KOLEJ O PRZEŚWICIE MNIEJSZYM NIŻ OKREŚLANY JAKO NORMALNY, CZYLI 1435 MM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLEJ WĄSKOTOROWA to:

kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm (na 16 lit.)KOLEJKA WĄSKOTOROWA to:

kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOLEJ O PRZEŚWICIE MNIEJSZYM NIŻ OKREŚLANY JAKO NORMALNY, CZYLI 1435 MM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.926

GAZ BOJOWY, IZOP, KORALINA, MENEDŻMENT, ARTYLERIA LEKKA, NERKA, BEŁT, PODATEK MAJĄTKOWY, ŹDZIERSTWO, ŻYWY TOWAR, NAUKA, PROCEK, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, TWARDZIEL, ADALINA, WOKALIZA, ROZŁUPKA, ŚMIEĆ, KANEFORA, LEK MOCZOPĘDNY, PIES PRZECIWPANCERNY, METALIK, JĘZYK LINGALA, ANYŻEK, LANOS, DYPLOMATKA, DOBRO LUKSUSOWE, DRAPIEŻNIK, WYLĘGARNIA, BOJA RATUNKOWA, MARIO BROS, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PINCZER KARŁOWATY, TAWUŁA ŁĄKOWA, ASTROWCE, TUF, WAGA MUSZA, SYNKLINA FAŁSZYWA, WILKOWNIA, PLECY WKLĘSŁE, WOJŁOK, IMMELMANN, MONETA BULIONOWA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, DZIURA BUDŻETOWA, STOS, IDIOBLAST, RURA, ANTROPOCENTRYZM, SZEŚCIAN, CYNADERKA, KĄTNIK DOMOWY, ZAGRODNIK, WAMPUM, KUDEŁKI, CHROMIK, ŻYCIE OSOBISTE, SEKUNDA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, DRAPIEŻCA, BEZRADNOŚĆ, DMUCHAWKA, UNIKATOWOŚĆ, ŁUSZCZARNIA, ZANIK, NOSACZ MENTAWAJSKI, PROBLEM DELIJSKI, ŚRODKI TRWAŁE, CYKLOFOSFAMID, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, WIELOMAŁŻEŃSTWO, BIAŁA KRWINKA, REAKCJA WYPROSTNA, LICZBA CHROMATYCZNA, CHELATOR, KOLORKI, GRASICA, INTERSTYCJAŁ, SELSYN, EWOLUCJONIZM, KARTANA, LOKSAPINA, POLIEN, RELIEF WYPUKŁY, GRUPA LIEGO, PEKTORAŁ, NORBLIN, EUROCENTRYZM, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, MOWA EGOCENTRYCZNA, FOLKSDOJCZ, STRONY, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, RODAMINA, HERETYCZKA, LIMONKA KAFFIR, TRAMADOL, SZYLING, EUROPOCENTRYZM, KORONECZKA, PRZEKLEŃSTWO, TRÓJCA ŚWIĘTA, PIEPRZ ZIOŁOWY, SZKAPLERZ, HIPOKALEMIA, CZAS, DIONIZYJSKOŚĆ, B, MÉGANE, PROTANDRIA, WIDLICZKA, PŁEĆ, CZERWONE MIĘSO, ETER, ZWIĄZEK CHELATOWY, GOŁĄB, OTWARTOŚĆ, WACEK, KORZENIONÓŻKI, RĘKA BOSKA, BLOCZEK, ULTRAMARYNA, FUNKCJA ODWROTNA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, KAZARKA CZUBATA, ORFIZM, PORZĄDEK KORYNCKI, GAL, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, SZCZUR PIŻMOWY, BOĆWINA, PUNKT LAPLACE'A, ŚRODEK ZASKARŻENIA, BIERWIONO, CHODNICZEK, CHOROBA, BANK DOMICYLOWY, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, PLANETA, NAROST, TRZY GROSZE, GŁUPKOWATOŚĆ, SAMBA, MIGI, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, RADIOGRAFIA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, ADIANTUM KLINOWATE, POŁOWNIK, KOLUMNA, STROIGŁA, KONOPIE, MISIO, ZIELE ANGIELSKIE, PATYK, DIAMENT, BOŻY BOJOWNIK, PRZYJACIEL DOMU, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, WIELOMÓWSTWO, AKWAFORTA, CZTERY ŚCIANY, ŁUCZNIK, EFEKT WPIERANIA, KADŹ, GOES, GAZELA