KTOŚ SZKARADNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ SZKARADNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKARADA to:

ktoś szkaradny, bardzo nieładny lub coś szkaradnego, bardzo nieładnego; ktoś lub coś, co ma jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKARADA

SZKARADA to:

ogromna brzydota, fakt, że ktoś jest szkaradny lub coś jest szkaradne (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ SZKARADNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ SZKARADNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.601

BOOGIE-WOOGIE, STAWKA, AGATA, DAEWOO, ORBITA, LEJ, TWORZYWO, GLORIETA, PIEROGI, BAREŻ, WAŁ, POLIGLOTA, OBIÓR, KOMPETENTNOŚĆ, DIABLOTKA, LEKKOZBROJNY, OŚWIECICIEL, KUCHCIK, ALLOMETRIA, SPRAWNOŚĆ, JEDNOSTKA METRYCZNA, NASTAWA, SZKARADNIK, NAWÓZ SZTUCZNY, HANDEL ZAGRANICZNY, EKRAN, NAROŻNIK, ODCHYŁKA, OPARZENIE, PROMIENNIK, ŚWINIARKA, APSYDA, WASABI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, GRECKOŚĆ, PAT LEGISLACYJNY, BRZEG, DRABIK DRZEWKOWATY, POSAG, NIEOBOJĘTNOŚĆ, IZBA, STOPNIOWALNOŚĆ, PUBLIKATOR, KOLCZAK CZARNY, PALINGENEZA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, MIESZARKA, ANNA, FAKT, SKRAJNIK DZIOBOWY, STANOWISKO, KRÓL ZWIERZĄT, ZAMIENNIK, FRAMUGA, SECIK, PROCES KANONIZACYJNY, LEVEL, BOA CZARNOBRZUCHY, OCHRONA INDYWIDUALNA, KAPLICA LORETAŃSKA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PALIWO KOPALNE, KUC CONNEMARA, CHCIWSTWO, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, INSTYTUCJONALNOŚĆ, PLUGASTWO, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, GNÓJ, RÓWNINA SANDROWA, ZARAZA, TONACJA, MISTRZ, NISKOROSŁOŚĆ, OSKÓREK, SRAKA, PRZEKAZIOR, BULWARÓWKA, UKŁAD WIELOKROTNY, BOCZNICA KOLEJOWA, MIESZEK, LATRY, KOŁO PODBIEGUNOWE, PROMOCJA, TOBOŁKI, DZIEŃ OTWARTY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, SYPIALKA, CLOWN, SŁOBODA, BRYFOK, MIEDZIONIKIEL, SZYLD, WĄSONÓG, WYROSTEK BARKOWY, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, TAJNOŚĆ, ŻABOT, WATOLINA, BASKINA, SEPTET, MARYJNOŚĆ, PTASZEK, PŁACA ZASADNICZA, EKOLOGISTYKA, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, STYLING, REGUŁA, HUBA, AGATA, GNUŚNOŚĆ, WYJĄTEK, WYSMUKŁOŚĆ, KONTUR, MIZUNA, ALFABET MORSE'A, BALET, OGRANICZENIE, OBIEKTYW, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, ŚRODEK SPOŻYWCZY, ABANDON, WENTYL, SKALISKO, JADALNOŚĆ, ŚWIADEK KORONNY, DŁUGOGŁOWIE, PRZECZYSTOŚĆ, CIOS, DEPTAK, ZAPROSZENIE, METALICZNOŚĆ, SZUM, STACJA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, ŚLĄSKI, GENERAŁ, ZASYP, FILM KATASTROFICZNY, HEADHUNTER, MAŁOSTKOWOŚĆ, GRUSZKA BOKSERSKA, CIELICZKA, SYMPATYCZNOŚĆ, CIĄG, RINFORZANDO, PODPARCIE, UKŁAD CAŁKUJĄCY, BURKA, SPROŚNOŚĆ, PIERÓG KARELSKI, DWUKOLOROWOŚĆ, MIKSER, DEASEMBLER, JEDNORAZOWOŚĆ, TALERZ, PIERŚCIEŃ, AGENT, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, BIBUŁA, CZEK IMIENNY, CIS POSPOLITY, HARTOWNOŚĆ, POWIEŚĆ S-F, DESTRUKCYJNOŚĆ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, EPIZOOCJA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, OSTROŚĆ, KARIN, DZIANINA, PRZYLEPKA, ŻAGIEL REJOWY, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ARGENTYŃSKOŚĆ, ZJAWISKO, PEDAGOG, ALLEGROWICZKA, HANDEL NARĘCZNY, WIRUSY, RÓŻA SKALNA, SYLWETA, KEFIR, FAŁD, ŁZAWICA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, GBUROWATOŚĆ, CONIUNCTIVUS, ORGANDYNA, SZKANDELA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, SUCHORYT, REALIZM, PRZEJRZYSTKA, KULT JEDNOSTKI, ŁĄCZYNA, CERATA, GŁĄB KAPUŚCIANY, BELKOWANIE, SYNAPIZM, LAMPERIA, NOTOWANIA, TAŚMA, EGOCENTRYZM, DOMEK LORETAŃSKI, TURGOR, KAMGARN, ŁOPATA, POPITA, KRUSZYNA, BALAST, KOŁO RATUNKOWE, PODWOIK, MATUZALEM, GOLONKA, PROCES ODWRACALNY, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, POWOLNOŚĆ, SZTRANDOWANIE, RING, BŁYSKOTLIWOŚĆ, BUGAJ, NAŁÓG, KABINA, SKUPIENIE, BABULINKA, KURANT, DRASTYCZNOŚĆ, BALDACH, WRZÓD NA DUPIE, PRZEZORNOŚĆ, WOKALIZA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, CHORWACKOŚĆ, JEZIORO PODLODOWCOWE, KOZAK, KIJEK, KATAPLAZM, KSIĘŻULEK, KRWAWNIK, LIMETA, TRIADA, KRAJ, PRZYLEPNOŚĆ, ZAPARZACZ, ĆWICZENIA, TRIO, POSTAWA, KOMORA WULKANICZNA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, CYKL WEGETACYJNY, NIEZRĘCZNOŚĆ, KARTA, MIĘSOŻERCA, KARAWANA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ZAWIŁOŚĆ, PLAFON, PASAŻ, CZAJ, DELEGOWANY, ELFKA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, INTENSYWNOŚĆ, BUTNOŚĆ, PRZYNIESIENIE, SUKCESJA, PIEPRZ CZERWONY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, RZEKOTKA DRZEWNA, ZEROWOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OUTSIDER, NIEGODZIWOŚĆ, ROBOTA, KSIĄŻKOWOŚĆ, NIEDOWIERZANIE, CAKLE, WOTUM, TYMOTKA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, BUJOWISKO, BUROŚĆ, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, RELIKT, NIEDOPUSZCZENIE, WŁAŚCIWOŚĆ, KAPITUŁA, PIEPRZ RÓŻOWY, DWUDZIESTY PIĄTY, MASCARPONE, WIERZBÓWKA KIPRZYCA, NIESZABLONOWOŚĆ, ZAKŁAD PRACY, ?TECHNIKA OPERACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.601 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ SZKARADNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ SZKARADNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ SZKARADNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ SZKARADNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKARADA ktoś szkaradny, bardzo nieładny lub coś szkaradnego, bardzo nieładnego; ktoś lub coś, co ma jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKARADA
ktoś szkaradny, bardzo nieładny lub coś szkaradnego, bardzo nieładnego; ktoś lub coś, co ma jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 8 lit.).

Oprócz KTOŚ SZKARADNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ SZKARADNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - KTOŚ SZKARADNY, BARDZO NIEŁADNY LUB COŚ SZKARADNEGO, BARDZO NIEŁADNEGO; KTOŚ LUB COŚ, CO MA JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x