Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA SYSTEMU OPERACYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCA MU RÓWNOCZESNE WYKONYWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PROCESU; ZWYKLE ZA POPRAWNĄ REALIZACJĘ WIELOZADANIOWOŚCI ODPOWIEDZIALNE JEST JĄDRO SYSTEMU OPERACYJNEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOZADANIOWOŚĆ to:

cecha systemu operacyjnego umożliwiająca mu równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu; zwykle za poprawną realizację wielozadaniowości odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELOZADANIOWOŚĆ

WIELOZADANIOWOŚĆ to:

sposób organizacji pracy polegający na konieczności wykonywania wielu zadań w jednym czasie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA SYSTEMU OPERACYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCA MU RÓWNOCZESNE WYKONYWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PROCESU; ZWYKLE ZA POPRAWNĄ REALIZACJĘ WIELOZADANIOWOŚCI ODPOWIEDZIALNE JEST JĄDRO SYSTEMU OPERACYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.784

KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, RYGIEL, WĘZEŁ, ZESTAWIENIE, PROCHRONIZM, DELFIN DŁUGONOSY, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, JEDNOSTKA INFORMACJI, TRANSKRYPCJA, ZACHYLNIK, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ROZTROPEK, MISIACZEK, CIEMNOTA, CIS POŚREDNI, LICENCJA, PRUSACZKA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, SOLO, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KORZEŃ, NEGACYJNOŚĆ, RIBAT, SYFEK, IDEALNOŚĆ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, TRUFLA, BITA ŚMIETANA, WIELORASOWOŚĆ, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, CHICHOT, CHUTLIWOŚĆ, GOŁODUPIEC, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, FORK BOMBA, NIUNIA, FISTUŁA, DOKTOREK, NOWY, NIZINNOŚĆ, HERMAFRODYTYZM, DZIEŃ DZISIEJSZY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, UŁAWICENIE, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KAFEJKARZ, BEZSENSOWNOŚĆ, RĘKAWEK, KLAWISZ FUNKCYJNY, CIURKADEŁKO, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, KONCENTRAK, UNISTOR, KREATYZM, BYLICA POSPOLITA, STRONNOŚĆ, SMUSZKA, GRA LOSOWA, POGODNOŚĆ, MISIO, KATOLICKOŚĆ, RYJEK, OBOWIĄZEK WIZOWY, MOŻNOŚĆ, PALTO, LODOWIEC ALPEJSKI, BAJCA, NORTRYPTYLINA, BROWARNIA, PILOT, CHABETA, POŁĄCZENIE, MIEJSKOŚĆ, ŁYSA PAŁA, PRYMITYWIZM, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, GRAF DOSKONAŁY, POUFNOŚĆ, TOR, STANOWCZOŚĆ, PŁONNOŚĆ, BARANIA GŁOWA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, LEP, WĘZEŁ, EJEKTOR, POLITYKA DYSKONTOWA, USZCZYPLIWOŚĆ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, IMPERATIWUS, ZNANOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, DROGA, TENDENCYJNOŚĆ, PÓŁGOLF, OKTAWKA, OGNIWO SREBROWE, RAGOUT, REFLUKS, NIESZLACHETNOŚĆ, ŚLAD, CYNOBROWOŚĆ, BURŻUJSTWO, HYDROŻEL, ECHIDNA OGNIWOWA, CHMIELOGRAB, PASKUDZTWO, WYGASZACZ, KOZŁOWIEC, KULKA, BERNE, PRZEWRÓT PAŁACOWY, CHODZĄCY SZKIELET, TRACICIEL, PRYWACIARZ, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, OKNO KROSNOWE, MEANDER, CETIOZAUR, WYBRANIEC, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, ARSENEK, NIEUNIKNIONOŚĆ, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, OPOKA, MROK, SZAFOT, GMT, OSAD, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, WYCZERPYWALNOŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, ENUMERACJA, PROTEGOWANY, CECHA CZYNNOŚCI, KRYTERIUM ULICZNE, ŚWIATŁO DZIENNE, DZBANEK, PRZECIWIEŃSTWO, TRZECIA CZĘŚĆ, GICZ, UNDEAD, TRAWERS, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, SŁUSZNOŚĆ, SZYBKOWAR, PLACEK AMERYKAŃSKI, BRUTALNOŚĆ, BABKA, SZEŚCIAN, TAMILSKI, WARSTWA JASNA, LODOWIEC GÓRSKI, WŁAŚCIWOŚĆ, DELIKATESOWOŚĆ, PODGRZEWACZ, WYZIEWY, MECH JAWAJSKI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PODSTAWA POTĘGI, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ŻART, KAPISZON, PIERDOŁA SASKA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, KNIT, DYSKRECJA, MAKI ZŁOTY, MOŻDŻEŃ, TYMOLEPTYK, TWIERDZENIE WILSONA, SZLACHCIĄTKO, PŁETWOJASZCZURY, FOLGA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, GAŚNICA PIANOWA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, LALKA, WALOR, WIDZIMISIĘ, SZPRYCA, BENZYNA CIĘŻKA, WOLITYWNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KOLEJ, OBUNOGI, POJEDYNCZOŚĆ, KONWIKCJA, BEZDENNOŚĆ, CZĄSTKOWOŚĆ, ABSTRAKCJA, KARP KRÓLEWSKI, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, OPALIT, CHMURNOŚĆ, KLASA ŚREDNIA, KALKA KREŚLARSKA, HEREZJA, CZĄSTECZKA, OMIEG GÓRSKI, PROLOG, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, EKSTREM, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, AKCENT, ASTRALNOŚĆ, POZYTON, ILOCZYN WEKTOROWY, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, CHORAŁ, KURZAJKA, SAMOUPROWADZENIE, PRAWO PUBLICZNE, UNIKATOWOŚĆ, PROCES NIEODWRACALNY, PILCH, PRZYTOMNOŚĆ, PROMOCJA, PRZERAŹLIWOŚĆ, POLICJA SĄDOWA, EKONOMICZNOŚĆ, MANDALA, ZASTAW REJESTROWY, POWIEŚĆ MIŁOSNA, NEURON LUSTRZANY, FONDUE, AGRESJA INSTRUMENTALNA, TEKODONTY, BIDŁO, NIEWZRUSZALNOŚĆ, KORONA CIERNIOWA, IZOTROPOWOŚĆ, KOŁO JEZDNE, DOKŁADNOŚĆ, OLBRZYM, RADYKALNOŚĆ, SPORT EKSTREMALNY, AEROZOL, POPULACJA MENDLOWSKA, OBIEGNIK, CZAPKA GARNIZONOWA, STONOGA MUROWA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PRACOHOLIK, GŁĘBOKOŚĆ, CHORDOFON, MIODNOŚĆ, KLASTER, BATERIA, DRAPIEŻNOŚĆ, ZERO ABSOLUTNE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, MAKARON, CZTEROKROTNOŚĆ, NIEWINNOŚĆ, KRET, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, OGIER, AWANGARDA, NIEZDARNOŚĆ, RUCHOMOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, OWCA WIELOROGA, BYLEJAKOŚĆ, NARKOTYK TWARDY, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ZAMSZ, ASOCJALNOŚĆ, KOKON, TKANKA MIĘKKA, WYJADACZ, NAZWA RZETELNA, KROWIENIEC, PSIARKA, ROMANSIDŁO, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, SZALOTKA, ROŚLINY NACZYNIOWE, ZAPALENIEC, NIELUDZKOŚĆ, ŁYKOWATOŚĆ, TWARDA SPACJA, POMYSŁOWOŚĆ, SPREJ, ABRAKADABRA, CZAPKA SPORTOWA, BĄBEL, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, DZIKA KARTA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, NACHALNOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, MIERZYN, BIEGUN ANIMALNY, DYWERGENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.784 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha systemu operacyjnego umożliwiająca mu równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu; zwykle za poprawną realizację wielozadaniowości odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA SYSTEMU OPERACYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCA MU RÓWNOCZESNE WYKONYWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PROCESU; ZWYKLE ZA POPRAWNĄ REALIZACJĘ WIELOZADANIOWOŚCI ODPOWIEDZIALNE JEST JĄDRO SYSTEMU OPERACYJNEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wielozadaniowość, cecha systemu operacyjnego umożliwiająca mu równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu; zwykle za poprawną realizację wielozadaniowości odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOZADANIOWOŚĆ
cecha systemu operacyjnego umożliwiająca mu równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu; zwykle za poprawną realizację wielozadaniowości odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x