TO, ŻE KTOŚ JEST PRYMITYWNY, PROSTACKI, CECHA KOGOŚ PRYMITYWNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYMITYWIZM to:

to, że ktoś jest prymitywny, prostacki, cecha kogoś prymitywnego (na 11 lit.)PRYMITYWNOŚĆ to:

to, że ktoś jest prymitywny, prostacki; cecha kogoś prymitywnego (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRYMITYWIZM

PRYMITYWIZM to:

to, że ktoś jest prymitywny, prostacki, cecha kogoś prymitywnego (na 11 lit.)PRYMITYWIZM to:

spontaniczna, instynktowna twórczość, której cechami są uproszczenia, deformacja i stylizowanie, skłonność do skrajnego realizmu (na 11 lit.)PRYMITYWIZM to:

cecha sztuki prymitywnej (na 11 lit.)PRYMITYWIZM to:

kierunek w muzyce współczesnej, którego cechą charakterystyczną jest słabo rozbudowana linia melodyczna lub jej całkowity brak (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ JEST PRYMITYWNY, PROSTACKI, CECHA KOGOŚ PRYMITYWNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.559

JADOWITOŚĆ, POLICJA SĄDOWA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, NIERÓBKA CZARNIAWA, ASTRALNOŚĆ, PRODUKCJA, SZCZUPŁOŚĆ, DIDGERIDOO, PROTEKTORAT, FILM AUTORSKI, ZBIOREK, RELATYWIZM MORALNY, TRIAL ROWEROWY, ANALITYCZNOŚĆ, ALTANNIK LŚNIĄCY, DYSCYPLINA SPORTOWA, NIEWYRAŹNOŚĆ, DOSTATEK, MODUŁ SERWISOWY, GÓRALKI, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, PROFESKA, NAPASTNIK, WŁADCZOŚĆ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, GMT, BIEDAK, LEKTURA, OKARYNA, SĄD I INSTANCJI, TEKTONIKA, CIAŁO, PÓŁSFERA, STRETCH, WEKTOR ZACZEPIONY, KLOWN, PRZEWÓD SĄDOWY, GAŁĘZIAK ZBITY, PTOZA WRODZONA, KŁĘBCZAK, FRAMUGA, OBELGA, OPASANIE, TAJEMNICZOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, STRAŻNIK ŁOWIECKI, NAKTUZ, ARYTMETYKA BINARNA, EKOSFERA, WIELOETATOWOŚĆ, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, AGRESYWNOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, POWAGA, KARMA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, RODZINA KATYŃSKA, SUCHY TYNK, WAPITI, SIATKÓWKA PLAŻOWA, NONA, BIEDOTA, NASIĄKLIWOŚĆ, NABIERACZ, CEL, PRANERCZE, WIRUS WŚCIEKLIZNY, INTELIGENCKOŚĆ, FELERNOŚĆ, WSTĘŻNICE, DOPŁATA OBSZAROWA, WOLNA AMERYKANKA, ÓSEMKA, POSTAWA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, TRANSPARENCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, GRUCZOŁ MLEKOWY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, WICELIDER, JEDNOŻEŃSTWO, DUALNOŚĆ, JĘZYK MANX, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, PAKU CZARNOPŁETWY, ZLEWKA, URODNOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, ANTURAŻ, ALBAŃSKOŚĆ, PLEBEJUSZ, KUC DARTMOOR, NIĆ KODUJĄCA, OTWARTOŚĆ, SIEDLISKO, PRZEDSTAWICIEL, FARMAKOEKONOMIKA, OUTSIDER, NIESZLACHETNOŚĆ, SKIEROWANIE, ŁAŃCUSZEK, ZŁOTE RUNO, USTRÓJ RODOWY, ZDZIERUS, TEMAT, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, GRZYB ZŁOTAWY, NADZÓR BANKOWY, WORECZKOWY, FLAWONOID, PARSZYWOŚĆ, METODA DELFICKA, RAGLAN, KOPROSTANOL, PISCHINGER, IDEALIZM OBIEKTYWNY, NIEPOBOŻNOŚĆ, SILNIK KWADRATOWY, WOLNA SOBOTA, GARDZIEL, UKŁAD DARLINGTONA, SZKODNIK, UŁAMEK PROSTY, FARBOWANY LIS, FAJERWERKI, PRZEGLĄD, DROGOMISTRZ, PORZĄDNIŚ, TOALETA, DESZCZ, POWIEŚĆ MIŁOSNA, ENAMINA, GRUPA ALGEBRAICZNA, ZWYCZAJOWOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, EWANGELIZATOR, ZABYTKOWOŚĆ, ROSYJSKOŚĆ, STEP, DEPRESYJNOŚĆ, TRZECIA CZĘŚĆ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, KOLCZASTOŚĆ, NIEUNIKNIONOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, ZAPCHANIE