GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOSKA PREPALATALNA to:

głoska, która jest wymawiana w wyniku zbliżenia języka do przedniej części podniebienia twardego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.983

AEROFON, SILNIK PRZELOTOWY, ANTYCHOLINERGIK, DEPOZYCJA, BI, INZA, BRAMKARKA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, KLONOWATE, ZAMRÓZ, ALTANNIK ARCHBOLDA, NAFTOWNICTWO, ORZESZEK ZIEMNY, PRZESTRZELINA, SKAŁA PIERWOTNA, ŁAŃCUSZEK, AGATIS, ANADYRSKA, AUTONOMIZM, REFLEKTOR, BLACK METAL, DELFIN PÓŁNOCNY, STYLISTA, GARBATY ANIOŁ, CIAŁO SZTYWNE, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, SOPLICA, METEORYT HED, MODERATOR, WYŚMIENITOŚĆ, WIELORASOWOŚĆ, JARZĄB GRECKI, TOPOLA CZARNA, POMPA TŁOKOWA, DOWCIPNOŚĆ, WIELKA BAHAMA, BRZEMIĘ, CYPRYS ARIZOŃSKI, SZARA MYSZKA, PODWIECZÓR, BIBUŁA, BLASZKA, PRZECIĘTNIACTWO, GRUBOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE, SKAŁA WULKANICZNA, TWIERDZENIE KRULLA, PRZEWLEKŁOŚĆ, WSTAWKA, ASNYK, KAMELEON, CYWIL, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, MODRASZEK ADONIS, STAŁA MICHAELISA, INERCJALNOŚĆ, IMPULS, WIETRZENIE FIZYCZNE, MANDARYŃSKI, SPIERDOLINA, NORIKER, MINIVAN, PRZEKŁADANIEC, OPIESZAŁOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, EUTEKTYK, SPUST, WÓŁ ROBOCZY, PUDOŻ, ROPNICA, IŻEWSK, GOLKIPERKA, PIASECZNICA, JEDNA CZWARTA, POSŁUCH, KLAPECZKA, DROGA LOKALNA, NIEUSTANNOŚĆ, PHISHER, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, UZALEŻNIONY, PORZĄDEK, DACH MANSARDOWY, SUCHY TYNK, URAZ, KWAŚNOŚĆ, WEDGE, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, POŁOWA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, MORAWY, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, JUNTA, TRZYNASTKA, GORĄCZKA, KISZKA, TŁUMACZKA, WYMIENIACZ, DYWETYNA, MALAJALAM, ŚLEPY STRZAŁ, CHIŃSKOŚĆ, BYLEJAKOŚĆ, KARMIN, ZACHODNI GORYL NIZINNY, SOTELO, BOCZEK, MECHANIZM, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ŁASKAWCA, KURATELA, MIĘKKOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, KOSTKA, MALAKKA, PROLEK, ŁACINNICZKA, CHWALCA, PEWNOŚĆ, PRAWO PUBLICZNE, BECZKA Z PROCHEM, ŁYKOWATOŚĆ, STRZELCZYNI, TARCZA, SAMOGŁOSKA CZYSTA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, ŚMIERDZIEL, PRZEWROTNIK, DETEKTORYSTKA, HUBA WIERZBOWA, PROFESKA, MAKAK MAGOT, SZYKANA, PREFEKTURA MIEJSKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, RETORYCZNOŚĆ, STOPKA, KRZEW RYCYNOWY, POLSKI, NAPINACZ, ROBER, REKLAMANT, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, TAUTOCHRONA, PIĘĆSETKA, WŁOSKOŚĆ, DŁUGOSZPAROWATE, PAPROCANY, PARSZYWA OWCA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, TICHWIN, MINERAŁ, GUBACHA, UZDROWICIEL, PIGUŁKA GWAŁTU, SEGREGACJA RASOWA, ELEGANCIK, ROZTWÓR STAŁY, STRETCH, PRINSEPIA CHIŃSKA, SIŁA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MISIAK, TYTANOZAUR, CIAPOWATOŚĆ, DEMONSTRACJA, ABSOLUTYZM, PLEBEJUSZ, KOMORNICA, LOGARYTM NATURALNY, GARDA, SKUTOZAUR, TRÓJKĄT EULEROWSKI, POLITYKA DYSKONTOWA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, RZECZOWNIK, KUOKA, ALABAMA, KARMA, ANTYLIBERALIZM, CHMIELOGRAB, MIĘSO RYBY, SPRAWNOŚĆ, RAGLAN, WYRAZ POCHODNY, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, TRZYDZIESTKA, NAZWA RZETELNA, PUNICKI, SUBSKRYBENT, KONWERGENCJA, POWÓD, DWUSTRONNOŚĆ, JURGA, NORYLSK, POTRZEBUJĄCA, GAŁĘZIAK ZBITY, INWESTYCJA, PASZTETÓWA, LOGIKA FILOZOFICZNA, WYSPA WULKANICZNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, WIRTUOZOSTWO, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, LOMUSTYNA, SEWEL, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, BABA, MODELOWOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, MATERIA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, KONTRMANIFESTACJA, POLITYKA MIESZKANIOWA, LICZBA KWADRATOWA, GRADIENT, NIESTABILNOŚĆ, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, CZASOWNIK NIEDOKONANY, ARKADIA, RZECZ WNIESIONA, ŚLAD, LINA PORĘCZOWA, MEDIATEKA, TELEWIZJA, ZDROWAŚKA, KOMA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, RENTA RÓŻNICZKOWA, BLISTR, ATMORADIOGRAF, ŁOPATKA, TRACHEOTOMIA, OSADY ŚCIEKOWE, LAMPA OBRAZOWA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, BIBLIOTEKA SEJMOWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ORIJA, OPERATOR, RESTAURATOR, BRUTALNOŚĆ, UMOWA SPONSORSKA, WINIARZ, WIDZIMISIĘ, TUTORIAL, PODRZEŃ, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, CIELENIE LODOWCA, ŁAPACZ, ELASTIL, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, FOLKSDOJCZ, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, SABOT, MECHANIZM JARZMOWY, GRADUACJA, PRĄD JEDNOFAZOWY, CEKOTROFIA, WIECZNE PIÓRO, JEZIORO OSUWISKOWE, INTA, MORRIS, PLEŚNIAK, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, PŁYN ETYLOWY, SZTAFAŻ, SAMORZĄDNOŚĆ, JEDYNOWŁADCA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, KING, ŻART, ROGATNIK, OLIWA, NOŚNIK NARZĘDZI, SAMOREALIZACJA, SNOBISTYCZNOŚĆ, ZŁOŻE, PIESZCZOSZEK, WELON, PATRON, EKSPRES PRZELEWOWY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PLATFUS, MAJĄTEK RUCHOMY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, GRZYB STROJNY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, CIAŁO, PORÓWNYWARKA, NEUSTON, PSOTA, GŁOSKA EKSPIRACYJNA, ?DASZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOSKA PREPALATALNA głoska, która jest wymawiana w wyniku zbliżenia języka do przedniej części podniebienia twardego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOSKA PREPALATALNA
głoska, która jest wymawiana w wyniku zbliżenia języka do przedniej części podniebienia twardego (na 18 lit.).

Oprócz GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast