ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALLEL WIELOKROTNY to:

allel występujący w więcej niż dwóch postaciach (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.398

TRUSKAWKA, ZWIERCIADŁO, TRÓJKĄT EULEROWSKI, TERAPENA DIAMENTOWA, DZIECIORÓB, ŻÓŁW HEŁMIASTY, ALIGATOR CHIŃSKI, ŚLIWKA, NUMEREK, RAMIENICA ZWYCZAJNA, KONTRAST, TRANSAKCJA WIĄZANA, WĄŻ ŻARŁOCZNY, PASTA, GEKON SZCZEKAJĄCY, KOMBINACJA NORWESKA, DAGOBA, KOTLINA KŁODZKA, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, PODRÓŻ, PĘTLA, PODKOWIEC MAŁY, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, LIBRA, ZAGRODNIK, MULTILATERALIZM, CZASZA LODOWA, RYGIEL, DUPLEKS, ROPUCHA NOSATA, RZEKOTKA WIEWIÓRCZA, PIJAWKA, PORWAK LODOWCOWY, CZARNIACZEK, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, MIKROSKŁADNIK, ABONAMENT, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, SAMOOKALECZENIE, ROZKŁAD PARETO, MAZAK, LOBELINA, WARAN BIAŁOGARDŁY, BIOZA, POLIGAMIA, EKWANT, EPIFITOZA, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, PILCH, DOM PRZYSŁUPOWY, BUSZÓWKA KRESKOWANA, RESORTACJA GENOWA, PRZEPONA, PANGSZURA INDYJSKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, MIODOŻER CZARNOUCHY, STRASZAK KAPSZTADZKI, SANDWICZ, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, KOLORATKA, CHAMEFIT, PIDGIN, SPŁASZCZEK TABASKAŃSKI, PAŁA, ANTYFRAZA, ALBIGENSI, GALAGO ALLENA, ŚWISTAK CZERWONY, KRĄGŁOŚĆ, MAKAK CZUBATY, NOC ASTRONOMICZNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, STEPNIARKA OCZKOWANA, ANTYFONA, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, TYMALONEK RDZAWY, DIERA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, CZEPIAK BRĄZOWY, KACZKA BIAŁOGARDŁA, TRANSPARENT, MIŚ, ZŁOTOUCH ŻÓŁTOSKRZYDŁY, KOROŁAZ BRUNATNY, FILEMON JASNOSZYI, ZŁĄCZNIK, CHASMOZAURY, FILIPIŃSKI, WALEŃ, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, MALONYLOMOCZNIK, DUO, GRZYB JADALNY, RZEKOTKA KRZYŻOWA, AUSTRALORZEKOTKA SREBRNOOKA, MELIKA, POCISK NADKALIBROWY, ŁOŻYSKO, LAS MONSUNOWY, WODNICA RUWENZORSKA, WOOD, AUTOBUS, EPIZOOCJA, DUANT, UKŁAD DOKREWNY, CZAPKA HIPOKRATESA, PLACEK, SAPONINA, TWARDZIEL, ŚNIEŻKA TYBETAŃSKA, MIODACZEK PRĄŻKOWANY, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, STROLLER, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ŻÓŁWIAK WĄSKOGŁOWY, AUTOBUS CZŁONOWY, DOCIEPLENIE, MANIPUŁ, RELIEF WYPUKŁY, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, WARDZANKA, SŁUCHAWKI, ŻÓŁW IRWINA, HEKSAGRAM, ŻABA HISZPAŃSKA, SPRZĘŻNICA, MINIBUS, TANDEM, GRZECHOTNIK WAGLERA, MIECZ SZYBROWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, LORNETA, PRZEKAŹNIK, IRGA POMARSZCZONA, WILCZE STADO, KAPONIERA, DZIWOOK DŁUGOBRODY, PARADOKS GRAWITACYJNY, CZAS PRZESZŁY, BAUDOT, KOD DWÓJKOWY, CHORĄGIEW STRZELCZA, HARMONIA SAMOGŁOSEK, WIEWIÓRKA PRZYLĄDKOWA, WARKOCZ DOBIERANY, WĄTEK, BÓG, NUNCHAKU, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, CERKIEW HUCULSKA, DOPOWIEDZENIE, POKOLENIE, KORALNIK MODROPŁATKOWY, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, BAMBUSOWIEC, DZIWUSZKA PURPUROWA, POZABIBLIJNOŚĆ, TWIERDZENIE MENELAOSA, PTAK MORSKI, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, DWÓJKA PODWÓJNA, PERLICA CZUBATA, KANTAROWCZYK MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WĘZEŁ REFOWY, STEROWANIE WIELOKROTNE, SZAFA, ŻABA ARLEKIN, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, ŻÓŁW ZĄBKOWANY, KRATER BOCZNY, OWCA GRUBOROGA, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, ŚWIT CYWILNY, POTWORA BUCZYNÓWKA, TRASZKA TURECKA, BICZOGON OCZKOWANY, KORAL CZERWONY, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, PUSTKOWIK KRESKOWANY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, ROZTWÓR HIPOTONICZNY, PÓŁKAPONIERA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, FERRYT, MAŁA, SKRZYŻOWANIE, BÓSTWO, LEJ KRASOWY, ŻÓŁW CHIŃSKI, AGAMA CZERWONOGŁOWA, KAPUCYNKA OLIWKOWA, EKSPRES, DYSTYCH, PÓŁROZKROK, SILNIK BLIŹNIACZY, JAŚMINOWIEC, KOŁO SEGNERA, APARAT WROTKOWY, IZOKWANTA, HUCZEK ZIEMNY, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, ŻELE, STRZAŁKA BAŁTYCKA, TEMAT, KLEJ, ŻABA LATAJĄCA MALAJSKA, GATUNEK MIESZANY, HARMONIA, ŻÓŁW KAJMANOWY, CZAKUELA, STAN WZBUDZONY, GWARA TERYTORIALNA, LINIA KOLEJOWA, ŁUŻYCKI, ALGORYTM EUKLIDESA, NIEŁAZ WIELKI, PROBLEM DELIJSKI, PRYZMAT PENTAGONALNY, TAMBOREK, KOBRA, RODZAJ, HARMONIA, KOMÓRKA GLEJOWA, NAKŁADKA, TWARDZIEL, FIŃSKI, KONTRALT, HIPERTONIA, LEŚNIAK, STREETBALL, REGRESJA LODOWCA, ZŁOTOUCH ZMIENNY, PROCHRONIZM, JASZCZURKA KRYMSKA, ŻÓŁW LAMPARCI, USTAWODAWCA ZWYKŁY, TARCZOWIEC RYJĄCY, NOZDRZAKI, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, UKŁAD ZAMKNIĘTY, RAZÓWKA, MITOZA, ANTYCYPACJA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, TAUTOLOGICZNOŚĆ, GORAL ZWYCZAJNY, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, ROPUCHORZEKOTKA ŻYWICZNA, PRZEPAŁ, JON WODOROTLENKOWY, WIĄZANIE WIELOKROTNE, DWUBÓJ, ZĄB, WIERZCHNICA, TRYSKAWKA, AKTYWA TRWAŁE, CHAMEOFIT, INDYJSKI BIZON, DWUMECZ, WIELOGAMIA, KROKODYL NOWOGWINEJSKI, MALINA TEKSZLA, OZDOBNICA WIĘKSZA, TRASZKA KROKODYLOWA, CYKL CARNOTA, PRZYDANKA, MATEMATYKA CZYSTA, KONTAKT, DUET, PTASZNIK ZDOBIONY, DWUSTRONNOŚĆ, TRWOŻNICA WAGLERA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, MOKASYN MEKSYKAŃSKI, ZAWÓD, ZWIĄZEK, GNIOTOWE, KRZAKÓWKA DŁUGODZIOBA, MUŻOCJA, BIREMA, KONDENSACJA, ŻÓŁW STEPOWY, PRĘT STALOWY, PRAWO PRYWATNE, ISKIERNIK, KURCZAK, AGRESJA INSTRUMENTALNA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, CIEPLICA, CURRUS, KROKODYL MORELETA, ?KATEGORIA MUSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALLEL WIELOKROTNY allel występujący w więcej niż dwóch postaciach (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALLEL WIELOKROTNY
allel występujący w więcej niż dwóch postaciach (na 16 lit.).

Oprócz ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x