ERYTREJSKA, POWTARZALNOŚĆ, BIAŁCZAN TANINY, KWINTYLIARD, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, GARBARZ, SYRENY, KOPUŁKA, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, ALBUMINIAN TANINY, NUTRIA, ARMANIAK, SORT MUNDUROWY, SOFTBALL, LEGWAN PERUWIAŃSKI, REJESTR KOZACKI, MIZUNA, GRAFIKA FRAKTALNA, GLICYNIA, KOLOGARYTM, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, PIERWORODNY, KWASOTA, CZERWONY ZŁOTY, PŁYTA DVD, AKTYWA TRWAŁE, 2-AMINOETANOL, PRANKSTER, CIĄŻA MNOGA, INNA PARA KALOSZY, STRATEGIA, ELIPSOIDA OBROTOWA, KOMUNIA, POPYT NIEELASTYCZNY, NOCNIK, POROŚLE, MINI-ALBUM, PRZEŚCIERADŁO, DAO, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, KASJA, PIOŁUN, GENDER, KORTYKOSTERYD, CZARCIE NASIENIE, KOLEJ, TRÓJNÓG, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, EWOKACJA, PEŁNA GRUPA LINIOWA, POBIAŁKA, GEST, ONOMASTYKA, PRZEWARSTWIENIE, POTENCJAŁ, KORTYKOSTEROID, CHORÓBKA, MAŁŻORACZEK, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SYNINGIA OKAZAŁA, MAGAZYN, ANTYDATOWANIE, CZĄSTKA ALFA, SOŚNINA, STAJE, WELUR, MIKROFON WĘGLOWY, BEZINTERESOWNOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, MIR DOMOWY, CIAMAJDA, DUMPING, KUPA, ADAGIO, MARKETING INTERNETOWY, GAPOWICZ, KOMBINATORYKA STOSOWANA, PAKIET, ARKUSZ DRUKU, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, ELEKTROMAGNES, CYFOMANDRA, IKONOGRAFIA, KAMEDUŁ, ŻÓŁW CHIŃSKI, PADWA, HOTENTOTKA, STAWARKA, CYNKOGRAFIA, HENDRIX, SUFIKS, ANDANTINO, CHOROBA WRZODOWA, NASTĘPSTWO, MAŁPA WĄSKONOSA, AZT, PRZEDROST, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, GORĄCZKA PONTIAC, ORZESZEK ARACHIDOWY, PŁEĆ, POSTAĆ, FLISAK, NARZĘDZIARNIA, MINESTRONE, DOMINANTA, ORLICZKA KRETEŃSKA, MULTIGAMIA, NERWIZM, MILA WROCŁAWSKA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, WASABI, REFORMISTA, TUJA, POLIGINIA, MECENAS, LOKAJSKI, ANDROPAUZA, WZÓR CIOŁKOWSKIEGO, ELF, MĄTWA, MATELOT, LATARNIA UMARŁYCH, KOMONICA, EKWANT, KĄT ROZWARTY, POSIADACZ SAMOISTNY, DECORUM, AGENCJA, ?PEŁZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.926 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOLEJ O PRZEŚWICIE MNIEJSZYM NIŻ OKREŚLANY JAKO NORMALNY, CZYLI 1435 MM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOLEJ O PRZEŚWICIE MNIEJSZYM NIŻ OKREŚLANY JAKO NORMALNY, CZYLI 1435 MM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLEJ WĄSKOTOROWA kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm (na 16 lit.)
KOLEJKA WĄSKOTOROWA kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLEJ WĄSKOTOROWA
kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm (na 16 lit.).
KOLEJKA WĄSKOTOROWA
kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm (na 18 lit.).

Oprócz KOLEJ O PRZEŚWICIE MNIEJSZYM NIŻ OKREŚLANY JAKO NORMALNY, CZYLI 1435 MM sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - KOLEJ O PRZEŚWICIE MNIEJSZYM NIŻ OKREŚLANY JAKO NORMALNY, CZYLI 1435 MM. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast