TAJNE OSKARŻENIE, SKIEROWANE NA PIŚMIE DO ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI, KTÓRA MOŻE NAŁOŻYĆ SANKCJE ZA WYKROCZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DELACJA to:

tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie (na 7 lit.)DENUNCJACJA to:

tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DELACJA

DELACJA to:

tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie (na 7 lit.)DELACJA to:

zaległa należność (na 7 lit.)DELACJA to:

odsunięcie w czasie realizacji jakiegoś zobowiązania (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAJNE OSKARŻENIE, SKIEROWANE NA PIŚMIE DO ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI, KTÓRA MOŻE NAŁOŻYĆ SANKCJE ZA WYKROCZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.032

JĘZYK MARTWY, MEDIUM, PIANO, BAJER, BUMER, KROPLA W MORZU, KSZTAŁCICIEL, DILER, PRZEWODNICZKA, STAN SPOCZYNKU, PUSTY DŹWIĘK, DAWKA ŚMIERTELNA, ODDZIAŁ, SŁUŻBA, SZCZEKACZ, PASOŻYT, NIKOLAICI, DŁUG HONOROWY, TWIERDZENIE MAYA, WINIETA, KOSMOS, STROIK, POSŁANNICA, FIRMÓWKA, PASTA, FREELANCER, KOCIA KOŁYSKA, KOASEKURACJA, STANOWISKO, GŁOWA DOMU, POLICJA DROGOWA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, UPŁYWNOŚĆ, POMOC PUBLICZNA, TRANSWESTYTA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, CIUŁACZ, BUCHALTERIA, ŁEBEK, UBYTEK, SPRAWNIK, BUSOLA INKLINACYJNA, OSIEMNASTKA, STEREOTAKSJA, WSZECHMOCNY, OSZCZĘDNIŚ, JUNTA, LOGIKA MODALNA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, CEROWACZKA, CHWAŁA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, WIĘZADŁO, MISKA, MECENASKA, CZOP ZATOROWY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, UDŹWIG, DZIAŁ, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, DIZAJNERKA, USZCZĘŚLIWIACZ, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, FUNDATOR, AKREDYTACJA, KARTON, PRZECIWCIAŁO PRZECIWJĄDROWE, JEJMOŚCIANKA, TACKA, GIAUR, ŻELAZICA, RODZINA KATYŃSKA, LIBRA, PALENISKO RETORTOWE, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, HEROLD, SZCZYTÓWKA, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, TRANSPARENTNOŚĆ, CIUĆMA, KOŁEK, KOMPUTEROWIEC, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, GRUNT, POMOC, PRZESTRZEŃ STANU, GRAFOMAN, MIOTEŁKA, GRZBIET FALI, PATATAJKA, SPREJ, WSPINACZKA SPORTOWA, TWARDA DUPA, POWSINOGA, NIEDOMYKALNOŚĆ, RELING, PRZODOMÓŻDŻE, WALKA, WYSŁANIE, RODZIC CHRZESTNY, PRODUCENTKA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, KAPSUŁA POWROTNA, ZIMNA KATODA, HOLOCEN, KUMCIA, POLATUCHA, RACHMISTRZ SPISOWY, ENERGIA SPOCZYNKOWA, ANALFABETA, DAWCA ORGANÓW, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, WYCHOWANICA, ORGANISTKA, KLUBOWICZKA, BOCZEK, OBWÓD DROGOWY, ANALFABETA, LIBELLA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, UBRANIÓWKA, SPIŻARNY, PRACZ, DYTYRAMB, DYŻURNA, WITAMINKA, WSPOMOŻYCIELKA, METALMANIA, NOGA, SKUTOZAUR, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, GÓWNIARA, PTASZĘ, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, AMPUŁKA, HAŁASOWNIK, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, KURANCIK, REWIZJA NADZWYCZAJNA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, ENTODERMA, ŁYSIENIE, OŚWIECENIOWIEC, INSTANCJA, ELEKTRON WALENCYJNY, BEZCZELNIK, AFRYKANERKA, WADA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, INSTYTUCJONALNOŚĆ, ZGAGA, WIELOETATOWOŚĆ, OBROŃCZYNI, PAMPUCH, GEODEZJA