DZIURY, OZDOBNIK, CHUDOPACHOŁEK, SERCE, SEKATURA, CHROPAWOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, PODZIELNOŚĆ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, NUMER, PIERZASTOŚĆ, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, BEZINWAZYJNOŚĆ, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, FIRMÓWKA, NOSICIEL, TELEWIZJA REPERTUAROWA, GWAJAKOWIEC, BIOGRAFIZM, OŚWIECONOŚĆ, BRUDNA BOMBA, NIEUSTANNOŚĆ, BAJER, ŚWIATŁO DZIENNE, GENIUSZ, SPOTKANIE WARSZTATOWE, CHAŁUPINA, OKRES NOWORODKOWY, POWIETRZNIA, MÓZG, PODSTĘPNOŚĆ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, RYBA, REKOMENDACJA, GRUPA IMIENNA, MIĘSISTOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KATEGORIA FLEKSYJNA, MILANEZ, WYZNANIOWOŚĆ, KARON, SKŁADNOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, CZEDAR, KOŁPACZEK, SZPETOTA, SCENICZNOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, NEUROTYK, CZARODZIEJ, SPRAWA, BIEGUN ANIMALNY, FANTAZJA, SPRAWNOŚĆ, KOŚĆ MIEDNICZNA, WANIENKA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, PRZEGRODA, ANALITYKA MEDYCZNA, DIONIZYJSKOŚĆ, PARANOJA, UŻĄDLENIE, JUNAK, KOMPETYCJA, WYSŁANNIK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DUPOLIZ, SPÓŁDZIELCA, FRIK, OPIEKUŃCZOŚĆ, CHŁOSTA, DRZEWO KOSMICZNE, MODEL HERBRANDA, WSZECHMOCNOŚĆ, SP. Z O.O, KONIUNKTYWNOŚĆ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, KUOKA, OSTATNI KRZYK MODY, POJEDYNKA, PLAZMA, SKOK, RULETKA, WRZASKLIWOŚĆ, NIEWYGODA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, KLAUZULA DUALNA, PRAKTYCZNOŚĆ, ZESZYT W LINIE, BAWOLEC, CWANOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, WZMACNIACZ, GADACZ, ŚWINIA, PRACA, MORALNOŚĆ, WICEHRABIA, PROSTACZOŚĆ, KREATYZM, NIESYMETRYCZNOŚĆ, GRUBOŚĆ, NUTRIA, NAGANIACZ, WYRAZ PODSTAWOWY, IDEAŁ PIERWSZY, GLOBALNOŚĆ, DRAMAT GANGSTERSKI, GAMBIR, MŁODZIAK, OBSZAR, PARTIA, SYNDROM WILKOŁAKA, PORZĄDNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, BIOGEN, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, OBOZOWISKO, ANTENA ŚRUBOWA, ZASADA, PRZEKAZ, CHOJRACTWO, AUTOTEMATYZM, OMIEG SERCOWATY, SPRAWA, POROŚL, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, STOJAK, LENIUSZEK, OPIEKUŃCZOŚĆ, ZAWÓD, CZEPOTA GAMBIR, NIJAKOŚĆ, , OKO, NEGATYW, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, REKOMENDACJA, POSTNIK, UPARTOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, TEMPERATURA ABSOLUTNA, NISKOŚĆ, KERMESYT, DZIELNA, ?DIABELSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ JEST PRYMITYWNY, PROSTACKI, CECHA KOGOŚ PRYMITYWNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ JEST PRYMITYWNY, PROSTACKI, CECHA KOGOŚ PRYMITYWNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRYMITYWIZM to, że ktoś jest prymitywny, prostacki, cecha kogoś prymitywnego (na 11 lit.)
PRYMITYWNOŚĆ to, że ktoś jest prymitywny, prostacki; cecha kogoś prymitywnego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYMITYWIZM
to, że ktoś jest prymitywny, prostacki, cecha kogoś prymitywnego (na 11 lit.).
PRYMITYWNOŚĆ
to, że ktoś jest prymitywny, prostacki; cecha kogoś prymitywnego (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ JEST PRYMITYWNY, PROSTACKI, CECHA KOGOŚ PRYMITYWNEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ JEST PRYMITYWNY, PROSTACKI, CECHA KOGOŚ PRYMITYWNEGO. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast