GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOSKA PREPALATALNA to:

głoska, która jest wymawiana w wyniku zbliżenia języka do przedniej części podniebienia twardego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.983

KOIMEK BEZŁODYGOWY, POLICHLOROPREN, GUMA BALONOWA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, KWINTESENCJA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, VIP, KINAZA BIAŁKOWA, WOŁYNIANKA, ŁOTEWSKI, DRZEWO ROZPINAJĄCE, GŁOSKA EKSPIRACYJNA, BIODROWA, MEKSYK, SZOSZOŃSKI, KMIOTEK, ASPAZJA, DŻUNGLA, OCZY SZEROKO OTWARTE, REKIN, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, OKAYA, UROSTOMIA, PODLIZUCH, PINGWIN KRÓLEWSKI, PARPOSZ, INSPEKTOR SZKOLNY, MAJOWY KIEROWCA, JĄDRO, ZBÓJNIK, LAMNOWATE, ROGAL, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ZAWAŁ BLADY, BENEFIS, CHORY NA GŁOWĘ, POKAZ, MALFORMACJA MACICY, PRACOHOLIK, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, KORUPCJOGENNOŚĆ, TYSIĘCZNA, KREATYZM, PTASZĄTKO, ASTER NOWOBELGIJSKI, RĘCZNE STEROWANIE, NICPOŃ, ŻYWICIELKA, RACHUNEK BANKOWY, WONNOŚĆ, NIDERLANDZKI, MIARODAJNOŚĆ, SYSTEM PRZYPOROWY, WSPINACZKA SPORTOWA, LICZBA CHROMATYCZNA, INWESTOR, POSTULATYWNOŚĆ, TYKA, HURYSKA, SEGMENTACJA, PIT, CZYSTKA ETNICZNA, MASZT ANTENOWY, BALOWICZ, KARAKAŁPACJA, ODJEMNIK, ODPRAWA POŚMIERTNA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, MODRASZEK IKAR, KLON, ZGNIŁOŚĆ, PELHAM, ROZSADNIK, POLE, KOMPANIA WARTOWNICZA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, REGRESJA LOGISTYCZNA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, MOTYLOWCOWATE, POLEMICZNOŚĆ, BIEDACZKA, TRYNITARIANIZM, INDYKAN, WIELOPŁETWIEC, PRZYBŁĘDA, FORMACJA, RUCH, ALGEBRA LIEGO, FLAMING MAŁY, RADIOAKTYWNOŚĆ, PROEPIDEMICZKA, WIERTACZ, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, NAROWISTOŚĆ, STANOWISKO, BELLADONA, ESENCJA, RUCHLIWOŚĆ, EUROLAND, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, PEWNOŚĆ, MAKAK MAGOT, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NIEMOWA, SATYRA, TAKTYCZNOŚĆ, SKAŁA LUŹNA, NIEOKREŚLONOŚĆ, BARANIA GŁOWA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, SĄŻNISTOŚĆ, FUNKCJA AKTYWACJI, WYDMIKUFEL, CHUDOŚĆ, SETKA, APARAT KIPPA, ZAĆMA POURAZOWA, METODA KASOWA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, RUMUNKA, MODUŁ SERWISOWY, PROBANTKA, SPÓJNIK, GWICHT, DOPOWIEDZENIE, NUKLEOTYD, SINGIEL, FILM HISTORYCZNY, CZERNICA, WYKONAWCA, COCKNEY, JEDNOWŁADCA, OCZOJEBKA, RODZINA KATYŃSKA, WAŻNOŚĆ, REFLEKTOR, FARMAKOEKONOMIKA, WYCHÓD, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, HYBRYDALNOŚĆ, PIERWSZAK, PROLEK, ALTANNIK LŚNIĄCY, ZABORY, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, KRZYŻAK ROGATY, RODZIMOŚĆ, AKITA, DZIESIĘCIONOGI, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KIFOZA, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, KORONA, BATALION WARTOWNICZY, SUPERMAN, SZARA MYSZKA, DYSKONTYNUACJA, ŻYWIZNA, KAPSYD, HOMO NOVUS, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, MONARCHISTA, AGAR, KOMITET KOORDYNACYJNY, SZWABIA, LICZBA, SKŁADNIA RZĄDU, DŻEMIK, WODOPÓJKI, LITERAT, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, KROKODYLEK, SONDA, PAZUROGON JEDWABISTY, BIAŁY ZNAK, PROTEZA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MATERIAŁ, GRUSZKA, PODSTACJA TRAKCYJNA, WOLTAMPEROMETRIA, POSYBILIZM, TABLOIDYZACJA, PUPILEK, JESIOTRY, BIURO PERSONALNE, PSYCHOTEST, PRAWO TOŻSAMOŚCI, PILA, LEKTOR, WYRÓWNANIE, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, MINA MORSKA, WOREK, ROZGRZESZENIE, ZBIORNIK, SUTEK, INTENCJONALIZM, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, ROSYJSKI, TKANKA MIĘKKA, ORGIAZM, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, PRZEJEŻDŻAJĄCY, SLOT, BIEGŁY SĄDOWY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, WOLSK, IDIOFON, SELENEK, CZOŁOWNICA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, TARANTELLA, ORIJA, PLATT, STENWANTA, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, PANEK, PÓŁWARIAT, TEKST JAWNY, MASZYNA INFORMACYJNA, KRETYŃSKOŚĆ, WYDERKA, NIESTABILNOŚĆ, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, MORDERCA, OBSESYJNOŚĆ, OSIEMNASTKA, DWORSKOŚĆ, TASIEMIEC, FILOLOGIA CHORWACKA, CIELĘCINKA, MECENAS, KREDKA WOSKOWA, IWAKUNI, BRODAWKA PŁCIOWA, ARKUSZ DRUKU, WYCINEK KULI, WINIARZ, NAUKA HUMANISTYCZNA, TAPIRY, WYGOZIERO, POZDROWIENIE, DASZEK, ECHIDNA OGNIWOWA, HEGEMONICZNOŚĆ, KIEŁKOWNIK, LICZEBNOŚĆ, KOMPENSATOR CIEPLNY, PLACEK PO WĘGIERSKU, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, OTOCZENIE, CEREBROZYD, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, NIESPODZIEWANOŚĆ, ARHANT, MDŁOŚĆ, DWUKOLOROWOŚĆ, TROMBOLIZA, GRUPA, PIZOID, UMOWA KONTRAKTACJI, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, SŁUŻBA, KUCHNIA MOLEKULARNA, GIDIA, SZAFARZ, WYŚCIG, KONWEKTOR, LODY, WSKAŹNIK, SZMATA, IMPROWIZATOR, PRZEJEŻDŻAJĄCA, SALAMANDRA SREBRZYSTA, GRUPA ADDYTYWNA, SŁOIK, GŁOS, ŻABKA, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, KOKLUSZ, GORYL NIZINNY WSCHODNI, BLIZZARD, ZRZESZONY, WATYKAN, SALONOWIEC, KOMITENT, KOŃ UKRAIŃSKI, PROMENADA, PIWKO, LOT GODOWY, RZEŹBA GLACJALNA, SIŁA ROBOCZA, GOLKIPERKA, PEŁZATKA, ?SNOBISTYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOSKA PREPALATALNA głoska, która jest wymawiana w wyniku zbliżenia języka do przedniej części podniebienia twardego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOSKA PREPALATALNA
głoska, która jest wymawiana w wyniku zbliżenia języka do przedniej części podniebienia twardego (na 18 lit.).

Oprócz GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - GŁOSKA, KTÓRA JEST WYMAWIANA W WYNIKU ZBLIŻENIA JĘZYKA DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI PODNIEBIENIA TWARDEGO. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x