WYŻSZA, HEGEMON, ŻYWICIELKA, MIEDZIONIKIEL, CIEK WODNY, MESJASZ, WŁÓCZYKIJ, BANK, WYBIERACZ, SENS, MOSTEK, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, SŁUŻBA ZDROWIA, PLAMKA FORDYCE'A, NOWOWIERCA, DODATEK NADZWYCZAJNY, SYSTEM KRAKOWSKI, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, UCZENNICA, BEZKLASOWOŚĆ, WYDRA, PSZCZOLINKI, MERYSTEM, PINZGAUER, EKSPERT, ODRZYNEK, OSIEMNASTKA, BRACIA POLSCY, BARIERA, WZGLĄD, OSTROGA PIĘTOWA, ANGORA TURECKA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, AMINEK EGIPSKI, PROSTYTUTKA, LITERA KSIĘŻYCOWA, WICEMISTRZYNI, PERSONEL, BANKRUCTWO, BUDDA, RETRO, MANAGEMENT, TAJEMNICA HANDLOWA, ŁUSKA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, KONTRMANIFESTACJA, PLENIPOTENT, ZMOWA, BRZYDACTWO, NIEUMARŁY, WIRUSY, BIODRÓWKA, ZARZĄD, BEZAN MASZT, PĘCHERZ, OPERATOR, ZGREDEK, SZABAS, SKRYTKA DEPOZYTOWA, BAJEREK, BLUFFIARZ, PARTIA, DEMOKRACJA LUDOWA, MIŚ, KOCIOŁEK, NAGANA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ODCIEK, SUBTELNOŚĆ, BABIA DUPA, DASZEK, DELTA KRONECKERA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BEZGRANICZE, RZEKOTKA KARŁOWATA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, HURYSKA, EKSHIBICJONISTKA, HERBATNIK, POMOC SPOŁECZNA, SZKOŁA, GŁUPTAS, INTERWENCJA POSELSKA, PĘCHERZ, OKRES WEGETACYJNY, ZAPRASKA, EROTOMAN, NEOFITA, JĘDZA, DZIAŁ OSOBOWY, DRIBLING, WYSPA WULKANICZNA, ZAGADKA, ZAKOCHANA, DETEKTYW, HEJT, KONTO DEPOZYTOWE, PROWOKATOR, ANTYSZACHY, ŚMIERDZIUCHA, PODŚCIELISKO, RYZYKO, KALEKA, MILANEZ, POTWIERDZENIE, DEKLARANT, INWALIDA, STRONA, SZABLONIK, SERIA, AGRESOR, SENSOWNOŚĆ, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KOKOSZ, CZTERDZIESTKA, LODOWIEC SZELFOWY, KONKURENTKA, RUSYCYSTKA, ABORCJONISTKA, KOCIE OKO, PODRYWACZKA, PRZEBIERANIEC, ANALFABETKA, ADWOKAT, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, PUKAWKA, BUCZYNA NIŻOWA, AURA, KAMERDYNER, JAGLANKA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, GORYL WSCHODNI, DZIECIĘ WIEKU, TRADER, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, DECYZJA OPTYMALNA, HAFTARZ, ABSTRAKCJONISTA, SKIEROWANIE, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ANAMNEZA, CEREMONIA, MARUDA, ?KONWERTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.032 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAJNE OSKARŻENIE, SKIEROWANE NA PIŚMIE DO ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI, KTÓRA MOŻE NAŁOŻYĆ SANKCJE ZA WYKROCZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TAJNE OSKARŻENIE, SKIEROWANE NA PIŚMIE DO ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI, KTÓRA MOŻE NAŁOŻYĆ SANKCJE ZA WYKROCZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DELACJA tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie (na 7 lit.)
DENUNCJACJA tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DELACJA
tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie (na 7 lit.).
DENUNCJACJA
tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie (na 11 lit.).

Oprócz TAJNE OSKARŻENIE, SKIEROWANE NA PIŚMIE DO ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI, KTÓRA MOŻE NAŁOŻYĆ SANKCJE ZA WYKROCZENIE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - TAJNE OSKARŻENIE, SKIEROWANE NA PIŚMIE DO ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI, KTÓRA MOŻE NAŁOŻYĆ SANKCJE ZA WYKROCZENIE. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x