYŻKA, TWIERDZENIE O IZOMORFIZMIE, METAL LEKKI, ABSORPCJA, NADWYŻKA HANDLOWA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MULTILATERALIZM, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, METAMORFIZM WSTECZNY, ANTYDATOWANIE, OTWARTOŚĆ, SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE, HERBATA, VOTUM SEPARATUM, WIERZCHNICA, POWIERNICTWO, JER SŁABY, ZALESIANIE, WOSK ZIEMNY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, TERMOS, MALACKY, D, HAGAN, SUPERKLIENT, STERTA, PATYCZAK, ZESTAWIK, ŚWIT CYWILNY, WŁÓKNIAK TWARDY, BAZA, SYSTEM POWIERNICZY, DRAPACZ, MADURAJ, CZAD, GAZ PRZEWODOWY, ZAGRODNIK, SONDA, KOPIA, OŁÓWKOWE, SPORT EKSTREMALNY, SUPERKUTER, ROKIET, JAHWE, ANDANTINO, KRWIOBIEG, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, GAZ NOŚNY, SPUSZCZANIE, SYRENY, NIŻ, DRZEWO MAMUTOWE, REPUTACJA, PLAZMA TERMICZNA, METAN, GRA MIESZANA, MANDOLA, JONOFOREZA, FRONT STACJONARNY, ŹREBIĘ, GAZ MIEJSKI, ŻYŁA WIELKA MÓZGU, TRÓJKROK, CZUJNIK JONIZACYJNY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, SVEVO, MGŁAWICA EMISYJNA, MGŁAWICA PLANETARNA, EGZONUKLEAZA, TOBOLSK, GAZ SYNTEZOWY, NAFTOWNICTWO, MAŁA, DŁAWIK, DOBRO LUKSUSOWE, PODRÓŻ, NAUPLIUS, WYRÓB SPIRYTUSOWY, WIĄZANIE WIELOKROTNE, ECHOLOT, ROŚLINA KOPALNA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, RETORSJA, BYK FALARISA, NIELOTNOŚĆ, HIPOKALEMIA, ENERGIA GEOTERMALNA, ANTYNATURALIZM, UWIĘZIONY, KOLOROWOŚĆ, ROBOT RÓWNOLEGŁY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PALIWO GAZOWE, MIODNIK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, POPRAWA, WAN, LASKOWICE OŁAWSKIE, LEJ KRASOWY, KOLEJ WĄSKOTOROWA, ŚWIĘTO, KOLEJ SZEROKOTOROWA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, PRĄD ZAWIESINOWY, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, GOBELIN, WYBIELENIE, PASKUDZTWO, ŚRUBOKRĘT, ALLEL WIELOKROTNY, BATALION, PIARG, TURBULENCJA, MATSUO, SYMPOZJUM, KRAWAT, LIST GOŃCZY, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, OŚ PORTALOWA, PŁASZCZ GÓRNY, SZCZERBA, BROŃ PNEUMATYCZNA, KARZEŁ, NEON, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, GAZ, KWAŚNY DESZCZ, TAUTOCHRONA, PUNKT ROSY, CYNAMON CHIŃSKI, OZON, SZURPEK ODRĘBNY, UKŁAD ZAMKNIĘTY, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, CUKIER LODOWATY, ŁOŻYSKO GAZOWE, MINERAŁ AKCESORYCZNY, KOLEŃ WIELKOOKI, VOLTA, MARGA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, EUSTHENOPTERON, PRĘT STALOWY, BIEGUN, PRĘT, PIANA, FIDEIKOMISARIUSZ, NERECZNICA SAMCZA, LODOWIEC REGENEROWANY, ULTRAFILTRACJA, PIĘCIORNIK GĘSI, YPRES, GAZ SZLACHETNY, WYBUCH WŁAŚCIWY, NIC, TOMSK, OBRÓŻKA, SKOLIT, DIODA, URDZIK, STRATEGIA, CIEPLICA, FOLKSDOJCZ, KARZEŁKOWATOŚĆ, WOOD, GRUPOWOŚĆ, BROWAR, BATYMETRIA, SOFCIK, HETERODUPLEKS, GAZ WIELKOPIECOWY, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, ?ŁĄCZNIK GAZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAZ ZAMKNIĘTY gaz ziemny uwięziony w izolowanych porach skalnych w skałach nieprzepuszczalnych na głębokości większej niż 3500 m, jedno z niekonwencjonalnych źródeł gazu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAZ ZAMKNIĘTY
gaz ziemny uwięziony w izolowanych porach skalnych w skałach nieprzepuszczalnych na głębokości większej niż 3500 m, jedno z niekonwencjonalnych źródeł gazu (na 12 lit.).

Oprócz GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU sprawdź również:

katalizowana przez enzymy reakcja chemiczna, w której następuje przekształcenie określonego(nych) fragmentu(ów) substratu ,
ktoś lub coś o znacznych rozmiarach ,
statek pasażerski pływający według rozkładu na określonej linii żeglugowej ,
tatarskie lasso ,
urządzenie do kodowania informacji ,
zespół urządzeń technicznych przeznaczony do przekazywania i odbioru kopii dokumentów bojowych ,
produkcja specjalizująca się w wytwarzaniu lakierów ,
określona dawka, porcja ,
żuraw przymasztowy na statku ,
Caluromys philander - gatunek ssaka z rodziny dydelfowatych występujący w lasach deszczowych Ameryki Południowej ,
leczy urazy kostne ,
przemówiła do Balaama ludzkim głosem ,
Python sebae - gatunek gada z rodziny pytonów, podrzędu węży, występujący w całej Afryce Środkowej i Południowej na południe od Sahary ,
członek żydowskiego stronnictwa religijnego łączącego judaizm z irańskim zoroastryzmem (zaratustryzmem) i pitagoreizmem ,
źródło światła ,
elektrotechnik francuski ur. w 1911 r., prace z elektroniki, technologii elektronowej, struktury materiałów ,
ogłoszenie, reklama lub hasło ujęte w artystyczną formę graficzną lub malarską, zaliczany do grafiki użytkowej ,
miasto w zachodniej Turcji, ośrodek administracyjny ilu Usak, ośrodek wyrobu dywanów ,
w polskim prawie konstytucyjnym komisja sejmowa powołana do zbadania określonej sprawy ,
mieszkaniec Jamajki, człowiek pochodzenia jamajskiego ,
lądowe siły zbrojne danego kraju ,
ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu ,
rzeka w Jarosławiu ,
odmiana pęcherzycy zwykłej, endemicznie występuje w Ameryce Południowej, ma związek z wirusami i jest przenoszona przez ukłucia owadów ,
żartobliwie o majtkach ,
Zygmunt, syn Adama (1899-1973); kompozytor; muzyka rozrywkowa, filmowa, piosenki ,
sójka w bok ,
miasto w płn.-zach. Węgrzech ,
jama znajdująca się u nasady kończyny górnej człowieka ,
poeta włoskiego humanizmu, kardynał (1470-1547), ballady, sonety, traktat w obronie języka narodowego

Komentarze - GAZ ZIEMNY UWIĘZIONY W IZOLOWANYCH PORACH SKALNYCH W SKAŁACH NIEPRZEPUSZCZALNYCH NA GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 3500 M, JEDNO Z NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ GAZU. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast