ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALLEL WIELOKROTNY to:

allel występujący w więcej niż dwóch postaciach (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.398

DIADA, DWUIZBOWOŚĆ, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, ZIEMIA NICZYJA, KANTAROWIEC ŻÓŁTY, NARZĄD ŚWIETLNY, KONDENSATOR, PRĘT, WRÓBEL RUDOGŁOWY, MAŁA INFORMATYKA, IDEAŁ PIERWSZY, KIJ, KING, SALAMANDRA SREBRZYSTA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, TRASZKA ZIELONA, KLASA ŚREDNIA, KOPIA, ELEKTRODYNAMOMETR, GULA, WĄŻ ŻARŁOCZNY, AMEBA, GUFFA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, NOSOROŻEC WĄSKOPYSKI, MOIETA, UKŁAD DOKREWNY, NAGANIACZ, CINEREA, UŁAMEK, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, DEBIUT ZAMKNIĘTY, JARZMO, LEMING OBROŻNY, KARA ŁĄCZNA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, POTENCJAŁ ELEKTRODY, KONTRASZOT, BÓSTWO, SESZELKOWATE, IZOTONIA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, PODWÓJNA HELISA, PRZYŁĄCZE, WĘZEŁ REFOWY, ROGI, SZCZELINA OCZODOŁOWA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, PRAWO PRYWATNE, KONJUPKCJA, KRĄGŁOŚĆ, SKOCZ SKALNY, KRZYŻ, WYDANIE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DYPTYCH, KĄT WKLĘSŁY, KOMETA DŁUGOOKRESOWA, DOMINACJA NIEPEŁNA, PLURALISTA, ZŁOTOUCH SZAROCZELNY, STACJA DUSZPASTERSKA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, ŻABA WODNISTA PŁASKOGŁOWA, BUKIET, TYLDA, KORAL CZERWONY, PRĘT STALOWY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, OSMOZA, POPIÓŁ DYMNICOWY, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, TRASZKA TURECKA, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTO-CZARNY, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, ZŁOTOUCH SZAROGŁOWY, DYPTYK, NIŻ, RELIEF WYPUKŁY, ŻÓŁW CZERWONOUCHY, PROBLEM DELIJSKI, ZAPRZĘG, MIKROSKŁADNIK, SAMORODEK, FRAZA, RZEKOTKA PANCERZOGŁOWA, GRUCZOŁ SUTKOWY, KWINTET SMYCZKOWY, PODATEK GRUNTOWY, AGRAFA, D, DWÓJKA, BARWY NARODOWE, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, AUTOBUS, DIERA, ASTENKA GĘSIÓWKA, KOCZKODAN ASKANIUS, ŻABA SZTYLETOWATA, NOZDRZAKI, STACJA ROBOCZA, POWIERZCHNIA WIELOŚCIENNA, CZAS PRZESZŁY, AMBYSTOMA PLAMISTA, ŻÓŁW EGIPSKI, NOSOROŻEC CZARNY, HUMOR, LEUKOCYT, ROZTWÓR KOLOIDOWY, TARCZOŁUSK SUDAŃSKI, BAT, PSZCZOŁA WSCHODNIOAZJATYCKA, MECZ SPARINGOWY, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, BARASINGA, MECHOWIEC, KANTAROWCZYK DUŻY, EKSPANDER, NIŻ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, BLITZ, RZEKOTKA SZCZEKLIWA, KOROŁAZ CIEMNY, ZBIORKOM, CZEPIAK CZARNY, BIEGUN, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, ORTOBENZOCHINON, SALAMANDRA EGEJSKA, LINIA NABOCZNA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, WIERTŁO KRĘTE, ZAWÓD, POLIMORFIZM, EPOKSYD, FRONT STACJONARNY, HARMONIA SAMOGŁOSEK, OBŁĘD, NEBIWOLOL, TOJAD SMUKŁY, DWUPŁAT, ŚRODKI TRWAŁE, TEST CIS-TRANS, MAGAZYN, TRAKTAT, POPRAWA, ŚLIWKA, NAROŻNICA NOSATA, PRZEKAZIOR, DZIERGACZ KASZTANOWATY, AKT PŁCIOWY, PÓŁBIEG, PRZEWARSTWIENIE, TROLEJBUS, POLIGYNIA, EMULSJA, DERMOKOSMETYK, NOCEK RYBACZEK, BOA DUMERILA, MINIKOSZYKÓWKA, NUNCZAKO, ŻABOZĄB AŁATAUSKI, WIELOETATOWOŚĆ, AKTYWA TRWAŁE, GORAL CHIŃSKI, HIPERTONIA, KULKA, TAMBOREK, SULFAMETOKSAZOL, STRAŻ POŻARNA, DWUŚCIAN, ROZGAŁĘZIACZ, PODATEK ROLNY, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, TRIPANTIUM, INDYJSKI BIZON, PRZECIWOPÓR, POLIOL, DYSTYCH, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, KAJMAN CZARNY, TERAPENA DIAMENTOWA, KARBONADO, SPLOT, DRZEWOŁAZ KARŁOWATY, OFICYNA, NIŻ DEMOGRAFICZNY, ZŁOTOUCH ZMIENNY, LAS MONSUNOWY, KROKODYL NOWOGWINEJSKI, HETMAN, PODZIAŁ, WYRAK SUNDAJSKI, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, BYSTROŚĆ, MULTIGAMIA, PROCHRONIZM, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, BŁĘKIT INDYGOWY, NOCEK BRANDTA, DYSTYCH, EKWANT, CHELAT, TUMAN, REDOWA, PRZEDSIONEK, ISKIERNIK, KOSTKA, DWÓJNÓG, ROPUCHA AMERYKAŃSKA, ZAPAŚNICTWO, TYMALONEK OLIWKOWY, SYNERGIZM, CHŁOPEK ROZTROPEK, BIREMA, WIELOZADANIOWOŚĆ, GRZECHOTKA, ZŁĄCZENIE, ŚWISTAK CZERWONY, PRZEKSZTAŁCENIE UNITARNE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, POLIGINIA, NIEBOSKIE STWORZENIE, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, TEMAT, GORĄCE ŹRÓDŁO, MYSZ MAŁOOKA, DZIWOOK DŁUGOBRODY, PSZCZOŁA CHIŃSKA, ROZTWÓR STAŁY, PŁATNIK NETTO, MIESZALNOŚĆ, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, GWARA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, POZŁOTKA, SAMOOKALECZENIE, ŻABA MOCZAROWA, EUKALIPTUSOWIEC, NOCEK OSTROUSZNY, BARWNOŚĆ, JASZCZURKA PIERŚCIENIOWATA KALIFORNIJSKA, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, RZEKOTKA WYLĘGARKA, CHMURA NISKA, FESTON, OTWARTOŚĆ, SKRĘT, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, SKRZYDEŁKO, PĘTLICA, BUSZÓWKA ŚNIADA, SUWNICA BRAMOWA, NAZWA OGÓLNA, AMBYSTOMA ZNAD PACYFIKU, PODRYWKA, TRANSGRESJA, JELEŃ DAVIDA, KRYTERIUM ULICZNE, TYMPANON, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, CHRONOMETR, POMALOWANE, WOMBAT, ŻYWOTNIK, IMPLIKACJA MATERIALNA, DEKREMENT TŁUMIENIA, BIOPOLIMER, ANOLIS WODNY, WIDZENIE CENTRALNE, MIODOWNIK DUŻY, WAGA SZALKOWA, TANDEM, FALA, SZACHY SZYBKIE, SZACHY BŁYSKAWICZNE, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, DOMINANTA, SZPECIELE, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, WALIZA, GAUR, LINIA BOCZNA, FLESZ, LORI KALABARSKI, OWADY BEZSKRZYDŁE, BUSZÓWKA UBOGA, PUSTKOWIK SKALNY, NIEDŹWIEDŹ MORSKI, SPÓŁKA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, CZWÓRA, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, GRUPA, ?STAN WZBUDZONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALLEL WIELOKROTNY allel występujący w więcej niż dwóch postaciach (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALLEL WIELOKROTNY
allel występujący w więcej niż dwóch postaciach (na 16 lit.).

Oprócz ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - ALLEL WYSTĘPUJĄCY W WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POSTACIACH. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast